Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

 Izbrani delodajalec

BAYER d.o.o.
BAYER d.o.o.
Bravničarjeva 13
1000 Ljubljana
Kontaktna oseba:
Petra Premzl
Telefon:
+386 1 581 44 00
Spletna stran:
http://www.bayer.si/

Zaposlovanje v podjetju BAYER d.o.o.

Kaj pričakujemo od novih sodelavcev


Od sodelavcev pričakujemo, da znajo prepoznati svoje prednosti in področja, ki jih želijo izboljšati. Na tak način aktivno iščemo povratne informacije in se nanje tudi primerno odzivamo. Pričakujemo tudi odprtost do sprememb in nenehno iskanje in ponujanje možnosti za razširitev našega znanja.
 Uspešen razvoj je zgrajen na dialogu in osebni zavzetosti vseh vključenih v razvojni proces. Od naših vodij zato pričakujemo interes za svoje zaposlene ter občutek za osebno odgovornost za njihov razvoj. 
Od novih sodelavcev pričakujemo tudi, da bodo zaživeli naše vrednote, izkazali inovativnost ter proaktivno delovanje.

Nagrajevanje in ocenjevanje zaposlenih


Ker stremimo h kulturi »delovnega učinka«, smo vsi zaposleni vključeni v ocenjevanje delovne uspešnosti. Ta proces se začne z zastavljanjem individualnih ciljev na začetku poslovnega leta, nadaljuje s spremljanjem izvrševanja ciljev čez leto ter zaključi z oceno letne delovne uspešnosti. Nagrajevanje zaposlenih je v najvišji meri odvisno od ocene delovne uspešnosti. Višja kot sta delovni učinek in delovna uspešnost zaposlenega, višja in izjemno stimulativna je letna nagrada.
Od njiju je odvisna tudi široka paleta kariernih in osebnih razvojnih možnosti.

Odgovornost do zaposlenih


Bayer je zavezan k trajnostnemu razvoju: za ekonomsko, ekološko in družbeno zavezanost v vseh naših aktivnostih. Do svojih zaposlenih čutimo izjemno odgovornost, zato s preventivnimi in kurativnimi akcijami in spodbudami skrbimo za varen in zdrav način dela ter posledično zadovoljstvo zaposlenih. Ker se zavedamo, da je v današnjih časih izpostavljenost stresu in njegovim posledicam na delovnem mestu vedno višja, se trudimo zaposlene motivirati k različnim športnim in kulturnim aktivnostim.

Izobraževanje in usposabljanje


Zagotavljanje zaposljivosti zaposlenih z razvojem in coachingom je eden izmed primerov naših vrednot, ki temeljijo tudi na razvoju zaposlenih. Sistematičen razvoj našega strokovnega znanja, kompetenc in sposobnosti je ključen za optimalno rabo našega potenciala.

Od zaposlenih pričakujemo, da znajo prepoznati svoje prednosti in področja, ki jih želijo izboljšati. Na tak način aktivno iščemo povratne informacije in se nanje tudi primerno odzivamo. Pričakujemo tudi odprtost do sprememb in nenehno iskanje in ponujanje možnosti za razširitev našega znanja.

Uspešen razvoj je zgrajen na dialogu in osebni zavzetosti vseh vključenih v razvojni proces.  Od naših vodij zato pričakujemo interes za svoje zaposlene ter občutek za osebno odgovornost za njihov razvoj.

Bayer ponuja široko paleto orodij za vse faze osebnega in strokovnega razvoja. Vsako od njih je kreirano tako, da nam pomaga izboljšati lastne kompetence, specialna znanja in temelje za uspešen karierni razvoj.

Ugodnosti za delojemalce


Možnost nadaljnjega šolanja: Da
Možnost opravljanja študentske prakse: Da

Druge ugodnosti:


- športne in kulturne aktivnosti
- pokojninska shema
- preventivni zdravniški pregledi
- dodatno izobraževanje in usposabljanje
- nudenje pravne pomoči
- fleksibilen delovni čas

O podjetju BAYER d.o.o.

Bayer: Znanost za boljše življenje

Bayer je inovativno podjetje z dolgoletno tradicijo raziskav. Z najpomembnejšimi globalnimi izzivi se soočamo tako, da ponujamo znanstvene rešitve in inovacije, ki so namenjene neizpolnjenim potrebam kupcev in trga. Naša prizadevanja na področju inovativne dejavnosti so ključ do ohranjanja oziroma pridobitve vodilnega položaja na vsakem trgu, kjer smo dejavni. To so tudi temelji za izboljšanje življenj milijonov in milijonov ljudi:

 • Pomagamo bolnikom po vsem svetu pri preprečevanju, lajšanju in zdravljenju bolezni ter izboljšanju diagnoz.
 • Zagotavljamo zadostno oskrbo s kakovostno hrano, krmo za živali in vlakninami.
 • Pomembno prispevamo k učinkovitemu izkoriščanju energije in virov, mobilnosti in življenju v domačem okolju – če omenimo le nekaj področij.

S trajnostnim ravnanjem in sprejemanjem vloge družbeno in etično odgovorne korporacije – ter z zavezanostjo k Bayerjevim vrednotam – ustvarjamo prednosti za skupnosti, v katerih živimo.

Znanost za boljše življenje: to je obljuba, ki jo dajemo.

Glavne dejavnosti podjetja:

Trgovina na debelo s farmacevtskimi in fitofarmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali

Statistika

 • Število sodelavcev: 104
 • Organiziranost: globalna
 • Velikost podjetja: veliko
 • Prihodki 2010: 100.054.676 €
 • Delovno okolje: mednarodno
 • Pričakovani prihodki 2011: 100.000.000 €
 • Oblika podjetja: d.o.o.
 • Dobiček 2010: 3.679.412 €

Struktura in število sodelavcev:

Stopnja izobrazbe 2009 2010
VII. in več 79 79
VI. 8 7
V. 18 16

Organizacijska kultura in klima

I. Konstruktivno sodelovanje je temelj naših dnevnih aktivnosti

Konstruktivno sodelovanje ima v Bayerju več pomenov. Ni omejeno le na dnevno interakcijo in dobro sodelovanje s sodelavci in nadrejenimi. Odprt dialog in kooperacija s predstavništvi delavcev (Svet delavcev, Sindikat) sta prav tako zelo pomembna. Naš cilj je zbrati čim širši razpon idej, mnenj znotraj podjetja, kar nam pomaga opredeliti najboljšo smer za skupno prihodnost. Da bi to dosegli, potrebujemo kulturo, ki spodbuja odkrito, odprto komunikacijo in diskusijo ter politiko transparentne interne komunikacije.

II. Vzpodbujanje »kulture delovne uspešnosti« ter »kulture povratnih informacij«

Dr. Marijn Dekkers, predsednik uprave Bayer AG:
»Prepričan sem, da je spodbujanje naše delovne uspešnosti in kulture povratnih informacij eden od ključnih dejavnikov uspeha za skupino Bayer."

III. Skladnost poslovanja

Poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo in smernicami družbe Bayer AG

1. Politika skladnosti poslovanja družbe

Bayerjev cilj je na inovativen, kakovosten, zanesljiv in pošten način konkurenčno nastopati na svojem področju delovanja v skladu s smernicami družbe in zakonskimi predpisi. Skladnost poslovanja je podlaga za takšno delovanje, kot tudi za številna načela, ki so v praksi izjemno pomembna.

2. Naša načela poslovnega vedenja:
 • Zavezani smo k spoštovanju lojalne konkurence – brez kršitev zakonodaje o varstvu svobodne konkurence.
 • Zavezani smo k poštenosti pri poslovanju – ni korupcije.
 • Zavezani smo k načelu trajnostnega razvoja – ni neprimernih tveganj za zdravje in okolje.
 • Zavezani smo k spoštovanju tujih trgovinskih zakonov – ni izvoznih prekrškov.
 • Zavezani smo k varovanju enakih možnosti pri trgovanju z vrednostnimi papirji – ni nezakonitega trgovanja na podlagi zaupnih notranjih informacij.
 • Zavezani smo k pravilnemu evidentiranju poslovnih dogodkov in stanj ter transparentnemu finančnemu poročanju – ni goljufij.
 • Zavezani smo k zagotavljanju primernih in spoštljivih delovnih pogojev – ni diskriminacije.
 • Zavezani smo k varovanju plodov naših prizadevanj ter spoštovanju pravno priznanih pravic drugih – ni kršitev naših lastninskih pravic in lastninskih pravic drugih oseb.
 • Zavezani smo k ločevanju interesov podjetja in osebnih interesov – ni nasprotja interesov.
 • Zavezani smo k sodelovanju s pristojnimi organi – ni napačnih informacij.

Produkti in storitve BAYER d.o.o.

Bayer: Science For A Better Life

Bayer je globalna družba, ki deluje na področju varovanja zdravja, prehrane in visokotehnoloških materialov. Naši izdelki in storitve družbe so namenjeni izboljševanju zdravstvenega stanja in kakovosti življenja ljudi. Poleg tega Bayer s svojimi inovacijami, rastjo in visokimi dobički ustvarja dodatno vrednost.

Za poslovne dejavnosti so zadolžene naslednje podskupine:

 • Bayer HealthCare s svojimi inovativnimi izdelki ter raziskavami na področju novih oblik zdravljenja pomembno prispeva k varovanju zdravja ljudi in živali. Podskupina ima štiri poslovne enote: Pharmaceuticals (zdravila, ki se izdajajo na recept), Consumer Care (zdravila, ki se izdajajo brez recepta, in prehranska dopolnila), Diabetes Care (sistemi za merjenje ravni sladkorja v krvi) ter Animal Health Care (veterinarska zdravila in izdelki za nego živali).
 • Bayer CropScience je vodilni svetovni ponudnik na področju izdelkov za varstvo rastlin, zatiranje škodljivih organizmov ter biotehnologije semen in rastlin. Kot partner pri proizvodnji visokokakovostnih živil, krme in vlaknin družba ponuja celostne rešitve za sodobno in trajnostno kmetijstvo ter nekmetijske dejavnosti.
 • Bayer MaterialScience je eden vodilnih svetovnih proizvajalcev polimerov in visokokakovostnih umetnih mas. Poleg polikarbonatov in poliuretanov so v ponudbi družbe tudi inovativni dosežki na področju premazov, lepil, sredstev za zvočno izolacijo ter tesnilnih sredstev. Naše najpomembnejše stranke so podjetja iz avtomobilske, gradbeniške industrije, električne in elektronske industrije ter proizvajalci športne opreme in opreme za prosti čas, embalaže ter medicinske opreme.

Več informacij o področjih raziskovanja in izdelkih boste našli na spletni strani www.bayer.com.

BAYER d.o.o.

Petra Premzl,
Regionalni HR Manager za Slovenijo, Bosno in Hercegovino, Makedonijo ter Albanijo


Za katere vrednote se zavzema Bayer?
V Bayerju po vsem svetu zaposleni živimo »LIFE« vrednote.

L »Leadership« zame osebno pomeni:

 • navdušenje za delo z ljudmi in doseganje uspešnih rezultatov
 • odgovornost za dejanja in rezultate, uspehe in neuspehe
 • dajanje jasnih, iskrenih in pravočasnih povratnih informacij

I »Integrity« pomeni predvsem:

 • dajanje zgleda drugim
 • graditi medsebojne odnose na zaupanju
 • skrb za ljudi, varnost in okolje

F »Fleksibility« je med drugim pojem za:

 • aktivno izvajanje sprememb
 • pripravljenost za vseživljenjsko učenje

E »Efficiency« pa je preprosto učinkovitost na vseh področjih.

Kakšne so odlike in veščine sodelavca, ki bi v vašem podjetju najbolj prosperiral?

Vsak Bayerjev zaposleni s svojim znanjem, sposobnostmi ter inovativnostjo prispeva k sooblikovanju prihodnosti podjetja, ki temelji na skupnih LIFE vrednotah. Bayer torej svojo prihodnost gradi na sodelavcih, ki znajo prepoznati svoje prednosti in področja, ki jih želijo nadgraditi, aktivno iščejo povratne informacije ter se na te primerno odzovejo.

Kaj je po vaše največja konkurenčna prednost vašega podjetja na trgu delovne sile?

Bayer je globalno podjetje, ki po vsem svetu zaposluje 110.800 zaposlenih. Na slovenskem trgu smo s svojimi priznanimi izdelki prisotni že 40 let. Zavedamo se, da so sposobnosti, zavezanost in motivacija sodelavcev ključ do uspeha celotne skupine Bayer. Zato svoje sodelavce nenehno spodbujamo k osebnostnemu razvoju, konstantnemu izobraževanju in jih poskušamo motivirati na najrazličnejše načine. Ta dejstva so ključna prednost dela v Bayerju.

Ali kot delodajalec spodbujate izobraževanje svojih zaposlenih in na kakšen način?

Seveda. Bayer ponuja široko paleto orodij za vse faze osebnega in strokovnega razvoja. Vsako od njih je kreirano tako, da nam pomaga izboljšati lastne kompetence, specialna znanja in ojačati temelje za uspešen karierni razvoj. V podjetju vsako leto izvajamo individualne razvojne pogovore, katerih izid so razvojni načrti za vsakega zaposlenega. Načrti vključujejo povzetek razvojnih področij posameznika, skupaj z akcijskim načrtom ter vsemi potrebnimi izobraževanji, delavnicami ipd. za dosego tega cilja.

Kakšen profil kadrov boste potrebovali v obdobju naslednjih 5 let?

Glede na našo dinamično organizacijo dela ter dejavnost podjetja predvidevam, da bomo iskali predvsem kadre z univerzitetno izobrazbo naravoslovnih smeri (farmacija, medicina, mikrobiologija, veterina …) ter morebiti agronome z izkušnjami v prodaji in/ali marketingu.


Izbrani delodajalci