Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

 Izbrani delodajalec

Lidl Slovenija d.o.o. k.d.
Lidl Slovenija d.o.o. k.d.
Pod Lipami 1
1218 Komenda
Kontaktna oseba:
Lidl Slovenija d.o.o. k.d.
Telefon:
01/ 729 74 00
Spletna stran:
http://www.lidl.si/

Zaposlovanje v podjetju Lidl Slovenija d.o.o. k.d.

Planirano število novih zaposlenih: 220

Po stopnji izobrazbe  
VII.145
VI.50
V.10
I.-IV.15
Po področju dela  
Prodaja200
Ekspanzija, Logistika15
Uprava5

Kaj pričakujemo od novih sodelavcev

Od naših sodelavcev pričakujemo veselje do dela, visoko motiviranost, samostojnost pri delu, zmožnost hitrega odločanja in prevzemanja odgovornosti ter sposobnost za delo v skupini. Želimo, da ste fleksibilni, odločni, vztrajni, imate prepričljiv nastop, željo po usvajanju novega znanja in veselje do dela z ljudmi.

Če želite postati del našega mladega in uspešnega tima, nam pošljite ponudbo in v njej opišite vašo motivacijo za zaposlitev v našem podjetju. Priložite fotografijo, življenjepis, kopije spričeval in potrdila o dodatnih izobraževanjih. Ponudbe nam lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov uprava@lidl.si.

Odgovornost do zaposlenih

V podjetju Lidl imamo čut za odgovornost do naših zaposlenih, zato jih spremljamo, vodimo in motiviramo pri vsakdanjem delu. Na ta način ustvarjamo in zagotavljamo ustrezno delovno klimo in pogoje, med katere zagotovo sodita urejeno delovno okolje in varnost pri delu.

Izobraževanje in usposabljanje

Na odgovorne naloge se sodelavci pripravljajo v okviru večmesečnega sistematičnega programa usposabljanja doma in v tujini. Z metodo izkustvenega učenja ("Learning-by-doing") se hitro in neposredno naučijo kakovostno in učinkovito opravljati naloge na posameznih delovnih mestih.

Z usmerjenimi, motivacijskimi izobraževanji spodbujamo učinkovitost in inovativnost naših sodelavcev in spremljamo njihovo usposobljenost. Skupaj z njimi si zastavljamo dosegljive cilje, jih uresničujemo, hkrati pa proučujemo možnosti za racionalizacijo in izboljšave delovnih procesov.

Druge ugodnosti

Za svoja visoka pričakovanja in zahteve od vsega začetka ponujamo stimulativno plačilo, odlične možnosti za poklicno napredovanje ter delo v dinamičnem in uspešnem kolektivu, kjer so v ospredju dobri medosebni odnosi.

O podjetju Lidl Slovenija d.o.o. k.d.

Glavne dejavnosti podjetja

V središču naše prodajne dejavnosti je vedno kupec. Kupujemo in prodajamo z namenom, da kupcem ponudimo izdelke vrhunske kakovosti po ugodnih cenah, saj je njihovo zadovoljstvo ključ našega uspeha.

Statistika

 • Število sodelavcev: 750
 • Organiziranost: -
 • Velikost podjetja: -
 • Prihodki 2006: -
 • Delovno okolje: -
 • Ocena prihodkov 2007: -
 • Oblika podjetja: Komanditna družba
 • Dobiček 2005: -

Struktura zaposlenih

Stopnja izobrazbe 2005 2006 Povprečna neto plača
VII in več65--
VI15--
V670--

Naša vizija in cilji

Naša glavna naloga je hitro in uspešno nadaljnje odpiranje trgovin po vsej Sloveniji. Znanje in izkušnje, ki smo jih pridobili na tujih trgih, smo prenesli v slovenski prostor, kjer po preverjenem konceptu kupcem ponujamo izbor izdelkov vrhunske kakovosti po ugodnih cenah. Potrebe in želje kupcev vedno postavljamo na prvo mesto, kar dokazuje izjemen obisk naših trgovin. Prodajno mrežo pospešeno širimo po vsej Sloveniji. Pri gradnji upoštevamo sodobne ekološke smernice in poslujemo na okolju prijazen način.

Uspešni smo predvsem zaradi doslednega upoštevanja in uresničevanja naslednjih načel podjetja:

 • Zadovoljstvo strank usmerja naše poslovanje.
 • Najboljše razmerje med ceno in vrednostjo določa naš tržni položaj.
 • Kratke odločitvene poti in enostavni delovni procesi zagotavljajo naš uspeh.
 • Rastemo hitreje kot naši tekmeci.
 • Poštenost je zapoved za vse zaposlene.
 • Medsebojno se spoštujemo in podpiramo.
 • Dogovore spoštujemo v ozračju zaupanja.
 • Kot podjetje z mnogimi poslovalnicami delamo sistemsko.
 • Pohvale, priznanja in sposobnost sprejemanja kritike pripomorejo k dobremu delovnemu vzdušju.
 • Naši sodelavci so vztrajni in zanesljivi - nadomeščanje na posameznih delovnih mestih je vedno zagotovljeno.

Organizacijska struktura in klima

Lidl je podjetje, ki nudi odlične možnosti za poklicno napredovanje in delo v okolju, kjer je vsak dan znova v ospredju zaposleni. Osredotočanje na zaposlene nam pomaga ustvarjati motivacijsko klimo, v kateri je vsakemu posamezniku omogočen osebni in karierni razvoj.

Produkti in storitve Lidl Slovenija d.o.o. k.d.

V naših trgovinah vas bo pričakal pester izbor mlečnih izdelkov, globoko zamrznjenih jedi, svežega mesa, sadja in zelenjave, kruha ter ostalih živil. Poleg znanih blagovnih znamk boste lahko izbrali tudi izdelke kakovostnih lastnih blagovnih znamk.

Sortiment vedno znova dopolnjujemo s privlačnimi in cenovno ugodnimi neprehrambnimi artikli za gospodinjstvo, šport in prosti čas, tekstilnimi izdelki in belo tehniko, kar nam omogoča uspešno prilagajanje potrebam naših kupcev.

Z izkušenimi, strokovno usposobljenimi sodelavci zagotavljamo, da kupci nakupujejo v vedno urejenih in prijaznih trgovinah, ki se odlikujejo po visoki funkcionalnosti in preglednosti.

Lidl Slovenija d.o.o. k.d.

Priložnost za uspešno kariero

Martin Kokol, direktor uprave podjetja Lidl d.o.o. k.d. nam je predstavil aktivnosti Lidla po odprtju prvih trgovin v Sloveniji.

M.D.: Že kar nekaj časa ste prisotni tudi na slovenskem trgu. Kakšna je vaša strategija zaposlovanja?

M. Kokol: "Vse od ustanovitve podjetja Lidl v Sloveniji smo se intenzivno pripravljali na svoj prihod na slovenski trg. V skladu s politiko koncerna smo si zastavili zelo jasne cilje in naloge, za dosego le-teh pa smo v zadnjih letih svoje priprave usmerili zlasti v zaposlovanje novih sodelavcev, pospešeno ekspanzijo, gradnjo infrastrukture in zagotovitev ustrezne logistične podpore. Naša prizadevanja so dosegla vrhunec spomladi, ko smo se z odprtjem prvih trgovin predstavili tudi slovenskemu potrošniku. Zavedamo se, da so za uresničitev naših ciljev potrebni visoko motivirani in ustrezno usposobljeni sodelavci, zato bomo v zaposlovanje – tako kot doslej – tudi v prihodnje veliko vlagali. Tako že četrto leto uspešno sodelujemo s spletnim portalom Moje delo, kjer predstavljamo zaposlitvene možnosti v svojem podjetju. Aktualna ponudba prostih delovnih mest je iskalcem zaposlitve ves čas dostopna tudi na spletni strani www.lidl.si. Obiskovalci sejma Kariera 2007 pa nas bodo lahko spoznali tudi osebno."

M.D.: Kakšne kadre boste predvidoma v vašem podjetju potrebovali v naslednjih petih letih? Kakšna znanja potrebujejo?

M. Kokol: "V naslednjih mesecih bomo še naprej zaposlovali po vsej Sloveniji. V prihodnje na široko odpiramo vrata novim sodelavcem v prodaji in upravi. Na omenjenih področjih iščemo približno 200 novih sodelavcev. V podjetju Lidl zaposlujemo kandidate z najrazličnejšimi profili, poleg formalne izobrazbe pa so na nekaterih delovnih mestih dobrodošle tudi določene delovne izkušnje. Na območju celotne Slovenije iščemo prodajalke in prodajalce z ustrezno izobrazbo oziroma z opravljenim preizkusom strokovne usposobljenosti za prodajalca. V svoje vrste ves čas vabimo tudi vodje prodajnih okolišev, v centralni upravi pa bomo z referenti okrepili računovodstvo in druge oddelke."

M.D.: Čemu posvečate največ pozornosti, ko izbirate nove sodelavce? Katere metode uporabljate za preverjanje njihovih osebnih lastnosti?

M. Kokol: "Največ pozornosti že v osnovi posvečamo predhodnemu seznanjanju kandidatov s konceptom podjetja, z načeli, opisom delovnih nalog, s potekom izobraževanja ter z možnostmi osebnega razvoja in napredovanja. Slednje bodočim sodelavcem predstavimo v okviru skupinskih razgovorov, ki jim sledijo osebni razgovori, namenjeni medsebojnemu spoznavanju. Največji poudarek pri izbiri sodelavcev dajemo namreč prav osebnostnim lastnostim kandidatov, ki navsezadnje v največji meri vplivajo na delo in nadaljnji razvoj posameznika in njegove kariere pri nas."

M.D.: Ali zaposlujete mlade strokovnjake neposredno po zaključku fakultete ali razvrščate mlade osebe po preteklih izkušnjah v drugih podjetjih?

M. Kokol: "Glede na to, da našim sodelavcem na vseh področjih zagotavljamo intenzivno uvajanje po metodi izkustvenega učenja ('Learning-by-doing'), s katero se hitro in neposredno naučijo spremljati, motivirati in voditi sodelavce, načrtovati, analizirati in optimizirati svoje delo, same delovne izkušnje niso pogoj za zaposlitev. Zavedamo pa se odgovornosti, ki jo novi sodelavci zelo hitro prevzamejo, zato jim v času uvajanja ob strani zmeraj stojijo mentorji in nadrejeni. Izmenjava izkušenj, zaupanje in timsko delo so namreč temelj za uspešno in dolgoročno sodelovanje."

M.D.: Kakšne veščine in osebnosti krasijo vašega idealnega zaposlenega?

M. Kokol: "O idealih je težko govoriti. Od naših sodelavcev pričakujemo veselje do dela, ciljno usmerjenost in visoko motiviranost. Želimo, da so fleksibilni, odločni, vztrajni, zanesljivi, imajo prepričljiv nastop, željo po usvajanju novega znanja ter radi delajo z ljudmi."


Izbrani delodajalci