Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

 Izbrani delodajalec

Trimo d.d.
Trimo d.d.
Prijateljeva cesta 12
8210 Trebnje
Kontaktna oseba:
Marta Strmec
Telefon:
07 3460 229

Zaposlovanje v podjetju Trimo d.d.

Planirano število novih zaposlenih: 60

Po stopnji izobrazbe  
VII.5
VI.10
V.10
I.-IV.35
Po področju dela  
Vodenje, mednarodna prodaja, marketing, razvoj, projektiranje, vodenje inženiring projektov, prenos tehnologij,vodenje gradbišč, vodenje proizvodnje, kakovost.
Konstrukcija, tehnološka priprava, vodenje proizvodnih procesov, kakovost,montaža in servis
Operaterji na avtomatiziranih proizvodnih linijah, logistika, skladišče.

Kaj pričakujemo od novih sodelavcev

Od zaposlenih pričakujemo, da imajo ambicijo delati v rastočem mednarodnem podjetju in da imajo temu primerno mednarodno primerljivo strokovno znanje in znanje tujih jezikov.

Poleg ustreznega strokovnega znanja pričakujemo od zaposlenih pripravljenost na stalno učenje in prilagajanje na spremembe ter spoštovanje Trimo standardov in vrednot. Poleg strokovnih kompetenc pričakujemo od zaposlenih pripravljenost prevzemati odgovornost, pozitivno naravnanost in sposobnost delati v timih in projektnih skupinah.

Nagrajevanje in ocenjevanje zaposlenih

Naš cilj je nagraditi zaposlene na podlagi njihovih rezultatov in prispevka k uspešnosti poslovanja podjetja. V ta namen imamo izdelanih vrsto individualnih in skupinskih meril za merjenje učinkovitosti zaposlenih. Zaposlene ocenjujemo in nagrajujemo mesečno in tudi letno v obliki napredovanja na istem ali bolj zahtevno delovno mesto. Vsako leto napreduje od 15% do 20 % zaposlenih.

Za ocenjevanje osebne uspešnosti in kariernega razvoja imamo v Trimo razvit sistem letnih razgovorov -Trimo dialogov, na katerih vodja in zaposleni določita letne osebne cilje in ocenita realizacijo v preteklem obdobju ter določita razvojni načrt za naprej.

Zaposleni so lahko še posebej nagrajeni tudi na podlagi izvedbe uspešnih projektov. Ob koncu leta izberemo najboljše sodelavce leta na različnih področjih in jih še posebej nagradimo z denarnimi nagradami ali potovanji. Najbolj inovativni zaposleni so nagrajeni za dosežene prihranke na delovnem mestu in ob koncu leta razpišemo nagrado za Najbolj noro idejo in izbrani nagrajenec je prav tako najbolj noro nagrajen.

Odgovornost do zaposlenih

Za zaposlene izvajamo vrsto aktivnosti z namenom ohranjati njihovo zdravje, tako na delovnem mestu kot tudi v privatnem življenju, dobro počutje in zadovoljstvo. Razvijamo dobro komunikacijo in zdrave medsebojne odnose. Skrbimo za zdravstveno primerne, varne in urejene delovne pogoje in delovno opremo, redne preventivne zdravstvene preglede, zagotavljamo toplo prehrano delavcev v podjetju in čiščenje delovnih oblek. Organiziramo skupna športna in družabna srečanja na katera povabimo tudi družinske člane. Skupaj z sindikatom skrbimo za počitniške kapacitete in rekreativne dejavnosti.
Za zaposlene organiziramo različna izobraževanja na temo zdravja in zmanjševanja stresa.

Izobraževanje in usposabljanje

Stalno izobraževanje in usposabljanje je v Trimo že uveljavljen način delovanja. Smo učeča se organizacija. Izobražujemo se vsi zaposleni v povprečju 50 ur na leto na različnih strokovnih področjih. Organiziramo interna in eksterna izobraževanja doma in v tujini. Zaposlene finančno podpiramo pri pridobivanju višje stopnje izobrazbe ali strokovnih izpitih, ki so potrebne za opravljanje dela.

Štipendiranje

V Trimo vsako leto štipendiramo 30 štipendistov na dodiplomskem in podiplomskem študiju, predvsem za tehnične poklice: strojnik, gradbenik, arhitekt, elektrotehnik, informatik.

Ugodnosti za delojemalce

Možnost nadaljnega šolanja: v skladu s potrebami podjetja in kariernimi cilji posameznika
Možnost opravljanja študentske prakse: da

Druge ugodnosti

 • delno dodatno pokojninsko zavarovanje,
 • delo v kreativnem okolju,
 • strokovno in osebno rast v mednarodnem okolju,
 • stalno izobraževanje,
 • napredovanje v skladu z rezultati,
 • dinamično delo v timih in projektnih skupinah,
 • sodelovanje na mednarodnih sejmih, seminarjih in konferencah.

O podjetju Trimo d.d.

Glavne dejavnosti podjetja

Inženiring in proizvodnja montažnih objektov. Proizvodni programi podjetja so jeklene montažne zgradbe, strehe in fasade (ognjevarni paneli, profilirana pločevina, novi modularni sistemi fasad ), jeklene konstrukcije, protihrupni sistemi in kontejnerji.

Statistika

 • Število sodelavcev: 497
 • Organiziranost: domače podjetje
 • Velikost podjetja: veliko
 • Prihodki 2006: 135.662.000 EUR
 • Delovno okolje: mednarodno - gospodarstvo
 • Ocena prihodkov 2007: 102.558.646,30 EUR
 • Trimo skupina: 174.394.000 EUR
 • Oblika podjetja: delniška družba
 • Dobiček 2005: 5% povečanje

Struktura zaposlenih

Stopnja izobrazbe 2005 2006 Povprečna neto plača
VII in več227192-
VI5949-
V152142-
I-IV169164-

Naša vizija in cilji

TRIMO,d.d. je vodilno slovensko podjetje na področju ognjevarnih panelov za strehe in fasade ter proizvajalec montažnih jeklenih zgradb. Vizija podjetja je postati vodilni evropski ponudnik celovitih rešitev na področju jeklenih zgradb. Podjetje ima tudi lasten razvoj proizvodov, tehnologij in materialov ter močno projektantsko ekipo. Podjetje v zadnjih letih intenzivno širi tržno mrežo po celotnem evropskem trgu in svojo dejavnost razvija v smeri celovitih inženiring storitev. Podjetje v zadnjih izvaža v več kot 40 držav in na mednarodnih trgih posluje preko 30 prodajnih mest.

Organizacijska struktura in klima

V organizacijski kulturi ustvarjamo vzdušje sodelovanja in doseganja ravnovesja med zaposlenimi, kupci, delničarji in okoljem. Razumemo težave in spodbujamo spremembe. Razvijamo inovativno in radostno organizacijo, kjer bodo zaposleni lahko uresničevali svoje karierne sanje in cilje podjetja. Želimo biti prepoznavni po kakovosti in profesionalnosti na vseh področjih poslovanja. Ponosni smo na to, da smo Trimo.

Vsako leto merimo organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih po metodi SiOK. Naši rezultati so nad slovenskim povprečjem in vsako leto jih na podlagi predstavitev zaposlenim in izpolnjevanjem dogovorjenih ukrepov izboljšujemo.

Produkti in storitve Trimo d.d.

Trimo d.d.


Izbrani delodajalci