Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Bolniška odsotnost z dela in nadomestilo plače

25.9.2012
Bolniška odsotnost

Bolniška odsotnost

Po trenutno veljavni zakonodaji ima delavec v primeru odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe ali nege ožjega družinskega člana (bolniška odsotnost z dela) pravico do nadomestila plače, neodvisno od trajanja zavarovanja ob nastopu razloga za bolniško.

Višina nadomestila je odvisna od razloga bolniške in znaša 100 % osnove za primere poklicne bolezni in poškodbe na delu (sem šteje tudi poškodba na poti na delo in z dela), zaradi presaditve živega tkiva in organov v korist druge osebe, posledic dajanja krvi in izolacije, ki jo odredi zdravnik, 90 % osnove za primere bolezni ter 80 % osnove za primere poškodbe izven dela, nege ožjega družinskega člana (s katerim živi) in spremstva, ki ga odredi zdravnik. 

Osnova je povprečna mesečna plača v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od dela. Nadomestilo ne sme biti nižje od zajamčene plače in ne višje od plače, ki bi jo delavec dobil, če bi sicer delal. 

Delavec je dolžan najpozneje tri dni po začetku bolezni obvestiti delodajalca, da je zbolel. Bolniško odsotnost z dela do 30 dni dovoli osebni zdravnik, v primeru podaljševanja pa odloča zdravniška komisija pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Če je delavec na bolniški zaradi nege ožjega družinskega člana, mu pripada pravica do nadomestila plače največ 7 delovnih dni za posamezen primer, za otroke do 7. leta starosti ali zmerno, težje ali težko duševno in telesno prizadetega otroka do 18. leta starosti pa največ 15 delovnih dni za posamezen primer. Odsotnost v teh primerih lahko osebni zdravnik izjemoma podaljša do največ 30 delovnih dni, na predlog strokovnega kolegija KC Ljubljana – Pediatrične klinike pa tudi več. 

Na podlagi kolektivnih pogodb imajo delavci v primeru bolniške, daljše od treh mesecev, enkrat letno na predlog sindikata pravico do solidarnostne pomoči. Višino solidarnostne pomoči in natančnejše pogoje določajo posamezne kolektivne pogodbe. 

Delavec, ki na podlagi mnenja osebnega zdravnika oz. zdravniške komisije dela skrajšan delovni čas (je delno na bolniški), za dejansko opravljeno delo prejme plačo, za preostanek do polnega delovnega časa pa ima pravico do nadomestila plače. Če v tem času koristi letni dopust, se mu pri obračunu plače upošteva en dan dopusta za čas, ko bi sicer delal, bolniška pa za preostali čas do polnega delovnega časa. 

PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA IN BOLNIŠKA
Zadržanost od dela zaradi bolezni, poškodbe ali nege ožjega družinskega člana ne sme biti razlog, da delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi, ni pa to ovira, da bi delovno razmerje prenehalo iz drugih razlogov (potek časa, odpoved iz poslovnih razlogov ...). Delovno razmerje, sklenjeno za določen čas, preneha s potekom pogodbe ne glede na morebitno delavčevo bolniško odsotnost v tem času. 

V primeru odpovedi začne odpovedni rok teči naslednji dan po vročitvi odpovedi (ne glede na morebitno bolniško), če pa je delavec ob izteku odpovednega roka na bolniški, mu delovno razmerje preneha z dnem ugotovitve zdravstvene zmožnosti za delo oz. najkasneje 6 mesecev po izteku odpovednega roka. 

Delavcu, ki mu je med trajanjem bolniške prenehalo delovno razmerje, pripada nadomestilo plače še za največ 30 dni začasne nezmožnosti za delo po prenehanju delovnega razmerja. Če je delavec na bolniški zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, mu pripada nadomestilo plače, dokler ni spet zmožen za delo. 

PRIHODNOST
Zadnje čase je bilo precej govora o spremembah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki naj bi prinesle bistveno zmanjšanje pravic zaposlenih v zvezi z bolniško odsotnostjo z dela. Predvsem naj bi se zmanjšala višina denarnega nadomestila in omejilo trajanje te pravice, vendar glede tega še ni bil oblikovan predlog zakona, ki bi spreminjal trenutno veljavno ureditev. 

Poglejte še

Karierne storitve
Priročnik Kako uspešno iskati zaposlitev
Selby & Mills psihometrični test
Ponudba izobraževalnih programov
Vprašaj strokovnjaka
Prijava na Zavod za zaposlovanje

Več člankov
Delo invalidov – priložnost za podjetje
Zaposlovanje invalidov v Sloveniji je pereč problem – invalide štejemo v najšibkejšo skupino na pod... več »
Center JASPIS – odgovoren in zanesljiv partner
Smo Zaposlitveni center JASPIS, ki čas in vrsto storitev prilagaja potrebam in željam naročnika. Na... več »
Obožujemo ljudi z iskrico v očeh
Svetovalci, ki skrbijo za pomoč pri iskanju zaposlitve se mnogokrat srečajo s posamezniki, ki kljub... več »
8. študentska marketinška konferenca Fanfara
Vsaka ideja mora najti svojo številko. Že osmo let... več »
Freshhh 2015
Skupina MOL že devetič zaporedoma razpisuje mednarodno spletno študentsko tekmovanje Freshhh, na ka... več »
Sejem izobraževanja in poklicev za vse generacije
Sejem izobraževanja in poklicev Informativa bo 23. in 24. januarja 2015 na Gospodarskem razstavišču... več »
Tudi s pomočjo MojeDelo.com ponovno podeljene prestižne mednarodne MBA štipendije 12 slovenskim mladim managerjem
V nedeljo, 11. 5. 2014 je v Ljubljani potekalo tekmovanje slovenskih managerjev za 12 prestižnih št... več »
Razpis za 12 MBA štipendij Cotrugli Business School
Vas zanima MBA program? COTRUGLI Business School razpisuje 12 E/MBA štipendij v vrednosti 115.000€ ... več »
Svet brez marketinga je kot april brez Fanfare: brezvezen!
Za nami je že sedma uspešno izpeljana Študentska marketinška konferenca Fanfara v organizaciji 31 a... več »
7. študentska marketinška konferenca Fanfara
Ljubljana, 9. april 2014 – Danes je v Festivalni dvorani v Ljubljani potekala Študentska marketinšk... več »