Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Postopki prijave na prosto delovno mesto v EGP: Češka

8.8.2012
Prosto delovno mesto na Ceškem

Prosto delovno mesto na Ceškem

Običajni postopek prijave poteka tako, da se kandidati odzovejo na ponudbe za zaposlitev, objavljene v spletu, časopisih in na uradih za delo. Delodajalec po navadi navede e-naslov, na katerega zainteresirani kandidati pošljejo svoj življenjepis in predstavitveno pismo. Veliko delodajalcev uporablja storitve zasebnih agencij za zaposlovanje, ki vam lahko pošljejo ponudbe za zaposlitev, če se prijavite pri njih.

Ko delodajalcu pošljete prijavo, lahko pričakujete odgovor v nekaj dneh ali tednih. Po navadi vas bo tudi povabil na osebni razgovor. Nič nenavadnega pa ni, da ne prejmete odgovora, kadar delodajalca vaš profil ne zanima. Vsi delodajalci v Češki republiki imajo posebno obveznost. Prosta delovna mesta, ki se ne zapolnijo v 10 dneh, morajo prijaviti uradu za delo. Spletna stran urada za delo vsebuje največjo zbirko podatkov o prostih delovnih mestih.

Čas od objave prostega delovnega mesta do dne, ko se zaposlitev začne, je lahko različen. V oglasu je lahko naveden točen datum začetka pogodbe ali pa se o tem datumu dogovorita delodajalec in prosilec.

Na izbrano ponudbo za zaposlitev se odzovite čim prej in upoštevajte osnovna merila, navedena v ponudbi. Vaš cilj je pritegniti zanimanje delodajalca in prvi stik z njim je zelo pomemben.

Na delovno mesto se lahko prijavite elektronsko (strukturiran življenjepis in predstavitveno pismo po e-pošti, spletna prijava na delodajalčevi spletni strani, zaposlitveni portali itd.). Omejite se na eno stran. Prijave ne pošiljajte iz poštnega predala trenutnega delodajalca, z e‑naslova z vzdevkom ali s skupinsko e‑pošto. Vpišite zadevo e-sporočila, na primer naziv delovnega mesta. Jasno opišite priponke k sporočilu. Življenjepis pošljite v posebni priponki.

Pisna prijava mora vsebovati točen naslov podjetja, datum, delovno mesto, na katero se prijavljate, informacije o tem, kje ste našli oglas, kaj lahko ponudite (kvalifikacije, delovne izkušnje), prošnjo za osebni razgovor, vaše ime in podatke za stik. Priložiti morate strukturiran življenjepis.

Telefonsko številko lahko najdete v oglasu za zaposlitev ali na spletni strani podjetja. Pripravite se na delodajalčeva vprašanja – pri roki imejte pisalo, beležnico in življenjepis. Prizadevajte si govoriti z osebo, ki je odgovorna za vaše področje. Na vprašanja odgovarjajte kratko in natančno ter zaprosite za osebni sestanek z delodajalcem. Potrudite se, da sprejmete čas sestanka, ki ga predlaga delodajalec. Priporočljivo je poklicati na začetku delovnega dne.

Tudi če podjetje ni objavilo prostega delovnega mesta, vi pa bi se radi tam zaposlili, lahko vseeno napišete prošnjo ter se osre28 dotočite na svojo zamisel o delu, ki bi ga lahko v tem podjetju opravljali in na svoje razloge za to.

Zaposlovalci pričakujejo, da so prosilci seznanjeni s podjetjem (organizacijo in dejavnostmi podjetja) in podrobnostmi o prostem delovnem mestu. Prosilca bodo vprašali, zakaj si želi delati v tem podjetju. Prosilec mora biti tudi pripravljen odgovarjati na vprašanja o strokovnem znanju in drugih kvalifikacijah (osebne lastnosti, sposobnost za samostojno delo ali delo v skupini, zanesljivost, prilagodljivost, pretekle izkušnje itd.). Nekateri delodajalci od prosilca zahtevajo tudi opravljanje psihodiagnostičnih testov, da preverijo njegovo osebnost.

Na zaposlitvenem intervjuju mora prosilec predložiti svoje kvalifikacije in dokumente o izobrazbi (diplomo, potrdila o znanju jezikov, vozniško dovoljenje, izpit iz varjenja itd.); kopije diplom in dokumentov se ponavadi predložijo po podpisu pogodbe o delu. Delodajalci ponavadi zahtevajo tudi potrdilo o nekaznovanosti.

Prosilci postopek prijave običajno začnejo tako, da pošljejo življenjepis in predstavitveno pismo. Po nekaj dneh ali tednih delodajalec navadno obvesti kandidate iz ožjega izbora in jih povabi na osebni razgovor. Razgovor poteka tako: 1. zaposlovalec predstavi podjetje in delovno mesto; 2. preizkus prosilčevega strokovnega znanja in/ali spretnosti in znanj in/ali psihodiagnostični test; 3. individualni razgovor. Rezultati razgovora se sporočijo pisno ali po telefonu.

Kako se pripraviti na razgovor
Na razgovoru lahko običajno pričakujete enega, dva ali tri izpraševalce. Dolžina sestanka, vedenje in oblačila na sestanku so odvisni od delovnega mesta, na katero se prijavljate, in od delodajalca. Na „povprečnem“ razgovoru ste lahko najprej vi na vrsti za odgovarjanje na vprašanja (predvsem o izobrazbi, izkušnjah in motivaciji), nato pa dobite priložnost, da vprašanja tudi zastavite. Na nekaterih razgovorih morate uspešno opraviti več stopenj, da dobite zaposlitev. Pomembno je, da ste samozavestni in pokažete, da vas delovno mesto in podjetje zanimata. Vprašanje plačila je lahko kočljivo. S temi vprašanji je bolje počakati, dokler jih delodajalec sam ne omeni ali pa vam pove, da vas želi zaposliti.

Sestanek s prosilci navadno nima določene zgradbe. Lahko poteka kot razgovor, preizkus, izbirni postopek ali kako drugače. Po navadi je organiziran kot razgovor. Glede na organizacijo podjetja je lahko na razgovoru lastnik podjetja, kadrovski delavec ali vodja oddelka ali pa so kar vsi trije. Večina sestankov se začne s kratkim uvodnim razgovorom o osebnih podatkih, življenjepis pri tem še ne pride na vrsto. Nato sledijo vprašanja, s katerimi kadrovski delavec pridobi več podrobnejših informacij o prosilcu, njegovih pričakovanjih in poklicnih ciljih. Ta vprašanja so osredotočena na izobrazbo in delovne izkušnje. Naslednji del razgovora je namenjen delovnemu mestu. V tem delu dobi prosilec informacije o podjetju in notranjih odnosih, da se tako seznani z dejavnostmi in delovnim okoljem podjetja. Na koncu razgovora lahko pridejo na vrsto nepoklicna vprašanja ali pa prosilec pojasni motivacijo za to delovno mesto in pokaže svoje spretnosti in znanja. Razmerje med nepoklicnimi in poklicnimi temami je 20 : 80.

V Češki republiki nimamo posebnih zakonov proti diskriminaciji. Zadeve v zvezi z diskriminacijo so vključene v več zakonskih predpisov (npr. delovni zakonik, delovno pravo). Seveda vam na nekatera vprašanja ni treba odgovoriti, na primer na vprašanja v zvezi z vero, manjšinami, zdravjem, številom otrok, zakonskem stanu, premoženjskimi zadevami … Nanje lahko odgovorite z vprašanjem: „Kako je to povezano z delovnim mestom, na katerega se prijavljam?“

Zanimanje delodajalca lahko spodbudite tako, da pokažete zanimanje za delo v podjetju. Prizadevajte si izvedeti čim več o podjetju. Poznavanje podjetja je zelo pomembno (zgodovina, področje poslovanja, izvoz, proizvodnja, opis delovnega mesta, število zaposlenih itd.). Informacije lahko dobite na primer na spletni strani podjetja.

Najpogostejša vprašanja na razgovoru so:
• Nam lahko poveste kaj o sebi?
• Ste že delali na enakem (ali podobnem) delovnem mestu?
• Zakaj bi radi delali prav v našem podjetju?
• Kaj pričakujete od zaposlitve v našem podjetju?
• Zakaj se vam zdi, da bi vas morali zaposliti?
• Katere so vaše prednosti?
• Katere so vaše slabosti?
• Ste pripravljeni potovati?
• Kakšno delo iščete?
• Zakaj ste zapustili prejšnje delovno mesto?
• Kaj veste o našem podjetju?
• Kaj ste počeli, medtem ko ste bili brezposelni?
• Kdaj lahko začnete delati?
• Kakšno plačilo pričakujete?
• Ste pripravljeni delati nadure?
• Kakšen odnos imate do informacijske tehnologije?
• Imate kakšne reference?
• Imate kakšna vprašanja?

Na razgovoru/preizkusu vam ne bi smeli postaviti naslednjih vprašanj:
• kakšna je vaša politična usmeritev; ste včlanjeni v katero politično stranko;
• vprašanj o verski pripadnosti;
• vprašanj o družinskih razmerah in premoženju;
• o partnerskih odnosih, porokah.

Priporočljivo je, da se za razgovor/preizkus prej dogovorite s kadrovskim oddelkom.

Pogajajte se o svojih prejemkih
Kmalu po razgovoru z delodajalcem boste prejeli njegovo odločitev (naj bi bila pisna). Če je pozitivna in se odločite, da se boste zaposlili, stopite v stik s kadrovskim delavcem (vodjo kadrovskih zadev) v podjetju, obvestite ga o svoji odločitvi ter se dogovorite o datumu začetka zaposlitve in drugih pomembnih podrobnostih pogodbe o zaposlitvi.

Zaposlitev temelji na pogodbi med delodajalcem in zaposlenim. Delodajalec mora pripraviti pisno pogodbo (delovni zakonik). Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati osnovne pogoje: vrsto dela, kraj dela, datum začetka dela in trajanje pogodbe. Da bi se izognili prihodnjim nesporazumom, je v pogodbo o zaposlitvi priporočljivo vključiti obveznosti in pravice zaposlenega/ delodajalca, opis dela, število delovnih ur, poskusno dobo, pravico do dopusta, odpovedni rok ter plačno lestvico in pogoje.

O plači se lahko pogajate, vendar je to odvisno od okoliščin. Dobro je, da ste seznanjeni s plačami. Te se razlikujejo med posameznimi sektorji in kraji. Bolje je, da delodajalec na razgovoru prvi omeni plačo, prosilec pa počaka na njegovo ponudbo. Z zasebnimi in manjšimi delodajalci se boste uspešneje pogajali o plači. V velikih podjetjih, javni ali državni upravi in ustanovah, odvisnih od proračuna, je plačna lestvica predpisana s plačnimi razredi. Plačilo je izraženo v urnih ali mesečnih postavkah in le redko v letnih, razen pri najvišjih vodstvenih položajih.

Osnovna pravila za plačani dopust so določena v delovnem zakoniku. Oboje se lahko spremeni s splošnim dogovorom med delodajalcem in sindikati v podjetju. Včasih se je mogoče pogajati o letnih dodatkih in pogojih, po navadi pri pogodbah vodilnih delavcev.

Posebne finančne ugodnosti na podlagi rezultatov so lahko neke vrste spodbuda, na primer možnost nakupa izdelkov podjetja po nižji ceni za zaposlene, cenejši boni za prehrano, vstopnice za gledališče, bazen, popusti ali regres. O tem se lahko pogajata delodajalec in sindikat podjetja.

V delovnem zakoniku je navedeno, da poskusna doba ne sme trajati dlje kot tri mesece. Delodajalci večinoma izkoristijo poskusno dobo in jo vključijo v pogodbo o zaposlitvi. O dolžini poskusne dobe se je mogoče pogajati (da je torej krajša od treh mesecev). Vendar na splošno prosilci sprejmejo predlog podjetja.

Ali potrebujete reference?
Reference ali priporočilna pisma se po navadi ne zahtevajo. Delodajalci preverijo informacije o prosilčevi zadnji zaposlitvi, tako da opravijo telefonski pogovor s prejšnjim delodajalcem.

Na razgovoru zaposlovalci navadno preverijo samo diplomo ali dokumente. Kopije prosilčevih spričeval in dokumentov se po navadi predložijo po podpisu pogodbe o zaposlitvi.

Delodajalci večinoma zahtevajo potrdilo o nekaznovanosti.

Kako narediti dober vtis
Zelo nezaželeno je, da prosilec zamudi na razgovor. Po navadi je pet minut zamude še sprejemljivo, več pa ne. Odziv delodajalcev je različen. Navadno ne boste mogli opraviti razgovora, če boste zamudili. Udeležbo na razgovoru v glavnem potrdita obe strani, večinoma po e-pošti ali telefonu. Lahko manjkate, vendar morate o tem delodajalca vnaprej obvestiti.

Najpogostejši razgovori so osebni. Prvi krog razgovorov se lahko opravi po e-pošti. Novi mediji se šele začenjajo uporabljati.

Priporočljivo je, da nosite primerna oblačila za položaj, ki vas zanima. Za vodilne položaje je bolje izbrati bolj klasična oblačila, medtem ko so izvirna ali nenavadna oblačila lahko sprejemljiva za delovna mesta, povezana z ustvarjalnim mišljenjem. Na splošno je priporočljivo: za moške temna obleka, preprosta kravata, kakovostni usnjeni čevlji in aktovka; za ženske nevpadljiv dvodelni kostim, hlačni kostim ali plašč in krilo; krilo naj sega do kolen; kakovostni salonarji, nevpadljiva ličila in pričeska, ki vam pristaja; nakit samo kot dodatek k obleki – majhna broška, tanka ogrlica in majhni uhani.

Ne nosite daril, s katerimi bi podkupili osebje. Ne bodite pijani, umazani ali neurejeni.

Poiščite čim več informacij o podjetju, zaposlenih in kulturi podjetja. Na razgovor se dobro pripravite, bodite pozitivni in se čim bolj prilagodite kulturi podjetja. Ne bodite preveč zgovorni. Na delodajalčeva vprašanja odgovarjajte jasno.Mogoče vas zanima tudi postopek prijave na prosto delovno mesto na Danskem.

Poglejte še

Karierne storitve
Priročnik Kako uspešno iskati zaposlitev
Selby & Mills psihometrični test
Ponudba izobraževalnih programov
Vprašaj strokovnjaka
Prijava na Zavod za zaposlovanje

Več člankov
Delo invalidov – priložnost za podjetje
Zaposlovanje invalidov v Sloveniji je pereč problem – invalide štejemo v najšibkejšo skupino na pod... več »
Center JASPIS – odgovoren in zanesljiv partner
Smo Zaposlitveni center JASPIS, ki čas in vrsto storitev prilagaja potrebam in željam naročnika. Na... več »
Obožujemo ljudi z iskrico v očeh
Svetovalci, ki skrbijo za pomoč pri iskanju zaposlitve se mnogokrat srečajo s posamezniki, ki kljub... več »
8. študentska marketinška konferenca Fanfara
Vsaka ideja mora najti svojo številko. Že osmo let... več »
Freshhh 2015
Skupina MOL že devetič zaporedoma razpisuje mednarodno spletno študentsko tekmovanje Freshhh, na ka... več »
Sejem izobraževanja in poklicev za vse generacije
Sejem izobraževanja in poklicev Informativa bo 23. in 24. januarja 2015 na Gospodarskem razstavišču... več »
Tudi s pomočjo MojeDelo.com ponovno podeljene prestižne mednarodne MBA štipendije 12 slovenskim mladim managerjem
V nedeljo, 11. 5. 2014 je v Ljubljani potekalo tekmovanje slovenskih managerjev za 12 prestižnih št... več »
Razpis za 12 MBA štipendij Cotrugli Business School
Vas zanima MBA program? COTRUGLI Business School razpisuje 12 E/MBA štipendij v vrednosti 115.000€ ... več »
Svet brez marketinga je kot april brez Fanfare: brezvezen!
Za nami je že sedma uspešno izpeljana Študentska marketinška konferenca Fanfara v organizaciji 31 a... več »
7. študentska marketinška konferenca Fanfara
Ljubljana, 9. april 2014 – Danes je v Festivalni dvorani v Ljubljani potekala Študentska marketinšk... več »