Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Postopki prijave na prosto delovno mesto v EGP: Irska

9.8.2012
Zaposlitev na Irskem

Zaposlitev na Irskem

Na Irskem sta običajna dva postopka prijave:
- kandidati morajo za zaposlitev predložiti svoj življenjepis; 
- podjetje lahko zagotovi obrazec za prijavo na prosto delovno mesto.

Čas od objave prostega delovnega mesta do začetka zaposlitve je odvisen od vrste delovnega mesta. Nekatera prosta delovna mesta so lahko dan po objavi že zasedena. Vendar pa hočejo nekateri delodajalci preveriti osnovne informacije, potrditi spričevala in kvalifikacije ter pridobiti reference. V takih primerih po navadi od objave prostega delovnega mesta do začetka zaposlitve preteče šest tednov.

Pri elektronski prijavi je bistveno, da so pravilno izpolnjena vsa polja in navedeni podatki za stik z iskalcem zaposlitve. Treba je jasno opredeliti vse kvalifikacije in navesti, da so potrdila o kvalifikacijah na voljo na zahtevo.

Pisno prijavo običajno sestavljata življenjepis in spremno predstavitveno pismo. Življenjepisu je treba priložiti fotokopije ustreznih kvalifikacij.

Ni v navadi, da delodajalcu telefonirate, razen da ga zaprosite za prijavni obrazec ali podrobnejše podatke o tem, kako se prijaviti.

Kako se pripraviti na razgovor?
Zaposlovalci pričakujejo, da se je prosilec pozanimal o podjetju. Pričakujejo tudi, da iskalci zaposlitve vedo veliko o razpisanem delovnem mestu.

Pričakujejo kopije ustreznih spričeval in običajno preverijo njihovo verodostojnost. Od prosilca lahko tudi zahtevajo, naj na razgovor prinese originalna spričevala.

Od zaposlovalca se pričakuje, da iskalcu zaposlitve jasno opiše potek postopka in ga obvesti o morebitnih dodatnih razgovorih ali preizkusih v zvezi z zaposlitvijo.

Zaposlovalci od prosilcev pričakujejo, da ti predložijo prijavo pred iztekom roka. Pričakujejo tudi, da spoštujejo in upoštevajo merila iz oglasa.

Zaposlovalci od prosilcev pričakujejo, da ti predložijo prijavo pred iztekom roka. Pričakujejo tudi, da spoštujejo in upoštevajo merila iz oglasa.

Med razgovorom bo delodajalec pozoren na: prosilčev videz, raven pripravljenosti, to, ali se prosilec izraža jasno in razločno, ustreznost kvalifikacij za to delovno mesto. Postopek vedno vodi delodajalec.

Razgovor navadno vodita dve ali tri osebe. Če je vključen tudi preizkus, ga običajno vodi eden ali več kadrovskih delavcev.

Razgovori po navadi trajajo približno 40 minut. Trajanje preizkusov pa je odvisno od tega, kakšni so.

Prosilci naj odgovarjajo jasno in natančno. Izogibajo naj se žargonu ali kraticam. Zelo pomemben je stik z očmi. Lahko vam ponudijo kavo ali vodo, ni pa to običajno. Dobili boste priložnost, da postavite vprašanja, vendar raje počakajte do naslednjega razgovora, če je ta seveda predviden.

Razgovor ponavadi poteka v zasebni pisarni. Eden od izpraševalcev bo prevzel vlogo vodje razgovora ter predstavil sebe, komisijo in postopek razgovora. Navadno je ozračje zelo uradno, od prosilca pa se pričakuje uraden in spoštljiv odnos.

Večina razgovora je osredotočena na poklicne zadeve, le kakšnih 10 % časa pa je posvečenega nepoklicnim temam. Za kandidata je pomembno, da zna predstaviti svoje razloge in motivacijo za to delovno mesto.

Na Irskem veljajo zelo strogi zakoni proti diskriminaciji, na katerih temelji ves postopek. Ne smejo vam postavljati vprašanj, ki bi lahko veljala za diskriminacijska, nanje pa vam ni treba odgovarjati (na primer koliko ste stari). Večina osebnih zadev, na primer starost, veroizpoved, barva kože, spolna usmerjenost, velja za v celoti zasebne.

Na splošno se pričakuje, da se prosilci prej pozanimajo o podjetju, njegovih izdelkih, trgu itd.

Vprašajo vas lahko kar koli, na primer zakaj ste se prijavili na to delovno mesto, kaj pričakujete, kaj lahko prispevate na tem delovnem mestu. Ni običajno, da bi želeli „ukaniti“ prosilca. Namen razgovora je najti najustreznejšo osebo za to delovno mesto.

Lahko pa pričakujete vprašanja kot „Kje se vidite čez pet let?“. Delodajalec vam bo na prvem razgovoru povedal, kakšen je nadaljnji postopek, in podrobno pojasnil vaše obveznosti. Delodajalci neuspešnim kandidatom na zahtevo zagotovijo povratne informacije.

Pogajajte se o svojih prejemkih
Po navadi so celotni prejemki opredeljeni pred začetkom postopka, zato finančna ali druga pogajanja niso v navadi. Plačilo se lahko obračuna glede na uro, teden, mesec ali leto. Za delovna mesta v podjetjih in uradih je ponavadi izraženo kot letna plača, za delovna mesta v gradbeništvu, hotelirstvu in gostinstvu pa kot plačilo na uro. Dopust, ugodnosti in druge zadeve, ki niso povezane s plačilom, so vključene v navedeno plačo. Ponavadi se o plači in dodatnih ugodnosti pogaja kadrovski/ vodstveni delavec. Od vas lahko zahtevajo obdobje poskusnega dela od tri do šest mesecev ali poskusno dobo do enega leta. Postopek se konča, ko prejmete obvestilo o uspehu ali neuspehu.

Ali potrebujete reference?
Na Irskem se pogosto uporabljajo reference – navadno dve – ena je osebna referenca o vašem značaju itd., druga pa je referenca prejšnjega delodajalca o vašem delu. Delodajalci ne bodo navezali stika z osebami, ki jih lahko zagotovijo reference, če vam ne nameravajo ponuditi zaposlitve. Kandidati morajo od oseb, ki jim bodo zagotovile reference, dobiti dovoljenje, preden jih navedejo v prijavi. Dobre reference lahko dobite od prejšnjega delodajalca, duhovnika, vikarja ali policije. Od njih se pričakuje, da delodajalcu za prosilca zagotovijo reference v pisni obliki ali po telefonu. Pri prijavi je potrebna diploma.

Čeprav se za vsa delovna mesta zahteva moralna neoporečnost prosilca, je za nekatera delovna mesta potrebno trdnejše dokazilo o značaju, na primer za vzgojitelje, negovalce, za nekatera pa celo reference policije.

Kako narediti dober vtis
Delodajalci imajo odklonilen odnos do kandidatov, ki ne pridejo pravočasno na razgovor, saj lahko to kaže na njihove težave z delovnimi navadami.

Ponavadi morate potrditi svojo udeležbo pred razgovorom in na recepciji ob prihodu na razgovor.

Čista in urejena oblačila so zlato pravilo, „piercingi“ na obrazu in drugih delih telesa niso zaželeni.

Delodajalci od kandidatov pričakujejo, da se predstavijo v najboljši luči. Bodite spoštljivi in vljudni. Drugačno vedenje ne bo dobro sprejeto.Mogoče vas zanima tudi postopek prijave na prosto delovno mesto v Grčiji.Poglejte še

Karierne storitve
Priročnik Kako uspešno iskati zaposlitev
Selby & Mills psihometrični test
Ponudba izobraževalnih programov
Vprašaj strokovnjaka
Prijava na Zavod za zaposlovanje

Več člankov
Delo invalidov – priložnost za podjetje
Zaposlovanje invalidov v Sloveniji je pereč problem – invalide štejemo v najšibkejšo skupino na pod... več »
Center JASPIS – odgovoren in zanesljiv partner
Smo Zaposlitveni center JASPIS, ki čas in vrsto storitev prilagaja potrebam in željam naročnika. Na... več »
Obožujemo ljudi z iskrico v očeh
Svetovalci, ki skrbijo za pomoč pri iskanju zaposlitve se mnogokrat srečajo s posamezniki, ki kljub... več »
8. študentska marketinška konferenca Fanfara
Vsaka ideja mora najti svojo številko. Že osmo let... več »
Freshhh 2015
Skupina MOL že devetič zaporedoma razpisuje mednarodno spletno študentsko tekmovanje Freshhh, na ka... več »
Sejem izobraževanja in poklicev za vse generacije
Sejem izobraževanja in poklicev Informativa bo 23. in 24. januarja 2015 na Gospodarskem razstavišču... več »
Tudi s pomočjo MojeDelo.com ponovno podeljene prestižne mednarodne MBA štipendije 12 slovenskim mladim managerjem
V nedeljo, 11. 5. 2014 je v Ljubljani potekalo tekmovanje slovenskih managerjev za 12 prestižnih št... več »
Razpis za 12 MBA štipendij Cotrugli Business School
Vas zanima MBA program? COTRUGLI Business School razpisuje 12 E/MBA štipendij v vrednosti 115.000€ ... več »
Svet brez marketinga je kot april brez Fanfare: brezvezen!
Za nami je že sedma uspešno izpeljana Študentska marketinška konferenca Fanfara v organizaciji 31 a... več »
7. študentska marketinška konferenca Fanfara
Ljubljana, 9. april 2014 – Danes je v Festivalni dvorani v Ljubljani potekala Študentska marketinšk... več »