Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Postopki prijave na prosto delovno mesto v EGP: Islandija

16.8.2012
Prosta delovna mesta na Islandiji

Prosta delovna mesta na Islandiji

Za tujce, ki ne govorijo islandščine, je najbolje, da uporabijo storitve EURES. Iskanja zaposlitve se lahko lotite različno. Priporočljivo je, da najprej obiščete portal za zaposlitveno mobilnost. Podrobnejše informacije lahko najdete na islandski euresovi spletni strani. Za vsa prosta delovna mesta na Islandiji, objavljena na portalu, morate izpolniti spletni prijavni obrazec.

Obrazec izpolnite čim bolj podrobno. Pomembno je, da navedete vse pretekle delovne izkušnje ter izobraževanje doma in v tujini. Bistveno je tudi, da navedete točne podatke za stik ter da telefonske številke in e-naslovi delujejo. Če imate življenjepis, ga lahko pripnete k prijavnici.

Vendar pa morate izpolniti vsa polja v obrazcu, da lahko EURES najde vašo prijavo, ko se odpre delovno mesto, ki ustreza vašim kvalifikacijam. Obrazec je treba izpolniti v angleščini.

Za delovno mesto se na Islandiji lahko prijavite tudi drugače. Brezplačno se lahko prijavite pri eni ali več zasebnih agencijah za zaposlovanje [ráðningarþjónustur]. Pogosto imajo na voljo prosta delovna mesta za strokovnjake. Preglejte [male] oglase za delovna mesta v lokalnih časopisih: včasih je vredno objaviti lasten oglas, da iščete zaposlitev.

Skoraj vsi oglasi za zaposlitev so v islandščini. Lahko stopite v stik z lokalno izpostavo sindikata (stéttarfélag), ki ima informacije o trenutnih zaposlitvenih trendih v vašem poklicu in vam lahko svetuje, kje začnite iskanje.

Najpogostejši postopek prijave na delovno mesto pa je pregledovanje zaposlitvenih oglasov v časopisih ter nato pošiljanje življenjepisa in predstavitvenega pisma. Za tujce, ki ne govorijo islandščine, je to lahko težavno, saj je večina oglasov za prosta delovna mesta objavljena v islandščini. Tudi ustne informacije so lahko zelo uporabne v tako majhni skupnosti, kot je Islandija, in številni iskalci najdejo zaposlitev prek družinskih znanstev in drugih osebnih mrež. Tudi to je lahko težavno za tujce, ki po navadi nimajo širokih osebnih mrež na Islandiji.

Islandski delodajalci navadno iščejo delavce, ko ugotovijo, da potrebujejo pomoč. To pomeni, da od objave oglasa do začetka zaposlitve navadno mine malo časa. Ko izpolnjujete elektronsko prijavo, je zelo pomembno, da izpolnite vsa ustrezna polja, navedete najprej najnovejše delovne izkušnje in se prepričate, da so vaši podatki za stik pravilni. Na Islandiji je življenjepis lahko dolg največ dve strani, biti mora točen in posodobljen. Življenjepisu morate priložiti predstavitveno pismo, v katerem navedete, zakaj se za to delovno mesto zanimate in zakaj ste prava oseba zanj. Pri prijavi po telefonu morate vedeti, da Islandci niso preveč uradni, vendar je običajno, da se na začetku pogovora predstavite in poveste, zakaj kličete. Glejte, da ne govorite predolgo in nikoli ne prekinjajte osebe, s katero govorite.

Če se prijavite brez razpisa ali na lastno pobudo, je priporočljivo, da prijavo izročite neposredno osebi, ki bo odgovorna za zaposlitveni/izbirni postopek. Seveda to pogosto ni mogoče, vendar pa boste tako na to osebo napravili boljši vtis, saj vas je videla in z vami celo izmenjala nekaj besed.

Kako se pripraviti na razgovor
Zaposlovalci/delodajalci pričakujejo, da prosilci vedo nekaj stvari o podjetju in delovnem mestu, na katerega se prijavljajo, ter imajo ustrezne spretnosti in znanja za uspešno izpolnjevanje zahtevanih nalog.

Imeti morate ovrednoteno diplomo za enakovrednost in priznavanje na Islandiji.

Načelno kvalifikacije, ki jih potrebujete za opravljanje posameznega poklica v svoji domovini, veljajo tudi v drugih državah EU/EGP. Visokošolske diplome, triletni akademski študiji in poklicna srednješolska izobrazba naj bi se priznavali na celotnem območju EU/EGP.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in kulturo je odgovorno za usklajevanje postopkov priznavanja na Islandiji. Vendar pa to ministrstvo ne obravnava vseh vlog za priznanje. Posamezna ministrstva so odgovorna za priznavanje na svojih področjih, Ministrstvo za zdravje je na primer odgovorno za priznavanje poklicev v medicini in na področju zdravja. Najbolje je, da začnete potrebne informacije zbirati na spletni strani www.menntagatt.is, pri nacionalnem informacijskem središču za vrednotenje in priznavanje kvalifikacij.

Ovrednotenje enakovrednosti spričeval bo islandskim delodajalcem olajšalo presojo vaših spretnosti in znanj. Lahko tudi prispeva k boljšemu delovnemu mestu z višjim plačilom. Priporočljivo je, da se po oddaji prijave čim prej pozanimate, kako naprej. Če ne prejmete potrdila o prejemu prijave, je dobro stopiti v stik z delodajalcem in ga vprašati, ali je prejel vašo prijavo. Hkrati lahko izkoristite priložnost in se pozanimate, kdaj bo odgovoril prosilcem. Ponavadi dobijo odgovor samo prosilci, ki so kandidati za zaposlitev.

Splošnih pravil glede postopkov prijave ni. Veljajo nekatera pravila glede obravnavanja prijav, vendar prosilcem zaradi njih ni treba skrbeti.

Pred razgovorom je priporočljivo najprej narediti domačo nalogo. Pozanimajte se o podjetju. Koristne informacije lahko po navadi najdete na spletni strani podjetja. Pripravite odgovore na najrazličnejša vprašanja. Recimo: Katere so vaše prednosti in slabosti? Kakšen delavec ste? Zakaj ste zapustili prejšnje delovno mesto? Zelo pomembno je, da ste točni in nosite vsakdanja, vendar elegantna oblačila. Pokažite, da vas zanima čim več o podjetju in delovnem mestu.

Ponavadi se razgovora na delodajalčevi strani udeleži najmanj ena oseba in največ štiri. To je lahko zelo različno, vendar po navadi za strokovnejša dela razgovor vodi več ljudi. Seveda pa to ne drži vedno. Razgovori ponavadi trajajo približno od pol ure do uro. Vaša vprašanja glede delovnega mesta so dobrodošla, vendar pa se raje prepričajte, da ste res dobili delo, preden se pozanimate o plači, če tega seveda ne omeni kar delodajalec sam.

Razgovori nimajo posebnega vrstnega reda. Ozračje je odvisno od osebe, ki vodi razgovor. Dobro je vedeti, da vas je tudi oseba, s katero se pogovarjate, ravnokar spoznala, zato ji je lahko prav tako nerodno in neprijetno kot vam. Najbolje je, da se predstavite čim bolj pošteno ter ne precenjujete ali podcenjujete svojih spretnosti in znanj. Bodite vljudni in čim bolj mirni.

Delodajalci hočejo na razgovoru ugotoviti, kdo ste. Ne bodite presenečeni, če vas vprašajo o osebnem življenju. Po navadi je nepoklicnim temam, ki so običajno namenjene temu, da se ozračje malo sprosti, namenjen le majhen del razgovora. Ko se udeležite razgovora, bi moral delodajalec že poznati osnovne podatke o vaših izkušnjah iz življenjepisa. Izkoristite to priložnost, da podrobneje predstavite svoje spretnosti in znanja ter pojasnite, zakaj ste najustreznejši kandidat za to delovno mesto. Prepričajte jih tudi, da boste prispevali k boljši kakovosti podjetja in ste za to pripravljeni trdo delati.

Na Islandiji se uporabljajo jasni zakoni proti diskriminaciji. 

Delodajalci vam lahko postavijo nekatera vprašanja, nekaterih pa ne. Lahko vas vprašajo, ali ste poročeni in imate otroke. Ne smejo pa vas spraševati o spolni usmerjenosti, političnih prepričanjih in načrtih glede otrok. Če vas vprašajo kaj takega, je najbolje, da jih vljudno opozorite, da so taka vprašanja neprijetna in verjetno niso v skladu z zakonom. Na koncu razgovora vam delodajalec ponavadi pove, kdaj lahko pričakujete odgovor. Če tega ne stori, ga najbrž ne zanimate. Če se vam ne oglasi v dogovorjenem roku, stopite v stik z njim in ga zaprosite za povratne informacije.

Pogajajte se o svojih prejemkih
Pogajanja o pogodbah se razlikujejo. Včasih se lahko pogajate o plači in dolžini pogodbe že na razgovoru, včasih pa je to na vrsti po odločitvi o zaposlitvi. Islandsko delovno pravo določa, da morate skleniti pogodbo o zaposlitvi najpozneje v dveh mesecih po začetku zaposlitve. V pogodbi o zaposlitvi mora biti navedena višina plače.

O plači se je vedno mogoče pogajati. Vsako leto imate pravico do enega razgovora z delodajalcem, na katerem se pogovarjate o plači. Najpogostejše merilo za plačilo, o katerem se pogajate, je mesečna plača. Če na delovnem mestu pogosto delate nadure, je koristno, da se pogajate za plačilo glede na urno postavko. Plačilo letnega dopusta in bonusi so določeni, zato se o njih ni treba pogajati.

Kdo je odgovoren za pogajanja, je odvisno od posameznega podjetja, ponavadi pa je to vodja kadrovskega oddelka ali generalni direktor.

Na Islandiji morate prejeti plačilo za vsak dan dela. Enomesečno poskusno delo je običajno, vendar v tem času prejemate plačilo. Pozanimajte se, ali boste za poskusno delo plačani. Če vam delodajalec tega ne namerava plačati, ga morate zavrniti in o njegovem ravnanju obvestiti direktorat za delo ali sindikat.

Prosilci le redko dobijo povrnjene stroške zaradi prihoda na razgovor. Delodajalec vas bo obvestil, če vam jih namerava povrniti. To je v celoti odvisno od njega.

Delodajalci neradi obveščajo ljudi, da jih niso zaposlili. Zato je dobro, da stopite v stik z delodajalcem teden dni po izteku roka za prijavo in se pozanimate, kaj se dogaja s prostim delovnim mestom. Praviloma je tako, da vas ne želijo zaposliti, če tega ne storijo v mesecu dni od roka za prijavo.

Ali potrebujete reference?
Zelo pomembno je, da navedete vsaj dve osebi, ki vam bosta dali dobre reference. Navedite ime, podjetje, naziv delovnega mesta, telefonsko številko in naslov e-pošte teh oseb. Stopite v stik z njimi in se prepričajte, ali se strinjajo s tem. Reference naj vam dajo osebe, ki vedo, kako delate, ter lahko potrdijo vaše trditve glede spretnosti, znanj in delovnih navad. To je lahko prejšnji delodajalec in/ali učitelj.

Na razgovor prinesite prevedeni izvod diplome, če bi ga delodajalec želel videti. Spričevala ste navedli že v življenjepisu, zato jih morate predložiti predvsem zato, da dokažete njihovo veljavnost. Dobro je, da jih prej potrdite. Najbolje je, da začnete potrebne informacije zbirati na spletni strani www.menntagatt.is, pri nacionalnem informacijskem središču za vrednotenje in priznavanje kvalifikacij.

Zelo vam lahko pomagajo priporočilna pisma. Vendar pa jih ne pošiljajte na začetku prijave z življenjepisom in predstavitvenim pismom. Upoštevajte, da morajo delodajalci obravnavati veliko prijav, zato si ne želijo dodatnega branja. V življenjepisu navedite, da imate priporočilna pisma, ki jih potem predložite na razgovoru.

Nekateri delodajalci zahtevajo potrdilo vaših lokalnih organov, da nimate kazenske kartoteke. To je običajno zlasti za dela na področju nege in čiščenja, pri katerih ste pogosto sami v zasebnih stanovanjih ali pisarnah. Zato lokalne organe zaprosite za potrdilo, da nimate kazenske kartoteke.

Kako narediti dober vtis
Islandci so zelo točni. Zato obvezno ne zamudite na razgovor.

Če delodajalec stopi v stik z vami in se dogovorita za razgovor, potrdite, da boste prišli ob dogovorjenem času. Če se razgovora ne morete udeležiti, o tem pravočasno in čim prej obvestite delodajalca. Opravičite se za odsotnost in se dogovorite za nov sestanek. Če je le mogoče, to storite vsaj en dan pred razgovorom.

Videokonference na Islandiji niso pogoste, vendar pa postajajo vedno bolj priljubljene. Če se razgovora ne morete udeležiti, preverite, ali ga delodajalec lahko opravi kot konferenčni klic. Vedno pa se lahko bolje predstavite osebno, zato se videokonferencam in konferenčnim klicem izogibajte.

Oblecite se vsakdanje in elegantno ali klasično. Ne nosite preveč nakita. Nakit na moških, razen zaročnega ali poročnega prstana, v islandski družbi ni preveč sprejemljiv.Mogoče vas zanima tudi postopek prijave na prosto delovno mesto v Italiji.

Poglejte še

Karierne storitve
Priročnik Kako uspešno iskati zaposlitev
Selby & Mills psihometrični test
Ponudba izobraževalnih programov
Vprašaj strokovnjaka
Prijava na Zavod za zaposlovanje

Več člankov
Delo invalidov – priložnost za podjetje
Zaposlovanje invalidov v Sloveniji je pereč problem – invalide štejemo v najšibkejšo skupino na pod... več »
Center JASPIS – odgovoren in zanesljiv partner
Smo Zaposlitveni center JASPIS, ki čas in vrsto storitev prilagaja potrebam in željam naročnika. Na... več »
Obožujemo ljudi z iskrico v očeh
Svetovalci, ki skrbijo za pomoč pri iskanju zaposlitve se mnogokrat srečajo s posamezniki, ki kljub... več »
8. študentska marketinška konferenca Fanfara
Vsaka ideja mora najti svojo številko. Že osmo let... več »
Freshhh 2015
Skupina MOL že devetič zaporedoma razpisuje mednarodno spletno študentsko tekmovanje Freshhh, na ka... več »
Sejem izobraževanja in poklicev za vse generacije
Sejem izobraževanja in poklicev Informativa bo 23. in 24. januarja 2015 na Gospodarskem razstavišču... več »
Tudi s pomočjo MojeDelo.com ponovno podeljene prestižne mednarodne MBA štipendije 12 slovenskim mladim managerjem
V nedeljo, 11. 5. 2014 je v Ljubljani potekalo tekmovanje slovenskih managerjev za 12 prestižnih št... več »
Razpis za 12 MBA štipendij Cotrugli Business School
Vas zanima MBA program? COTRUGLI Business School razpisuje 12 E/MBA štipendij v vrednosti 115.000€ ... več »
Svet brez marketinga je kot april brez Fanfare: brezvezen!
Za nami je že sedma uspešno izpeljana Študentska marketinška konferenca Fanfara v organizaciji 31 a... več »
7. študentska marketinška konferenca Fanfara
Ljubljana, 9. april 2014 – Danes je v Festivalni dvorani v Ljubljani potekala Študentska marketinšk... več »