Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Zavod za zaposlovanjePrijava na Zavod za zaposlovanje

Vse možnosti, ki vam jih ponuja Zavod za zaposlovanje, lahko izkoristite šele, ko se vpišete v eno od dveh evidenc Zavoda za zaposlovanje: evidenco brezposelnih oseb ali evidenco iskalcev zaposlitve. Če niste vpisani, ne morete uveljavljati večine pravic. Zavod za zaposlovanje ponuja celo vrsto brezplačnih storitev za brezposelne in zaposlene. Preverite možnosti, ki jih iskalec zaposlitve lahko izkoristi. 

Prijava v eno od evidenc je zato prvi korak, če potrebujete pomoč Zavoda za zaposlovanje. 

Prijava je enostavna. Prijavite se lahko tudi elektronsko, brez čakanja v vrsti. 

Pozor: v evidenco iskalcev zaposlitve se lahko prijavite tudi, če ste zaposleni, pa je vaša zaposlitev ogrožena. Ne odlašajte, prijavite se v evidenco zdaj, seveda pa vnesite svoje podatke tudi v bazo življenjepisov na zaposlitvenem portalu MojeDelo.com.

1. Evidenca brezposelnih oseb

V to bazo se lahko vpišete, če trenutno niste zaposleni, ste sposobni za delo ter ste zaposlitev pripravljeni aktivno iskati in jo sprejeti, če vam jo ponudijo. Če želite uveljavljati pravico do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, se morate prijaviti v to evidenco.

V evidenco brezposelnih oseb se ne morete vpisati, če: 

 • ste zaposleni oz. v delovnem razmerju oz. imate veljavno pogodbo o zaposlitvi; 
 • ste samozaposleni, 
 • ste poslovodna oseba v podjetju ali zavodu;
 • ste pokojninsko in invalidsko zavarovani kot kmetje;
 • ste upokojeni;
 • imate status dijaka, vajenca, študenta ali
 • ste udeleženec izobraževanja odraslih in ste mlajši od 26 let. 

V evidenco brezposelnih oseb pa se lahko prijavite, če: 

 • imate status udeleženca izobraževanja odraslih, imate izpolnjene pogoje za denarno nadomestilo in boste kljub izobraževanju aktivno iskali zaposlitev
 • ste tujec, ki ima pravico do denarnega nadomestila ali imate osebno delovno dovoljenje
 • ste tujec s »prostim dostopom na slovenski trg dela«: družinski člani državljanov Slovenije, državljani EU, EGP in Švice ter njihovi družinski člani, tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v Sloveniji ali EU ter tujci s slovenskimi koreninami, ki tu prebivajo
 • ste begunec, žrtev trgovine z ljudmi ali nezakonitega zaposlovanja, ste pod subsidiarno zaščito,
 • imate »modro karto«: dovoljenje za prebivanje in delo tujcev, ki imajo vsaj visokošolsko izobrazbo

2. Evidenca iskalcev zaposlitve

Če se ne morete vpisati v evidenco brezposelnih oseb, pa bi vseeno želeli pomoč Zavoda za zaposlovanje, se lahko prijavite v evidenco iskalcev zaposlitve. 

Prijavite se lahko če ste zaposleni ali samozaposleni, pa je vaša zaposlitev ogrožena: lahko ste že prejeli odpoved trenutnega delodajalca, morda je iz druge poslovne dokumentacije razvidno, da vas v podjetju ne bodo več potrebovali ali pa vaša pogodba za določen čas poteče čez 3 mesece ali manj. 

Vpis v evidenco iskalcev zaposlitve je možen tudi, če ste upokojenec, dijak, študent ali kako drugače »brez statusa«. 

Evidenca iskalcev  zaposlitve je odprta tudi za tujce, državljane EU, EGP in Švice ter njihove družinske člane, begunce, tujce z dovoljenji za stalno prebivanje, žrtve trgovine z ljudmi, osebe pod zaščito in imetnike modre karte. 

Vpis v evidenco iskalcev zaposlitve vam omogoča, da z iskanjem zaposlitve pričnete preden postanete brezposelni in pri tem uporabljate storitve zavoda, kot so svetovanje, karierno načrtovanje, možnost subvencij in usposabljanj ter vključitve v druge ukrepe Aktivne politike zaposlovanja (APZ). Tako vam ni treba čakati, da postanete brezposelni, da bi lahko iskali zaposlitev in uporabili pomoč Zavoda za zaposlovanje.

Kako se lahko prijavim na Zavod za zaposlovanje?

Možnih je več načinov prijave: 

 • prijavite se elektronsko na portalu www.poiscidelo.si
 • osebno se oglasite na enem izmed Uradov za delo Zavoda za zaposlovanje (nepomembno je, kje prebivate)
 • na izbrani Urad za delo lahko po pošti pošljete obrazec za prijavo v evidenco brezposelnih oseb ali obrazec za prijavo v evidenco iskalcev zaposlitve
 • lahko pa to za vas uredi tudi druga oseba z vašim pisnim pooblastilom

Kje dobim potrdilo, da sem prijavljen na Zavodu?

Potrdilo lahko naročite preko portala www.poiscidelo.si ali pa se osebno oglasite na svojem Uradu za delo.


Finančna nadomestila in zdravstveno zavarovanje v času brezposelnosti

V času brezposelnosti so finance najbolj očiten problem. Na Zavodu za zaposlovanje lahko tisti, ki so vpisani v evidenco brezposelnih oseb zaprosijo za nadomestilo. Za to pravico je potrebno zaprositi posebej, če izpolnjujete pogoje. V sklopu denarnega nadomestila je urejeno tudi obvezno zdravstveno zavarovanje, sicer si ga morate urediti sami. 

Denarno nadomestilo v času brezposelnosti

V času brezposelnosti lahko pridobite nadomestilo. Osnova za pravico do nadomestila je zavarovanje za primer brezposelnosti, npr. kot del delovnega razmerja. Na podlagi trajanja in višine zavarovanja se določata tudi trajanje in višina zavarovanja: 

Trajanje zavarovanja za primer brezposelnosti Nadomestilo 
 • 9 mesecev do 5 let 3 mesece
 • 5 let do 15 let 6 mesecev
 • 15 do 25 let 9 mesecev
 • Nad 25 let 12 mesecev
 • Nad 25 let + starost nad 50 let 19 mesecev
 • Nad 25 let + starost nad 55 let 25 mesecev

Za pridobitev nadomestila za primer brezposelnosti lahko torej zaprosite, če ste v zadnjih 2 letih bili vsaj 9 mesecev zavarovani za primer brezposelnosti (npr. zaposleni).

Pogoji za pridobitev nadomestila za primer brezposelnosti

 • že omenjeno zavarovanje vsaj 9 mesecev v zadnjih 2 letih
 • plačani prispevki za zavarovanje (razen če niso bili plačani po delodajalčevi krivdi)
 • ste vpisani v evidenco brezposelnih oseb in niste sami dali odpovedi oz. ne nosite krivde zanjo
 • pravočasna prijava na Zavod in vložena vloga za nadomestila (v roku 30 dni od nastanka brezposelnosti)

Kako vložiti vlogo za nadomestilo?

Za pridobitev nadomestila morate oddati vlogo, ki jo najdete tukaj, obrazec pa dobite tudi na Uradih za delo. 

Oddate jo lahko osebno na svojem Uradu za delo, jo pošljete po pošti ali jo oddate elektronsko preko spletnih strani Zavoda za zaposlovanje.

Vlogi priložite še: 

 • pogodbo o zaposlitvi
 • potrdilo o višini plače v zadnjih 8 mesecih
 • izpolnjeno prilogo vloge (je del obrazca), razen če vam ni redno iztekla pogodba za določen čas

Vlogo morate oddati najkasneje 30 dni po preteku zavarovanja (npr. preteka delovnega razmerja), sicer se vam pravica do prejemanja nadomestila skrajša! Opravičljivi razlogi so le bolezen, upravičenost do starševskega dodatka, vojaška dolžnost, zaporna kazen ipd.

Zdravstveno zavarovanje v času brezposelnosti

Zaposlitev nam zagotavlja tudi zdravstveno zavarovanje, o katerem pogosto ne razmišljamo, saj nam samim ni treba skrbeti za to. Za brezposelne ne bo odveč omeniti nekaterih posebnosti zdravstvenega zavarovanja.

Ali sem zdravstveno zavarovan, če sem prijavljen na Zavodu za zaposlovanje?

Ne. Sama prijava na Zavod vam ne zagotavlja zdravstvenega zavarovanja, temveč si ga morate urediti sami. 

Zdravstveno zavarovani ste samo v primeru če od Zavoda za zaposlovanje prejemate nadomestilo za primer brezposelnosti. Vanj je vključeno tudi obvezno zdravstveno zavarovanje. Za pridobitev nadomestila morate izpolnjevati pogoje in zanj posebej zaprositi.  

Med čakanjem na odločbo o denarnem nadomestilu niste zdravstveno zavarovani. Ob pridobitvi nadomestila vas bo Zavod prijavil v zdravstvno zavarovanje, prav tako vas bo iz njega odjavil ob izteku nadomestila. Zato morate ob prijavi na Zavod urediti še zdravstveno zavarovanje na Zavodu na zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Tudi morebitna povračila pri ZZZS zahtevate sami. 

Kaj pa dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Zavod za zaposlovanje v nobenem primeru ne krije stroškov dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Če ga želite imeti, ste samoplačnik. Do oprostitve plačila dodatnega zavarovanja so upravičeni le tisti, ki prejemajo denarno socialno pomoč od Centra za socialno delo. 


Oblike pomoči Zavoda za zaposlovanje, ki jih lahko  izkoristite pri iskanju zaposlitve

Zavod za zaposlovanje vam lahko pri iskanju zaposlitve pomaga na več načinov. Poleg zagotavljanja pravice do nadomestila za primer brezposelnosti izvaja tudi:  

 • storitve pomoči pri iskanju zaposlitve in 
 • programe za brezposelne osebe oz. spodbujanje zaposlovanja

Storitve Zavoda za zaposlovanje za pomoč pri iskanju zaposlitve

Izkoristite lahko: 

 • karierno svetovanje
 • informiranje o trgu dela in možnostih zaposlovanja
 • orodja za samostojno vodenje kariere
 • posredovanje na prosta delovna mesta
 • učenje veščin vodenja kariere
 • storitve vseživljenjske karierne orientacije za učence, dijake, študente in njihove starše

Karierno svetovanje

Če ste vpisani v evidenco brezposelnih oz. iskalcev zaposlitve, boste s pomočjo osebnega svetovalca izdelovali in dopolnjevali svoj zaposlitveni načrt, se odločali o nadaljnjih možnosth zaposlovanja, usposabljanja ter izobraževanja. Več o kariernem svetovanju najdete tukaj.

Informiranje o trgu dela 

Pri Zavodu za zaposlovanje lahko pridobite aktualne informacije o stanju na trgu dela, ponudbi in povpraševanju. Informira o aktualnih priložnostih za izobraževanje in usposabljanje, možnostih za vstop na trg dela ter potrebah delodajalcev v Sloveniji in Evropski uniji. 

Informiranje Zavod izvaja preko svoje spletne strani, Kontaktnega centra na telefonski številki 080 20 55, preko informacijskih zloženk in v Uradih za delo. Splošne informacije so na voljo vsem, konkretnejše informacije in delavnice pa so na voljo vpisanim v evidenco breposelnih oseb ali iskalcev zaposlitve. Več o informiranju na trgu dela si si preberite tukaj.

Orodja za samostojno vodenje kariere

Zavod za zaposlovanje ponuja nekaj e-orodij, s katerimi si lahko pomagate predvsem pri spoznavanju novih poklicev, definiranju zaposlitvenih ciljev in karierne poti; prav tako si lahko z njihovo pomočjo izdelate spletni življenjepis. 

Uporabite lahko orodja:

e-svetovanje, s katerim izvedete samooceno, si pomagate pri definiranju svojih zaposlitvenih ciljev, pridobite osnovne veščine iskanja zaposlitve in se seznanite s trenutnimi informacijami, ki jih ima Zavod o stanju na trgu dela.  

Računalniški test Kam in kako, s katerim odkrivate nove poklice in preverjate, v katerih poklicih so možnosti za vas. Test je na voljo v CIPS-ih, Uradih za delo ter nekaterih knjižnicah in ljudskih univerzah.

Poklicni kažipot MojaIzbira.si je namenjen informiranju o možnostih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Pregledate lahko različne šole in njihove programe in se seznanite z zahtevami za opravljanje določenih poklicev. 

Posredovanje (napotovanje) na prosta delovna mesta 

Zavod prijavljene iskalce obvešča o prostih delovnih mestih, ki jim jih sporočijo delodajalci. Glede na njihove zahteve in vaše zaposlitvene cilje vas obvesti o prostem delovnem mestu ali vas napoti k delodajalcu. 

Obveščanje poteka z SMS sporočili, preko navadne in elektronske pošte, telefonskih klicev ali z osebnimi vabili. 

Pomembno je vedeti, da vas Zavod o prostem delovnem mestu lahko obvesti ali pa vas napoti k delodajalcu. Pomembna razlika je, da vas v primeru, da se ne odzovete na napotitev, lahko izbrišejo iz evidence brezposelnih oseb oz. iskalcev zaposlitve. Več o posredovanju zaposlitve preberite tukaj.

Učenje veščin vodenja kariere

Za vse prijavljene v evidenco brezposelnih oseb oz. iskalcev zaposlitve so na voljo delavnice za učenje osnovnih veščin iskanja zaposlitve in vodenja kariere. O vključitvi se dogovorite s svojim osebnim svetovalcem. Več o delavnicah za učenje vodenja kariere ZRSZ si preberite tukaj.

Storitve vseživljenjske karierne orientacije in CIPS-i

Zavod izvaja tudi razne programe poklicnega informiranja in kariernega usposabljanja, namenjena splošni javnosti, predvsem pa šolajočim se osebam in seveda vsem iskalcem zaposlitve. 

Večina storitev in informiranja se izvaja preko Centrov za informiranje in poklicno svetovanje, ki so v večini večjih krajev in upravnih središčih po Sloveniji. Kontakte CIPS-ov po Sloveniji najdete tukaj.


Programi Zavoda za zaposlovanje

So projekti in aktivnosti Zavoda za zaposlovanje za vzpodbujanje zaposlovanja. Razdeljeni so v tri skupine: 

 • programi izobraževanja in usposabljanja
 • programi spodbujanja zaposlovanja (finančne vzpodbude delodajalcem)
 • programi spodbujanja samozaposlovanja (podpore in subvencije za samozaposlovanje)

Programi ZRSZ se izvajajo v okviru ukrepov Aktivne politike zaposlovanja (APZ), za katere je vsako leto objavljen katalog. Aktualni katalog je objavljen na spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje in Ministrstva za delo.

Programi izobraževanja in usposabljanja

Zavod za zaposlovanje izvaja vrsto programov usposabljanja in izobraževanja. Tako se lahko vključite v formalno izobraževanje, razne tečaje ter pridobite Nacionalno poklicno kvalifikacijo, na voljo pa so tudi drugi programi. 

Med programi izobraževanja in usposabljanja naj izpostavimo: 

Formalno izobraževanje

Pomeni vključitev v šolanje v rednih programim na stroške Zavoda za zaposlovanje. Če boste še naprej iskali zaposlitev, lahko ostanete v evidenci brezposelnih oseb, kar nekoč ni bilo mogoče. Zavod vam krije stroške poti, ter dodatek za izobraževanje v višini 6 EUR na dan ter stroške zdravniškega pregleda. Z udeležbo v teh programih pridobite veljavno stopnjo izobrazbe. 

Priprave in potrjevanje Nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) in Temeljnih poklicnih kvalifikacij (TPK)

Če želite pridobiti formalno usposobljenost za opravljanjanje kakega poklica, lahko pridobite Nacionalno poklicno kvalifikacijo. Na tak način lahko hitro pridobite nova znanja ali pa dobite formalno potrdilo, da znate opravljati določeno delo, s katerim ste že imeli izkušnje. 

Zavod za zaposlovanje vam lahko krije stroške priprave (tečajev in praktičnih usposabljanj) ter potrjevanja (preizkusa znanja) oz. vam povrne njihove stroške. 

Za sistem Nacionalnih poklicnih kvalifikacij skrbi Center RS za poklicno izobraževanje (CPI). Vsi programi in postopki za pridobitev poklicnih kvalifikacij so objavljeni na spletni strani www.npk.si. Zavod za zaposlovanje ne organizira vseh usposabljanj in tudi ne povrne stroškov vseh usposabljanj, zato ne bo odveč, če vam svetujemo čim več lastne aktivnosti in preverjanja pri svojem svetovalcu glede možnosti za pomoč Zavoda. 

Institucionalno usposabljanje

Preko zavoda za zaposlovanje se lahko vključite tudi v razne tečaje, tečaje veščin in druge programe, s katerimi pridobite konkurenčnost na trgu dela. O vključitvi se pogovorite s svojim svetovalcem, Zavod pa ima na voljo usposabljanja kot so: 

 • poklicni tečaji za skladiščnike, sobarice, učitelja vožnje in CPP, 
 • pridobitev vozniškega dovoljenja za kategorije C do F
 • tečaji za varilska, zidarska in kleparska dela, voznika viličarja
 • jezikovni tečaji
 • računalniški tečaji, pridobitev Evropskega računalniškega spričevala (ECDL)
 • usposabljanja za knjigovodska in računovodska dela, priprave na strokovni izpit iz upravnega postopka in pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe
 • pridobitev drugih znanj, za katera je zanimanje na trgu dela. 

Usposabljanje na delovnem mestu

S pomočjo Zavoda za zaposlovanje se lahko za delo usposobite neposredno pri delodajalcu. Tako se v delovnem okolju pripravljate na zaposlitev, delodajalci pa pogosto zaposlujejo udeležence tovrstnih usposabljanj. V programe se lahko vključijo vsi, ki so že 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb. 

Usposabljanja na delovnem mestu so enomesečna in dvomesečna. Zavod delodajalcu povrne stroške mentorstva. Brezposelnim osebam Zavod povrne stroške poti. V primeru, da je usposabljanje skupno daljše od 100 ur, vam Zavod izplača še dodatek za aktivnost 3 EUR na uro oz. 1,5 EUR na uro, če prejemate nadomestilo za primer brezposelnosti. 

Drugi programi izobraževanja in usposabljanja

Poleg omenjenih se izvajajo še drugi programi za pomoč posameznim ciljnim skupinam glede na starost, kraj bivanja ipd. Tako se izvajajo PUM (Projektno učenje za mlajše odrasle), Usposabljanje za življenjsko uspešnost (UŽU).


Programi zaposlovanja

S pomočjo finančnih vzpodbud delodajalcem za zaposlovanje skuša Zavod za zaposlovanje izboljšati zaposljivost posameznikov. Delodajalci seveda ne zaposlujejo zaradi subvencij, ampak zaradi svojih potreb – a finančna vzpodbuda lahko olajša njihovo odločitev. Na voljo so različne vzpodbude: subvencije, davčne olajšave, povračila prispevkov in (so)financiranje zaposlitev: 

Subvencije: 

Zaposli.me

Subvencije za tržne (profitne) delodajalce v višini 4.000 EUR za delodajalce, ki za vsaj eno leto za polni delovni čas zaposlijo brezposelno osebo. Kdaj so delodajalci upravičeni do subvencije, je odvisno od kategorije brezposelne osebe in trajanja njene brezposelnosti: 

Brezposelna oseba Trajanje brezposelnosti
S priznano invalidnostjo Takoj od vpisa v evidenco
Starejša od 50 let 3 mesece ali več od vpisa v evidenco
Dolgotrajno brezposelna 12 ali več od zadnjih 16 mesecev v evidenci
Stalno prebivališče v Pokolpju* 6 mesecev ali več v evidenci
* poseben program za Pokolpje

Priložnost zame 

Delovni preizkus in subvencija v višini 7.500 EUR za neprofitne delodajalce, ki za vsaj 18 mesecev za poln delovni čas zaposlijo brezposelno osebo, ki je uspešno prestala delovni preizkus. Zavod pokrije tudi stroške enomesečnega delovnega preizkusa (enomesečno usposabljanje na delovnem mestu). 

V program se lahko vključijo brezposelne osebe iz evidence, glede na starost, trajanje brezposelnosti in regijo bivanja:

Brezposelna oseba Trajanje brezposelnosti
Dolgotrajno brezposelni 12 mesecev in več od vpisa v evidenco
S priznano invalidnostjo 6 mesecev in več od vpisa v evidenco
Stalno prebivališče v Pokolpju Takoj od vpisa v evidenco
* poseben program za Pokolpje

Povračila prispevkov

Delodajalci, ki zaposlijo brezposelne osebe s področja Pomurja in Pokolpja, lahko zaprosijo za povračilo prispevkov za vašo socialno varnost, če vas zaposlijo za vsaj 2 leti. 

Delodajalci so do povračila upravičeni, če v Pomurju ali Pokolpju zaposlijo brezposelno osebo, ki je na Zavodu prijavljena vsaj 6 mesecev in: 

 • je starejša od 50 let
 • ima nižjo poklicno (do 2,5 let) ali osnovnošolsko izobrazbo
 • je samohranilec
 • je pripadnik etnične manjšine
 • bo delala v branži, kjer je močno neskladje med ženskimi in moškimi

Davčne olajšave

Delodajalci lahko pridobijo davčne olajšave, če zaposlujejo določene skupine brezposelnih oseb ali osebe z invalidnostjo. Če delodajalci zaposlijo osebe, mlajše od 26 in starejše od 55 let, ki so brezposelene več kot 6 mesecev, lahko uveljavljajo davčno olajšavo v višini 45% vaše plače. 

Davčna olajšava za zaposlovanje invalidov: delodajalci so upravičeni do znižanja davčne osnove za do 70% plače delavca. 

Programi sofinanciranja zaposlitev: javna dela, Asistent bom...

Za spodbujanje zaposlovanja ranljivih skupin Zavod sofinancira zaposlitve pri neprofitnih delodajalcih na področju socialne oskrbe, varstva naravne in kulturne dediščine, izobraževanja, kulture, kmetijstva. Tovrstna dela Zavod financira preko javnih del.

Za zaposlovanje osebnih asistentov pa je na voljo program Asistentka/Asistent bom. 

Program vzpodbujanja samozaposlovanja

Subvencijo za samozaposlitev lahko pri Zavodu za zaposlovanje izkoristijo tisti, ki so v evidenci brezposelnih oseb ali v evidenci iskalcev zaposlitve z ogroženo zaposlitvijo. S prošnjo za subvencijo 4.500 EUR se zavežete k samozaposlitvi za poln delovni čas za vsaj 1 leto na območju Slovenije. 

Vključitev v program je organizirana po stopnjah: začne se pri osebnem svetovalcu, s katerim sestavite zaposlitveni načrt. Sledi intervju z zunanjim podjetniškim svetovalcem, ki presodi vašo idejo in načrt za izvedbo. Če ta presodi, da ste primerni za nadaljevanje programa, podpišete nov zaposlitveni načrt in se vključite v delavnice za pripravo na samozaposlitev. Ko zaključite te, podpišete še zadnji zaposlitveni načrt in prejmete vlogo za subvencijo. Takrat se lahko samozaposlite in vložite vlogo za subvencijo. 

Programa subvencij za samozaposlovanje ne morete izkoristiti, če: 

 • ste bili v zadnjih 12 mesecih samozaposleni
 • ste v zadnjih 5 letih prejeli subvencijo za samozaposlitev. 

Za program vlada veliko zanimanje, zato je odprt samo takrat, ko se sprostijo sredstva, običajno iz evropskih skladov. Svetujemo, da ne čakate na začetek programa, temveč razvijate svojo idejo in se vključite v program, ko bo mogoče. 

Pomoč pri iskanju dela v tujini

Informacije o delu v tujini Zavod za zaposlovanje posreduje preko informacijske službe EURES. Dostopni so vam zaposlitveni oglasi iz vse Evrope, pomoč pri izdelavi standardiziranih življenjepisov, informacije o trgu dela v posameznih državah. Za osebno svetovanje lahko zaprosite pri specializiranih EURES svetovalcih.Poglejte še

Karierne storitve
Priročnik Kako uspešno iskati zaposlitev
Selby & Mills psihometrični test
Ponudba izobraževalnih programov
Vprašaj strokovnjaka
Prijava na Zavod za zaposlovanje