Actual I.T. d. d.

SPLOŠNO O PODJETJU

Podjetje Actual že 27 let  ponuja celovite informacijske rešitve, ki so podpora poslovnim procesom na posameznih področjih poslovanja.

Specializirani smo na področju sistemske integracije na poslovnih področjih transporta in logistike, pristaniških sistemov ter upravljanja večjih oskrbnih verig.
 
Skupina Actual je del mednarodne skupine DBA Group. 

Skupina Actual v Sloveniji obsega štiri podjetja  in sicer krovno družbo Actual I.T. d.d. ter podjetja Itelis d.o.o., Unistar LC d.o.o. in PRO.Astec d.o.o.

Podjetjem ter organizacijam vseh vrst in velikosti nudimo celovite informacijske rešitve in storitve s področja IT infrastrukture, telekomunikacij ter informacijske in kibernetske varnosti. Osredotočeni smo na zagotavljanje učinkovitega in neprekinjenega poslovanja ter varovanja informacij, poslujemo skladno s standardom ISO/IEC 27001. Strankam po Sloveniji in v tujini ponujamo celovite IT rešitve, pomagamo obvladovati kompleksna informacijska okolja in poskrbimo za kibernetsko varnost. Smo en večjih sistemskih integratorjev v regiji.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Hiter tehnološki razvoj prinaša veliko novosti na vseh področjih računalništva in informatike. V Actualu razvijamo informacijske rešitve za podporo poslovnim procesom. Pri razvoju smo agilni saj aktivnosti usklajujemo z metodologijo Kanban. 

Naši razvojniki pri delu uporabljajo naslednje tehnologije in programske jezike: .NET Framework, MS-SQL Server, Javascript, HTML 5, Xamarin, CSS 3, C#, SqlLite, nHibernate, Teleric Kendo, Bootstrap, .NET Core Framework. 

Po drugi strani pa je naše delo tudi skrb za ustvarjanje in upravljanje naprednih, inteligentnih in varnih IT infrastruktur.

VIZIJA IN MISIJA

Naše poslanstvo je, da ustvarimo takšno informacijsko okolje, ki omogoča strankam optimalno izvajanje njihove glavne dejavnosti.

Naše geslo: ''Izzive spreminjamo v rešitve.''

Skupina Actual želi postati vrhunski globalni rešitveni center, ki trži informacijske rešitve prilagojene kupcu na trgih EU, jugovzhodne Evrope, Južne Amerike, Afrike in Rusije.

Postali bomo privlačna priložnost za zaposlitev najboljših kadrov.

Samo poslovna odličnost v izvajanju dogovorjenega je dovolj dobra. To zahteva učinkovitost, kakovost, strokovnost, osredotočenost na dogovorjene cilje in preseganje pričakovanj s strani vseh sodelavcev v skupini Actual.

Proaktivnost v izvajanju in svetovanju pri reševanju izzivov naših strank. Samoiniciativnost v okviru pristojnosti, odzivnost na izzive v okolju in pobude za izboljšave so merila naše uspešnosti.

Pripadnost skupnim ciljem podjetja, poslanstvu in viziji. To zahteva usklajenost našega delovanja in odprtega soočenja mnenj.

Spoštovanje do strank, dobaviteljev in sodelavcev, različnosti in sprejetih dogovorov. To zahteva našo vztrajnost za doseganje dogovorjenih ciljev.

Odgovoren odnos pri izpolnjevanju dogovorjenega, do sodelavcev in poslovnih partnerjev. Smo ugleden in odgovoren partner v trajnostnem razvoju naravnega in družbenega okolja.

V poslovne usmeritve vključujemo visoko stopnjo odgovornosti do družbenega in socialnega okolja. Smo varen in odgovoren delodajalec. V odnosu do zaposlenih spoštujemo človekove pravice, smo nediskriminatorni in vlagamo v neprestano izboljševanje delovnih pogojev.

 DELOVNA MESTA, KATERA ŽELIMO ZAPOLNITI

Ekipo krovnega podjetja Actual I.T. d.d. bomo zaradi ambicioznih projektov širili predvsem s profili: programerji/razvijalci (junior in senior), poslovnimi analitiki (junior in senior) in projektnimi vodji.

Za podjetje Itelis zagotovo vse profile SAP svetovalcev, za podjetja Unistar in PRO.Astec pa strokovnjake s področja IT Infrastrukture in Cybersecurity.

Vključitev v delovni proces omogočamo tudi študentom (za prakso in študentsko delo) in dijakom (za prakso).

  KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV?

Actual smo ljudje, v perpektivni panogi IT.

Temelj naše uspešnosti predstavljajo visoko usposobljeni in motivirani kadri. Smo zavzet, ambiciozen, kreativen in mlad IT kolektiv, vedno pripravljen na sodelovanje, razvoj, izobraževanje in napredek. Naše ključne vrednote so odličnost, proaktivnost, spoštovanje in odgovornost. Medosebne odnose gradimo na pripadnosti, spoštovanju, odličnosti in zaupanju. Našim zaposlenim omogočamo tako osebni kot profesionalni razvoj. Prihodnost gradimo na ambicioznih, kreativnih in usposobljenih posameznikih. Celovita izkušnja zaposlenih je za nas zelo pomembna in se zanjo izjemno trudimo: od prvega stika z organizacijo in grajenjem blagovne znamke dobrega delodajalca, prijave na razpis ter zaposlitvnege razgovora, onboardinga, kariernega razvoja, nagrajevanja ter vse do odhoda. Izvajamo različne in sodobne oblike razvoja zaposlenih, s katerimi povečujemo zavzetost zaposlenih, hkrati pa svoje zaposlene na različne načine opolnomočamo za izzive sedanjosti in prihodnosti.

Od novih sodelavcev tako pričakujemo sposobnost za skupinsko delo in predanost, močno usmerjenost k doseganju ciljev, odlično sposobnost za upravljanje s časom, samostojnost, samoiniciativnost, natančnost, odgovornost, zavzetost, komunikativnost,  zanesljivost in pripravljenost za nadaljnje izobraževanje.

Kompatibilnost z zgoraj opisano organizacijsko kulturo pričakujemo tudi od novih sodelavcev.

  KAJ PONUJAMO SVOJIM SODELAVCEM?

 • Odgovorno in zanimivo delo v uspešnem podjetju, ki je del Skupine DBA Group, kjer skladno z našimi vrednotami cenimo  odličnost, proaktivnost, zavzetost, energijo, spoštovanje in odgovornost vsakega posameznika.
 • Pridobivanje mednarodnih delovnih izkušenj.
 • Odlične delovne pogoje z velikim poudarkom na zdravju in dobrem počutju na delovnem  mestu 
 • Delo v prijetnem okolju.
 • Velika fleksibilnost.
 • Bogata promocija zdravja na delovnem mestu. 
 • Stabilno delovno okolje, ki ponuja bogate, globalne in široke možnosti za razvoj in izobraževanje. 
 • Odlične ter strokovne mentorje.
 • Vedno nove izzive, ki omogočajo osebni in profesionalni razvoj.
 • Vključitev v bogat sistem bonitet.
 • Močno in stabilno organizacijsko kulturo.
 • Močan work – life balance (obilica dogodkov tudi za najmlajše družinske člane). 
 • Spoštovanje in upoštevanje idej vsakega posameznika.

  NAŠI PRODUKTI IN STORITVE

Strankam ponujamo informacijske rešitve, ki zadovoljujejo njene potrebe ter ji prinašajo dodano vrednost v sklopu njenih poslovnih procesov. To najoptimalneje dosegamo z zunanjim izvajanjem informacijskih storitev (outsourcing) bodisi s celovitim pristopom, bodisi s pokrivanjem specifičnih področij IT, kakor tudi s sklopom bolj fleksibilnih storitev v okviru gostovanja (hosting) in rešitev v oblaku(cloud). 

Dolgoletne izkušnje, odličnost v izvajanju, spoštovanje, odzivnost, odgovornost, strokovnost in zaupanje ter visoko usposobljeni in motivirani kadri, vedno pripravljen na sodelovanje in razvoj, predstavljajo jedrno kompetenco, ki omogoča diferenciacijo od ostalih ponudnikov istovrstnih storitev. Skupina Actual je v okviru tega modela poslovanja razvila širok spekter standardiziranih in specifičnih IT rešitev, ki strankam zagotavljajo podporo poslovnim procesom.

Vsi produkti, storitve in rešitve se stekajo v skupno stično točko in sicer v profesionalno voden storitveni center, ki nudi spremljanje delovanja in varnosti informacijskih sistemov ter podporo končnim uporabnikom 24 ur na dan / 365 dni na leto. Zmožnost nudenja celovite palete produktov ter osnovnih, podpornih in specifičnih storitev skupaj z zaokroženo podporo uporabnikom predstavlja našo konkurenčno prednost pred ostalimi ponudniki.