Actual I.T. d. d.

SPLOŠNO O PODJETJU

Podjetje Actual že 28 let  ponuja celovite informacijske rešitve, ki so podpora poslovnim procesom na posameznih področjih poslovanja.

Skupina Actual v Sloveniji obsega štiri podjetja  in sicer krovno družbo Actual I.T. d.d. ter podjetja Itelis d.o.o., Unistar LC d.o.o. in PRO.Astec d.o.o.

Actual I.T. je podjetje, specializirano na področju sistemske integracije na poslovnih področjih transporta in logistike, pristaniških sistemov ter upravljanja večjih oskrbnih verig. Bistvene prednosti predstavljajo lastne celovite IT rešitve, ki jih tržijo pod blagovnima znamkama PORT-Line in GASO-Line.
Unistar PRO s svojim naprednim podatkovnim centrom PRO.Cloud skrbi za storitve svetovanja, oblikovanja, integracije, vzdrževanja, spremljanja in upravljanja IKT-sistemov, dobavo ter vzdrževanje strojne in programske opreme. Hkrati ponuja tudi napredne virtualizacijske storitve in storitve računalništva v oblaku.

Itelis poseduje bogato domensko znanje, saj je specializirano za področje implementacije in integracije poslovne programske opreme SAP, tako na lokaciji stranke kot v oblaku.

PRO.Astec je v Sloveniji že tri desetletja vodilni ponudnik rešitev in storitev na področju informacijske in kibernetske varnosti, saj mu upravljanje varnostne krajine zaupajo številne finančne institucije, storitvena podjetja, družbe, ki upravljajo kritično infrastrukturo, ter javne in gospodarske družbe, kjer so neprekinjeno poslovanje, ugled ter ščitenje intelektualne lastnine poslovna prioriteta.

Podjetja v skupini Actual so osredotočena na zagotavljanje učinkovitega in neprekinjenega poslovanja ter varovanje informacij, poslujejo skladno s standardom ISO/IEC 27001. Strankam po Sloveniji in v tujini že desetletje ponujajo celovite IT-rešitve, pomagajo obvladati kompleksna informacijska okolja in poskrbeti za kibernetsko varnost. Nudijo tako organizacijske kot tehnične rešitve, kot eden redkih sistemskih integratorjev v regiji pa tudi napredne storitve varovanja poslovanja prek varnostno-operativnega centra (Security Operations Center – SOC). Strankam zagotavljajo tudi storitve profesionalnih varnostnih pregledov, v okviru PRO.Akademije pa omogočajo izobraževanja in certificiranja zaposlenih na različnih IT področjih.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Hiter tehnološki razvoj prinaša veliko novosti na vseh področjih računalništva in informatike. V Actualu razvijamo informacijske rešitve za podporo poslovnim procesom. Pri razvoju smo agilni saj aktivnosti usklajujemo z metodologijo Kanban. 

Naši razvojniki pri delu uporabljajo naslednje tehnologije in programske jezike: .NET Framework, MS-SQL Server, Javascript, HTML 5, Xamarin, CSS 3, C#, SqlLite, nHibernate, Teleric Kendo, Bootstrap, .NET Core Framework. 

Po drugi strani pa je naše delo tudi skrb za ustvarjanje in upravljanje naprednih, inteligentnih in varnih IT infrastruktur.

VIZIJA IN MISIJA

Naše poslanstvo je, da ustvarimo takšno informacijsko okolje, ki omogoča strankam optimalno izvajanje njihove glavne dejavnosti.

Naše geslo: ''Izzive spreminjamo v rešitve.''

Skupina Actual želi postati vrhunski globalni rešitveni center, ki trži informacijske rešitve prilagojene kupcu na trgih EU, jugovzhodne Evrope, Južne Amerike, Afrike in Rusije.

Postali bomo privlačna priložnost za zaposlitev najboljših kadrov.

Samo poslovna odličnost v izvajanju dogovorjenega je dovolj dobra. To zahteva učinkovitost, kakovost, strokovnost, osredotočenost na dogovorjene cilje in preseganje pričakovanj s strani vseh sodelavcev v skupini Actual.

Proaktivnost v izvajanju in svetovanju pri reševanju izzivov naših strank. Samoiniciativnost v okviru pristojnosti, odzivnost na izzive v okolju in pobude za izboljšave so merila naše uspešnosti.

Pripadnost skupnim ciljem podjetja, poslanstvu in viziji. To zahteva usklajenost našega delovanja in odprtega soočenja mnenj.

Spoštovanje do strank, dobaviteljev in sodelavcev, različnosti in sprejetih dogovorov. To zahteva našo vztrajnost za doseganje dogovorjenih ciljev.

Odgovoren odnos pri izpolnjevanju dogovorjenega, do sodelavcev in poslovnih partnerjev. Smo ugleden in odgovoren partner v trajnostnem razvoju naravnega in družbenega okolja.

V poslovne usmeritve vključujemo visoko stopnjo odgovornosti do družbenega in socialnega okolja. Smo varen in odgovoren delodajalec. V odnosu do zaposlenih spoštujemo človekove pravice, smo nediskriminatorni in vlagamo v neprestano izboljševanje delovnih pogojev.

 DELOVNA MESTA, KATERA ŽELIMO ZAPOLNITI

Ekipo krovnega podjetja Actual I.T. d.d. bomo zaradi ambicioznih projektov širili predvsem s profili: programerji/razvijalci (junior in senior), poslovnimi analitiki (junior in senior) in projektnimi vodji.

Za podjetje Itelis zagotovo vse profile SAP svetovalcev, za podjetja Unistar in PRO.Astec pa strokovnjake s področja IT Infrastrukture in Cybersecurity.

Vključitev v delovni proces omogočamo tudi študentom (za prakso in študentsko delo) in dijakom (za prakso).

  KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV?

Actual smo ljudje, v perpektivni panogi IT.

Temelj naše uspešnosti predstavljajo visoko usposobljeni in motivirani kadri. Smo zavzet, ambiciozen, kreativen in mlad IT kolektiv, vedno pripravljen na sodelovanje, razvoj, izobraževanje in napredek. Naše ključne vrednote so odličnost, proaktivnost, spoštovanje in odgovornost. Medosebne odnose gradimo na pripadnosti, spoštovanju, odličnosti in zaupanju. Našim zaposlenim omogočamo tako osebni kot profesionalni razvoj. Prihodnost gradimo na ambicioznih, kreativnih in usposobljenih posameznikih. Celovita izkušnja zaposlenih je za nas zelo pomembna in se zanjo izjemno trudimo: od prvega stika z organizacijo in grajenjem blagovne znamke dobrega delodajalca, prijave na razpis ter zaposlitvnege razgovora, onboardinga, kariernega razvoja, nagrajevanja ter vse do odhoda. Izvajamo različne in sodobne oblike razvoja zaposlenih, s katerimi povečujemo zavzetost zaposlenih, hkrati pa svoje zaposlene na različne načine opolnomočamo za izzive sedanjosti in prihodnosti.

Od novih sodelavcev tako pričakujemo sposobnost za skupinsko delo in predanost, močno usmerjenost k doseganju ciljev, odlično sposobnost za upravljanje s časom, samostojnost, samoiniciativnost, natančnost, odgovornost, zavzetost, komunikativnost,  zanesljivost in pripravljenost za nadaljnje izobraževanje.

Kompatibilnost z zgoraj opisano organizacijsko kulturo pričakujemo tudi od novih sodelavcev.

  KAJ PONUJAMO SVOJIM SODELAVCEM?

Odgovorno, zanimivo, dinamično in kreativno delo v uspešnem podjetju, ki je del Skupine DBA Group, kjer skladno z našimi vrednotami cenimo  odličnost, proaktivnost, zavzetost, energijo, spoštovanje in odgovornost vsakega posameznika.
 • Pridobivanje mednarodnih delovnih izkušenj.
 • Odlične delovne pogoje z velikim poudarkom na zdravju in dobrem počutju na delovnem  mestu 
 • Delo v prijetnem okolju.
 • Velika fleksibilnost.
 • Bogata promocija zdravja na delovnem mestu. 
 • Stabilno delovno okolje, ki ponuja bogate, globalne in široke možnosti za razvoj in izobraževanje. 
 • Odlične ter strokovne mentorje.
 • Vedno nove izzive, ki omogočajo osebni in profesionalni razvoj.
 • Vključitev v bogat sistem bonitet.
 • Močno in stabilno organizacijsko kulturo.
 • Močan work – life balance (obilica dogodkov tudi za najmlajše družinske člane). 
 • Spoštovanje in upoštevanje idej vsakega posameznika.

  NAŠI PRODUKTI IN STORITVE

Strankam ponujamo informacijske rešitve, ki zadovoljujejo njene potrebe ter ji prinašajo dodano vrednost v sklopu njenih poslovnih procesov. To najoptimalneje dosegamo z zunanjim izvajanjem informacijskih storitev (outsourcing) bodisi s celovitim pristopom, bodisi s pokrivanjem specifičnih področij IT, kakor tudi s sklopom bolj fleksibilnih storitev v okviru gostovanja (hosting) in rešitev v oblaku(cloud). 

Dolgoletne izkušnje, odličnost v izvajanju, spoštovanje, odzivnost, odgovornost, strokovnost in zaupanje ter visoko usposobljeni in motivirani kadri, vedno pripravljen na sodelovanje in razvoj, predstavljajo jedrno kompetenco, ki omogoča diferenciacijo od ostalih ponudnikov istovrstnih storitev. Skupina Actual je v okviru tega modela poslovanja razvila širok spekter standardiziranih in specifičnih IT rešitev, ki strankam zagotavljajo podporo poslovnim procesom.

Vsi produkti, storitve in rešitve se stekajo v skupno stično točko in sicer v profesionalno voden storitveni center, ki nudi spremljanje delovanja in varnosti informacijskih sistemov ter podporo končnim uporabnikom 24 ur na dan / 365 dni na leto. Zmožnost nudenja celovite palete produktov ter osnovnih, podpornih in specifičnih storitev skupaj z zaokroženo podporo uporabnikom predstavlja našo konkurenčno prednost pred ostalimi ponudniki.