Agencija za trg vrednostnih papirjev

Ljubljana
Agencija za trg vrednostnih papirjev
Agencija za trg vrednostnih papirjev
Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana


Agencija za trg vrednostnih papirjev je pravna oseba javnega prava, zadolžena za nadzor nad trgom finančnih instrumentov. Ustanovljena je bila 13. 3. 1994. Njeno delovanje ureja Zakon o trgu finančnih instrumentov. Pri opravljanju svojih nalog in pristojnosti je samostojna in neodvisna. Financira se s taksami in nadomestili, ki jih plačujejo udeleženci trga finančnih instrumentov, in iz drugih prihodkov, ki jih ustvari Agencija s svojim poslovanjem.
Dejavnost:
Finančne storitve; Javna uprava

Število zaposlenih:
20 do 49 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):


Spletna stran: