BAR SEDMA ZVEZDA, Tatjana Toplak s.p.

Fram
BAR SEDMA ZVEZDA, Tatjana Toplak s.p.