Bolničar negovalec I – nega III in IV

11.6.2024
Dom dr. Janka Benedika Radovljica
Radovljica
m/ž
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
Dom dr. Janka Benedika Radovljica
DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA
Šercerjeva ulica 35
4240 Radovljica


Dejavnost:
Domovi

Število zaposlenih:
100 do 149 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):


Spletna stran:

Bolničar negovalec I - nega III in IV - m/ž

Bolničar negovalec I – nega III in IV

OPIS DEL IN NALOG:
Bolničar-negovalec je sodelavec negovalnega tima in je usposobljen za:

 • opazovanje oskrbovanca, merjenje vitalnih funkcij ter prepoznavanje potreb starejših zdravih ljudi in varovancev v socialnih zavodih in na domu,
 • prepoznavanje potreb ljudi s posebnimi potrebami (invalidi, osebe z demenco, duševno bolni), 
 • prepoznavanje sprememb pri oskrbovancu ter o tem odgovorno obveščanje zdravstvene in socialne delavce,
 • nudenje pomoči stanovalcem in oskrbovancem ter pomoč pri gibanju onemoglih in invalidnih oskrbovancev,
 • urejanje ležišča,
 • vzdrževanje in skrb za oskrbovančevo okolje,
 • pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pri oblačenju in slačenju, pri gibanju in urejanju lege v postelji, pomoč pri hranjenju in pitju, pri izločanju, odvajanju, pomoč pri oskrbi umirajočega in umrlega, prvo pomoč, oskrbo s perilom in obleko, pomoč pri uporabi in vzdrževanju ortopedskih pripomočkov, izvajanje ukrepov za preprečevanje prenosa bolnišničnih okužb,
 • opravljanje drugih del po navodilih nadrejenega v skladu s predpisi.

Poklicna odgovornost:

 • sprejema konkretno odgovornost za lastno poklicno presojo in dejanja,
 • se zaveda omejitev lastne vloge in kompetenc,
 • se posvetuje z medicinsko sestro, ki ima potrebno strokovno znanje, ki ga sama nima,
 • posvetuje se z drugimi strokovnjaki zdravstvenega varstva in ustreznimi organizacijami/ službami, ko zadovoljevanje potreb posameznika ali skupine ni več v dosegu prakse zdravstvene nege.

STOPNJA STROKOVNE IZOBRAZBE: IV, srednja poklicna izobrazba/ bolničar negovalec (M/ Ž)

ZAHTEVANA DODATNA ALI FUNKCIONALNA ZNANJA

 • OBVEZNA: opravljeno pripravništvo in strokovni izpit zdravstvenih delavcev na področju zdravstvene dejavnosti, preizkus iz varstva pri delu in protipožarnega varstva
 • ŽELENA: poznavanje osnov psihologije starostnika, področje demence, znanje HACCP

ZAHTEVANE DELOVNE IZKUŠNJE:

 • ČAS: 6 mesecev
 • PODROČJE: zdravstvena nega 

ODGOVORNOST:

 • ZA REZULTATE LASTNEGA DELA - CILJI: za potek in rezultate dela, ki so navedeni v vsebini delovnega mesta
 • ZA VODENJE IN VARNO DELO: upoštevanje in izvajanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu, pazljivo dvigovanje lažjih in težjih bremen, preverjanje delovnih pripomočkov in delovnega okolja
 • ZA USKLAJEVANJE DELA V DELOVNI SKUPINI ALI TEAMU: -
 • MATERIALNA ODGOVORNOST: racionalna uporaba delovnih sredstev in pripomočkov za delo na oddelku

Etična praksa:

 • deluje na način, ki se sklada z Etičnim kodeksom ICN,
 • učinkovito sodeluje pri etičnem odločanju,
 • deluje v vlogi zagovornice, da zaščiti človekove pravice, kot je opisano v Etičnem kodeksu ICN,
 • spoštuje pacientovo pravico do informacij,
 • zagotavlja zaupnost podatkov in varnost pisnih ter ustnih informacij, ki jih dobi, ker opravlja svoj poklic,
 • spoštuje pacientovo pravico do zasebnosti,
 • spoštuje pacientovo pravico do izbire in odločitev v zdravstveni negi in zdravstvenem varstvu,
 • ustrezno nasprotuje praksi zdravstvenega varstva, ki bi lahko škodila varnosti, zasebnosti ali dostojanstvu pacienta,
 • prepoznava nevarno prakso in ustrezno ukrepa,
 • pozna lastna prepričanja in vrednote ter ve, kako to lahko vpliva na zagotavljanje zdravstvene nege,
 • spoštuje vrednote, običaje, duhovna prepričanja in prakse posameznikov in skupin,
 • zagotavlja zdravstveno nego, ki je dojemljiva za različne kulture,
 • kaže razumevanje izzivov za etično odločanje in določanje prednosti v vojnih, nasilnih, konfliktnih situacijah ter ob naravnih nesrečah,
 • skrbi za ugled Doma.

Pravna praksa:

 • deluje v skladu z veljavno zakonodajo (Zakon o zdravstveni dejavnosti, Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije),
 • deluje v skladu z nacionalnimi in lokalnimi politikami ter proceduralnimi smernicami,
 • prepoznava in reagira na kršitve zakonov, ki se nanašajo na prakso zdravstvene nege, in/ali poklicnega kodeksa vedenja / kodeksa prakse,
 • deluje v skladu z internimi akti Zavoda.

UMSKI NAPOR

 • PROGRAMIRANOST DELA IN SESTAVLJENOST NALOG: delo je pretežno programirano, enostavna in tudi raznovrstnejša dela 
 • STIKI: zelo zahtevni stiki, nad 2/3 delovnega časa

FIZIČNI NAPOR

 • POJAVNE OBLIKE: stoječe delo, prisiljen položaj telesa, dvigovanje težkih bremen
 • STOPNJA: močna
 • TRAJANJE - POGOSTOST: nad 2/3 delovnega časa

VPLIVI DELOVNEGA OKOLJA

 • POJAVNE OBLIKE: vplivi, ki povzročajo občutke gnusa, delo z odraslimi s težjo motnjo v duševnem razvoju
 • STOPNJA: povečana
 • TRAJANJE - POGOSTOST: nad 2/3 delovnega časa

OMEJITVE, PREPOVEDI, POOBLASTILA

 • OMEJITVE IN PREPOVEDI: skladno s 93. členom ZSV

POSEBNE PSIHOFIZIČNE ZAHTEVE: sposobnost timskega dela, čustvena stabilnost, strpnost, komunikativnost, prijaznost, prilagodljivost, sposobnost sprejemanja povečanih obremenitev, čut za etično in moralno zavest pri delu z ljudmi, spoštovanje človekovega življenja in za dostojanstvo človeka po smrti, human, strpen in vljuden odnos do oskrbovancev, svojcev in sodelavcev.

DRUGE ZAHTEVE: aktivno znanje slovenskega jezika, delo v neenakomerno razporejenem delovnem času, delo v treh izmenah, delo ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih.

Kontakt: Tjaša Medved, mail: tajnistvo@dom-drjankabenedika.si, tel št. 04 537 51 51.

Rok za prijavo: 8 dni od objave.

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.

Opis delovnega mesta

Bolničar negovalec I – nega III in IV

STOPNJA STROKOVNE IZOBRAZBE: IV, srednja poklicna izobrazba/ bolničar negovalec (M/ Ž)

OPIS DEL IN NALOG:

Bolničar-negovalec je sodelavec negovalnega tima in je usposobljen za:

• opazovanje oskrbovanca, merjenje vitalnih funkcij ter prepoznavanje potreb starejših zdravih ljudi in varovancev v socialnih zavodih in na domu,
• prepoznavanje potreb ljudi s posebnimi potrebami (invalidi, osebe z demenco, duševno bolni),
• prepoznavanje sprememb pri oskrbovancu ter o tem odgovorno obveščanje zdravstvene in socialne delavce,
• nudenje pomoči stanovalcem in oskrbovancem ter pomoč pri gibanju onemoglih in invalidnih oskrbovancev,
• urejanje ležišča,
• vzdrževanje in skrb za oskrbovančevo okolje,
• pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pri oblačenju in slačenju, pri gibanju in urejanju lege v postelji, pomoč pri hranjenju in pitju, pri izločanju, odvajanju, pomoč pri oskrbi umirajočega in umrlega, prvo pomoč, oskrbo s perilom in obleko, pomoč pri uporabi in vzdrževanju ortopedskih pripomočkov, izvajanje ukrepov za preprečevanje prenosa bolnišničnih okužb,
• opravljanje drugih del po navodilih nadrejenega v skladu s predpisi.

Poklicna odgovornost:

• sprejema konkretno odgovornost za lastno poklicno presojo in dejanja,
• se zaveda omejitev lastne vloge in kompetenc,
• se posvetuje z medicinsko sestro, ki ima potrebno strokovno znanje, ki ga sama nima,
• posvetuje se z drugimi strokovnjaki zdravstvenega varstva in ustreznimi organizacijami/ službami, ko zadovoljevanje potreb posameznika ali skupine ni več v dosegu prakse zdravstvene nege.

Kaj pričakujemo

ZAHTEVANA DODATNA ALI FUNKCIONALNA ZNANJA

a) OBVEZNA: opravljeno pripravništvo in strokovni izpit zdravstvenih delavcev na področju zdravstvene dejavnosti, preizkus iz varstva pri delu in protipožarnega varstva
b) ŽELENA: poznavanje osnov psihologije starostnika, področje demence, znanje HACCP

ZAHTEVANE DELOVNE IZKUŠNJE:

a) ČAS: 6 mesecev
b) PODROČJE: zdravstvena nega

ODGOVORNOST:

a) ZA REZULTATE LASTNEGA DELA - CILJI: za potek in rezultate dela, ki so navedeni v vsebini delovnega mesta
b) ZA VODENJE IN VARNO DELO: upoštevanje in izvajanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu, pazljivo dvigovanje lažjih in težjih bremen, preverjanje delovnih pripomočkov in delovnega okolja
c) ZA USKLAJEVANJE DELA V DELOVNI SKUPINI ALI TEAMU: -
d) MATERIALNA ODGOVORNOST: racionalna uporaba delovnih sredstev in pripomočkov za delo na oddelku

Etična praksa:

• deluje na način, ki se sklada z Etičnim kodeksom ICN,
• učinkovito sodeluje pri etičnem odločanju,
• deluje v vlogi zagovornice, da zaščiti človekove pravice, kot je opisano v Etičnem kodeksu ICN,
• spoštuje pacientovo pravico do informacij,
• zagotavlja zaupnost podatkov in varnost pisnih ter ustnih informacij, ki jih dobi, ker opravlja svoj poklic,
• spoštuje pacientovo pravico do zasebnosti,
• spoštuje pacientovo pravico do izbire in odločitev v zdravstveni negi in zdravstvenem varstvu,
• ustrezno nasprotuje praksi zdravstvenega varstva, ki bi lahko škodila varnosti, zasebnosti ali dostojanstvu pacienta,
• prepoznava nevarno prakso in ustrezno ukrepa,
• pozna lastna prepričanja in vrednote ter ve, kako to lahko vpliva na zagotavljanje zdravstvene nege,
• spoštuje vrednote, običaje, duhovna prepričanja in prakse posameznikov in skupin,
• zagotavlja zdravstveno nego, ki je dojemljiva za različne kulture,
• kaže razumevanje izzivov za etično odločanje in določanje prednosti v vojnih, nasilnih, konfliktnih situacijah ter ob naravnih nesrečah,
• skrbi za ugled Doma.

Pravna praksa:

• deluje v skladu z veljavno zakonodajo (Zakon o zdravstveni dejavnosti, Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije),
• deluje v skladu z nacionalnimi in lokalnimi politikami ter proceduralnimi smernicami,
• prepoznava in reagira na kršitve zakonov, ki se nanašajo na prakso zdravstvene nege, in/ali poklicnega kodeksa vedenja / kodeksa prakse,
• deluje v skladu z internimi akti Zavoda.

UMSKI NAPOR

a) PROGRAMIRANOST DELA IN SESTAVLJENOST NALOG: delo je pretežno programirano, enostavna in tudi raznovrstnejša dela
b) STIKI: zelo zahtevni stiki, nad 2/3 delovnega časa

FIZIČNI NAPOR

a) POJAVNE OBLIKE: stoječe delo, prisiljen položaj telesa, dvigovanje težkih bremen
b) STOPNJA: močna
c) TRAJANJE - POGOSTOST: nad 2/3 delovnega časa

VPLIVI DELOVNEGA OKOLJA

a) POJAVNE OBLIKE: vplivi, ki povzročajo občutke gnusa, delo z odraslimi s težjo motnjo v duševnem razvoju
b) STOPNJA: povečana
c) TRAJANJE - POGOSTOST: nad 2/3 delovnega časa

OMEJITVE, PREPOVEDI, POOBLASTILA

a) OMEJITVE IN PREPOVEDI: skladno s 93. členom ZSV

POSEBNE PSIHOFIZIČNE ZAHTEVE: sposobnost timskega dela, čustvena stabilnost, strpnost, komunikativnost, prijaznost, prilagodljivost, sposobnost sprejemanja povečanih obremenitev, čut za etično in moralno zavest pri delu z ljudmi, spoštovanje človekovega življenja in za dostojanstvo človeka po smrti, human, strpen in vljuden odnos do oskrbovancev, svojcev in sodelavcev.

DRUGE ZAHTEVE: aktivno znanje slovenskega jezika, delo v neenakomerno razporejenem delovnem času, delo v treh izmenah, delo ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih.

Kaj nudimo

Kontakt: Tjaša Medved, mail: tajnistvo@dom-drjankabenedika.si, tel št. 04 537 51 51.

Rok za prijavo: 8 dni od objave.

DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA
Šercerjeva ulica 35
4240 Radovljica
http://www.dom-drjankabenedika.si/

Dejavnost:
Domovi
Število zaposlenih:
100 do 149 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):

Izberi področje dela