Borzen, d.o.o.

Ljubljana
Borzen, d.o.o.
Borzen, d.o.o.
Dunajska cesta 128A
1000 Ljubljana


Osnovna dejavnost podjetja Borzen d.o.o. je izvajanje gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo, ki obsega organiziranje trga z električno energijo v ožjem pomenu besede in dejavnost Centra za podpore – izvajanje podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije.
Dejavnost:
Elektro; Finančne storitve

Število zaposlenih:
20 do 49 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):