CE.way Regulatory Consultants Ltd

Dublin
CE.way Regulatory Consultants Ltd
Ni podatka.
Ni podatka.
Ni podatka.


Podjetje CE.way se primarno ukvarja s svetovanjem na področju Kozmetične Uredbe (ES) št. 1223/2009, priglasitvami kozmetičnih izdelkov, izdelavo poročil o varnosti kozmetičnih izdelkov v skadu s smernicami omenjene Uredbe, ter testiranjem kozmetičnih izdelkov, ponuja pa tudi svetovanje za zagotavljanje skladnosti kozmetičnih izdelkov z zakonodajami drugje po svetu (ZDA, Kanada, itd.). Podjetje sodeluje skoraj izključno s tujimi proizvajalci kozmetičnih izdelkov. Poslanstvo podjetja je stalno izpopoljevanje in razvijanje metod testiranja kozmetičnih in drugih izdelkov, spremljanje sprememb na področju kozmetičnih zakonodaj v EU in drugje po svetu, posledično zagotavljanjem in ohranjanjem skladnosti izdelkov naših strank z zakonodajo, ter varnostjo izdelkov za končne uporabnike.
Dejavnost:
Ni podatka.

Število zaposlenih:
Ni podatka.

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):
Ni podatka.


Spletna stran: