Zaposlitveni portal MojeDelo.com za optimalno delovanje uporablja piškotke. Ali se strinjate z njihovo uporabo? Strinjam se Želim izvedeti več

Commercial director/ Direktor komerciale

27.2.2017
Asbis d.o.o.
Trzin
m/ž
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
Asbis d.o.o.
Spletna stran:

Zaposlovanje v podjetju Asbis d.o.o.

Produkti in storitve Asbis d.o.o.

ASBIS Group je eden izmed vodilnih distributerjev izdelkov informacijske tehnologije v srednji in vzhodni Evropi, baltskih državah, v Britanski skupnosti neodvisnih držav, na Bližnjem vzhodu in v Afriki. Družba ASBIS združuje širok geografski doseg z distribucijo širokega obsega izdelkov.

ASBIS Slovenija, podružnica družbe ASBIS Group, deluje v Sloveniji od leta 1998 kot dobro uveljavljen ter priznan distributer informacijsko-komunikacijske tehnologije.
 

Zaradi razširitve svojih aktivnosti na slovenskem trgu iščemo kvalificirane in motivirane kandidate
za naslednje delovno mesto:

KOMERCIALNI DIREKTOR (M/Ž)

Namen te vloge je spodbujati in razširjati komercialno aktivnost podjetja, ki bo ustvarjala prihodke na osnovi strežnikov, shranjevanja, mreženja in programske opreme.

 • Dokazane izkušnje na položaju komercialnega direktorja ali izkušnje v drugi primerni vlogi.
 • Odlično poznavanje trga IT-podjetij: ključni prodajalci, integratorji.
 • Solidno razumevanje tehnologij strežnika, mreženja, shranjevanja in programske opreme ter ključnih trendov.
 • Poznavanje vodilnih poslovnih ponudnikov, osebni stiki so prednost.
 • Dobro poznavanje poročanja o uspešnosti in finančnih/proračunskih procesov.
 • Poslovna zavest v povezavi s strateško miselnostjo.
 • Odlične organizacijske in vodstvene sposobnosti.
 • Najmanj 3 leta izkušenj z vodenjem skupine.
 • Angleščina – zelo dobro strokovno znanje.
 • Microsoft Office – napredno: Word, Excel, Outlook, PowerPoint.
 • Motiviranost, proaktivnost, komunikativnost in usmerjenost k rezultatom.

Opis delovnega mesta:

 • Tesno delo z vodstvom lokalne pisarne z namenom oblikovanja strategije, prepoznavanja ciljnih trgov in kupcev, priprave prodajnega načrta in njegove izvedbe.
 • Mesečni vodstveni pregled izkaza o poslovnem izidu, bilance stanja in poročil o denarnem toku. Določanje in upravljanje dejanj za izboljšanje produktivnosti v sodelovanju s finančnim direktorjem in direktorji drugih sektorjev.
 • Zagotavljanje zahtevane ravni dohodkov od prodaje in bruto prihodka iz baze strank podjetja.
 • Prepoznavanje in gradnja odnosov s ključnimi strankami (SI, VAR) z namenom prepoznavanja potencialnih projektov v zgodnji fazi.
 • Tesno delo z lokalnimi prodajalci za oblikovanje in izvedbo vzajemne strategije za uporabo na trgu.
 • Uveljavljanje pravilnih usmerjenih ukrepov skupaj s finančnim in logističnim direktorjem ter kaskadnimi ciljnimi ključnimi kazalniki uspešnosti po linijah izdelkov in strankah pri vodji prodajne ekipe, vodji linije izdelkov, vodji prodaje linije izdelkov in vodji prodaje, pri upravljanju zalog, inventurnih dnevih, starih zalogah, plačilnih dneh, terjatvah, lokalnem financiranju z namenom zmanjšanja stroškov financiranja s pogojem ohranjanja obveznosti podjetja, ki so aktualne med podjetji in za zunanje komercialne posojilodajalce.
 • Postavitev ciljev in nalog podrejenim ter spremljanje dosežkov.
 • Spremljanje trga in konkurence ter novih trendov na trgu.
 • Pripravljanje rednih posodobitev za podrejene ter redno poročanje nadrejenim.
 • Upravljanje poklicnega razvoja in kompetenc vseh zaposlenih znotraj obsega odgovornosti.
 • Odgovornost za optimalno in učinkovito uporabo virov.

Ponujamo živahno delovno okolje mednarodne korporacije ter stimulativni plačni paket, ki je odvisen od doseženih rezultatov.

Če je ta ponudba za vas privlačna ter ustrezate navedenim zahtevam, nam pošljite prijavo in življenjepis v angleškem jeziku na elektronski naslov mpavelic@asbis.hr,
najpozneje do 29. 3. 2017.

Za več informacij o našem podjetju obiščite spletni strani www.asbis.com in www.asbis.si.

Ne odlašaj!
Še 3 dni za prijavo.

Opis delovnega mesta

Družba ASBIS Group je eden izmed vodilnih distributerjev izdelkov informacijske tehnologije v srednji in vzhodni Evropi, baltskih državah, v Britanski skupnosti neodvisnih držav, na Bližnjem vzhodu in v Afriki. Družba ASBIS združuje širok geografski doseg z distribucijo širokega obsega izdelkov.

ASBIS Slovenija, podružnica družbe ASBIS Group, deluje v Sloveniji od leta 1998 kot dobro uveljavljen ter priznan distributer informacijsko-komunikacijske tehnologije. Zaradi razširitve svojih aktivnosti na slovenskem trgu iščemo kvalificirane in motivirane kandidate za naslednje delovno mesto:

komercialni direktor

Namen te vloge je spodbujati in razširjati komercialno aktivnost podjetja, ki bo ustvarjala prihodke na osnovi strežnikov, shranjevanja, mreženja in programske opreme.

- Dokazane izkušnje na položaju komercialnega direktorja ali izkušnje v drugi primerni vlogi.
- Odlično poznavanje trga IT-podjetij: ključni prodajalci, integratorji.
- Solidno razumevanje tehnologij strežnika, mreženja, shranjevanja in programske opreme ter ključnih trendov.
- Poznavanje vodilnih poslovnih ponudnikov, osebni stiki so prednost.
- Dobro poznavanje poročanja o uspešnosti in finančnih/proračunskih procesov.
- Poslovna zavest v povezavi s strateško miselnostjo.
- Odlične organizacijske in vodstvene sposobnosti.
- Najmanj 3 leta izkušenj z vodenjem skupine.
- Angleščina – zelo dobro strokovno znanje.
- Microsoft Office – napredno: Word, Excel, Outlook, PowerPoint.
- Motiviranost, proaktivnost, komunikativnost in usmerjenost k rezultatom.

Opis delovnega mesta
• Tesno delo z vodstvom lokalne pisarne z namenom oblikovanja strategije, prepoznavanja ciljnih trgov in kupcev, priprave prodajnega načrta in njegove izvedbe.
• Mesečni vodstveni pregled izkaza o poslovnem izidu, bilance stanja in poročil o denarnem toku. Določanje in upravljanje dejanj za izboljšanje produktivnosti v sodelovanju s finančnim direktorjem in direktorji drugih sektorjev.
• Zagotavljanje zahtevane ravni dohodkov od prodaje in bruto prihodka iz baze strank podjetja.
• Prepoznavanje in gradnja odnosov s ključnimi strankami (SI, VAR) z namenom prepoznavanja potencialnih projektov v zgodnji fazi.
• Tesno delo z lokalnimi prodajalci za oblikovanje in izvedbo vzajemne strategije za uporabo na trgu.
• Uveljavljanje pravilnih usmerjenih ukrepov skupaj s finančnim in logističnim direktorjem ter kaskadnimi ciljnimi ključnimi kazalniki uspešnosti po linijah izdelkov in strankah pri vodji prodajne ekipe, vodji linije izdelkov, vodji prodaje linije izdelkov in vodji prodaje, pri upravljanju zalog, inventurnih dnevih, starih zalogah, plačilnih dneh, terjatvah, lokalnem financiranju z namenom zmanjšanja stroškov financiranja s pogojem ohranjanja obveznosti podjetja, ki so aktualne med podjetji in za zunanje komercialne posojilodajalce.
• Postavitev ciljev in nalog podrejenim ter spremljanje dosežkov.
• Spremljanje trga in konkurence ter novih trendov na trgu.
• Pripravljanje rednih posodobitev za podrejene ter redno poročanje nadrejenim.
• Upravljanje poklicnega razvoja in kompetenc vseh zaposlenih znotraj obsega odgovornosti.
• Odgovornost za optimalno in učinkovito uporabo virov.
Ponujamo živahno delovno okolje mednarodne korporacije ter stimulativni plačni paket, ki je odvisen od doseženih rezultatov.

Če je ta ponudba za vas privlačna ter ustrezate navedenim zahtevam, nam pošljite prijavo in življenjepis v angleškem jeziku na elektronski naslov mpavelic@asbis.hr najpozneje do 23. 3. 2017.

Za več informacij o našem podjetju obiščite spletni strani www.asbis.com in www.asbis.si.
ASBIS Group is one of the leading distributors of Information Technology products in Central and Eastern Europe, the Baltic States, the Commonwealth of Independent States, Middle East and Africa. Asbis is combining a broad geographical reach with distribution of wide range of products.

ASBIS Slovenia, a subsidiary of ASBIS group, operates in Slovenia since 1998. as well established and recognized ICT distributor. Due to expansion of our activities in Slovenia market, we are looking for qualified and motivated candidates for the following position:

Commercial director

The purpose of this role is to promote and expand the company’s commercial activity that will generate revenues based on servers, storage, networking and software.

- Proven experience as commercial director or other relevant role
- Excellent knowledge of IT enterprise market: key resellers, integrators
- Solid understanding of server, networking, storage and software technologies and key trends
- To be familiar with leading commercial vendors, personal contacts as an advantage
- Solid knowledge of performance reporting and financial/budgeting processes
- Commercial awareness partnered with strategic mindset
- Excellent organizational and leadership skills
- Experience in team leadership min 3 years
- English- Full professional proficiency
- Microsoft Office - Advanced: Word, Excel, Outlook, Power Point
- Self-motivated, pro-active, communicative and results oriented

Job description
• Work closely with local and HQ management to create strategy, identify focused markets and customers, set up a sales plan and follow up on execution;
• Management Review every month P&L, Balance Sheet, Cash Flow reports. Determine, manage actions to improve productivity in collaboration with the finance director and directors of other sectors;
• Provide the required level of sales revenue and Gross Profit from company's customer base;
• Identify and build relations with key customers (SI, VAR) in order to identify potential projects on early stage;
• Work closely with local vendors to set up mutual go-to-market strategy and execution;
• Apply correct target measures together with FD and LD and cascade KPI targets by product lines and customers to STL, PLM, PLSM, SM, in management of supply, inventory days, old stocks, payable days, receivables, local financing in order to reduce cost of financing with condition to keep company's payables current to intercompany and external trade creditors;
• Set goals and tasks to subordinates and monitors achievements;
• Monitors market and competition, as well as new trends in the market;
• Provides regular updates to subordinates, and regularly report to superiors;
• Manages the career development and competencies of all employees within the area of responsibility;
• It is responsible for optimal and efficient use of resources;

Kaj pričakujemo


Kaj nudimo

We offer lively work environment of international corporation and a stimulating salary package depending on yielded results.

Should you find this offer appealing and you fit the demanded profile, please send us your application and a CV in English to mpavelic@asbis.hr, not later than 29.03.2017

To learn more about us, please visit www.asbis.com and www.asbis.si.

Ne odlašaj!
Še 3 dni za prijavo.

Izberi področje dela