Depoja, gostinstvo in vzdrževanje vozil, d.o.o.

Škofja vas
Depoja, gostinstvo in vzdrževanje vozil, d.o.o.