Direktor / direktorica (Idrija)

20.7.2021
Psihiatrična bolnišnica Idrija
Idrija
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
Psihiatrična bolnišnica Idrija
Spletna stran:

Direktor / direktorica

Na podlagi 33. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in naslednji), prvega odstavka 37. člena Statuta Javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Idrija, sprejetega na seji Sveta Javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Idrija dne 9. 11. 1993, (soglasje Vlade RS z dne, 1. 2. 1994), in uskladitve z dne 28. 9. 2006, 12. 1. 2011 in 27. 9. 2016 in sklepa št. 110-00022/2021 Svet Javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Idrija objavlja javni razpis za delovno mesto

DIREKTOR / DIREKTORICA

Javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Idrija

za mandatno obdobje 4 let.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

Na razpisano delovno mesto se lahko prijavijo kandidati oziroma kandidatke, ki poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje tudi naslednje pogoje:

 • ima najmanj univerzitetno izobrazbo (VII/2) oziroma magistrsko izobraževanje II. stopnje;
 • ima ustrezna organizacijska, poslovna in upravljavska znanja;
 • je državljan/ka Republike Slovenije;
 • ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v zdravstveni dejavnosti;
 • ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njega/njo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati oziroma kandidatke, ki bodo izkazali/-e dodatna specialna znanja iz zdravstvene in delovne zakonodaje, javnih naročil in vodenja investicij.

Kandidat oziroma kandidatka mora k prijavi obvezno predložiti:

 • strateški načrt razvoja zavoda za mandatno obdobje štirih letih. Načrt razvoja mora vključevati najmanj: podroben opis ključnih razvojnih nalog PB Idrija pri izvajanju psihiatričnih zdravstvenih storitev na sekundarni ravni, ukrepe za izboljšanje izvajanja javne službe, ukrepe za prijaznejši odnos do uporabnikov zdravstvenih storitev, idr.;
 • življenjepis po Europass,
 • dokazilo o izobrazbi – fotokopija diplome;
 • ustrezna dokazila o zahtevanih specialnih znanjih;
 • dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije;
 • pisno izjavo o tem, da ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 • pisno izjavo o tem, da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega/njo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 • pisno soglasje, da za namen izvedbe tega razpisa izrecno dovoljuje, da PB Idrija pridobi podatke iz prejšnjih dveh alinej iz uradnih evidenc. V primeru da kandidat oz. kandidatka z vpogledom v uradne evidence ne soglaša mora sam/a predložiti ustrezna dokazila
 • pisno soglasje, s katerim kandidat/ka dovoljuje, da PB Idrija lahko pridobi mnenje (referenco) o ustreznosti oziroma primernosti kandidata/ke pri prejšnjem delodajalcu.

Prijava:

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati oziroma kandidatke pošljejo priporočeno v zaprti ovojnici do vključno 19. 8. 2021 na naslov: Javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Idrija, Svet zavoda, Razpisna komisija, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija, s pripisom »Prijava na razpis za direktorja/direktorico zavoda –Ne odpiraj«
Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naslov kandidata/ke.
Kandidati oziroma kandidatke lahko prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev predajo tudi osebno v pisarni tajništva direktorja, drugo nadstropje stavbe A na sedežu bolnišnice.

Nepravočasno prispele ali nepravilno označene vloge se ne bodo obravnavale. Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Kandidati oziroma kandidatke bodo o izboru obveščeni najkasneje v 30 dneh po poteku roka za predložitev prijav.

Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Idrija

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta


Na podlagi 33. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in naslednji), prvega odstavka 37. člena Statuta Javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Idrija, sprejetega na seji Sveta Javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Idrija dne 9. 11. 1993, (soglasje Vlade RS z dne, 1. 2. 1994), in uskladitve z dne 28. 9. 2006, 12. 1. 2011 in 27. 9. 2016 in sklepa št. 110-00022/2021 Svet Javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Idrija objavlja javni razpis za delovno mesto

DIREKTOR / DIREKTORICA
Javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Idrija


za mandatno obdobje 4 let.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
Na razpisano delovno mesto se lahko prijavijo kandidati oziroma kandidatke, ki poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje tudi naslednje pogoje:
• ima najmanj univerzitetno izobrazbo (VII/2) oziroma magistrsko izobraževanje II. stopnje;
• ima ustrezna organizacijska, poslovna in upravljavska znanja;
• je državljan/ka Republike Slovenije;
• ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v zdravstveni dejavnosti;
• ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
• zoper njega/njo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati oziroma kandidatke, ki bodo izkazali/-e dodatna specialna znanja iz zdravstvene in delovne zakonodaje, javnih naročil in vodenja investicij.

Kandidat oziroma kandidatka mora k prijavi obvezno predložiti:
• strateški načrt razvoja zavoda za mandatno obdobje štirih letih. Načrt razvoja mora vključevati najmanj: podroben opis ključnih razvojnih nalog PB Idrija pri izvajanju psihiatričnih zdravstvenih storitev na sekundarni ravni, ukrepe za izboljšanje izvajanja javne službe, ukrepe za prijaznejši odnos do uporabnikov zdravstvenih storitev, idr.;
• življenjepis po Europass,
• dokazilo o izobrazbi – fotokopija diplome;
• ustrezna dokazila o zahtevanih specialnih znanjih;
• dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije;
• pisno izjavo o tem, da ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
• pisno izjavo o tem, da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega/njo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
• pisno soglasje, da za namen izvedbe tega razpisa izrecno dovoljuje, da PB Idrija pridobi podatke iz prejšnjih dveh alinej iz uradnih evidenc. V primeru da kandidat oz. kandidatka z vpogledom v uradne evidence ne soglaša mora sam/a predložiti ustrezna dokazila
• pisno soglasje, s katerim kandidat/ka dovoljuje, da PB Idrija lahko pridobi mnenje (referenco) o ustreznosti oziroma primernosti kandidata/ke pri prejšnjem delodajalcu.


Prijava:
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati oziroma kandidatke pošljejo priporočeno v zaprti ovojnici do vključno 19.08. 2021 na naslov: Javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Idrija, Svet zavoda, Razpisna komisija, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija, s pripisom »Prijava na razpis za direktorja/direktorico zavoda –Ne odpiraj«

Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naslov kandidata/ke.

Kandidati oziroma kandidatke lahko prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev predajo tudi osebno v pisarni tajništva direktorja, drugo nadstropje stavbe A na sedežu bolnišnice.

Nepravočasno prispele ali nepravilno označene vloge se ne bodo obravnavale. Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Kandidati oziroma kandidatke bodo o izboru obveščeni najkasneje v 30 dneh po poteku roka za predložitev prijav.


Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Idrija

Kaj pričakujemo

/

Kaj nudimo

/

Izberi področje dela