Direktor divizije kakovosti (m/ž)

11.1.2022
Danfoss Trata d.o.o.
Ljubljana
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom


SPLOŠNO O PODJETJU

Danfoss Trata je poslovni in tehnološki center za rešitve na področju regulacije prenosa toplote v ogrevalnih in hladilnih sistemih.

Naši izdelki zagotavljajo učinkovito rabo energije in pripomorejo k zniževanju emisij CO₂.

Od leta 1995 smo del mednarodne skupine Danfoss s sedežem na Danskem.

GLAVNE DEJAVNOSTI

V Danfoss Trati razvijamo in proizvajamo izdelke za regulacijo prenosa toplote v sistemu daljinskega ogrevanja in hlajenja, ki je daleč najučinkovitejši način oskrbe zgradb z ogrevanjem in hlajenjem v mestih.

Preko 5.700 različnih tipov izdelkov skrbi za to, da je sistem daljinskega ogrevanja in hlajenja še zanesljivejši, učinkovitejši in dostopnejši. Z njihovo uporabo občutno prihranimo pri energiji, zmanjšamo svoje stroške in prispevamo k varovanju okolja.

Danfoss Trata ponuja celovito paleto Danfossovih izdelkov na slovenskem trgu in deloma v regiji in ima na področju regulacije daljinskega ogrevanja in hlajenja največji tržni delež ter spada med vodilna podjetja na svetu.

Odlikuje nas enkratna kombinacija poznavanja prenosa toplote in regulacije sistemov, širok prodajni program in izjemno znanje o aplikacijah, kjer se uporabljajo naši izdelki. Vse to nam omogoča, da razvijamo izdelke, ki postavljajo prihodnje smernice v industriji in presegamo pričakovanja naših kupcev.

Skupine izdelkov, ki jih razvijamo in proizvajamo v Danfoss Trati:

 • regulatorji tlaka in pretoka brez pomožne energije, elektromotorni regulacijski ventili,
 • regulatorji temperature brez pomožne energije,
 • balansirni ventili in
 • prenosniki toplote.

VIZIJA IN CILJI

Danfoss Trata je vrhunski poslovni in tehnološki center za področje prenosa toplote in regulacije daljinskega ogrevanja ter hlajenja, z zaposlenimi, ki svoje znanje zavzeto širijo in soustvarjajo trajnostni razvoj Danfossa.

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA

V Danfoss Trati že vrsto let stremimo k nenehni krepitvi poslovne uspešnosti, poslovne odličnosti in konkurenčnosti na trgu. Naše strategije in cilji stremijo k zadovoljstvu kupcev, zaposlenih, lastnikov in naših dobaviteljev. Skrbimo za stalen razvoj zaposlenih in še naprej spodbujamo interni prenos znanj, ki smo ga nadgradili z merjenjem učinkovitosti.

Ena izmed ključnih nalog je tudi ustrezno in pravočasno obveščanje vseh deležnikov o dogodkih in skrb za dolgoročne odnose z njimi. Danfoss Trata nudi zdravo, varno in urejeno delovno okolje. Zavezani smo tudi svoji okoljski politiki.


KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV?

V Danfoss Trati smo zaposleni visoko zavzeti in motivirani za delo. V delo vlagamo dodaten trud in s pozitivno naravnanostjo navdušujemo ostale. Visoko zavzetost in motiviranost pričakujemo tudi od novih sodelavcev, ne glede na to, za katero delovno mesto gre. 

Želimo si novih sodelavcev, ki so vztrajni in osredotočeni na timske rezultate, usmerjeni k ljudem in imajo dobre komunikacijske sposobnosti, sposobnosti mreženja ter sodelovanja in so poslovno usmerjeni. 

 KAKO POTEKA SELEKCIJSKI PROCES

Kandidati lahko prosta delovna mesta pregledujejo na Danfossovi zaposlitveni strani. S kreiranjem svojega osebnega profila lahko tudi nastavijo avtomatično obveščanje o odprtem delovnem mestu, ki se sklada s kandidatovimi željami oziroma interesi.

Ob poslani prijavi na prosto delovno mesto bodo kandidati v roku 24-ih ur prejeli sistemsko elektronsko sporočilo o prejemu prijave. S tem se bodo uvrstili v proces izbire ustreznih kandidatov za delovno mesto. 

S prejemom prijave se prične proces izbire ustreznih kandidatov. Prijavo pregleda odgovorni HR Specialist, ki je seznanjen z zahtevami delovnega mesta in ostalimi zaposlitvenimi potrebami v podjetju. Pomembno je, da so v prijavi natančno opredeljena znanja in izkušnje ter je prijavni vprašalnik pazljivo izpolnjen. V tem primeru ima kandidat več možnosti za uvrstitev v nadaljnji krog izbora, saj bodo upoštevana vsa znanja in izkušnje, s tem pa bomo glede na ostale zaposlitvene potrebe lahko po potrebi poiskali tudi kakšno drugo, bolj ustrezno delovno mesto.

Če kompetence kandidata ustrezajo zahtevam delovnega mesta, bo kandidat prejel vabilo na telefonski ali osebni razgovor, na katerem preverimo osebnostne lastnosti ter strokovne kompetence za zasedbo delovnega mesta. Na predvidoma dveh razgovorih podrobneje spoznamo kandidata in natančneje preverimo njegova znanja in izkušnje ter talente, ter izbranemu pošljemo ponudbo in osnutek pogodbe. Proces je končan, ko kandidat sprejme ponudbo in podpiše pogodbo.

KAJ PONUJAMO SVOJIM SODELAVCEM?

Nagrajevanje in ocenjevanje zaposlenih

Sistemi nagrajevanja in motiviranja so strateško pomembna in zelo občutljiva tema tudi za naše podjetje. Verjamemo namreč, da ustrezen sistem nagrajevanja vodi k dobrim poslovnim rezultatom, višji produktivnosti, zadovoljstvu in zavzetosti zaposlenih. Vsa delovna mesta so sistemizirana, osnovne plače so določene konkurenčno glede na plače na trgu. 

Skupaj z zaposlenimi oblikujemo ključne cilje podjetja, oddelkov in vsakega posameznika. Z rednim spremljanjem uresničevanja teh ciljev ugotavljamo uspešnost in učinkovitost vsakega posameznega zaposlenega. Od tega pa so odvisne tudi nagrade za zaposlene, ki jih izplačujemo za doseganje dogovorjenih kompetenc ali ciljev, kot so na primer produktivnost, dobave, dobiček. 

Nedenarne ugodnosti

Poleg finančnih nagrad pa poznamo celo vrsto bonitet, ki jih zagotavljamo našim zaposlenim. Spodbujamo zagotavljanje ravnovesja med službo in zasebnim življenjem, omogočamo možnost dela od doma, fleksibilno razporeditev delovnega časa in se držimo načela, da je delovni dan dolg 8 ur. Smo imetnik polnega certifikata Družini prijazno podjetje, preko katerega imamo določeno vrsto raznolikih ukrepov za spodbujanje usklajevanja dela in družine naših zaposlenih. Spodbujamo športno udejstvovanje zaposlenih, organiziramo piknik in novoletno zabavo, skrbimo za zdravo delovno okolje in zaposlene razvajamo z majhnimi pozornostmi ob za njih pomembnih dogodkih.

Razvoj zaposlenih

Zaposleni v našem podjetju spoznajo najnovejše tehnologije in prispevajo k nadaljnjemu inovativnemu razvoju podjetja. Nudimo dinamično mednarodno okolje s široko paleto izzivov in z odličnimi možnostmi za osebni ter strokovni razvoj. Spodbujamo usposabljanje na delovnem mestu, ki se začne z uvajalnim programom, nadaljuje pa skozi redno delo in stalne izboljšave. Skrbimo za stalen strokovni razvoj zaposlenih in spodbujamo interni prenos znanj. Razvojne poti zaposlenih so definirane med razvojnimi pogovori med zaposlenim in vodjo.

Zaposleni večkrat delimo dobre prakse z drugimi slovenskimi in tujimi podjetji. Z gostovanji in odzivi na tovrstna vabila uresničujemo še eno naše poslanstvo prispevanja k širšemu družbenemu razvoju. 

Vpetost v mednarodno poslovanje omogoča ambicioznim kadrom nadaljnjo strokovno in osebno rast skozi globalne projekte. 

Dodatne ugodnosti
 • Možnost nadaljnjega šolanja: DA
 • Možnost opravljanja študentske prakse: DA
 • Možnost sodelovanja pri diplomski / magistrski nalogi: DA


NAŠI PRODUKTI IN STORITVE

Pred nami so številne nove razvojne priložnosti. Delujemo v segmentu, ki je povezan z učinkovito rabo energije in zmanjšanjem toplogrednih plinov. Na pomembnejših trgih imamo dobre pozicije, naša priložnost pa so predvsem projekti obnov in razširitev sistemov daljinskega ogrevanja in gradnja novih sistemov na biomaso.

Danfoss Trata ima največji tržni delež v regulaciji daljinskega ogrevanja. Imamo edinstveno kombinacijo znanja na področju toplotnih podpostaj, regulatorjev in prenosnikov toplote, širok prodajni program regulatorjev in izjemne izkušnje na področju uporabe naših izdelkov v različnih aplikacijah. Vse to nam omogoča razvijati izdelke, ki postavljajo prihodnje standarde in ki so usklajeni s proizvodnimi procesi. Izdelki, ki jih trenutno razvijamo v Danfoss Trati, sledijo najsodobnejšim standardom.

Opisi produktov:

V Danfoss Trati razvijamo, proizvajamo in vpeljujemo na trg naslednje skupine izdelkov:

 • izdelke za regulacijo prenosa toplote v podpostajah daljinskega ogrevanja.
 • balansirne ventile in kombinirane ventile za regulacijo ogrevalnih in klimatskih sistemov.
 • prenosnike toplote v ogrevalnih in hladilnih sistemih.
Danfoss Trata ponuja celovito paleto Danfossovih izdelkov na slovenskem trgu in deloma v regiji.
Analitik zalog globalne dobavne verige (m/ž) - Inventory Assistant

Direktor divizije kakovosti (m/ž)

Ali ste oseba, ki lahko zgradi kakovostno miselnost in prakse v organizaciji, da doseže popolno zadovoljstvo strank, izboljša dobičkonosnost in nenehno izboljšuje uspešnost? Imate izkušnje z upravljanjem kakovosti strank? Tehnično znanje z izkušnjami v proizvodnji in nadzoru procesov, poleg tega pa ste sposobni delati kot funkcionalni vodja? Če je vaš odgovor pritrdilen, je pozicija direktorja divizije kakovosti ustrezna za vas.

Glavne naloge in odgovornosti bodo zajemale različna področja kakovosti, kot so: kakovost stranke, kakovost dobavitelja, kakovost projekta in kakovost izdelave. V sklopu teh področij bodo vaše glavne zadolžitve:

 • Nadzor proizvodnje in dobav v primeru tveganja kakovosti, spremljanje varnosi in predpisov.
 • Izgradnja in posodobitev strategije kakovosti in zanesljivosti, ki obravnava težave s kakovostjo in vodi do nič napak.
 • Vodenje mesečnih pregledov uspešnosti kakovosti z vsako tovarno, da lahko pridete do želenih rezultatov, hkrati pa trenirate in spodbujate dejavnosti nenehnega izboljšanja.
 • Zastopanje pred strankami po potrebi in pred regijami med pregledi uspešnosti regionalne kakovosti.
 • Uvajanje standardov, povezanih s kakovostjo dobavitelja, da bi prejeli nič napak.
 • Zagotovitev, da je postopek vračila bremenitve vzpostavljen.
 • Zagotavljanje upoštevanja standardov razvoja izdelkov in sprememb ter zagotavljanje, da so mejniki projekta odobreni s strani kakovosti.
 • Upravljanje redne proizvodne lokacije za odkrivanje tveganj, ugotavljanje potreb za izboljšanje organizacije in izmenjavo najboljših praks.
 • Zagotavljanje skladnosti z ISO9001 in IATF16949 ter uvedbo korporativnih in segmentnih standardov.
 • Razviti spretnost in samostojnost svoje organizacije glede kakovostnega vmesnega sklopa in orodij.

Pričakovanja od kandidatov:

 • Zaključen magisterij (želena inženirska smer).
 • 10+ let izkušenj iz proizvodnih podjetij.
 • Poznavanje kakovostnih osnovnih orodij: 8D, PPAP, FMEAs, Control Plan, SPC, MSA…
 • Razumevanje zahtev QMS in njihovo izvajanje.
 • Razumevanje, prepoznavanje in nadzor posebnih značilnosti.
 • Sposobnost vodenja, razvijanja in motiviranja ekipe.
 • Upravljanja sprememb.

Ponudimo vam lahko resnično globalen in vpliven položaj znotraj ambiciozne ekipe, kjer boste nadgradili svoje kakovostne veščine in se odlikovali v zelo matričnem in kompleksnem okolju. Pridružitev Danfoss ekipi je odličen izziv izziv in priložnost za karierni razvoj posameznika in le tisti z močno voljo in predanostjo bodo svoje delo lahko opravljali uspešno.

Ker nimamo roka za prijavo, se čim prej prijavite z življenjepisom v angleškem jeziku. Delovno mesto je odprto do objave ponudbe za delo.

Pripravljeni smo na srečanje z vami – prijavite se zdaj!

Danfoss – Engineering Tomorrow

At Danfoss, we are engineering solutions that allow the world to use resources in smarter ways – driving the sustainable transformation of tomorrow. No transformation has ever been started without a group of passionate, dedicated and empowered people. We believe that innovation and great results are driven by the right mix of people with diverse backgrounds, personalities, skills, and perspectives, reflecting the world in which we do business. To make sure the mix of people works, we strive to create an inclusive work environment where people of all backgrounds are treated equally, respected, and valued for who they are. It is a strong priority within Danfoss to improve the health, working environment and safety of our employees.

Following our founder’s mindset ‘action speaks louder than words’, we set ourselves ambitious targets to protect the environment by embarking on a plan to become CO2 neutral latest by 2030.

Danfoss is an EO employer and VEVRAA Federal Contractor. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, national origin, age, disability, veteran status, or other protected category.

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

Ali ste oseba, ki lahko zgradi kakovostno miselnost in prakse v organizaciji, da doseže popolno zadovoljstvo strank, izboljša dobičkonosnost in nenehno izboljšuje uspešnost? Imate izkušnje z upravljanjem kakovosti strank? Tehnično znanje z izkušnjami v proizvodnji in nadzoru procesov, poleg tega pa ste sposobni delati kot funkcionalni vodja? Če je vaš odgovor pritrdilen, je pozicija direktorja divizije kakovosti ustrezna za vas.

Glavne naloge in odgovornosti bodo zajemale različna področja kakovosti, kot so: kakovost stranke, kakovost dobavitelja, kakovost projekta in kakovost izdelave. V sklopu teh področij bodo vaše glavne zadolžitve:
Nadzor proizvodnje in dobav v primeru tveganja kakovosti, spremljanje varnosi in predpisov.
Izgradnja in posodobitev strategije kakovosti in zanesljivosti, ki obravnava težave s kakovostjo in vodi do nič napak.
Vodenje mesečnih pregledov uspešnosti kakovosti z vsako tovarno, da lahko pridete do želenih rezultatov, hkrati pa trenirate in spodbujate dejavnosti nenehnega izboljšanja.
Zastopanje pred strankami po potrebi in pred regijami med pregledi uspešnosti regionalne kakovosti.
Uvajanje standardov, povezanih s kakovostjo dobavitelja, da bi prejeli nič napak.
Zagotovitev, da je postopek vračila bremenitve vzpostavljen.
Zagotavljanje upoštevanja standardov razvoja izdelkov in sprememb ter zagotavljanje, da so mejniki projekta odobreni s strani kakovosti.
Upravljanje redne proizvodne lokacije za odkrivanje tveganj, ugotavljanje potreb za izboljšanje organizacije in izmenjavo najboljših praks.
Zagotavljanje skladnosti z ISO9001 in IATF16949 ter uvedbo korporativnih in segmentnih standardov.
Razviti spretnost in samostojnost svoje organizacije glede kakovostnega vmesnega sklopa in orodij.

Kaj pričakujemo

Pričakovanja od kandidatov:
Zaključen magisterij (želena inženirska smer).
10+ let izkušenj iz proizvodnih podjetij.
Poznavanje kakovostnih osnovnih orodij: 8D, PPAP, FMEAs, Control Plan, SPC, MSA…
Razumevanje zahtev QMS in njihovo izvajanje.
Razumevanje, prepoznavanje in nadzor posebnih značilnosti.
Sposobnost vodenja, razvijanja in motiviranja ekipe.
Upravljanja sprememb.

Kaj nudimo

Ponudimo vam lahko resnično globalen in vpliven položaj znotraj ambiciozne ekipe, kjer boste nadgradili svoje kakovostne veščine in se odlikovali v zelo matričnem in kompleksnem okolju. Pridružitev Danfoss ekipi je odličen izziv izziv in priložnost za karierni razvoj posameznika in le tisti z močno voljo in predanostjo bodo svoje delo lahko opravljali uspešno.

Ker nimamo roka za prijavo, se čim prej prijavite z življenjepisom v angleškem jeziku. Delovno mesto je odprto do objave ponudbe za delo.

Pripravljeni smo na srečanje z vami – prijavite se zdaj!

Izberi področje dela