Delo na področju Informacijske tehnologije m/ž

Banka Slovenije je centralna banka Republike Slovenije ter je del Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) in Evrosistema, na katerega je bila hkrati prenesena pristojnost za vodenje denarne politike. Banka Slovenije izvaja skupno denarno politiko Evrosistema, upravlja uradne devizne rezerve, skrbi za delovanje plačilnih sistemov, izdaja evrogotovino. Opravlja še druge zakonske naloge, kot so nadzor bank, sodelovanje pri ohranjanju finančne stabilnosti, upravljanje Centralnega kreditnega registra, skrb za varnost depozitov in reševanje bank, skrb za oskrbo območja RS z gotovino, vodenje računov in opravljanje plačilnega prometa za državne organe, banke in osebe javnega prava. Je delovno okolje za pridobivanje edinstvenih delovnih izkušenj, ki so cenjene tako v Sloveniji kot tudi izven slovenskih meja.

V oddelku Informacijska tehnologija (IT) skrbimo za učinkovito in kakovostno podporo izvajanja poslovnih procesov Banke Slovenije z informacijsko tehnologijo. Pri tem je zagotavljanje varnosti informacijskega sistema in kibernetske varnosti, tako na nivoju Banke Slovenije kot Evropskega sistema centralnih bank, ključnega pomena. 

  


Razpisujemo delovno mesto:

DIREKTOR ODDELKA
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (M/Ž)


Delo obsega:

 • organiziranje in vodenje, ki zajema naslednja področja:
  • upravljanje varnosti informacijskega sistema BS,
  • upravljanje odnosov s poslovnim delom BS in poslovnimi partnerji,
  • upravljanje aplikacij,
  • upravljanje računalniške in komunikacijske infrastrukture in 
  • zagotavljanje storitev informacijskega sistema,
 • povezovanje dela in sodelovanje z ostalimi službami/oddelki v banki,
 • skrb za za strateški razvoj oddelka in spremljanje izvajanja ter analiziranje poslovanja oddelka,
 • skrb za usposabljanje in razvoj zaposlenih, zagotavljanje in izvajanje ustreznega informiranja ter ocenjevanje uspešnosti delavcev v oddelku,
 • dajanje pobud in sodelovanje pri izdelavi osnutkov, sprememb in dopolnitev predpisov in navodil s področja dela oddelka oz. banke kot celote,
 • sodelovanje in zastopanje Banke Slovenije v okviru delovnih teles Evropskega sistema centralnih bank oziroma Evrosistema,
 • sodelovanje z domačimi in mednarodnimi institucijami.

Pričakujemo:

 • najmanj sedmo raven izobrazbe s področja  informatike, računalništva ali druge ustrezne smeri (prejšnja univerzitetna izobrazba/druga bolonjska stopnja), 
 • najmanj pet let vodstvenih izkušenj na področju vodenja IT oddelkov ali večjih IT projektov, 
 • poznavanje tveganj na področju informacijske tehnologije,
 • aktivno znanje angleškega jezika, zaželeno znanje še enega tujega jezika,
 • samoiniciativnost, komunikativnost in odprtost za kooperativni dialog,
 • jasno in argumentirano predstavljanje svojih mnenj in sposobnost učinkovitega delegiranja delovnih nalog sodelavcem,
 • strateško taktične kompetence in druga managersko vodstvena znanja za vodenje ekipe visoko strokovnih sodelavcev,
 • evropska naravnanost, zaželene so izkušnje z delom v multikulturnem okolju,
 • sposobnost sprejemanja odločitev, upoštevajoč tveganja in pragmatičen pristop pri uvajanju novih pristopov in metod.

Nudimo:

 • kreativno delo ter možnost osebnega in profesionalnega razvoja,
 • možnost dodatnega izobraževanja in izpopolnjevanja,
 • delo v mednarodnem okolju,
 • delo v stabilnem, uglednem in družini prijaznem podjetju.

V programu dela predstavite vaš pogled na trenutne izzive področja informacijske tehnologije v centralnem bančništvu oz. kako vidite prihodnji razvoj oddelka (do 5 strani).

Kandidati, ki bodo tekom izvedbe selekcijskega postopka prepoznani kot primerni, bodo lahko povabljeni tudi na preizkus znanja in sposobnosti.

Za opravljanje dela na razpisanem delovnem mestu se od izbranega kandidata zahteva potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo, da ni vložena pravnomočna obtožnica. Za navedeno delovno mesto je predvideno tudi varnostno preverjanje.

Po končanem izbirnem postopku bo Svet Banke Slovenije imenoval direktorja službe za štiri leta, s šestmesečnim poskusnim delom.

Vaše prijave z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev in programom dela sprejemamo preko aplikacije na spletni strani Banke Slovenije www.bsi.si/razpisi/kadrovski-razpisi do vključno 31. januarja 2021.

Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonski številki: +386 1 47 19 494 vsak delovni dan med 9. in 12. uro.