Direktor/direktorica podpore strankam in storitvam // Director Customer Support & Services

1.12.2022
Pipistrel Vertical Solutions d.o.o.
Ajdovščina
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
Pipistrel Vertical Solutions d.o.o.

Direktor/direktorica podpore strankam in storitvam

Povzetek delovnega mesta

Vodenje, usmerjanje, razvoj in upravljanje celotne Pipistrelove poprodajne organizacije, vključno s storitvami za stranke, podporo za izdelke, vzdrževanjem, rezervnimi deli in organizacijami za usposabljanje, zagotavljanje pravilnega delovanja, dobičkonosnosti in zadovoljstva strank. Ta položaj bo nadziral in upravljal rast in razvoj organizacije za pomoč uporabnikom, zagotavljal visoko raven zadovoljstva strank in vodil vse dejavnosti, povezane s poprodajno podporo Pipistrelovim strankam in distributerjem po vsem svetu.

Delovne obveznosti

 • Usmerja in vodi delovanje Pipistrelove organizacije za podporo strankam, da zagotovi najvišjo kakovost strokovne podpore in storitev našim strankam ter odgovoren za prihodnjo strategijo Pipistrelove podpore strankam po vsem svetu
 • Odgovoren za zdravje in varnost vseh zaposlenih, ki delajo v poprodajni organizaciji, vključno z vzdrževanjem letal, in odgovoren za razvoj in upoštevanje Pipistrelove politike varnosti in kakovosti.
 • Odgovoren za vzpostavitev ekipe visoko uspešnih menedžerjev in zaposlenih v vseh poprodajnih funkcijah, vključno z usposabljanjem, vzdrževanjem, podporo za rezervne dele, podporo za izdelke in tehničnimi publikacijami
 • Odgovoren za splošno dobičkonosnost in uspešnost organizacije za podporo strankam, ustvarja kratkoročne in dolgoročne napovedi ter redno spremlja uspešnost v vseh vidikih poslovanja
 • Razvoj, vzdrževanje in izvajanje dolgoročne strategije objektov in kratkoročne načrte objektov, s čimer je zagotovljeno pravilno delovanje našega vzdrževanja in poslovanja z rezervnimi deli
 • Komuniciranje in vzdrževanje nadzora nad poprodajno uspešnostjo vseh globalnih distributerjev ter sodelovanje s prodajo pri strategiji, nadzoru in upravljanju distribucijske mreže
 • Razvoj ekipe, postopkov in organizacije za uspešno rast Pipistrelove vzdrževalne organizacije EASA 145, ki zagotavlja raven podpore in izkušenj OEM za naše stranke
 • Vzpostavitev prodajne in podporne ekipe za rezervne dele, odgovornost za napovedovanje povpraševanja, spremljanje zalog, prodajo, obdelavo naročil in pravočasno dostavo za vse Pipistrelove proizvodne linije
 • Sodelovanje z vsemi drugimi funkcijami za pravilno podporo garancijskega postopka
 • Upravljanje in razvijanje procesov in ekipe za podporo izdelkom z določanjem politik in standardov v zvezi s tehničnimi storitvami, zagotovljenimi strankam, za povečanje zanesljivosti letala, varnosti in spodbujanje dobre volje strank
 • Neposredne dejavnosti za izboljšanje izdelkov in odgovornost za zbiranje dejstev o težavah pri delovanju in zanesljivosti, določanja prednostnih nalog za korektivne ukrepe in zagotavljanje povezave z inženiringom za razvoj sprememb, kjer je to potrebno
 • Usklajevanje z dizajn organizacijo za izdajanje tehničnih informacij strankam in vzdrževalnim agencijam
 • Zagotavlja povratne informacije za inženiring v zvezi z ustreznostjo publikacij in navedbo potrebnih revizij
 • Vzdrževanje datotek strank, vključno s trenutnim lastništvom letala, bazno lokacijo in zapise osnovnih operativnih podatkov
 • Po potrebi potovanja na lokacije strank in na sejme, za zagotovitev prisotnosti blagovne znamke Pipistrel za podporo strankam
 • Usklajevanje z EASA in ustreznimi CAA agencijami, za zagotovitev regulativnih odnosov za podporo poslovanja in strategije
 • Redno komuniciranje s strankami, ko se težave stopnjujejo, in zagotovitev pravočasne in natančne komunikacije prek ekipe s strankami

Kaj pričakujemo od kandidata/kandidatke?

 • Zahtevana je visokošolska izobrazba iz menedžmenta, letalskega menedžmenta ali sorodne discipline
 • Zahteva se vsaj 10 let ustreznih izkušenj
 • Zahtevane so vodstvene izkušnje
 • Zaželena je licenca za vzdrževanje zrakoplova A&P ali EASA Part 66 ali enakovredne izkušnje
 • Zaželena je licenca pilota

Kvalifikacije:

 • Odlične spretnosti za pomoč strankam
 • Odlične verbalne in pisne komunikacijske sposobnosti
 • Odlične vodstvene sposobnosti z dokazanimi izkušnjami
 • Sposobnost predvidevanja strankinih potreb in izkazovanja predanosti pri izpolnjevanju pričakovanj in zahtev notranjih in zunanjih strank
 • Dobro razumevanje omrežnih vmesnikov storitev za stranke
 • Obvladovanje uporabe Microsoft Office z možnostjo izkoriščanja različnih virov za zbiranje podatkov
 • Močne organizacijske sposobnosti, vključno s spremljanjem več težav z več viri
 • Sposobnost obravnavanja dvoumnosti in obravnavanje vprašanj, ki zajemajo različne situacije
 • Sproščenost pri neposredni interakciji s strankami

Kaj ponujamo?

 • Zaposlitev za poln in nedoločen čas s poskusno dobo
 • Prilagodljiv delovni čas
 • Dinamično in zanimivo timsko delo v mladem kolektivu
 • Delo v kreativnem in ambiciozno naravnanem mednarodnem podjetju
 • Dostop do edinstvenega znanja, informacij na področju letalstva ter sredstva za strokovno usposabljanje
 • Možnost osebnega in strokovnega razvoja

Zgornje izjave so namenjene opisu splošne narave in ravni dela, ki ga opravljajo zaposleni, razporejeni na to delovno mesto. Niso mišljene kot izčrpen seznam vseh odgovornosti, dolžnosti in veščin, ki se zahtevajo od tako razvrščenega osebja.

Vabimo vas, da se do 30. novembra 2022 predstavite preko našega portala
(prijavi je potrebno dodati življenjepis):

https://textron.taleo.net/careersection/pipbu/jobsearch.ftl?lang=en&portal=82100010125

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

Direktor/direktorica podpore strankam in storitvam

Povzetek delovnega mesta

Vodenje, usmerjanje, razvoj in upravljanje celotne Pipistrelove poprodajne organizacije, vključno s storitvami za stranke, podporo za izdelke, vzdrževanjem, rezervnimi deli in organizacijami za usposabljanje, zagotavljanje pravilnega delovanja, dobičkonosnosti in zadovoljstva strank. Ta položaj bo nadziral in upravljal rast in razvoj organizacije za pomoč uporabnikom, zagotavljal visoko raven zadovoljstva strank in vodil vse dejavnosti, povezane s poprodajno podporo Pipistrelovim strankam in distributerjem po vsem svetu.

Delovne obveznosti

• Usmerja in vodi delovanje Pipistrelove organizacije za podporo strankam, da zagotovi najvišjo kakovost strokovne podpore in storitev našim strankam ter odgovoren za prihodnjo strategijo Pipistrelove podpore strankam po vsem svetu
• Odgovoren za zdravje in varnost vseh zaposlenih, ki delajo v poprodajni organizaciji, vključno z vzdrževanjem letal, in odgovoren za razvoj in upoštevanje Pipistrelove politike varnosti in kakovosti.
• Odgovoren za vzpostavitev ekipe visoko uspešnih menedžerjev in zaposlenih v vseh poprodajnih funkcijah, vključno z usposabljanjem, vzdrževanjem, podporo za rezervne dele, podporo za izdelke in tehničnimi publikacijami
• Odgovoren za splošno dobičkonosnost in uspešnost organizacije za podporo strankam, ustvarja kratkoročne in dolgoročne napovedi ter redno spremlja uspešnost v vseh vidikih poslovanja
• Razvoj, vzdrževanje in izvajanje dolgoročne strategije objektov in kratkoročne načrte objektov, s čimer je zagotovljeno pravilno delovanje našega vzdrževanja in poslovanja z rezervnimi deli
• Komuniciranje in vzdrževanje nadzora nad poprodajno uspešnostjo vseh globalnih distributerjev ter sodelovanje s prodajo pri strategiji, nadzoru in upravljanju distribucijske mreže
• Razvoj ekipe, postopkov in organizacije za uspešno rast Pipistrelove vzdrževalne organizacije EASA 145, ki zagotavlja raven podpore in izkušenj OEM za naše stranke
• Vzpostavitev prodajne in podporne ekipe za rezervne dele, odgovornost za napovedovanje povpraševanja, spremljanje zalog, prodajo, obdelavo naročil in pravočasno dostavo za vse Pipistrelove proizvodne linije
• Sodelovanje z vsemi drugimi funkcijami za pravilno podporo garancijskega postopka
• Upravljanje in razvijanje procesov in ekipe za podporo izdelkom z določanjem politik in standardov v zvezi s tehničnimi storitvami, zagotovljenimi strankam, za povečanje zanesljivosti letala, varnosti in spodbujanje dobre volje strank
• Neposredne dejavnosti za izboljšanje izdelkov in odgovornost za zbiranje dejstev o težavah pri delovanju in zanesljivosti, določanja prednostnih nalog za korektivne ukrepe in zagotavljanje povezave z inženiringom za razvoj sprememb, kjer je to potrebno
• Usklajevanje z dizajn organizacijo za izdajanje tehničnih informacij strankam in vzdrževalnim agencijam
• Zagotavlja povratne informacije za inženiring v zvezi z ustreznostjo publikacij in navedbo potrebnih revizij
• Vzdrževanje datotek strank, vključno s trenutnim lastništvom letala, bazno lokacijo in zapise osnovnih operativnih podatkov
• Po potrebi potovanja na lokacije strank in na sejme, za zagotovitev prisotnosti blagovne znamke Pipistrel za podporo strankam
• Usklajevanje z EASA in ustreznimi CAA agencijami, za zagotovitev regulativnih odnosov za podporo poslovanja in strategije
• Redno komuniciranje s strankami, ko se težave stopnjujejo, in zagotovitev pravočasne in natančne komunikacije prek ekipe s strankami

//

Project Office Associate

Job description

Pipistrel, one of the recent Textron acquisition, is writing the future of aviation by developing and delivering cutting-edge solutions, which are personalised, safe, environmentally friendly and enable affordable ways of flying to everyone.

For the company Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. we are looking for project office associate our rapidly growing team that is in charge of managing a portfolio of different research and development projects. You will oversee administration of various projects in the field of electric aviation. Main tasks will include but are not limited to:

• Administration and monitoring of various R&D and commercial projects
• Writing and creating reports, applications, and other project documentation
• Participating in the coordination of various projects
• Disseminating and communicating project results
Director Customer Support & Services

Job summary

To lead, direct, develop and manage Pipistrel’s complete aftermarket organization including customer service, product support, maintenance, spares and training organizations, ensuring proper operations, profitability, and customer satisfaction. This position will oversee and manage the growth and development of a customer service organization, ensure a high level of customer satisfaction, and manage all activities associated with the after sales support to Pipistrel customers and distributors worldwide.

Job responsibilities

• Direct and lead the operation of Pipistrel’s Customer Support organization to ensure the highest quality professional support and service to our customers, and responsible for the future strategy of Pipistrel’s Customer Support worldwide
• Responsible for the Health and Safety of all employees working in the aftermarket organization, including in aircraft maintenance, and responsible for the development and adherence of Pipistrel’s safety and quality policies.
• Responsible to establish a team of high performing managers and employees across all aftermarket functions including Training, Maintenance, Spares Support Product Support and Technical Publications
• Responsible for the overall profitability and performance of the Customer Support organization, establishing short- and long-term forecasts and regularly monitoring performance across all aspects of the business
• Develop, maintain, and execute long term facility strategy and near-term facility plans, ensuring proper function of our maintenance and spares business
• Communicate and maintain oversight of the aftermarket performance of all global distributors, and engage with Sales in the distribution network strategy, oversight, and management
• Develop the team, procedures, and organization for the successful growth of Pipistrel’s EASA 145 Maintenance Organization, ensuring OEM level of support and experience for our customers
• Establish a Spares sales and support team responsible for the demand forecasting, inventory monitoring, sales, order processing and on-time delivery for all Pipistrel product lines
• Work with all other functions to properly support warranty procedure
• Manage and develop the product support process and team by setting policies and standards regarding technical service provided to customers to maximize aircraft reliability, safety and promote customer goodwill.
• Direct product improvement activities and responsible for gathering facts on operational and reliability problems, establishing priorities for corrective action, and providing liaison with Engineering to develop modifications where necessary.
• Coordinate with the Design Organization for the issuance of technical information to customers and maintenance agencies.
• Provides feedback to Engineering regarding adequacy of publications indicating where revisions are necessary.
• Maintains customer files including current airplane ownership, base location, and basic operational data records.
• Travel to customer locations and tradeshows as necessary to ensure Pipistrel’s customer support presence and brand
• Coordinate with EASA and relevant CAAs to ensure our regulatory relationships support the business and strategy
• Communicate with customers on a regular basis as issues get escalated and ensure timely and accurate communication through the team with customers

Kaj pričakujemo

Kaj pričakujemo od kandidata/kandidatke?

• Zahtevana je visokošolska izobrazba iz menedžmenta, letalskega menedžmenta ali sorodne discipline
• Zahteva se vsaj 10 let ustreznih izkušenj
• Zahtevane so vodstvene izkušnje
• Zaželena je licenca za vzdrževanje zrakoplova A&P ali EASA Part 66 ali enakovredne izkušnje
• Zaželena je licenca pilota

Kvalifikacije:
• Odlične spretnosti za pomoč strankam
• Odlične verbalne in pisne komunikacijske sposobnosti
• Odlične vodstvene sposobnosti z dokazanimi izkušnjami
• Sposobnost predvidevanja strankinih potreb in izkazovanja predanosti pri izpolnjevanju pričakovanj in zahtev notranjih in zunanjih strank
• Dobro razumevanje omrežnih vmesnikov storitev za stranke
• Obvladovanje uporabe Microsoft Office z možnostjo izkoriščanja različnih virov za zbiranje podatkov
• Močne organizacijske sposobnosti, vključno s spremljanjem več težav z več viri
• Sposobnost obravnavanja dvoumnosti in obravnavanje vprašanj, ki zajemajo različne situacije
• Sproščenost pri neposredni interakciji s strankami

//

What do we expect from the candidate?

• University degree (or equivalent)
• At least three years of experience in EU project management, monitoring and financial reporting
• Good knowledge of Horizon Europe programme, European Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund
• Experience in effective project dissemination and communication
• Excellent organizational and communication skills
• Fluent in English language
• High level of self-reliance with the ability to work both in a team and autonomously
• Proficiency in MS Office / Teams products, Funding & tender portal, eMA
• Administration, Project Management, Communication and Writing skills
• We particularly value the knowledge of the application and reporting processes of co-financed projectsWhat do we expect from the candidate?

• Bachelor’s degree in Business, Aviation Management, or related discipline required
• Minimum 10 years of relevant experience is required
• Leadership experience is required
• A&P or EASA Part 66 Aircraft Maintenance license or equivalent experience preferred
• Pilots license preferred

Qualifications:
• Excellent Customer Service Skills
• Excellent Verbal and Written Communication Skills
• Excellent leadership skills with proven experience
• Ability to anticipate customer’s needs and demonstrate dedication in meeting the expectations and requirements of internal and external customers
• Strong understanding of the Customer Service Network Interfaces
• Proficient with the use of Microsoft office suite, with the ability to leverage various resources for data collection
• Strong organizational abilities, including follow up to multiple issues with multiple resources
• Must be able to deal with ambiguity and handle issues covering a variety of situations
• Comfortable with direct customer interaction

Kaj nudimo

Kaj ponujamo?

• Zaposlitev za poln in nedoločen čas s poskusno dobo
• Prilagodljiv delovni čas
• Dinamično in zanimivo timsko delo v mladem kolektivu
• Delo v kreativnem in ambiciozno naravnanem mednarodnem podjetju
• Dostop do edinstvenega znanja, informacij na področju letalstva ter sredstva za strokovno usposabljanje
• Možnost osebnega in strokovnega razvoja

Zgornje izjave so namenjene opisu splošne narave in ravni dela, ki ga opravljajo zaposleni, razporejeni na to delovno mesto. Niso mišljene kot izčrpen seznam vseh odgovornosti, dolžnosti in veščin, ki se zahtevajo od tako razvrščenega osebja.

Vabimo vas, da se do 30. novembra 2022 predstavite preko našega portala (prijavi je potrebno dodati življenjepis):
https://textron.taleo.net/careersection/pipbu/jobsearch.ftl?lang=en&portal=82100010125

//

What do we offer?

• Permanent and full-time employment, with an evaluation period,
• flexible working hours,
• dynamic and interesting teamwork in a young team,
• working for a creative and ambitious international company,
• access to unique knowledge, aviation information and professional training resources,
• opportunities for personal and professional growth.


The above statements are intended to describe the general nature and level of work being performed by employees assigned to this job. They are not intended to be an exhaustive list of all responsibilities, duties, and skills required of personnel so classified.

We invite you to introduce yourself through our portal through 30th November 2022 (CV/presentation must be added to your application): https://textron.taleo.net/careersection/pipbu/jobsearch.ftl?lang=en&portal=82100010125

Izberi področje dela