Dnevni bar nad Velbi, Rajko Rizmanovski s.p.

Planina
Dnevni bar nad Velbi, Rajko Rizmanovski s.p.