Elektromonter II (m/ž)

23.11.2022
Elektro Celje d.d.
Krško
m/ž
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom

 SPLOŠNO O PODJETJU

Elektro Celje je eno od petih podjetij za distribucijo električne energije v državi in je del elektroenergetskega sistema Republike Slovenije. Podjetje ima dolgoletno tradicijo, izkušnje ter pridobljena bogata strokovna znanja na področju distribucije in dobave električne energije. Družba skrbi za upravljanje, vodenje in obratovanje distribucijskega sistema ter vzdrževanje, izgradnjo in obnovo elektrodistribucijskih vodov in naprav na območju, ki obsega 4.345 km2 oziroma 22 % površine Slovenije, na področju savinjsko-šaleške, koroške in spodnjeposavske regije, s 40 občinami v celoti in dvema delno. Elektroenergetska infrastruktura, preko katere se napaja več kot 173.000 odjemalcev, v celotni dolžini predstavlja drugo najdaljše omrežje med petimi distribucijskimi družbami v Sloveniji.

 VIZIJA IN CILJI

Cilj družbe Elektro Celje je zagotavljati varno in zanesljivo oskrbo uporabnikov z energetskimi storitvami po tržnih načelih in načelih trajnostnega razvoja, ob upoštevanju učinkovite rabe, gospodarne izrabe obnovljivih virov energije ter pogojev varovanja okolja. Gradimo robustno in močno elektroenergetsko omrežje, ki zagotavlja ustrezno moč in kakovost napetosti in toka, skladno z veljavnimi standardi.


 PRIPRAVLJENI NA SPREMEMBE KREPIMO SODELOVANJE V EVROPSKIH PROJEKTIH

Pred nami so zagotovo velike spremembe, saj delujemo v hitro spreminjajočem se okolju. Našim uporabnikom ponujamo odgovore na sodobne izzive sistemskega prehoda na obnovljive vire, električno mobilnost, uporabo alternativnih, okolju prijaznih energentov, razvoju trajnostne mobilnosti in nudimo celostne storitve za pametno upravljanje porabe električne energije. Na pohodu so nove tehnologije, potrebna bodo zelo velika vlaganja v elektroenergetsko infrastrukturo, informacijske tehnologije ter pridobivanje novih znanj. Električna energija je zaradi svojih lastnosti zagotovo energija prihodnosti. Klasičnega sistema oskrbe z energijo, kot je bil v preteklosti, v prihodnosti zagotovo ne bo več.

V družbi Elektro Celje se zavedamo pomembnosti sodelovanja na področju tehnološkega razvoja in inovativnih dejavnosti, zato sodelujemo na projektih, ki se neposredno nanašajo na tehnološka področja distribucije električne energije. V letu 2019 smo se vključili v več evropskih projektov kot so projekt Compile, projekt X-FLEX, projekt BD4OPEM ter projekt Agencije za energijo Uporabljaj pametno. Pridružili smo se tudi konzorciju za promocijo in pospešitev zelene preobrazbe slovenske energetike s ciljem razogljičenja Slovenije do leta 2050. Vsi ti projekti, ki jih bo v prihodnosti še več, so pomembni tako za regijo kot za razvoj omrežja, zaradi njih pa distribucijska podjetja pridobivamo evropski razvojni denar.


  KOS BOMO NOVIM TRENDOM RAZVOJA

Veliko pozornosti namenjamo prihajajočim novim trendom razvoja ter pripravljamo temelje transformacije podjetja. Učinkovito upravljanje s spremembami sprejemamo kot izziv in priložnost. Krepimo korporativno upravljanje in iščemo sinergije med povezanimi družbami. Ključni element celovite korporacijske strategije je pravočasna izgradnja elektroenergetske infrastrukture, s ciljem 100 % vključenosti vseh uporabnikov v omrežje. Veliko naporov vlagamo v optimalno načrtovanje in izvajanje investicij v elektroenergetski infrastrukturi. Nadgrajujemo in integriramo programske rešitve, ki omogočajo optimalno vrednotenje investicijskih pobud v fazi energetskega načrtovanja in pravilno ter pravočasno pripravo predlogov investicijskih projektov. Trg prožnosti in sposobnost odreagirati »Just In Time« nam zagotavljajo merilni podatki in vzpostavitev učinkovitega centraliziranega oziroma standardiziranega dostopa do njih.

V poslovanje, storitve in vsebine delovanja družb v naši skupini so vgrajena načela trajnostnega razvoja. Globalna odgovornost, medgeneracijska pravičnost in solidarnost, povezovanje družbenih in okoljskih ciljev, previdnostno načelo in načelo sodelovanja je naša odgovornost, ki se je zagotovo zavedamo.

V družbi Elektro Celje se zavedamo svoje odgovornosti do vseh deležnikov. Ponosni smo na polni certifikat Družini prijazno podjetje in certifikate ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 in ISO 27001. Vzpostavljen imamo sistem, ki zagotavlja skladnost našega poslovanja z zakonodajo, predpisi in internimi akti, prav tako je sestavni del upravljanja družbe obvladovanje tveganj in sistem notranjih kontrol.

Skladiščnik (m/ž)

 OBJAVLJAMO DVE PROSTI DELOVNI MESTI
ELEKTROMONTER II

Zaradi potreb delovnega procesa v Sektorju za vzdrževanje in inženiring – Distribucijska enota Krško objavljamo razpis za dve prosti delovni mesti ELEKTROMONTER II – m/ž za delavca z že pridobljenimi delovnimi izkušnjami ali delavca pripravnika.

VSEBINA DELA:

Odgovornosti:

Kakovostno izvaja manj zahtevna dela pri izgradnji in vzdrževanju elektroenergetskih naprav ter odpravljanje okvar.

Dela in naloge:

 • Izvaja dela na investicijskih in vzdrževalnih projektih.
 • Opravlja operativne naloge v skupini.

Zahtevana poklicna/strokovna izobrazba: IV. stopnja elektrotehnične ali druge ustrezne tehnične smeri

Alternativna poklicna/strokovna izobrazba: V. stopnja, elektrotehnične ali druge ustrezne tehnične smeri

Specifične obvezne kompetence in znanja, izpiti: 

 • Izpit za delo z motorno žago. *
 • Izjava o poučenosti za posluževanje elektroenergetskih naprav.*
 • Izgradnja in vzdrževanje elektroenergetskih naprav.
 • Uporaba programskih orodij ter računalniških aplikacij uporabljenih v podjetju potrebnih za delo na delovnem mestu.

(*Zahtevane izpite oz. certifikate lahko pridobite po dogovoru z delodajalcem znotraj delovnega razmerja.)

Specifične dodatne kompetence in znanja, izpiti: 

 • Vozniški izpit B kategorije. 
 • Sposobnost dela na višini. 

Nudimo:

 • Varno delovno okolje ter sodobno delovno opremo.
 • Celovito in strokovno uvajanje v dela in naloge.
 • Delo v dinamičnem okolju.
 • Strokovni razvoj in izobraževanje.
 • Redno mesečno plačilo, regres in povračilo stroškov za prehrano in prevoz na delo.
 • Vplačilo v 2. pokojninski steber ter dodatno zdravstveno in nezgodno zavarovanje.
 • Aktivnosti in ugodnosti ter program v okviru certifikata družini prijaznega podjetja.

Delovno razmerje se sklene za določen čas 12 mesecev, s poskusnim delom za dobo 6 mesecev.

Kandidati lahko vloge z življenjepisom pošljejo do vključno 6. 12. 2022 po e-pošti na naslov: kadrovska@elektro-celje.si.

Veselimo se vaše prijave!

Ne odlašaj!
Še 5 dni za prijavo.

Opis delovnega mesta

Zaradi potreb delovnega procesa v Sektorju za vzdrževanje in inženiring – Distribucijska enota Krško objavljamo razpis za dve prosti delovni mesti ELEKTROMONTER II – m/ž za delavca z že pridobljenimi delovnimi izkušnjami ali delavca pripravnika.

VSEBINA DELA:
Odgovornosti:
Kakovostno izvaja manj zahtevna dela pri izgradnji in vzdrževanju elektroenergetskih naprav ter odpravljanje okvar.

Dela in naloge:
• Izvaja dela na investicijskih in vzdrževalnih projektih.
• Opravlja operativne naloge v skupini.

Kaj pričakujemo

Zahtevana poklicna/strokovna izobrazba: IV. stopnja elektrotehnične ali druge ustrezne tehnične smeri

Alternativna poklicna/strokovna izobrazba: V. stopnja, elektrotehnične ali druge ustrezne tehnične smeri

Specifične obvezne kompetence in znanja, izpiti:
• Izpit za delo z motorno žago. *
• Izjava o poučenosti za posluževanje elektroenergetskih naprav.*
• Izgradnja in vzdrževanje elektroenergetskih naprav.
• Uporaba programskih orodij ter računalniških aplikacij uporabljenih v podjetju potrebnih za delo na delovnem mestu.

(*Zahtevane izpite oz. certifikate lahko pridobite po dogovoru z delodajalcem znotraj delovnega razmerja.)

Specifične dodatne kompetence in znanja, izpiti:
• Vozniški izpit B kategorije.
• Sposobnost dela na višini.

Kaj nudimo

• Varno delovno okolje ter sodobno delovno opremo.
• Celovito in strokovno uvajanje v dela in naloge.
• Delo v dinamičnem okolju.
• Strokovni razvoj in izobraževanje.
• Redno mesečno plačilo, regres in povračilo stroškov za prehrano in prevoz na delo.
• Vplačilo v 2. pokojninski steber ter dodatno zdravstveno in nezgodno zavarovanje.
• Aktivnosti in ugodnosti ter program v okviru certifikata družini prijaznega podjetja.


Delovno razmerje se sklene za določen čas 12 mesecev, s poskusnim delom za dobo 6 mesecev.

Kandidati lahko vloge z življenjepisom pošljejo do vključno 6. 12. 2022 po e-pošti na naslov: kadrovska@elektro-celje.si.

Izberi področje dela