Finančni nadzornik / Site Controller

21.4.2021
Lumentum d.o.o.
Ljubljana
m/ž
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
Lumentum d.o.o.
Spletna stran:

Finančni nadzornik

Lumentum je vodilni proizvajalec inovativnih optičnih in fotonskih izdelkov, ki strankam po vsem svetu zagotavlja rešitve za optični prenos in komercialne laserje. Optične komponente in podsistemi podjetja Lumentum so prisotni v skoraj vseh telekomunikacijskih in podjetniških omrežjih ter omrežjih podatkovnega centra. Komercialni laserji podjetja Lumentum omogočajo napredne proizvodne tehnike in raznolike načine uporabe, vključno z naprednimi rešitvami za zaznavanje v tridimenzionalnem prostoru. Sedež podjetja je v Milpitasu v Kaliforniji, enote za raziskave in razvoj, proizvodnjo ter prodajo pa so vzpostavljene po vsem svetu.

Naša poslovna enota za komercialne laserje trenutno išče finančnega nadzornika, da se bo pridružil naši ekipi v Ljubljani v Sloveniji. Uspešen kandidat bo odgovoren za vodenje financ v državi družbe in za dejavno poslovno sodelovanje z lokalnim vodstvom in upravo družbe ter z matično družbo.

Kot finančni nadzornik boste:

 • spodbujali izboljšanje postopkov in tesno sodelovali s poslovnimi partnerji z namenom doseganja ciljev družbe in preseganja/izpolnjevanja ciljev/metrik;
 • odgovorni za razvoj vseh stroškovnih modelov s pomočjo operativnega oddelka;
 • upravljali, podpirali in sodelovali s poslovnimi partnerji pri postopkih priprave proračuna in napovedovanja, časovnih načrtov za zmanjšanje stroškov in strateških pobud;
 • vodili mesečno analizo rezultatov dejanskega bruto dobička, zmanjšanja stroškov in proizvodnega programa;
 • pripravljali mesečne preglede bruto dobička in pakete uspešnosti poslovanja za notranje izvršno vodstveno osebje in poslovne partnerje;
 • vodili finančno skupino pri razvoju sistemov finančnega poročanja, poslovnih procesov in nadzornih plošč, da se zagotovijo pravočasni podatki in analize, ki podpirajo sprejemanje poslovnih odločitev;
 • izvrševali pravilnike družbe in skladnost SOX;
 • usklajevali delo z zunanjimi revizorji zaradi izvedbe četrtletnih in letnih revizij;
 • pripravljali in pregledovali finančni načrt in analizo popisa inventarja ter predložili podrobna pojasnila;
 • pomagali pri pripravi računovodskih izkazov na lokaciji;
 • vodili vse računovodske naloge, ki jih opravljata notranja skupna služba in zunanje računovodsko podjetje;
 • nadzorovali in dokumentirali vknjižbe inventarja, proizvodnje in osnovnih sredstev;
 • podrobno pregledovali dejavnosti nabave na lokaciji;
 • pomagali pri pripravi napovedi denarnih tokov na lokaciji;
 • pomagali pri obračunavanju obveznosti iz poslovanja na lokaciji;
 • po potrebi pomagali pri posebnih projektih.

Nujno potrebna znanja in izkušnje:

 • Diploma iz financ, ekonomije ali sorodnega področja.
 • Predhodne bogate izkušnje s področja financ v globalnih okoljih, po možnosti v matričnih organizacijah.
 • Poznavanje proizvodnih procesov.
 • Strokovno razumevanje računovodstva standardnih stroškov
 • Sposobnost proaktivnega sodelovanja z zaposlenimi v podjetju, zagotavljanje usmeritev in vodenje na področjih, povezanih s financami.
 • Fleksibilnost, motiviranost, ciljna usmerjenost, usmerjenost k nalogam, zmožnost dela v ekipi.
 • Odlična sposobnost ustnega in pisnega izražanja.

Prijavite se lahko prek povezave:
https://lumentum.wd5.myworkdayjobs.com/LITE/job/Slovenia---Skofljica/Site-Controller_20201128

Ne odlašaj!
Še 4 dni za prijavo.

Opis delovnega mesta

Lumentum je vodilni proizvajalec inovativnih optičnih in fotonskih izdelkov, ki strankam po vsem svetu zagotavlja rešitve za optični prenos in komercialne laserje. Optične komponente in podsistemi podjetja Lumentum so prisotni v skoraj vseh telekomunikacijskih in podjetniških omrežjih ter omrežjih podatkovnega centra. Komercialni laserji podjetja Lumentum omogočajo napredne proizvodne tehnike in raznolike načine uporabe, vključno z naprednimi rešitvami za zaznavanje v tridimenzionalnem prostoru. Sedež podjetja je v Milpitasu v Kaliforniji, enote za raziskave in razvoj, proizvodnjo ter prodajo pa so vzpostavljene po vsem svetu.

Naša poslovna enota za komercialne laserje trenutno išče finančnega nadzornika, da se bo pridružil naši ekipi v Ljubljani v Sloveniji. Uspešen kandidat bo odgovoren za vodenje financ v državi družbe in za dejavno poslovno sodelovanje z lokalnim vodstvom in upravo družbe ter z matično družbo.

Kot finančni nadzornik boste:
- spodbujali izboljšanje postopkov in tesno sodelovali s poslovnimi partnerji z namenom doseganja ciljev družbe in preseganja/izpolnjevanja ciljev/metrik;
- odgovorni za razvoj vseh stroškovnih modelov s pomočjo operativnega oddelka;
- upravljali, podpirali in sodelovali s poslovnimi partnerji pri postopkih priprave proračuna in napovedovanja, časovnih načrtov za zmanjšanje stroškov in strateških pobud;
- vodili mesečno analizo rezultatov dejanskega bruto dobička, zmanjšanja stroškov in proizvodnega programa;
- pripravljali mesečne preglede bruto dobička in pakete uspešnosti poslovanja za notranje izvršno vodstveno osebje in poslovne partnerje;
- vodili finančno skupino pri razvoju sistemov finančnega poročanja, poslovnih procesov in nadzornih plošč, da se zagotovijo pravočasni podatki in analize, ki podpirajo sprejemanje poslovnih odločitev;
- izvrševali pravilnike družbe in skladnost SOX;
- usklajevali delo z zunanjimi revizorji zaradi izvedbe četrtletnih in letnih revizij;
- pripravljali in pregledovali finančni načrt in analizo popisa inventarja ter predložili podrobna pojasnila;
- pomagali pri pripravi računovodskih izkazov na lokaciji;
- vodili vse računovodske naloge, ki jih opravljata notranja skupna služba in zunanje računovodsko podjetje;
- nadzorovali in dokumentirali vknjižbe inventarja, proizvodnje in osnovnih sredstev;
- podrobno pregledovali dejavnosti nabave na lokaciji;
- pomagali pri pripravi napovedi denarnih tokov na lokaciji;
- pomagali pri obračunavanju obveznosti iz poslovanja na lokaciji;
- po potrebi pomagali pri posebnih projektih.

///

Lumentum is a market-leading manufacturer of innovative optical and photonic products enabling optical networking and commercial laser customers worldwide. Lumentum’s optical components and subsystems are part of virtually every type of Telecom, enterprise, and Data Center network. Lumentum’s Commercial Lasers enable advanced manufacturing techniques and diverse applications including next-generation 3D Sensing capabilities. Headquartered in Milpitas, California, Lumentum has R&D, Manufacturing and Sales footprints worldwide.

Our Commercial Lasers Business Unit is currently looking for a Site Controller to join our team in Ljubljana, Slovenia. The successful candidate will be responsible to drive Finance in the country, actively business partnering with local leadership and management as well as with Corporate.

As a Site Controller you will:
- Lead to drive process improvement and work closely with operation partners to execute company goals and be able to exceed/meet the target/metrics.
- Be responsible for developing all the cost models with the help of operation
- Manage, support and partnering with operation business partners on budgeting and forecasting process, cost reduction roadmaps as well as strategic initiatives.
- Manage the month-end closing process to analyze gross margin actual results, cost reduction and product mix.
- Prepare monthly gross margin review and operations performance packages for internal executive management as well as business partners.
- Lead the finance team in developing financial reporting systems, business processes and dashboards to provide timely data and analysis to support business decisions.
- Execute the company policy and SOX compliance
- Coordinate with external auditors for quarterly and yearly audit engagement.
- Prepare and review financial statement and inventory flux analysis and provide detailed explanations
- Assisting site Statutory Accounting.
- Managing and lesioning all accounting function with internal shared service center and external accounting firm.
- Understand and document inventory, production and fixed asset accounting entries.
- Review closely purchasing activities of the site.
- Assist on preparation of cash forecast of the site.
- Assist site’s A/P activities.
- Assist with special projects as requested

Kaj pričakujemo

Nujno potrebna znanja in izkušnje:
- Diploma iz financ, ekonomije ali sorodnega področja.
- Predhodne bogate izkušnje s področja financ v globalnih okoljih, po možnosti v matričnih organizacijah.
- Poznavanje proizvodnih procesov.
- Strokovno razumevanje računovodstva standardnih stroškov
- Sposobnost proaktivnega sodelovanja z zaposlenimi v podjetju, zagotavljanje usmeritev in vodenje na področjih, povezanih s financami.
- Fleksibilnost, motiviranost, ciljna usmerjenost, usmerjenost k nalogam, zmožnost dela v ekipi.
- Odlična sposobnost ustnega in pisnega izražanja.

///

Essential Qualifications:
- Bachelor’s Degree in Finance/Economy or related subjects
- Previous solid finance experience in global environments and possibly in matrix organizations
- Understanding of manufacturing processes.
- Proficient understanding of standard cost accounting
- Ability to proactively partner with the business, providing guidance and leadership on finance related topics
- Flexible, self-motivated, goal oriented, task driven and team player
- Excellent oral and written communication skills.Kaj nudimo

Prijave sprejemamo na naslov richard.rasay@lumentum.com (oz. preko e-sistema MojeDelo.com).

///

Apply to the e-mail address: richard.rasay@lumentum.com (or via the MojeDelo.com e-system).

Izberi področje dela