Generalni direktor (m/ž) / Managing director (m/f)

18.1.2023
NARAYAN d.o.o.
Jesenice na Dolenjskem
m/ž
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
NARAYAN d.o.o.
NARAYAN d.o.o.
Slovenska vas 1C
8261 Jesenice na Dolenjskem


Dejavnost:
Kmetijstvo, poljedelstvo in sadjarstvo

Število zaposlenih:
50 do 99 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):


Spletna stran:

Narayan, najuspešnejše slovensko podjetje na področju ekoloških in veganskih prehranskih izdelkov ter najhitreje rastoče podjetje v slovenskem prehranskem sektorju, s 95-% deležem izvoza, išče strokovnjaka za vodenje in širjenje podjetja na tuje trge.

GENERALNI DIREKTOR (M/Ž)

Opis delovnega mesta:

 • odgovornost za razvoj strategije podjetja v dogovoru z lastniki podjetja,
 • priprava in izvrševanje strategije za širitev na tuje trge
 • odgovornost za ekonomsko učinkovitost podjetja,
 • odgovornost za definiranje ciljev/planov podjetja in usklajevanje le-teh z lastniki
 • izvrševanje poslovne politike družbe;
 • nadzor nad vodenjem splošnih zadev in kadrovske politike družbe;
 • nadzor nad poslovanjem organizacijskih enot in koordinacija dela organizacijskih enot;
 • usklajevanje funkcij in operativno vodenje družbe ter podelitev pooblastil in dajanje navodil podrejenim;
 • zastopanje in sodelovanje v upravnih, inšpekcijskih, davčnih in drugih postopkih in pred upravnimi, inšpekcijskimi, policijo in drugimi organi ter inštitucijami;
 • sodelovanje in svetovanje pri sklepanju pogodb;
 • izdelovanje poslovnih poročil družbe;
 • priprava poročil za lastnike podjetja in zunanje institucije,
 • izdelovanje investicijskih, finančnih in drugih programov družbe;
 • sodelovanje pri potrjevanju sistemizacije delovnih mest in stimulativnega nagrajevanja zaposlenih ter skrb za pridobivanje novih kadrov;
 • sodelovanje pri ocenjevanju delovne uspešnosti delavcev,
 • vodenje postopkov o disciplinski odgovornosti delavcev;
 • identifikacija delovnih procesov in zagotavljanje njihove implementacije ter nadzor;
 • sklicevanje in vodenje rednih delovnih sestankov med letom;
 • spodbujanje tekočega strokovnega izobraževanja zaposlenih;
 • zagotavljanje informacij o statusu izvedenih del na posameznih področjih del;
 • odgovornost za pripravo splošnih aktov družbe;
 • nadzorovanje in zagotavljanje zakonitosti dela družbe;
 • izvajanje drugih nalog in opravil znotraj delovnega področja skladno z delovno usposobljenostjo, navodili in pooblastili direktorja ali prokurista.

Pričakujemo:

 • VI/2., VII. stopnjo izobrazbe, prednost imajo kandidati z izobrazbo ekonomske smeri;
 • najmanj 5-8 LET DELOVNIH IZKUŠENJ s področja vodenja podjetja, ki je delovalo na mednarodnih trgih,
 • večletne delovne izkušnje s področja prodaje na mednarodnem trgu
 • večletne delovne izkušnje z vodenjem proizvodnega podjetja
 • obvladovanje lean strategij
 • znanje tujih jezikov: tekoče pisno in govorno sporazumevanje v angleškem jeziku; zaželeno znanje drugega tujega jezika – nemški jezik.
 • samostojno uporabo splošnih računalniških aplikacijskih programov (obdelava besedil – napredno; preglednice – napredno; uporaba podatkovnih baz – napredno, …);
 • visoko stopnjo pisne in govorne poslovne komunikacije;
 • odlične pogajalske sposobnosti;
 • odlične prodajne sposobnosti, pridobljene tudi na tujih trgih
 • sposobnost sprejemanja odgovornih odločitev;
 • dobre organizacijske in komunikacijske veščine;
 • samostojnost, odgovornost, proaktivnost;
 • dobro organiziranost in ciljno naravnanost;
 • sposobnost samostojnega in skupinskega dela;
 • vozniški izpit B kategorije.

Nudimo vam:

 • zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom;
 • individualno pogodbo o zaposlitvi;
 • dinamično delo v mladi in perspektivni ekipi;
 • delo v urejenem okolju z možnostjo strokovnega razvoja.

Opis podjetja:

Postanite del zgodbe podjetja Narayan Foods, enega izmed največjih proizvajalcev ekoloških živil, ki se je v petih kratkih letih uveljavil kot vodilni na področju trajnostnih izdelkov rastlinskega izvora. Naše izdelke je mogoče najti v 75.000 trgovinah vodilnih trgovinskih verig v EU in ZDA, s sortimentom več kot 50 veganskih in ekoloških produktov. Smo v ospredju inovacij v živilski industriji in na trg potiskamo novosti, kot je prvi med brez čebel na svetu. Naša želja po inovativnosti in spreminjanju navad sodobnega potrošnika nas je pripeljala do naziva največjega proizvajalca deviškega kokosovega olja v Evropi. Ustvarjamo skupaj visokokakovostne in trajnostne izdelke za bolj zeleno prihodnost sveta.

Kraj dela:

 • Jesenicah na Dolenjskem.

Vse kandidate in kandidatke, ki ste v zgornjem opisu prepoznali novo karierno priložnost, vabimo, da pošljete svojo prijavo na elektronski naslov: info@narayan.si

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.

Opis delovnega mesta

Narayan, najuspešnejše slovensko podjetje na področju ekoloških in veganskih prehranskih izdelkov ter najhitreje rastoče podjetje v slovenskem prehranskem sektorju, s 95-% deležem izvoza, išče strokovnjaka za vodenje in širjenje podjetja na tuje trge.

Generalni direktor (m/ž)

Opis delovnega mesta:
• odgovornost za razvoj strategije podjetja v dogovoru z lastniki podjetja,
• priprava in izvrševanje strategije za širitev na tuje trge
• odgovornost za ekonomsko učinkovitost podjetja,
• odgovornost za definiranje ciljev/planov podjetja in usklajevanje le-teh z lastniki
• izvrševanje poslovne politike družbe;
• nadzor nad vodenjem splošnih zadev in kadrovske politike družbe;
• nadzor nad poslovanjem organizacijskih enot in koordinacija dela organizacijskih enot;
• usklajevanje funkcij in operativno vodenje družbe ter podelitev pooblastil in dajanje navodil podrejenim;
• zastopanje in sodelovanje v upravnih, inšpekcijskih, davčnih in drugih postopkih in pred upravnimi, inšpekcijskimi, policijo in drugimi organi ter inštitucijami;
• sodelovanje in svetovanje pri sklepanju pogodb;
• izdelovanje poslovnih poročil družbe;
• priprava poročil za lastnike podjetja in zunanje institucije,
• izdelovanje investicijskih, finančnih in drugih programov družbe;
• sodelovanje pri potrjevanju sistemizacije delovnih mest in stimulativnega nagrajevanja zaposlenih ter skrb za pridobivanje novih kadrov;
• sodelovanje pri ocenjevanju delovne uspešnosti delavcev,
• vodenje postopkov o disciplinski odgovornosti delavcev;
• identifikacija delovnih procesov in zagotavljanje njihove implementacije ter nadzor;
• sklicevanje in vodenje rednih delovnih sestankov med letom;
• spodbujanje tekočega strokovnega izobraževanja zaposlenih;
• zagotavljanje informacij o statusu izvedenih del na posameznih področjih del;
• odgovornost za pripravo splošnih aktov družbe;
• nadzorovanje in zagotavljanje zakonitosti dela družbe;
• izvajanje drugih nalog in opravil znotraj delovnega področja skladno z delovno usposobljenostjo, navodili in pooblastili direktorja ali prokurista.

//

Narayan, the most successful Slovenian company in the field of organic and vegan food products and the fastest growing company in the Slovenian food sector, with a 95% export share, is looking for an expert to manage and expand the company to foreign markets.

Managing director (m/f)
Job description:
• responsibility for the development of the company's strategy in agreement with the company's owners,
• preparation and implementation of the strategy for expansion to foreign markets
• responsibility for the economic efficiency of the company,
• responsibility for defining the goals/plans of the company and coordinating them with the owners
• execution of the company's business policy;
• control over the management of general affairs and personnel policy of the com-pany;
• control over the operations of organizational units and coordination of the work of organizational units;
• coordination of functions and operational management of the company, as well as the granting of powers and giving instructions to subordinates;
• representation and participation in administrative, inspection, tax and other pro-cedures and before administrative, inspection, police and other bodies and insti-tutions;
• cooperation and advice in concluding contracts;
• preparation of the company's business reports;
• preparation of reports for company owners and external institutions,
• creation of investment, financial and other company programs;
• cooperation in confirming the systematization of jobs and incentive rewards for
employees, as well as taking care of recruiting new personnel;
• cooperation in evaluating the work performance of employees,
• management of procedures on disciplinary liability of employees;
• identification of work processes and ensuring their implementation and control;
• convening and leading regular work meetings during the year;
• promotion of ongoing professional training of employees;
• provision of information on the status of completed works in individual areas of work;
• responsibility for the preparation of the company's general acts;
• supervising and ensuring the legality of the company's work;
• performance of other duties and tasks within the work area in accordance with work qualifications, instructions and authorizations of the director or procurator.

Kaj pričakujemo

• VI/2., VII. stopnjo izobrazbe, prednost imajo kandidati z izobrazbo ekonomske smeri;
• najmanj 5-8 LET DELOVNIH IZKUŠENJ s področja vodenja podjetja, ki je delovalo na mednarodnih trgih,
• večletne delovne izkušnje s področja prodaje na mednarodnem trgu
• večletne delovne izkušnje z vodenjem proizvodnega podjetja
• obvladovanje lean strategij
• znanje tujih jezikov: tekoče pisno in govorno sporazumevanje v angleškem jeziku; zaželeno znanje drugega tujega jezika – nemški jezik.
• samostojno uporabo splošnih računalniških aplikacijskih programov (obdelava besedil – napredno; preglednice – napredno; uporaba podatkovnih baz – napredno, …);
• visoko stopnjo pisne in govorne poslovne komunikacije;
• odlične pogajalske sposobnosti;
• odlične prodajne sposobnosti, pridobljene tudi na tujih trgih
• sposobnost sprejemanja odgovornih odločitev;
• dobre organizacijske in komunikacijske veščine;
• samostojnost, odgovornost, proaktivnost;
• dobro organiziranost in ciljno naravnanost;
• sposobnost samostojnega in skupinskega dela;
• vozniški izpit B kategorije.

What we expect:
• VI/2., VII. level of education, preference is given to candidates with an education in economics;
• at least 5-8 YEARS OF WORK EXPERIENCE in the field of managing a company that operated on international markets,
• SEVERAL YEARS of work experience in the field of sales on the international market
• SEVERAL YEARS of work experience in managing a manufacturing company
• mastery of lean strategies
• knowledge of foreign languages: fluent written and spoken communication in English; Desired knowledge of another foreign language – German.
• independent use of general computer application programs (word processing - advanced; spreadsheets - advanced; use of databases - advanced, ...);
• high level of written and spoken business communication;
• excellent negotiation skills;
• excellent sales skills acquired also in foreign markets
• the ability to make responsible decisions;
• good organizational and communication skills;
• independence, responsibility, proactivity;
• good organization and goal orientation;
• ability to work independently and in groups;
• driver's license category B.

Kaj nudimo

• zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom;
• individualno pogodbo o zaposlitvi;
• dinamično delo v mladi in perspektivni ekipi;
• delo v urejenem okolju z možnostjo strokovnega razvoja.

Opis podjetja:
Postanite del zgodbe podjetja Narayan Foods, enega izmed največjih proizvajalcev ekoloških živil, ki se je v petih kratkih letih uveljavil kot vodilni na področju trajnostnih izdelkov rastlinskega izvora. Naše izdelke je mogoče najti v 75.000 trgovinah vodilnih trgovinskih verig v EU in ZDA, s sortimentom več kot 50 veganskih in ekoloških produktov. Smo v ospredju inovacij v živilski industriji in na trg potiskamo novosti, kot je prvi med brez čebel na svetu. Naša želja po inovativnosti in spreminjanju navad sodobnega potrošnika nas je pripeljala do naziva največjega proizvajalca deviškega kokosovega olja v Evropi. Ustvarjamo skupaj visokokakovostne in trajnostne izdelke za bolj zeleno prihodnost sveta.


Kraj dela:
• Jesenicah na Dolenjskem.

Kontakt:
Vse kandidate in kandidatke, ki ste v zgornjem opisu prepoznali novo karierno priložnost, vabimo, da pošljete svojo prijavo na elektronski naslov: jobs@narayanfoods.com.

//

We offer:
• employment for an indefinite period with a 6-month probationary period;
• individual employment contract;
• dynamic work in a young and promising team;
• work in an orderly environment with the possibility of professional development.

About Us:
Join the team at Narayan and be a part of one of the top coconut product producers in the EU. In just five short years, we've established ourselves as a leader in sustainable, plant-based products. Our products can be found in 75,000 stores of leading EU retail chains, and our range continues to expand to over 50 vegan and organic options. We're at the forefront of innovation in the industry, pushing to the market innovations like the world's first bee-free honey. Be a part of our mission to bring high-quality, sustainable products to customers everywhere.
Place of work:
• Jesenice na Dolenjskem.

Contact:
All candidates who have identified a new career opportunity in the above description are invited to send their application to the email address: jobs@narayanfoods.com.

NARAYAN d.o.o.
Slovenska vas 1C
8261 Jesenice na Dolenjskem
https://www.narayanfood.com/

Dejavnost:
Kmetijstvo, poljedelstvo in sadjarstvo
Število zaposlenih:
50 do 99 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):

Izberi področje dela