Generalni sekretar/generalna sekretarka

11.6.2024
Banka Slovenije
Ljubljana
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom

SPLOŠNO O PODJETJU

Banka Slovenije je centralna banka Republike Slovenije. Ustanovljena je bila s sprejetjem Zakona o Banki Slovenije 25. junija 1991.

Od 1. maja 2004, ko je Republika Slovenija postala članica Evropske unije, je Banka Slovenije del Evropskega sistema centralnih bank, od 1. januarja 2007, ko je Republika Slovenije uvedla evro, pa je Banka Slovenije del Evrosistema, na katerega je bila hkrati prenesena pristojnost za vodenje denarne politike.

Banka Slovenije je delovno okolje za pridobivanje unikatnih delovnih izkušenj, ki so cenjene tako v Sloveniji kot tudi izven slovenskih meja.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Banka Slovenije izvaja skupno denarno politiko Evrosistema, upravlja uradne devizne rezerve, skrbi za delovanje plačilnih sistemov in izdaja evrobankovce. Opravlja še druge zakonsko določene naloge, med drugim nadzira banke, sodeluje pri ohranjanju finančne stabilnosti, upravlja Centralni kreditni register, skrbi za varnost depozitov in reševanje bank, skrbi za oskrbo območja RS z gotovino, vodi račune in opravlja plačilni promet za državne organe, banke in osebe javnega prava ter zbira, obdeluje in izkazuje statistične podatke, ki so pomembni za delovanje denarnega in finančnega sistema.

VIZIJA IN CILJI

Naša vizija: Napredna, povezovalna, trajnostno naravnana centralna banka.

Strategija Banke Slovenije je temeljni dokument o ciljih, vrednotah in razvoju Banke Slovenije. Kot pet strateških ciljev v obdobju 2021 – 2026 določa:

I. Razvijamo povezovalno organizacijsko kulturo

II. Omogočamo rast in razvoj zaposlenih

III. Delujemo učinkovito in smotrno

IV. Sooblikujemo digitalno okolje

V. Smo trajnostno naravnani in družbeno odgovorni

V Banki Slovenije razumemo, da so naši zaposleni ključni za izpolnitev naše vizije. To smo zapisali tudi v našo strategijo:

"Strokovno usposobljeni in motivirani zaposleni so ključni dejavnik našega nadaljnjega razvoja in doseganja zastavljenih strateških ciljev. Da bomo zagotovili povezanost, prožnost in usmerjenost zaposlenih k rezultatom, bomo omogočili razvoj v skladu z našimi poslovnimi cilji. Poseben poudarek bomo namenili skrbi za zagotavljanje in izobraževanje ključnih strokovnjakov in vodij ter njihov strokovni, osebnostni in karierni razvoj. Še naprej bomo zagotavljali stabilno, spodbudno, zdravo in družini prijazno delovno okolje."

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA

Banka Slovenije si v okviru opravljanja javnih pooblastil in nalog prizadeva za spoštovanje visokih standardov etičnega ravnanja zaposlenih, v skladu s skupnimi smernicami in vrednotami, ki se oblikujejo v okviru Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke.

Zaposleni v Banki Slovenije opravljamo svoje naloge vestno in pošteno, neodvisno in nepristransko, gospodarno in strokovno, skladno z okviri splošne poklicne etike in poklicne etike posameznih poklicnih in strokovnih področij. Skrbimo za zaupnost podatkov in informacij. Medsebojne odnose gradimo po načelu spoštovanja sodelavcev in s primernim komuniciranjem.

V Banki Slovenije med drugim spremljamo organizacijsko klimo in na podlagi rezultatov sprejemamo ukrepe za izboljšave na področjih, kjer se pokažejo izzivi. Spremljanje organizacijske klime vpliva tako na zadovoljstvo pri delu kot tudi na uspešnost organizacije.

BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA
Slovenska cesta 35
1000 Ljubljana

Dejavnost:
Banka


Banka Slovenije je centralna banka Republike Slovenije in je del Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) ter del Evrosistema, na katerega je bila hkrati prenesena pristojnost za vodenje denarne politike. Banka Slovenije izvaja skupno denarno politiko Evrosistema, upravlja uradne devizne rezerve, skrbi za delovanje plačilnih sistemov, izdaja evrobankovce. Opravlja še druge zakonske naloge, med drugim nadzira banke, sodeluje pri ohranjanju finančne stabilnosti, upravlja Centralni kreditni register, skrbi za varnost depozitov in reševanje bank, skrbi za oskrbo območja RS z gotovino, vodi račune in opravlja plačilni promet za državne organe, banke in osebe javnega prava ter zbira, obdeluje in izkazuje statistične podatke, ki so pomembni za delovanje denarnega in finančnega sistema. Je delovno okolje za pridobivanje unikatnih delovnih izkušenj, ki so cenjene tako v Sloveniji kot tudi izven slovenskih meja.
Število zaposlenih:
Ni podatka o zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV?

Zavedamo se, da so zaposleni z odgovornim odnosom do dela, odprto komunikacijo v predaji znanja med sodelavci ter pripadnostjo organizaciji ključ do uspešnega delovanja naše organizacije. Od novih sodelavcev pričakujemo predvsem strokovnost, odprtost za spremembe in proaktivnost. Naši zaposleni s strokovnostjo dosegajo zastavljene cilje ter na podlagi spoštljivega odnosa in medsebojnega zaupanja sledijo viziji Banke Slovenije.

KAJ PONUJAMO SVOJIM SODELAVCEM?

Poslujemo družbeno odgovorno, zato smo se leta 2015 odločili pristopiti k pridobitvi certifikata Družini prijazno podjetje. Po uspešni vpeljavi devetih sprejetih ukrepov (komuniciranje z zaposlenimi; komuniciranje z zunanjo javnostjo; raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine; izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine; otroški časovni bonus; načrtovanje letnega dopusta; tim Družini prijazno podjetje; možnost dela od doma; ponovno vključevanje po daljši bolniški), smo februarja 2019 prejeli polni certifikat Družini prijazno podjetje ter takoj pristopili k podaljšanju le-tega.

S tem smo se zavezali, da bomo uvajali dodatne ukrepe za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

V Banki Slovenije promoviramo zdravje, zagotavljamo ustrezne delovne pogoje, prizadevamo si za dobre medsebojne odnose in dobro delovno vzdušje ter merimo organizacijsko klimo. Spodbujamo zdravo prehranjevanje zaposlenih skozi ozaveščanje zaposlenih ter zdravo ponudbo v interni restavraciji ter kavarni. Spodbujamo aktivno preživljanje prostega časa ter ohranjanje in izboljšanje psihofizičnih sposobnosti, zato zaposlenim, poleg organiziranih raznih športnih aktivnosti, omogočamo tudi uporabo lastne kolesarnice v bližini BS v centru Ljubljane.

Skrbimo pa tudi za razvoj naših zaposlenih in predvsem, da je glas naših zaposlenih slišan, zato izvajamo redne pogovore, kjer vodja in zaposleni določita individualne delovne in razvojne cilje ter jih nato preko interne aplikacije spremljata. Radi spodbujamo zaposlene k čim boljšemu doseganju ciljev, ki so usklajeni s strategijo organizacije. Skrbimo za interna in eksterna izobraževanja, ki so namenjena pridobivanju tako strokovnih znanj kot tudi različnih kompetenc. Omogočamo krajše ali daljše delovne izmenjave v drugih evropskih centralnih bankah. Imamo lastno učilnico in specialno knjižnico BS.

Nenazadnje pa smo bili za naša prizadevanja v zadnjih letih nagrajeni tudi z nazivom Ugledni delodajalec. Že več let zapored zasedamo prvo mesto v panogi bančništva, na kar smo še posebej ponosni. Verjamemo, da kreativno in dinamično delovno okolje, timsko delo, spodbujanje ravnovesja med delom in zasebnim življenjem, fleksibilni delovni pogoji in spoštovanje med zaposlenimi ustvarjajo in vzdržujejo dobro organizacijsko klimo. Navedeno potrjujejo tudi podatki zadnjega merjenja klime (s pomočjo vprašalnika SiOK), iz katerega izhaja, da povprečna vrednost vseh klimatskih kategorij presega slovensko povprečje.

NAŠI PRODUKTI IN STORITVE

Več o naših dejavnostih si lahko preberete na naši spletni strani: http://www.bsi.si/.

Vabljeni pa ste tudi k udeležbi na našem Izobraževalnem dnevu. Na Banki Slovenije enkrat mesečno, predvidoma zadnji četrtek v mesecu, poteka Izobraževalni dan. Namenjen je finančnemu opismenjevanju širše javnosti.

Upravljalec kreditnih tveganj

Banka Slovenije je centralna banka Republike Slovenije in je del Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) ter del Evrosistema, na katerega je bila hkrati prenesena pristojnost za vodenje denarne politike. Banka Slovenije izvaja skupno denarno politiko Evrosistema, upravlja uradne devizne rezerve, skrbi za delovanje plačilnih sistemov, izdaja evrske bankovce. Opravlja še druge zakonske naloge, kot so: nadzira banke, sodeluje pri ohranjanju finančne stabilnosti, upravlja Centralni kreditni register, skrbi za varnost depozitov in reševanje bank, skrbi za oskrbo območja RS z gotovino, vodi račune in opravlja plačilni promet za državne organe, banke in osebe javnega prava. Je delovno okolje za pridobivanje unikatnih delovnih izkušenj, ki so cenjene tako v Sloveniji kot tudi izven slovenskih meja.

V Generalnem sekretariatu (GS) sodelujemo pri pripravi sej Sveta BS in sej ožjega kolegija guvernerja, nadzorujemo, povezujemo in usmerjamo delo področja ter poročamo guvernerju, sodelujemo pri urejanju in izvajanju protokolarnih zadev banke, dajemo pobude in sodelujemo pri izdelavi osnutkov, sprememb in dopolnitev predpisov in navodil za BS. Poleg tega generalni sekretar vodi področje, ki je sestavljeno iz več oddelkov.


  


Razpisujemo delovno mesto:

GENERALNI SEKRETAR/GENERALNA SEKRETARKA


Delo obsega: 

 • podporo guvernerju pri vodenju poslovanja in organizaciji dela v banki,
 • pripravo sej Sveta Banke Slovenije in sej Ožjega kolegija guvernerja,
 • dajanje pobud in sodelovanje pri izdelavi osnutkov, sprememb ter dopolnitev predpisov in navodil pomembnih za poslovanje Banke Slovenije,
 • neposredno vodenje poslovnih procesov organizacijskih enot (Generalni sekretariat, Informacijska tehnologija, Notranje finance in kontroling, Organizacija in kadri, Uprava hiše),
 • zagotavljanje sekretarskih storitev za organe vodenja in druge horizontalne organizacijske naloge,
 • izdelavo smernic za strateški razvoj dela v organizacijskih enotah, ki jih koordinira.

Pričakujemo:

 • najmanj sedmo raven izobrazbe pravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri (prejšnja univerzitetna izobrazba/druga bolonjska stopnja),
 • najmanj deset let vodstvenih izkušenj,
 • poznavanje področja dela in nalog centralne banke,
 • dobro poznavanje evropskih institucij, zlasti Evrosistema,
 • aktivno znanje angleškega jezika, zaželeno znanje še enega tujega jezika,
 • strateško taktične kompetence in druga managersko vodstvena znanja za vodenje ekipe visoko strokovnih sodelavcev,
 • sposobnost finančnega planiranja,
 • jasno in argumentirano predstavljanje svojih mnenj interni in širši javnosti,
 • sposobnost učinkovitega delegiranja nalog sodelavcem,
 • sposobnost delovanja in prilagoditev na različna delovna okolja,
 • poznavanje vsebinskih prioritet dela v finančnem okolju.

Nudimo:

 • kreativno delo ter možnost osebnega in profesionalnega razvoja, 
 • možnost dodatnega izobraževanja in izpopolnjevanja, 
 • delo v mednarodnem okolju, 
 • delo v stabilnem, uglednem in družini prijaznem podjetju.

V programu dela predstavite vaš pogled na trenutne izzive področja generalnega sekretariata v centralnem bančništvu oz. kako vidite prihodnji razvoj sekretariata (do pet strani).

Kandidati, ki bodo tekom izvedbe selekcijskega postopka prepoznani kot primerni, bodo lahko povabljeni tudi na preizkus znanja in sposobnosti. 

Za opravljanje dela na razpisanem delovnem mestu se od izbranega kandidata zahteva potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo, da ni vložena pravnomočna obtožnica. Za navedeno delovno mesto je predvideno tudi varnostno preverjanje ter preverjanje nasprotja interesov izbranega kandidata.

Po končanem izbirnem postopku bo Svet Banke Slovenije imenoval generalnega sekretarja za štiri leta, s šestmesečnim poskusnim delom.

Vaše prijave z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev in programom dela sprejemamo izključno preko aplikacije na spletni strani Banke Slovenije   https://www.bsi.si/razpisi/kadrovski-razpisi do vključno 2. julija 2024.

Podrobnejše informacije o delu lahko dobite na telefonski številki: +386 1 47 19 494 vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

 
Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

Banka Slovenije je centralna banka Republike Slovenije in je del Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) ter del Evrosistema, na katerega je bila hkrati prenesena pristojnost za vodenje denarne politike. Banka Slovenije izvaja skupno denarno politiko Evrosistema, upravlja uradne devizne rezerve, skrbi za delovanje plačilnih sistemov, izdaja evrske bankovce. Opravlja še druge zakonske naloge, kot so: nadzira banke, sodeluje pri ohranjanju finančne stabilnosti, zbira in objavlja statistične podatke, upravlja Centralni kreditni register, skrbi za varnost depozitov in reševanje bank, skrbi za oskrbo območja RS z gotovino, vodi račune in opravlja plačilni promet za državne organe, banke in osebe javnega prava. Delovno okolje omogoča pridobivanje unikatnih delovnih izkušenj, ki so cenjene tako v Sloveniji kot tudi izven slovenskih meja.

V Generalnem sekretariatu (GS) sodelujemo pri pripravi sej Sveta BS in sej ožjega kolegija guvernerja, nadzorujemo, povezujemo in usmerjamo delo področja ter poročamo guvernerju, sodelujemo pri urejanju in izvajanju protokolarnih zadev banke, dajemo pobude in sodelujemo pri izdelavi osnutkov, sprememb in dopolnitev predpisov in navodil za BS. Poleg tega generalni sekretar vodi področje, ki je sestavljeno iz več oddelkov.

Razpisujemo delovno mesto:

Generalni sekretar/generalna sekretarka

Delo obsega:
• podporo guvernerju pri vodenju poslovanja in organizaciji dela v banki,
• pripravo sej Sveta Banke Slovenije in sej Ožjega kolegija guvernerja,
• dajanje pobud in sodelovanje pri izdelavi osnutkov, sprememb ter dopolnitev predpisov in navodil pomembnih za poslovanje Banke Slovenije,
• neposredno vodenje poslovnih procesov organizacijskih enot (Generalni sekretariat, Informacijska tehnologija, Notranje finance in kontroling, Organizacija in kadri, Uprava hiše),
• zagotavljanje sekretarskih storitev za organe vodenja in druge horizontalne organizacijske naloge,
• izdelavo smernic za strateški razvoj dela v organizacijskih enotah, ki jih koordinira.

Kaj pričakujemo

• najmanj sedmo raven izobrazbe pravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri (prejšnja univerzitetna izobrazba/druga bolonjska stopnja),
• najmanj deset let vodstvenih izkušenj,
• poznavanje področja dela in nalog centralne banke,
• dobro poznavanje evropskih institucij, zlasti Evrosistema,
• aktivno znanje angleškega jezika, zaželeno znanje še enega tujega jezika,
• strateško taktične kompetence in druga managersko vodstvena znanja za vodenje ekipe visoko strokovnih sodelavcev,
• sposobnost finančnega planiranja,
• jasno in argumentirano predstavljanje svojih mnenj interni in širši javnosti,
• sposobnost učinkovitega delegiranja nalog sodelavcem,
• sposobnost delovanja in prilagoditev na različna delovna okolja,
• poznavanje vsebinskih prioritet dela v finančnem okolju.

Kaj nudimo

• kreativno delo ter možnost osebnega in profesionalnega razvoja,
• možnost dodatnega izobraževanja in izpopolnjevanja,
• delo v mednarodnem okolju,
• delo v stabilnem, uglednem in družini prijaznem podjetju.

V programu dela predstavite vaš pogled na trenutne izzive področja generalnega sekretariata v centralnem bančništvu oz. kako vidite prihodnji razvoj sekretariata (do pet strani).

Kandidati, ki bodo tekom izvedbe selekcijskega postopka prepoznani kot primerni, bodo lahko povabljeni tudi na preizkus znanja in sposobnosti.

Za opravljanje dela na razpisanem delovnem mestu se od izbranega kandidata zahteva potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo, da ni vložena pravnomočna obtožnica. Za navedeno delovno mesto je predvideno tudi varnostno preverjanje ter preverjanje nasprotja interesov izbranega kandidata.

Po končanem izbirnem postopku bo Svet Banke Slovenije imenoval generalnega sekretarja za štiri leta, s šestmesečnim poskusnim delom.

Vaše prijave z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev in programom dela sprejemamo izključno preko aplikacije na spletni strani Banke Slovenije https://www.bsi.si/razpisi/kadrovski-razpisi do vključno 2. julija 2024.

Podrobnejše informacije o delu lahko dobite na telefonski številki: +386 1 47 19 494 vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA
Slovenska cesta 35
1000 Ljubljana

Dejavnost:
Banka


Banka Slovenije je centralna banka Republike Slovenije in je del Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) ter del Evrosistema, na katerega je bila hkrati prenesena pristojnost za vodenje denarne politike. Banka Slovenije izvaja skupno denarno politiko Evrosistema, upravlja uradne devizne rezerve, skrbi za delovanje plačilnih sistemov, izdaja evrobankovce. Opravlja še druge zakonske naloge, med drugim nadzira banke, sodeluje pri ohranjanju finančne stabilnosti, upravlja Centralni kreditni register, skrbi za varnost depozitov in reševanje bank, skrbi za oskrbo območja RS z gotovino, vodi račune in opravlja plačilni promet za državne organe, banke in osebe javnega prava ter zbira, obdeluje in izkazuje statistične podatke, ki so pomembni za delovanje denarnega in finančnega sistema. Je delovno okolje za pridobivanje unikatnih delovnih izkušenj, ki so cenjene tako v Sloveniji kot tudi izven slovenskih meja.
Število zaposlenih:
Ni podatka o zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):

Izberi področje dela