Glavna medicinska sestra (m/ž) Centra za geriatrično medicino, Interna klinika

22.11.2022
Univerzitetni klinični center Ljubljana
Ljubljana
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom

 SPLOŠNO O PODJETJU

Pri nas je bolnik na prvem mestu v procesu zdravljenja in odločanja. Zaposleni v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana ponujamo bolnikom in drugim uporabnikom najkakovostnejšo raven zdravstvenih storitev. S svojim znanjem in prizadevanjem zadovoljujemo njihove potrebe ter skrbimo za njihovo zadovoljstvo in dobro počutje. Zaposlenim in študentom v UKC Ljubljana dajemo dostop do takih informacij in dela, ki jim omogočajo dopolnjevanje znanja in osebni strokovni razvoj. Vizija Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je ostati sodobna zdravstvena ustanova, ki bo po ponudbi in strokovnem znanju na področju medicine enakovredna podobnim ustanovam v razvitem svetu.

 POSLANSTVO

Poslanstvo UKC Ljubljana kot terciarne bolnišnice je biti vodilna strokovna, pedagoška in znanstvena ustanova slovenskega zdravstva. To vključuje tudi skrb za mednarodno primerljiv in na znanstvenih dokazih temelječ razvoj vseh bolnišničnih specialnosti, ki jih Slovenija potrebuje, uvajanje in izvajanje najzahtevnejših oblik zdravljenja ter posredovanje znanja drugim zdravstvenim ustanovam in posameznikom.
Poslanstvo UKC Ljubljana kot sekundarne bolnišnice je, da za prebivalce svoje regije zagotavlja vse sekundarne bolnišnične storitve z enako dostopnostjo, kot jo uživajo prebivalci drugih regij. Za prebivalce Slovenije se ti poslanstvi kažeta v izvajanju visokostrokovne, učinkovite, dostopne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave, osredotočene na paciente, ki zagotavlja boljšo kakovost življenja in zadovoljstvo pacientov.

 VIZIJA IN CILJI

Vizija UKC Ljubljana je ostati najbolj kakovostna in varna bolnišnica, želeno mesto zdravljenja za bolnike, motivirajoče delovno okolje za zaposlene, privlačno mesto izobraževanja zdravstvenih strokovnjakov ter center sodobnih raziskav, ki bo pritegnil in obdržal najboljše raziskovalce. Vizija UKC Ljubljana je biti v družbi vodilnih evropskih univerzitetnih kliničnih centrov, kar pomeni doseganje mednarodno odličnih izidov zdravljenja, mednarodno odlične kakovosti in varnosti obravnave pacientov, pomembnih rezultatov na razvojno-raziskovalnem področju ter doseganje visoke stopnje zadovoljstva pacientov in drugih odjemalcev storitev UKC Ljubljana.
Predstavitev UKC Ljubljana

Delo medicinske sestre

Kaj pomeni delo v zdravstveni negi?

Služba bolniške prehrane in dietoterapije

Diplomirana medicinska sestra – operacijska medicinska sestra


Smo vodilna strokovna, pedagoška in znanstvena ustanova slovenskega zdravstva.

V svojo sredino vabimo visoko motivirano, pozitivno in timsko naravnano osebo, ki bo s svojo predanostjo skupnim ciljem pripomogla k uresničevanju vizije UKC Ljubljana.

Na podlagi določb 71. in 72. člena Statuta in Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana objavljamo razpis za naslednje delovno mesto:

Glavna medicinska sestra (m/ž)
Centra za geriatrično medicino, Interna klinika
(naziv delovnega mesta: strokovni vodja v, šifra delovnega mesta: E037905)

Za glavno medicinsko sestro (m/ž) je lahko imenovan/-a kandidat/-ka, ki izpolnjuje naslednje razpisne pogoje:

  • je višja medicinska sestra, višja medicinska sestra - specialist ali diplomirana medicinska sestra (m/ž),
  • ima najmanj 48 mesecev delovnih izkušenj pri vodenju ljudi ali vodenju strokovnega področja ali pri vodenju projektov, 
  • ima znanja s področja vodenja, 
  • ima znanja s področja komuniciranja in ravnanja z ljudmi, 
  • ima znanja s področja kakovosti in varnosti,
  • ima veljavno licenco,
  • ima znanje slovenskega jezika na ravni C1 skupnega evropskega jezikovnega okvira.

Z imenovanim kandidatom (m/ž) bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s poskusnim delom treh mesecev. Na razpisanem delovnem mestu bo imenovani kandidat razporejen za čas 4-letnega mandata, z možnostjo ponovnega imenovanja. 

Rok za prijavo z izkazanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev je do vključno 30. 11. 2022. Kot pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo prispele v Kadrovsko službo, Enoto za podporo kadrovskim procesom, najkasneje do dne 30. 11. 2022, oziroma bodo poslane po pošti priporočeno z žigom najkasneje z dne 30. 11. 2022 na naslov: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Enota za podporo kadrovskim procesom, Bohoričeva 28, 1000 Ljubljana. Na ovojnici naj kandidati/-ke navedejo na katero vodstveno delovno mesto se prijavljajo in s pripisom "NE ODPIRAJ!".

Ne odlašaj!
Še 4 dni za prijavo.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

Smo vodilna strokovna, pedagoška in znanstvena ustanova slovenskega zdravstva.

V svojo sredino vabimo visoko motivirano, pozitivno in timsko naravnano osebo, ki bo s svojo predanostjo skupnim ciljem pripomogla k uresničevanju vizije UKC Ljubljana.

Na podlagi določb 71. in 72. člena Statuta in Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana objavljamo razpis za naslednje delovno mesto:glavna medicinska sestra (m/ž)
Centra za geriatrično medicino, Interna klinika
(naziv delovnega mesta: strokovni vodja v, šifra delovnega mesta: e037905)

Kaj pričakujemo

Za glavno medicinsko sestro (m/ž) je lahko imenovan/-a kandidat/-ka, ki izpolnjuje naslednje razpisne pogoje:
- je višja medicinska sestra, višja medicinska sestra - specialist ali diplomirana medicinska sestra (m/ž),
- ima najmanj 48 mesecev delovnih izkušenj pri vodenju ljudi ali vodenju strokovnega področja ali pri vodenju
projektov,
- ima znanja s področja vodenja,
- ima znanja s področja komuniciranja in ravnanja z ljudmi,
- ima znanja s področja kakovosti in varnosti,
- ima veljavno licenco,
- ima znanje slovenskega jezika na ravni C1 skupnega evropskega jezikovnega okvira.

Kaj nudimo

Z imenovanim kandidatom (m/ž) bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s poskusnim delom treh mesecev. Na razpisanem delovnem mestu bo imenovani kandidat razporejen za čas 4-letnega mandata, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Rok za prijavo z izkazanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev je do vključno 30. 11. 2022. Kot pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo prispele v Kadrovsko službo, Enoto za podporo kadrovskim procesom, najkasneje do dne 30. 11. 2022, oziroma bodo poslane po pošti priporočeno z žigom najkasneje z dne 30. 11. 2022 na naslov: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Enota za podporo kadrovskim procesom, Bohoričeva 28, 1000 Ljubljana. Na ovojnici naj kandidati/-ke navedejo na katero vodstveno delovno mesto se prijavljajo in s pripisom “NE ODPIRAJ!”.

Izberi področje dela