Implementacijski inženir / Implementation Engineer

7.11.2023
QLECTOR d.o.o.
Ljubljana
m/ž
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
QLECTOR d.o.o.
QLECTOR d.o.o.
Rovšnikova ulica 7
1210 LJUBLJANA-ŠENTVID


Dejavnost:
Podjetniške in poslovne storitve

Število zaposlenih:
10 do 19 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):


Implementacijski inženir

QLECTOR razvija rešitve za proizvodna podjetja, ki temeljijo na umetni inteligenci in kognitivnih digitalnih dvojnikih. Smo ekipa AI ekspertov z obsežnimi izkušnjami na področju implementaciji najsodobnejših tehnologij. Naša napredna AI platforma QLECTOR LEAP povečuje produktivnost in operativno odličnost uporabnikov v diskretni in procesni industriji.

Iščemo implementacijskega inženirja, ki predstavlja ključno vlogo za doseganje implementacijskih ciljev našega glavnega produkta, QLECTOR LEAP, AI platforme za usmerjanje proizvodnje in izboljševanje učinkovitosti proizvodnih podjetij. Odgovorni boste za projektno vodenje implementacij, usklajevanje pričakovanj strank ter tehnične vidike delov pred-prodajnega cikla. Skupaj s ustreznim tehničnim znanjem bodo na tem delovnem mestu najbolj prišle do izraza vaše sposobnosti obvladovanja komunikacije z različnimi deležniki.

Način dela


 • Tesno sodelovanje s prodajno, marketinško in razvojno ekipo 
 • Intenzivna komunikacija z različnimi deležniki (heterogene projektne ekipe na strani stranke in partnerjev)
 • Izmenjava in prenos poglobljenih strokovnih znanj različnih deležnikov med seboj (odprto in transparentno, kar omogoča stalen pretok znanj med različnimi področji dela)
 • Agilni način dela 
 • Kontinuirano izobraževanje na različnih področjih
 • Mednarodno delovno okolje 

Odgovornosti


 • Agilno projektno vodenje implementacij produkta, kar obsega koordiniranje in spremljanje projekta od trenutka, ko je potrjena ponudba, do zaključka implementacije; 
 • Koordinacija aktivnosti in komunikacija z različnimi ekipami (interne in ekipe partnerjev)
 • Spremljanje napredka projektnih aktivnosti skladno z implementacijskim načrtom, 
 • Izvajanje delavnic za razumevanje proizvodnih in planskih procesov v proizvodnih podjetjih 
 • Identifikacija dobrih praks
 • Identifikacija glavnih bolečin, izzivov in zahtev posamezne stranke
 • identifikacijo priložnosti za nadaljnji razvoj produkta, ugotovljenih na podlagi opažanj na trgu in povratnih informacij strank.
 • Opredelitev potrebnih nadgradenj produkta pri posamezni stranki 
 • Priprava tehničnega dela ponudb za razpise (RFP/ RFQ).
 • Dosledna uporaba sistema CRM in sistema za projektno vodenje.

Zahteve


 • Zaželena je diploma ali magisterij iz strojništva/elektrotehnike ali logistike.
 • 1+ let izkušenj na področju na vsaj enem izmed naštetih področij:
  • B2B in/ali B2E prodaje 
  • vodenja implementacij IT rešitev
  • vodja planske službe 
 • Usmerjenost k strankam s sposobnostjo reševanja problemov ter analitičnih spretnosti.
 • Zaželeno strokovno poznavanje organizacijskih procesov v proizvodnih podjetjih na strani planske službe in navezave na procese v sami proizvodnji ter prodajne in  nabavne službe
 • Sposobnost prilagajanja komunikacije različnim tipom strank 
 • Obvezno tekoče znanje angleščine (ustno in pisno)
 • Zaželeno je tekoče znanje nemškega jezika
 • Učinkovito delo v ekipi za doseganje prodajnih ciljev vključno z transparentnim in odprtim komuniciranjem
 • Samoiniciativnost in komunikativnost
 • Zavezanost k nenehnemu izobraževanju in izboljševanju
 • Dobro poznavanje računalniških programov (MS Office, Google)

Prednosti


 • Soustvarjali boste globalni produkt, ki temelji na varni uporabi umetne inteligence in spremljali razvoj ter učinek najnovejših tehnologij v praksi - trenutno imamo zaključenih in v delu več kot 40 implementacij v EU prostoru.
 • Pridružili se boste ekipi strokovnjakov z odličnim poznavanjem umetne inteligence, podatkovne analitike, strojnega učenja in ter njihove praktične uporabe v najnaprednejših programskih rešitvah iz Industrije 4.0 za proizvodna podjetja.
 • Edinstvena priložnost za sodelovanje v rastočem zagonskem podjetju s strategijo globalne rasti
 • Možnost napredovanja z rastjo podjetja
 • Zaposlitev za nedoločen čas in fleksibilen delovnik
 • Konkurenčno plačilo, ki ustreza nivoju vaših odgovornosti
 • Pozitivno in uravnoteženo delovno okolje

Pošljite svojo prijavo do 6.12.2023, vključno z življenjepisom, ki podrobno opisuje vaše relevantne izkušnje na nada.marsenic@qlector.com.

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.

Opis delovnega mesta

QLECTOR razvija rešitve za proizvodna podjetja, ki temeljijo na umetni inteligenci in kognitivnih digitalnih dvojnikih. Smo ekipa AI ekspertov z obsežnimi izkušnjami na področju implementaciji najsodobnejših tehnologij. Naša napredna AI platforma QLECTOR LEAP povečuje produktivnost in operativno odličnost uporabnikov v diskretni in procesni industriji.

Iščemo implementacijskega inženirja, ki predstavlja ključno vlogo za doseganje implementacijskih ciljev našega glavnega produkta, QLECTOR LEAP, AI platforme za usmerjanje proizvodnje in izboljševanje učinkovitosti proizvodnih podjetij. Odgovorni boste za projektno vodenje implementacij, usklajevanje pričakovanj strank ter tehnične vidike delov pred-prodajnega cikla. Skupaj s ustreznim tehničnim znanjem bodo na tem delovnem mestu najbolj prišle do izraza vaše sposobnosti obvladovanja komunikacije z različnimi deležniki.

Način dela
● Tesno sodelovanje s prodajno, marketinško in razvojno ekipo
● Intenzivna komunikacija z različnimi deležniki (heterogene projektne ekipe na strani stranke in partnerjev)
● Izmenjava in prenos poglobljenih strokovnih znanj različnih deležnikov med seboj (odprto in transparentno, kar omogoča stalen pretok znanj med različnimi področji dela)
● Agilni način dela
● Kontinuirano izobraževanje na različnih področjih
● Mednarodno delovno okolje

Odgovornosti
● Agilno projektno vodenje implementacij produkta, kar obsega koordiniranje in spremljanje projekta od trenutka, ko je potrjena ponudba, do zaključka implementacije;
● Koordinacija aktivnosti in komunikacija z različnimi ekipami (interne in ekipe partnerjev)
● Spremljanje napredka projektnih aktivnosti skladno z implementacijskim načrtom,
● Izvajanje delavnic za razumevanje proizvodnih in planskih procesov v proizvodnih podjetjih
● Identifikacija dobrih praks
● Identifikacija glavnih bolečin, izzivov in zahtev posamezne stranke
● identifikacijo priložnosti za nadaljnji razvoj produkta, ugotovljenih na podlagi opažanj na trgu in povratnih informacij strank.
● Opredelitev potrebnih nadgradenj produkta pri posamezni stranki
● Priprava tehničnega dela ponudb za razpise (RFP/ RFQ).
● Dosledna uporaba sistema CRM in sistema za projektno vodenje.

///

Description

QLECTOR develops solutions for manufacturing companies based on artificial intelligence and cognitive digital twins. We are a team of AI experts with extensive experience in implementing cutting-edge technologies. Our advanced AI platform, QLECTOR LEAP, enhances productivity and operational excellence for users in discrete and process industries.

We are looking for an Implementation Engineer who plays a key role in achieving the implementation goals of our flagship product, QLECTOR LEAP—an AI platform for production scheduling and improving the efficiency of manufacturing companies. You will be responsible for project management of implementations, coordinating customer expectations, and handling technical aspects of the pre-sales cycle. Your ability to communicate with various stakeholders will be crucial, along with your relevant technical knowledge.

Job Characteristics
● Close collaboration with sales, marketing, and development teams
● Intensive communication with diverse stakeholders (heterogeneous project teams on the client and partner sides)
● Exchange and transfer of in-depth expertise among stakeholders (open and transparent, facilitating a constant flow of knowledge across different work areas)
● Agile work approach
● Continuous education in various domains
● International work environment

Responsibilities
● Agile project management of product implementations, including coordinating and monitoring the project from the moment the proposal is accepted until implementation completion
● Coordination of activities and communication with various teams (internal and partner teams)
● Monitoring the progress of project activities according to the implementation plan
● Conducting workshops to understand manufacturing and planning processes in production companies
● Identification of best practices
● Identification of key pains, challenges, and requirements of each customer
● Identification of opportunities for further product development based on market observations and customer feedback
● Definition of necessary product upgrades for each customer
● Preparation of technical parts of bids for tenders (RFP/RFQ)
● Consistent use of CRM and project management systems

Kaj pričakujemo

Zahteve
● Zaželena je diploma ali magisterij iz strojništva/elektrotehnike ali logistike.
● 1+ let izkušenj na področju na vsaj enem izmed naštetih področij:
o B2B in/ali B2E prodaje
o vodenja implementacij IT rešitev
o vodja planske službe
● Usmerjenost k strankam s sposobnostjo reševanja problemov ter analitičnih spretnosti.
● Zaželeno strokovno poznavanje organizacijskih procesov v proizvodnih podjetjih na strani planske službe in navezave na procese v sami proizvodnji ter prodajne in nabavne službe
● Sposobnost prilagajanja komunikacije različnim tipom strank
● Obvezno tekoče znanje angleščine (ustno in pisno)
● Zaželeno je tekoče znanje nemškega jezika
● Učinkovito delo v ekipi za doseganje prodajnih ciljev vključno z transparentnim in odprtim komuniciranjem
● Samoiniciativnost in komunikativnost
● Zavezanost k nenehnemu izobraževanju in izboljševanju
● Dobro poznavanje računalniških programov (MS Office, Google)

///

Requirements
● Desired degree or master's in mechanical/electrical engineering or logistics
● 1+ year of experience in at least one of the following areas:
o B2B and/or B2E sales
o Implementation leadership of IT solutions
o Planning department management
● Customer-focused with problem-solving and analytical skills
● Desired expertise in organizational processes in manufacturing companies on the planning side, including connections to production, sales, and procurement processes
● Ability to adapt communication to different types of customers
● Fluent in English (spoken and written), knowledge of German is a plus
● Effective teamwork to achieve sales goals, including transparent and open communication
● Proactive and communicative
● Commitment to continuous education and improvement
● Proficient in computer programs (MS Office, Google)

Kaj nudimo

Prednosti
● Soustvarjali boste globalni produkt, ki temelji na varni uporabi umetne inteligence in spremljali razvoj ter učinek najnovejših tehnologij v praksi - trenutno imamo zaključenih in v delu več kot 40 implementacij v EU prostoru.
● Pridružili se boste ekipi strokovnjakov z odličnim poznavanjem umetne inteligence, podatkovne analitike, strojnega učenja in ter njihove praktične uporabe v najnaprednejših programskih rešitvah iz Industrije 4.0 za proizvodna podjetja.
● Edinstvena priložnost za sodelovanje v rastočem zagonskem podjetju s strategijo globalne rasti
● Možnost napredovanja z rastjo podjetja
● Zaposlitev za nedoločen čas in fleksibilen delovnik
● Konkurenčno plačilo, ki ustreza nivoju vaših odgovornosti
● Pozitivno in uravnoteženo delovno okolje

Pošljite svojo prijavo do 6.12.2023, vključno z življenjepisom, ki podrobno opisuje vaše relevantne izkušnje na nada.marsenic@qlector.com.

///

Benefits
● Co-create a global product based on secure AI usage and observe the development and impact of the latest technologies in practice (currently involved in over 40 implementations in the EU)
● Join a team of experts with excellent knowledge of AI, data analytics, machine learning, and their practical applications in advanced Industry 4.0 software solutions for manufacturing companies
● Unique opportunity to contribute to the growth of a startup with a global growth strategy
● Opportunities for career advancement with company growth
● Permanent employment and flexible working hours
● Competitive compensation based on the level of responsibilities
● Positive and balanced work environment

Send your application by 6.12.2023, including your resume detailing your relevant experience, to nada.marsenic@qlector.com.

QLECTOR d.o.o.
Rovšnikova ulica 7
1210 LJUBLJANA-ŠENTVID

Dejavnost:
Podjetniške in poslovne storitve
Število zaposlenih:
10 do 19 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):

Izberi področje dela