Operater v energetiki

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA V DRUŽBI
PIVOVARNA LAŠKO UNION d.o.o.:

DELOVNO MESTO:

INŽENIR ENERGETIKE m/ž

LOKACIJA DELA: LAŠKO


Za opravljanje del delovnega mesta se zahteva:

 • najmanj 6 stopnja izobrazbe tehnične (elektro ali strojne) smeri;
 • potrebno znanje angleškega jezika 
 • vsaj tri leta delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu

Opis delovnega mesta:

 • Sistematično spodbujanje posegov za izboljšanje varnosti z namenom preprečevanja nesreč, potencialno nevarnih situacij;
 • Koordinacija del v primeru uhajanja nevarnih snovi;
 • Proizvodnja, distribucija, nadzor in optimizacija vseh energentov;
 • Odgovornost za rabo energije;
 • Upravljanje, nadzor in optimizacija delovanja energetskih postrojenj;
 • Poznavanje trendov v energetiki, sprejemanje ustreznih ukrepov z namenom zmanjšanja rabe energentov in optimalnega delovanja energetskih naprav;
 • Poznavanje ključnih energetskih kazalnikov in delovanje v smeri izboljšanja le teh;
 • Sposobnost zaznave in reševanja ponavljajočih se kompleksnih napak s pomočjo strukturiranega iskanja napak in odpravljanja osnovnih razlogov napak v vseh dejavnostih in na vseh področjih opreme;
 • Načrtovanje, priprava, organizacija, koordiniranje, izvajanje in nadzor vzdrževalnih del na strojih, opremi in infrastrukturi;
 • Zagotavljanje in nabava optimalne zaloge rezervnih delov in potrebnih storitev zunanjih izvajalcev;
 • Zagotavljanje učinkovitosti vzdrževanja s kvalitetnim načrtovanjem, pripravo, organizacijo, izvedbo in nadzorom vzdrževalnih del;
 • Priprava, implementacija in nadzor nad izvajanjem standardov;
 • Sistematična analiza in izboljševanje izvedbe vzdrževalnih del z izboljševanjem obstoječih standardov ter tehničnih možnosti;
 • Razumevanje finančnega vpliva vzdrževanja, planiranje in nadzor nad stroški;
 • Poznavanje kazalnikov učinkovitosti in produktivnosti;
 • Odgovornosti »Vodje energetike« ter motiviranje in usposabljanje zaposlenih;
 • Organiziranje, usklajevanje in nadziranje dela;
 • Nadzor nad izvajanjem del zunanjih izvajalcev;
 • Sodelovanje in vodenje skupine za TPM;
 • Sodelovanje z osebjem v proizvodnem procesu in drugimi oddelki.

Ponujamo:

 • Nedoločen čas in poskusno dobo 6 mesecev 
 • Organizirana prehrana
 • Vzorčno – deputatno pivo
 • Možnost koriščenja počitniških kapacitet podjetja

Od kandidata pričakujemo:

 • Poznavanje sistema HACCP;
 • Poznavanje najnovejših tehnologij in trendov na trgu;
 • Znanje in sposobnost vodenja projektov na zelo visoki ravni;
 • Sposobnost analitičnega razmišljanja;
 • Inovativnost;
 • Sposobnost vodenja ljudi v timih;
 • Zanesljivost;
 • Natančnost;
 • Samoiniciativnost.

Pisne ponudbe, s priloženim življenjepisom in izkazanimi pogoji za zasedbo delovnega mesta sprejemamo najkasneje do 10.08.2019.

Veselimo se vaše prijave!