Geodet inženir (m/ž)

V podjetju je danes 30 zaposlenih od katerih je 23 inženirjev – strokovnjakov. V podjetju dajemo velik poudarek neprestanemu izobraževanju zaposlenih, posodabljanju informacijske in geodetske merske opreme..

Podjetje LGB, geodetski inženiring in informacijske tehnologije, d.o.o. objavlja prosto delovno mesto:

inženir geodezije (m/ž)

Na prijavo za delovno mesto se lahko prijavijo kandidati z zaključeno vsaj VI. stopnjo izobrazbe (višješolski strokovni program) z vsaj 2 leti delovnih izkušenj ali več.

Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za določen čas enega leta, s poskusno dobo 3 mesecev in z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.

Pogoji za sprejem v delovno razmerje so:

  • delovne izkušnje na področju zemljiškega katastra, katastra stavb ali inženirske geodezije,
  • opravljen vozniški izpit B kategorije in lasten prevoz,
  • poznavanje vsaj enega geodetskega programa, AutoCAD in MS Office ter osnovno delo z bazami podatkov,
  • komunikativnost, sposobnost timskega dela, osebno organiziranost, usmerjenost k delu s strankami, samoiniciativnost

Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati, ki so bližje sedežu podjetja LGB d.o.o.


Zainteresirani kandidati pošljite prijavo s kratkim življenjepisom (CV) na e-naslov info@lgb.si ali jo pošljite na naslov podjetja Ukmarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana s pripisom »Prijava«. Rok za prijavo je 5.6.2022.