Inženir letalskih preizkusov / Flight Test Engineer

6.11.2019
Pipistrel d.o.o.
Ajdovščina
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
Pipistrel d.o.o.
Spletna stran:

Inženir letalskih preizkusov

Širimo našo ekipo in vanjo vabimo zagnanega, strastnega in varnostno usmerjenega inženirja letalskih preizkusov. Vaša vključitev v obeh segmentih; v eksperimentalnih in certifikacijskih testiranjih električ in hibridno-električnih zrakoplovov, bo Pipistrelu v pomoč pri oblikovanju prihodnosti letalstva. Kot del ekipe boste poročali neposredno vodji preizkusa letenja.

Nudimo dolgoročno projektno delo z začetnim trajanjem zaposlitve 6 mesecev in prilagodljivim delovnim časom. Delovno mesto je v podjetju Pipistrel Vertical Solutions, ki postaja zaradi narave dela pri razvijanju globalnih letalskih produktov čedalje bolj multikulturno podjetje, zato pozdravljamo ljudi iz vsega sveta.

Odgovornosti:

 • Priprava testnih načrtov in testnih kartic
 • Upravljanje konfiguracijskega nadzora preizkusnega zrakoplova
 • Izvedba ocene testnega tveganja
 • Konfiguriranje in vključevanje strojne in programske opremo za snemanje podatkov za preskušanje leta
 • Priprava napotkov za preizkušanje letenja pred poleti z osebjem ter izvedba preizkusnega letenja na testnem letalu
 • Priprava natančnih poročil o preizkusu letenja za inženiring ali za dokazovanje skladnosti
 • Aktivno delovanje kot vezni člen med skupino za inženiring, prototipiranje in plovnost
 • Priporočanje sprememb za zrakoplove in sisteme zrakoplovov, da bi izpolnili oblikovne, regulativne in varnostne zahteve, cilje načrtovanja in potrebe strank
 • Podpora organizaciji logistike v primeru letalskih testov zunaj Pipistrelovih baz preskuševališč
 • Pomoč pri razvoju priročnikov za letenje in podporno dokumentacijo za delovanje naših izdelkov

Zahteve:

 • Univerzitetna izobrazba smeri strojništva ali s področja letalskega inženiringa
 • Varnostni pristop k delu
 • Vsaj dve leti izkušenj v letalskem sektorju
 • Dobro poznavanje zmogljivosti zrakoplova, mehanike letenja in sistemov zrakoplovov
 • Izkušnje z regulativnim okvirom EASA (Part 21) in certifikacijskimi specifikacijami Part 23
 • Dobre vodstvene in organizacijske sposobnosti in usklajevanje s člani drugih skupin kot del delovnih nalog
 • Odlič komunikacijske spretnosti in dobro znanje angleškega jezika

Zaželeno:

 • Predhodne izkušnje s testnim letenjem
 • Dovoljenje/izpit za pilota
 • Izkušnje s strojno in programsko opremo za pridobivanje digitalnih podatkov
 • Želja po doseganju visokih ciljev in odgovornost pri delu
 • Zmožnost prepoznavanja, analiziranja težav in iskanja efektivnih rešitev
 • Zmožnost učenja kompleksnih znanj in uporaba v nadaljnjem delu
 • Organizacijske sposobnosti, določanje prioritet delovnih nalog in doseganje rezultatov v določenih časovnih rokih
 • Sposobnost opravljanja več opravil hkrati
 • Pripravljenost na nove izzive ter prilagodljivost
 • Motiviranost k doseganju kolektivnih rezultatov
 • Komunikacija in prenos znanja v mednarodnem delovnem okolju

Ponujamo:

 • Zaposlitev za določen čas (6 mesecev) z možnostjo podaljšanja pogodbe za projektno delo
 • Zaposlitev za polni delovni čas
 • Možnost notranjega in zunanjega izobraževanja in usposabljanja
 • Priložnost za osebno in poklicno rast
 • Prilagodljivo, inovativno in dinamično delovno okolje v skupini strokovnjakov

Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala: https://cloud.pipistrel.si/application/ do vključno 17.11.2019.

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

Širimo našo ekipo in vanjo vabimo zagnanega, strastnega in varnostno usmerjenega inženirja letalskih preizkusov. Vaša vključitev v obeh segmentih; v eksperimentalnih in certifikacijskih testiranjih električnih in hibridno-električnih zrakoplovov, bo Pipistrelu v pomoč pri oblikovanju prihodnosti letalstva. Kot del ekipe boste poročali neposredno vodji preizkusa letenja.

Nudimo dolgoročno projektno delo z začetnim trajanjem zaposlitve 6 mesecev in prilagodljivim delovnim časom. Delovno mesto je v podjetju Pipistrel Vertical Solutions, ki postaja zaradi narave dela pri razvijanju globalnih letalskih produktov čedalje bolj multikulturno podjetje, zato pozdravljamo ljudi iz vsega sveta.

ODGOVORNOSTI:
• Priprava testnih načrtov in testnih kartic
• Upravljanje konfiguracijskega nadzora preizkusnega zrakoplova
• Izvedba ocene testnega tveganja
• Konfiguriranje in vključevanje strojne in programske opremo za snemanje podatkov za preskušanje leta
• Priprava napotkov za preizkušanje letenja pred poleti z osebjem ter izvedba preizkusnega letenja na testnem letalu
• Naknadna obdelava pridobljenih testnih podatkov
• Priprava natančnih poročil o preizkusu letenja za inženiring ali za dokazovanje skladnosti
• Aktivno delovanje kot vezni člen med skupino za inženiring, prototipiranje in plovnost
• Priporočanje sprememb za zrakoplove in sisteme zrakoplovov, da bi izpolnili oblikovne, regulativne in varnostne zahteve, cilje načrtovanja in potrebe strank
• Podpora organizaciji logistike v primeru letalskih testov zunaj Pipistrelovih baz preskuševališč
• Pomoč pri razvoju priročnikov za letenje in podporno dokumentacijo za delovanje naših izdelkov

///

We are expanding our team with an open position for a driven, passionate and safety-oriented Flight Test Engineer. Your involvement in both experimental and certification flight test activities of electric and hybrid-electric aircraft will help Pipistrel shape the future of aviation. As part of Pipistrel’s Flight Test team you will report directly to the Head of Flight Test.

We are offering a long-term project work with an initial employment term of 6 months and flexible working hours. The position is at the Pipistrel Vertical Solutions, which is becoming a multicultural company due to the nature of its work in developing global aviation products, so we welcome people from all over the world.

RESPONISIBILITIES:
• Prepare Test Plans and Test Cards
• Management of configuration control of test aircraft
• Perform Test Risk Assessment
• Configure and integrate flight test instrumentation and data recording hardware and software
• Perform pre-flight briefings with flight test personnel and execute flight tests aboard test aircraft
• Test data post-processing and analysis
• Preparation of concise and precise Flight Test Reports for the Engineering or for compliance demonstration
• Act as liaison with Engineering, Prototyping and Airworthiness teams
• Recommend changes to aircraft and aircraft systems to meet design, regulatory and safety requirements, design objectives and customer needs
• Support the organisation of logistics in case of flight tests outside of Pipistrel base test sites
• Help to develop flight manuals and supporting documentation for the operation of our products

Kaj pričakujemo

ZAHTEVE:
• Univerzitetna izobrazba smeri strojništva ali s področja letalskega inženiringa
• Varnostni pristop k delu
• Vsaj dve leti izkušenj v letalskem sektorju
• Dobro poznavanje zmogljivosti zrakoplova, mehanike letenja in sistemov zrakoplovov
• Izkušnje z regulativnim okvirom EASA (Part 21) in certifikacijskimi specifikacijami Part 23
• Dobre vodstvene in organizacijske sposobnosti in usklajevanje s člani drugih skupin kot del delovnih nalog
• Odlične komunikacijske spretnosti in dobro znanje angleškega jezika

ZAŽELENO:
• Predhodne izkušnje s testnim letenjem
• Dovoljenje/zpit za pilota
• Izkušnje s strojno in programsko opremo za pridobivanje digitalnih podatkov
• Želja po doseganju visokih ciljev in odgovornost pri delu
• Zmožnost prepoznavanja, analiziranja težav in iskanja efektivnih rešitev
• Zmožnost učenja kompleksnih znanj in uporaba v nadaljnjem delu
• Organizacijske sposobnosti, določanje prioritet delovnih nalog in doseganje rezultatov v določenih časovnih rokih
• Sposobnost opravljanja več opravil hkrati
• Pripravljenost na nove izzive ter prilagodljivost
• Motiviranost k doseganju kolektivnih rezultatov
• Komunikacija in prenos znanja v mednarodnem delovnem okolju

///

REQUIREMENTS:
• University degree in Engineering at B.Sc. level or higher, preferably aerospace
• Safety-driven approach to work
• At least 2 years of previous experience in the aerospace sector
• Sound knowledge of aircraft performance, flight mechanics and aircraft systems
• Experience with EASA regulatory framework (Part 21) and Part 23 certification specifications
• Good leadership and organisational skills and coordinating with members of other teams as part of your work duties
• Excellent communication skills and are fluent in English

DESIRED:
• Previous experience in flight test
• Pilot licence
• Experience with digital data acquisition hardware and software
• Energy to deliver high performance
• Knowledge of Slovene language
• Identify and analyse problems and formulate conclusions
• Grasp up new and complex issues and transfer knowledge to future situations
• Create structures, set priorities and achieve outputs in given timelines
• Multi-tasking skills
• Flexible towards new and challenging situations
• Dedicated to collective outcomes
• Convey information in a multi-cultural working environment

Kaj nudimo

PONUJAMO:
• Zaposlitev za določen čas (6 mesecev) z možnostjo podaljšanja pogodbe za projektno delo
• Zaposlitev za polni delovni čas
• Možnost notranjega in zunanjega izobraževanja in usposabljanja
• Priložnost za osebno in poklicno rast
• Prilagodljivo, inovativno in dinamično delovno okolje v skupini strokovnjakov

Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala: https://cloud.pipistrel.si/application/ do vključno 17.11.2019.

///

WE OFFER:
• Employment for a fixed term (6 months) with the possibility of prolonging the contract for a project work
• Full-time employment
• Possibility of internal and external education and training
• Opportunity for personal and professional growth
• Flexible, innovative and dynamic work environment in a team of professionals

We invite you to introduce yourself through our portal (Application for Pipistrel careers): https://cloud.pipistrel.si/application/ due to 17th November 2019.


Izberi področje dela