Inženir projektant II

24.1.2023
Elektro Celje d.d.
Celje, Krško ali Slovenj Gradec
m/ž
VROČ OGLAS DANES
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom

 SPLOŠNO O PODJETJU

Elektro Celje je eno od petih podjetij za distribucijo električne energije v državi in je del elektroenergetskega sistema Republike Slovenije. Podjetje ima dolgoletno tradicijo, izkušnje ter pridobljena bogata strokovna znanja na področju distribucije in dobave električne energije. Družba skrbi za upravljanje, vodenje in obratovanje distribucijskega sistema ter vzdrževanje, izgradnjo in obnovo elektrodistribucijskih vodov in naprav na območju, ki obsega 4.345 km2 oziroma 22 % površine Slovenije, na področju savinjsko-šaleške, koroške in spodnjeposavske regije, s 40 občinami v celoti in dvema delno. Elektroenergetska infrastruktura, preko katere se napaja več kot 173.000 odjemalcev, v celotni dolžini predstavlja drugo najdaljše omrežje med petimi distribucijskimi družbami v Sloveniji.

 VIZIJA IN CILJI

Cilj družbe Elektro Celje je zagotavljati varno in zanesljivo oskrbo uporabnikov z energetskimi storitvami po tržnih načelih in načelih trajnostnega razvoja, ob upoštevanju učinkovite rabe, gospodarne izrabe obnovljivih virov energije ter pogojev varovanja okolja. Gradimo robustno in močno elektroenergetsko omrežje, ki zagotavlja ustrezno moč in kakovost napetosti in toka, skladno z veljavnimi standardi.


 PRIPRAVLJENI NA SPREMEMBE KREPIMO SODELOVANJE V EVROPSKIH PROJEKTIH

Pred nami so zagotovo velike spremembe, saj delujemo v hitro spreminjajočem se okolju. Našim uporabnikom ponujamo odgovore na sodobne izzive sistemskega prehoda na obnovljive vire, električno mobilnost, uporabo alternativnih, okolju prijaznih energentov, razvoju trajnostne mobilnosti in nudimo celostne storitve za pametno upravljanje porabe električne energije. Na pohodu so nove tehnologije, potrebna bodo zelo velika vlaganja v elektroenergetsko infrastrukturo, informacijske tehnologije ter pridobivanje novih znanj. Električna energija je zaradi svojih lastnosti zagotovo energija prihodnosti. Klasičnega sistema oskrbe z energijo, kot je bil v preteklosti, v prihodnosti zagotovo ne bo več.

V družbi Elektro Celje se zavedamo pomembnosti sodelovanja na področju tehnološkega razvoja in inovativnih dejavnosti, zato sodelujemo na projektih, ki se neposredno nanašajo na tehnološka področja distribucije električne energije. V letu 2019 smo se vključili v več evropskih projektov kot so projekt Compile, projekt X-FLEX, projekt BD4OPEM ter projekt Agencije za energijo Uporabljaj pametno. Pridružili smo se tudi konzorciju za promocijo in pospešitev zelene preobrazbe slovenske energetike s ciljem razogljičenja Slovenije do leta 2050. Vsi ti projekti, ki jih bo v prihodnosti še več, so pomembni tako za regijo kot za razvoj omrežja, zaradi njih pa distribucijska podjetja pridobivamo evropski razvojni denar.


  KOS BOMO NOVIM TRENDOM RAZVOJA

Veliko pozornosti namenjamo prihajajočim novim trendom razvoja ter pripravljamo temelje transformacije podjetja. Učinkovito upravljanje s spremembami sprejemamo kot izziv in priložnost. Krepimo korporativno upravljanje in iščemo sinergije med povezanimi družbami. Ključni element celovite korporacijske strategije je pravočasna izgradnja elektroenergetske infrastrukture, s ciljem 100 % vključenosti vseh uporabnikov v omrežje. Veliko naporov vlagamo v optimalno načrtovanje in izvajanje investicij v elektroenergetski infrastrukturi. Nadgrajujemo in integriramo programske rešitve, ki omogočajo optimalno vrednotenje investicijskih pobud v fazi energetskega načrtovanja in pravilno ter pravočasno pripravo predlogov investicijskih projektov. Trg prožnosti in sposobnost odreagirati »Just In Time« nam zagotavljajo merilni podatki in vzpostavitev učinkovitega centraliziranega oziroma standardiziranega dostopa do njih.

V poslovanje, storitve in vsebine delovanja družb v naši skupini so vgrajena načela trajnostnega razvoja. Globalna odgovornost, medgeneracijska pravičnost in solidarnost, povezovanje družbenih in okoljskih ciljev, previdnostno načelo in načelo sodelovanja je naša odgovornost, ki se je zagotovo zavedamo.

V družbi Elektro Celje se zavedamo svoje odgovornosti do vseh deležnikov. Ponosni smo na polni certifikat Družini prijazno podjetje in certifikate ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 in ISO 27001. Vzpostavljen imamo sistem, ki zagotavlja skladnost našega poslovanja z zakonodajo, predpisi in internimi akti, prav tako je sestavni del upravljanja družbe obvladovanje tveganj in sistem notranjih kontrol.

ELEKTRO CELJE, d.d.
Vrunčeva ulica 2A
3000 Celje
https://www.elektro-celje.si/si/

Dejavnost:
Elektro
Število zaposlenih:
500 do 999 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):

Skladiščnik (m/ž)

OBJAVLJAMO PROSTO DELOVNI MESTO
INŽENIR PROJEKTANT II

Zaradi potreb delovnega procesa v Sektorju za vzdrževanje in inženiring – Služba za inženiring, objavljamo razpis za prosto delovno mesto INŽENIR PROJEKTANT II (m/ž), za delavca z že pridobljenimi delovnimi izkušnjami ali delavca pripravnika.

Lokacija dela: Celje, Krško ali Slovenj Gradec

VSEBINA DELA:

Odgovornosti:

 • Kakovostno in tekoče opravlja procese in storitve pri projektiranju in med gradnjo po dogovorjenih standardih in skrbi za arhiviranje projektne dokumentacije.
 • Koordinira delo z drugimi projektantskimi in ostalimi organizacijami.

Dela in naloge:

 • Izdeluje projektno in tehnično dokumentacijo. 
 • Koordinira, spremlja, izvaja in sodeluje pri strokovno tehničnih pregledih.
 • Sodeluje pri razreševanju problematike pri projektiranju in med gradnjo.
 • Sodeluje z drugimi projektantskimi, ostalimi organizacijami in strankami ter pridobiva podatke za projektiranje.
 • Spremlja tehnološki razvoj, zakonodajo in tipizacijo.

Zahtevana poklicna/strokovna izobrazba: VI. stopnja elektrotehnične ali druge ustrezne tehnične smeri

Specifične obvezne kompetence in znanja, izpiti: 

 • Izdelava enočrtnih shem.
 • Načrtovanje objektov.
 • Uporaba programskih orodij ter računalniških aplikacij, uporabljenih v podjetju, potrebnih za delo na delovnem mestu.
 • Vozniški izpit B kategorije.

Specifične dodatne kompetence in znanja, izpiti: 

 • Delo z geodetskim instrumentom.
 • Poznavanje elektroenergetskih omrežij.
 • Obvladovanje uporabe geodetskih podatkov.

Nudimo:

 • Varno delovno okolje ter sodobno delovno opremo.
 • Celovito in strokovno uvajanje v dela in naloge.
 • Delo v dinamičnem okolju.
 • Strokovni razvoj in izobraževanje.
 • Redno mesečno plačilo, regres in povračilo stroškov za prehrano in prevoz na delo.
 • Vplačilo v 2. pokojninski steber ter dodatno zdravstveno in nezgodno zavarovanje.
 • Aktivnosti in ugodnosti ter program v okviru certifikata družini prijaznega podjetja.

Delovno razmerje se sklene za določen čas 12 mesecev, s poskusnim delom za dobo 6 mesecev.

Kandidati lahko vloge z življenjepisom pošljejo do vključno 6. 2. 2023 po e-pošti na naslov: 
kadrovska@elektro-celje.si.

Veselimo se vaše prijave!

Ne odlašaj!
Še 5 dni za prijavo.

Opis delovnega mesta

Zaradi potreb delovnega procesa v Sektorju za vzdrževanje in inženiring – Služba za inženiring, objavljamo razpis za prosto delovno mesto INŽENIR PROJEKTANT II (m/ž), za delavca z že pridobljenimi delovnimi izkušnjami ali delavca pripravnika.

Lokacija dela: Celje, Krško ali Slovenj Gradec

VSEBINA DELA:
Odgovornosti:
• Kakovostno in tekoče opravlja procese in storitve pri projektiranju in med gradnjo po dogovorjenih standardih in skrbi za arhiviranje projektne dokumentacije.
• Koordinira delo z drugimi projektantskimi in ostalimi organizacijami.

Dela in naloge:
• Izdeluje projektno in tehnično dokumentacijo.
• Koordinira, spremlja, izvaja in sodeluje pri strokovno tehničnih pregledih.
• Sodeluje pri razreševanju problematike pri projektiranju in med gradnjo.
• Sodeluje z drugimi projektantskimi, ostalimi organizacijami in strankami ter pridobiva podatke za projektiranje.
• Spremlja tehnološki razvoj, zakonodajo in tipizacijo.

Kaj pričakujemo

Zahtevana poklicna/strokovna izobrazba: VI. stopnja elektrotehnične ali druge ustrezne tehnične smeri

Specifične obvezne kompetence in znanja, izpiti:
• Izdelava enočrtnih shem.
• Načrtovanje objektov.
• Uporaba programskih orodij ter računalniških aplikacij, uporabljenih v podjetju, potrebnih za delo na delovnem mestu.
• Vozniški izpit B kategorije.

Specifične dodatne kompetence in znanja, izpiti:
• Delo z geodetskim instrumentom.
• Poznavanje elektroenergetskih omrežij.
• Obvladovanje uporabe geodetskih podatkov.

Kaj nudimo

• Varno delovno okolje ter sodobno delovno opremo.
• Celovito in strokovno uvajanje v dela in naloge.
• Delo v dinamičnem okolju.
• Strokovni razvoj in izobraževanje.
• Redno mesečno plačilo, regres in povračilo stroškov za prehrano in prevoz na delo.
• Vplačilo v 2. pokojninski steber ter dodatno zdravstveno in nezgodno zavarovanje.
• Aktivnosti in ugodnosti ter program v okviru certifikata družini prijaznega podjetja.


Delovno razmerje se sklene za določen čas 12 mesecev, s poskusnim delom za dobo 6 mesecev.

Kandidati lahko vloge z življenjepisom pošljejo do vključno 6. 2. 2023 po e-pošti na naslov: kadrovska@elektro-celje.si.

ELEKTRO CELJE, d.d.
Vrunčeva ulica 2A
3000 Celje
https://www.elektro-celje.si/si/

Dejavnost:
Elektro
Število zaposlenih:
500 do 999 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):

Izberi področje dela