Inženir za nadzor procesov / Process Control Engineer

19.4.2021
Lumentum d.o.o.
Ljubljana
m/ž
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
Lumentum d.o.o.
Spletna stran:

Inženir za nadzor procesov

Lumentum je vodilni proizvajalec inovativnih optičnih in fotonskih izdelkov, ki strankam po vsem svetu zagotavlja rešitve za optični prenos in komercialne laserje. Optične komponente in podsistemi podjetja Lumentum so prisotni v skoraj vseh telekomunikacijskih in podjetniških omrežjih ter omrežjih podatkovnega centra. Komercialni laserji podjetja Lumentum omogočajo napredne proizvodne tehnike in raznolike načine uporabe, vključno z naprednimi rešitvami za zaznavanje v tridimenzionalnem prostoru. Sedež podjetja je v San Joseju v Kaliforniji, enote za raziskave in razvoj, proizvodnjo in prodajo pa so vzpostavljene po vsem svetu.
Iščemo ljudi, ki si želijo biti del našega uspeha in bodo v našo vznemirljivo podjetje prinesli svojo energijo, strokovno znanje in nove poglede. Če si prizadevate za odličnost in znate poiskati inovativne in hkrati praktične rešitve za težke izzive, postanite del naše ekipe.

Ključne odgovornosti

Naša poslovna enota za komercialne laserje trenutno išče inženirja za nadzor procesov, ki se bo pridružil naši rastoči ekipi za raziskave in razvoj v Ljubljani v Sloveniji. Imeti mora ustrezna znanja in izkušnje s področja ter velik interes za rast in učenje.

Kot inženir za nadzor procesov boste prispevali k naslednjemu:

 • Razvoj novih ali spremenjenih formulacij procesov, opredelitev zahtev in specifikacij opreme za obdelavo ali ravnanje ter pregled tehnik in metod obdelave, ki se uporabljajo pri proizvodnji, izdelavi in vrednotenju izdelkov
 • Zasnova krmilnih zank za procesno načrtovanje z zadostno fazno rezervo
 • Vključevanje se lahko začne na vsakem koraku od pilotne proizvodnje do proizvodnje v polnem obsegu. Uskladitev pregleda zahtev glede načrtovanja z ustreznim inženirskim/znanstvenim osebjem, da se zagotovi združljivost metod obdelave
 • Priprava in ocena podatkov o preskusih za določitev ustreznih omejitev in spremenljivk za specifikacije procesov ali materialov
 • Zasnova in načrtovanje projektov, ki vključujeta opredelitev in izbiro novih konceptov, tehnologijo avtomatizacije opreme in pristope pri obdelavi ali razvoju novih ali izboljšanih procesov
 • Razvoj in optimizacija procesov za izboljšanje donosa in kakovosti
 • Integracija postopkov in odpravljanje težav s postopki z uporabo načel teorije nadzora
 • Prepoznavanje motečih procesov in sodelovanje z oddelkom za raziskave in razvoj, inženiringom in proizvodnimi ekipami za uvedbo novih metod

Izkušnje

 • Diploma in več kot 6 let delovnih izkušenj, magisterij in več kot 4 leta delovnih izkušenj. Doktorat, brez ustreznih delovnih izkušenj.
 • Diploma iz procesnega inženirstva s specializacijo teorije krmiljenja (zaprte/odprte zanke, teorija PID, amplitudna in fazna rezerva)
 • Zahtevana je formalna izobrazba s področja regulatorjev PID

Prijave sprejemamo preko portala MojeDelo.com.

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.

Opis delovnega mesta

Lumentum je vodilni proizvajalec inovativnih optičnih in fotonskih izdelkov, ki strankam po vsem svetu zagotavlja rešitve za optični prenos in komercialne laserje. Optične komponente in podsistemi podjetja Lumentum so prisotni v skoraj vseh telekomunikacijskih in podjetniških omrežjih ter omrežjih podatkovnega centra. Komercialni laserji podjetja Lumentum omogočajo napredne proizvodne tehnike in raznolike načine uporabe, vključno z naprednimi rešitvami za zaznavanje v tridimenzionalnem prostoru. Sedež podjetja je v San Joseju v Kaliforniji, enote za raziskave in razvoj, proizvodnjo in prodajo pa so vzpostavljene po vsem svetu.

Iščemo ljudi, ki si želijo biti del našega uspeha in bodo v našo vznemirljivo podjetje prinesli svojo energijo, strokovno znanje in nove poglede. Če si prizadevate za odličnost in znate poiskati inovativne in hkrati praktične rešitve za težke izzive, postanite del naše ekipe.

Ključne odgovornosti
Naša poslovna enota za komercialne laserje trenutno išče inženirja za nadzor procesov, ki se bo pridružil naši rastoči ekipi za raziskave in razvoj v Ljubljani v Sloveniji. Imeti mora ustrezna znanja in izkušnje s področja ter velik interes za rast in učenje.

Kot inženir za nadzor procesov boste prispevali k naslednjemu:
• Razvoj novih ali spremenjenih formulacij procesov, opredelitev zahtev in specifikacij opreme za obdelavo ali ravnanje ter pregled tehnik in metod obdelave, ki se uporabljajo pri proizvodnji, izdelavi in vrednotenju izdelkov
• Zasnova krmilnih zank za procesno načrtovanje z zadostno fazno rezervo
• Vključevanje se lahko začne na vsakem koraku od pilotne proizvodnje do proizvodnje v polnem obsegu. Uskladitev pregleda zahtev glede načrtovanja z ustreznim inženirskim/znanstvenim osebjem, da se zagotovi združljivost metod obdelave
• Priprava in ocena podatkov o preskusih za določitev ustreznih omejitev in spremenljivk za specifikacije procesov ali materialov
• Zasnova in načrtovanje projektov, ki vključujeta opredelitev in izbiro novih konceptov, tehnologijo avtomatizacije opreme in pristope pri obdelavi ali razvoju novih ali izboljšanih procesov
• Razvoj in optimizacija procesov za izboljšanje donosa in kakovosti
• Integracija postopkov in odpravljanje težav s postopki z uporabo načel teorije nadzora
• Prepoznavanje motečih procesov in sodelovanje z oddelkom za raziskave in razvoj, inženiringom in proizvodnimi ekipami za uvedbo novih metod

///

Lumentum is a market-leading manufacturer of innovative optical and photonic products enabling optical networking and commercial laser customers worldwide. Lumentum’s optical components and subsystems are part of virtually every type of Telecom, enterprise, and Data Center network. Lumentum’s Commercial Lasers enable advanced manufacturing techniques and diverse applications including next-generation 3D Sensing capabilities. Headquartered in San Jose, California, Lumentum has R&D, Manufacturing and Sales footprints worldwide.

We seek people who want to be a part of our success and who will bring their energy, expertise, and fresh perspectives to this exciting company. If you aspire to excellence and can bring innovative yet practical solutions to tough challenges, then be a part of our team!

Key Responsibilities
Our Commercial Lasers Business Unit is currently looking for a Process Control Engineer to join our growing R&D team in Ljubljana, Slovenia. He/She should have relevant experience with the skill areas listed, as well as a strong interest in growth and learning in all of them.

As a Process Control Engineer, the candidate will contribute to the following:
• Develop new or modified process formulations, define processing or handling equipment requirements and specifications, and review processing techniques and methods applied in the manufacture, fabrication, and evaluation of products
• Design process control loops with sufficient phase margin
• Involvement may begin at any step from pilot plant to full-scale manufacturing. Coordinate design requirement review with appropriate engineering/scientific personnel to ensure compatibility of processing methods
• Compile and evaluate test data to determine appropriate limits and variables for process or material specifications
• Conceive and plan projects involving definition and selection of new concepts, equipment automation technology, and approaches in the processing or development of new or improved processes
• Develop and optimize processes to improve the yields and the quality
• Integrate and troubleshoot processes using principles of the control theory
• Identify disruptive processes and works with the R&D, engineering and the production teams to implement new methods

Kaj pričakujemo

Izkušnje
• Diploma in več kot 6 let delovnih izkušenj, magisterij in več kot 4 leta delovnih izkušenj. Doktorat, brez ustreznih delovnih izkušenj.
• Diploma iz procesnega inženirstva s specializacijo teorije krmiljenja (zaprte/odprte zanke, teorija PID, amplitudna in fazna rezerva)
• Zahtevana je formalna izobrazba s področja regulatorjev PID

///

Experience
• Bachelors and 6+ years of work experience, Masters and 4+ years of work experience. PhD. no relevant work experience.
• Engineering degree in process engineering with specialization in control theory (closed/open loops, PID theory, gain and phase margin)
• Formal process PID control knowledge is a requirement

Kaj nudimo

Prijave sprejemamo preko portala MojeDelo.com

///

Aplly via Mojedelo.com.

Izberi področje dela