Inženir/inženirka za plovnost in certifikacijo / Airworthiness and certification engineer

Danes
Pipistrel d.o.o.
Ajdovščina
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
Pipistrel d.o.o.
Spletna stran:

Inženir/inženirka za plovnost in certifikacijo

Pipistrel, eden od nedavnih prevzemov družbe Textron, piše prihodnost letalstva z razvojem in zagotavljanjem najsodobnejših rešitev, ki so prilagojene posamezniku, varne, okolju prijazne in omogočajo cenovno dostopne načine letenja za vse.

Povzetek delovnega mesta

Oddelek plovnosti igra ključno vlogo pri uresničevanju naše življenjske vizije. Predstavlja tudi ključni vmesni člen med Pipistrelom in pristojnimi letalskimi organi, ki so odgovorni za varnost in certifikacijo Pipistrelovih proizvodov. Poleg prisostvovanja pri oblikovanju zakonodajnega okolja, skladno s katerim bodo naši proizvodi certificirani, bo vaša naloga podpora tudi naši lastni razvojni ekipi inženirjev. Na podlagi tega boste pripomogli, da bodo naša letala dosegala zahtevane standarde in izpolnjevala zakonodajne zahteve.
Kot inženir/inženirka za plovnost in certifikacijo, boste odgovorni za podporo našim razvojnim ekipam.

Delovne obveznosti

 • Podpora pri zbiranju, preiskovanju, analiziranju ter nadaljnjem poročanju o letalskih dogodkih iz področja letalske varnosti,
 • Usklajevanje in vodenje certifikacijskih sestankov z nacionalnimi letalskimi organizacijami in EASO,
 • Podpora pri pripravi dokumentacije in podatkov o skladnosti na ustreznem strokovnem področju (sodelovanje pri pripravi programov testiranja in poročil testiranja)
 • Aktivno sodelovanje pri notranjem DOA izobraževanju
 • Spremljanje aktivnosti podizvajalcev razvojne organizacije,
 • Podpora razvojnim inženirjem pri njihovem delu, s ciljem doseganja izpolnjevanja plovnostnih zahtev (z upoštevanju liste za preverjanje skladnosti)
 • Vodenje in zagotavljanje začetne in stalne plovnosti za Annex 1 zrakoplove
 • Zagotavljanje stalne plovnosti za EASA certificirane zrakoplove (priprava dokumentacije pri odstopanjih, in spremembah pri podatkih tipskega projekta, sodelovanje pri klasifikaciji popravil in pripravi ustrezne dokumentacije)
 • Pomoč oddelku za tehnično podporo strankam
 • Priprava certifikacijskih dokumentov (kot npr. program certifikacije in posodobitev)
 • Sodelovanje pri pripravi servisnih obvestil in posodobitvah letalskih priročnikov
 • Koordinacija dela z inženirji za preverjanje skladnosti, s ciljem dokazovanja skladnosti s ciljnimi certifikacijskimi zahtevami

Kaj pričakujemo od kandidata/kandidatke?

 • Magisterij iz vesoljskega ali letalskega inženiringa
 • Poznavanje EASA zakonodajnega okolja in splošnih praks
 • Zaželene so predhodne izkušnje in sodelovanje v EASA postopkih certificiranja produktov
 • Poznavanje certifikacijskih zahtev na nacionalnem nivoju (Nemški LTF-UL, UK - BCAR)
 • Morebitne predhodne izkušnje opravljanja funkcije inženirja za plovnost
 • Organizacijske sposobnosti in uspešno upravljanje s časom
 • Sposobnost reševanja tehničnih problemov
 • Znanje angleščine (vsaj C1)
 • Znanje nemščine je zaželeno

Kaj ponujamo?

 • Dolgoročno sodelovanje v podjetju
 • Prilagodljiv delovni čas
 • Dinamično in zanimivo timsko delo v mladem kolektivu
 • Delo v kreativnem in ambiciozno naravnanem mednarodnem podjetju
 • Dostop do edinstvenega znanja, informacij na področju letalstva, stroke ter sredstva za strokovno usposabljanje
 • Možnost osebnega in strokovnega razvoja

Pipistrel Vertical Solutions d.o.o.

Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala:
https://textron.taleo.net/careersection/pipbu/jobsearch.ftl?lang=en&portal=82100010125 do vključno 31. decembra 2022 (prijavi je potrebno dodati življenjepis).

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

Inženir/inženirka za plovnost in certifikacijo


Pipistrel, eden od nedavnih prevzemov družbe Textron, piše prihodnost letalstva z razvojem in zagotavljanjem najsodobnejših rešitev, ki so prilagojene posamezniku, varne, okolju prijazne in omogočajo cenovno dostopne načine letenja za vse.

Povzetek delovnega mesta

Oddelek plovnosti igra ključno vlogo pri uresničevanju naše življenjske vizije. Predstavlja tudi ključni vmesni člen med Pipistrelom in pristojnimi letalskimi organi, ki so odgovorni za varnost in certifikacijo Pipistrelovih proizvodov. Poleg prisostvovanja pri oblikovanju zakonodajnega okolja, skladno s katerim bodo naši proizvodi certificirani, bo vaša naloga podpora tudi naši lastni razvojni ekipi inženirjev. Na podlagi tega boste pripomogli, da bodo naša letala dosegala zahtevane standarde in izpolnjevala zakonodajne zahteve.
Kot inženir/inženirka za plovnost in certifikacijo, boste odgovorni za podporo našim razvojnim ekipam.

Delovne obveznosti

• Podpora pri zbiranju, preiskovanju, analiziranju ter nadaljnjem poročanju o letalskih dogodkih iz področja letalske varnosti,
• Usklajevanje in vodenje certifikacijskih sestankov z nacionalnimi letalskimi organizacijami in EASO,
• Podpora pri pripravi dokumentacije in podatkov o skladnosti na ustreznem strokovnem področju (sodelovanje pri pripravi programov testiranja in poročil testiranja)
• Aktivno sodelovanje pri notranjem DOA izobraževanju
• Spremljanje aktivnosti podizvajalcev razvojne organizacije,
• Podpora razvojnim inženirjem pri njihovem delu, s ciljem doseganja izpolnjevanja plovnostnih zahtev (z upoštevanju liste za preverjanje skladnosti)
• Vodenje in zagotavljanje začetne in stalne plovnosti za Annex 1 zrakoplove
• Zagotavljanje stalne plovnosti za EASA certificirane zrakoplove (priprava dokumentacije pri odstopanjih, in spremembah pri podatkih tipskega projekta, sodelovanje pri klasifikaciji popravil in pripravi ustrezne dokumentacije)
• Pomoč oddelku za tehnično podporo strankam
• Priprava certifikacijskih dokumentov (kot npr. program certifikacije in posodobitev)
• Sodelovanje pri pripravi servisnih obvestil in posodobitvah letalskih priročnikov
• Koordinacija dela z inženirji za preverjanje skladnosti, s ciljem dokazovanja skladnosti s ciljnimi certifikacijskimi zahtevami

//

Airworthiness and certification engineer


Pipistrel, one of the recent Textron acquisition, is writing the future of aviation by developing and delivering cutting-edge solutions, which are personalised, safe, environmentally friendly and enable affordable ways of flying to everyone.

Job Summary

Our airworthiness team plays a key role in bringing our vision to life. It also represents a key intermediary interface between Pipistrel and the relevant aviation authorities who are responsible for the safety and certification of the Pipistrel products. As well as helping to shape the regulatory environment according to which our products will be certified, your task will also be to support our in-house design teams. By this you will contribute that our aircraft will meet the required certification standards and regulatory requirements.
As an airworthiness and certification engineer, you will be responsible for supporting our team of design engineers.

Job responsibilities

• Assist in collecting, investigating, analysing reports and further dissemination of occurrence reports related to the aviation safety
• Coordinate and conduct certification meetings with National Aviation Authorities and EASA
• Provide support in the preparation of documentation and data in the applicable design segment (participation in the preparation of certification basis and means of compliance)
• Active involvement in internal DOA relevant training activities
• Monitoring of design organisation sub-contractors’ activities,
• Support design engineers in their technical activity for the acquisition of the target airworthiness requirements (in accordance with the compliance check list)
• Management of initial and continuing airworthiness for Annex 1 aircraft
• Ensuring continued airworthiness for EASA certified aircraft (preparation of documentation for deviations and changes to type design data, participation in the repair classification and preparation of relevant documentation)
• Providing technical assistance to customer support department
• Certification documents preparation (e.g., certification programme, compliance check list)
• Participation in the preparation of service bulletins and updates to aircraft flight/maintenance manuals
• Coordination with compliance verification engineers for satisfactory completion and showing of compliance against target certification specifications

Kaj pričakujemo

Kaj pričakujemo od kandidata/kandidatke?

• Magisterij iz vesoljskega ali letalskega inženiringa
• Poznavanje EASA zakonodajnega okolja in splošnih praks
• Zaželene so predhodne izkušnje in sodelovanje v EASA postopkih certificiranja produktov
• Poznavanje certifikacijskih zahtev na nacionalnem nivoju (Nemški LTF-UL, UK - BCAR)
• Morebitne predhodne izkušnje opravljanja funkcije inženirja za plovnost
• Organizacijske sposobnosti in uspešno upravljanje s časom
• Sposobnost reševanja tehničnih problemov
• Znanje angleščine (vsaj C1)
• Znanje nemščine je zaželeno

//

What do we expect from the candidate?

• Master’s degree in aerospace or aeronautical engineering
• Knowledge of the EASA regulatory environment and EASA practices
• Previous involvement in EASA Type Certification Processes is an asset
• Knowledge of airworthiness code on national level (German LTF-UL, UK-BCAR)
• Experience as Airworthiness Engineer and with Aviation safety (SMS) is beneficial
• Organizational and time management skills
• Technical problem-solving skills
• English language proficiency (at least C1)
• German language proficiency is beneficial

Kaj nudimo

Kaj ponujamo?

• Dolgoročno sodelovanje v podjetju
• Prilagodljiv delovni čas
• Dinamično in zanimivo timsko delo v mladem kolektivu
• Delo v kreativnem in ambiciozno naravnanem mednarodnem podjetju
• Dostop do edinstvenega znanja, informacij na področju letalstva, stroke ter sredstva za strokovno usposabljanje
• Možnost osebnega in strokovnega razvoja

Pipistrel Vertical Solutions d.o.o.
Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala:
https://textron.taleo.net/careersection/pipbu/jobsearch.ftl?lang=en&portal=82100010125 do vključno 31. decembra 2022 (prijavi je potrebno dodati življenjepis).

//

What do we offer?

• Long-term involvement in the company
• Flexible working time
• Dynamic and interesting teamwork in a young team
• Work in a creative and ambitious international company
• Access to unique knowledge, information in the field of aviation, department, and professional training resources
• Opportunities for personal and professional development

Pipistrel Vertical Solutionsd.o.o.
We invite you to present yourself on our portal by 31st December 2022 (it is necessary to add a CV):
https://textron.taleo.net/careersection/pipbu/jobsearch.ftl?lang=en&portal=82100010125.

Izberi področje dela