Inženir/inženirka za varnost in zanesljivost / Safety and reliability engineer

2.12.2022
Pipistrel Vertical Solutions d.o.o.
Ajdovščina
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
Pipistrel Vertical Solutions d.o.o.

Inženir/inženirka za varnost in zanesljivost

O delovnem mestu

Pipistrel, eden od nedavnih prevzemov družbe Textron, piše prihodnost letalstva z razvojem in zagotavljanjem najsodobnejših rešitev, ki so prilagojene posamezniku, varne, okolju prijazne in omogočajo cenovno dostopne načine letenja za vse.

Za podjetje Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. iščemo inženirja/inženirko za varnost in zanesljivost, ki se bo pridružil ekipi Pipistrela. Kot inženir/inženirka boste sodelovali pri izvajanju varnostnih analiz, napovedovanju zanesljivosti in analizah tveganja. Imeli boste priložnost sodelovati pri internih, komercialnih in EU projektih ter sodelovati s preostalimi oddelki. Glavne naloge bodo med drugim vključevale:

 • Izvajanje dejavnosti na področju analize varnosti in zanesljivosti zrakoplovov in sistemov ter tipa certificiranja v skladu s predpisi PART 21 in ASTM regulative,
 • izvajanje dejavnosti na področju okoljskega certificiranja in certificiranja hrupa, na področju sprememb pri tipskem certificiranju ter izvajanje analiz varnosti in zanesljivosti zrakoplova in sistemov (FHA, PSSA, SSA itd.),
 • posebne ocene tveganja,
 • napovedi in analize zanesljivosti,
 • intenzivno sodelovanje v procesu načrtovanja novih izdelkov Pipistrel, vključno z dejavnostmi certificiranja in raziskovalnimi programi,
 • opredelitev varnostnih in/ali projektnih zahtev,
 • sodelovanje pri različnih vrstah letal (električna, vodikova in z motorjem z notranjim izgorevanjem, prototipi in serijska proizvodnja; letala s fiksnimi krili in letala VTOL),
 • notranje, komercialne in EU projekte,
 • intenzivno sodelovanje s preostalimi oddelki in sodelavci.

Kaj pričakujemo od kandidata/kandidatke?

 • Izobrazba na področju letalskega/aeronavtičnega inženirstva ali drugega tehničnega področja,
 • poznavanje osnovnih postopkov načrtovanja zrakoplovov, aeromehanike in konstrukcij zrakoplovov, metod in zakonitosti lahke gradnje zrakoplovov, pogonskih skupin, motorjev in propelerjev, sistemov zrakoplova in delovanja instrumentov zrakoplova,
 • odlične sposobnosti reševanja težav, komuniciranja in sodelovanja, natančen in potrpežljiv značaj,
 • proaktivni in sposobni delati z minimalnim nadzorom,
 • zmožnost razmišljanja izven okvirov,
 • praktičen odnos do dela,
 • odlično znanje angleščine.

Kaj ponujamo?

 • Zaposlitev za poln in nedoločen čas s poskusno dobo,
 • prilagodljiv delovni čas,
 • dinamično in zanimivo timsko delo v mladem kolektivu,
 • delo v kreativnem in ambiciozno naravnanem mednarodnem podjetju,
 • dostop do edinstvenega znanja, informacij na področju letalstva ter sredstva za strokovno usposabljanje,
 • možnost osebnega in strokovnega razvoja.

Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala: https://textron.taleo.net/careersection/pipbu/jobsearch.ftl?lang=en&portal=82100010125 do vključno 31. decembra 2022 (prijavi je potrebno dodati življenjepis).

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

O delovnem mestu

Pipistrel, eden od nedavnih prevzemov družbe Textron, piše prihodnost letalstva z razvojem in zagotavljanjem najsodobnejših rešitev, ki so prilagojene posamezniku, varne, okolju prijazne in omogočajo cenovno dostopne načine letenja za vse.

Za podjetje Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. iščemo inženirja/inženirko za varnost in zanesljivost, ki se bo pridružil ekipi Pipistrela. Kot inženir/inženirka boste sodelovali pri izvajanju varnostnih analiz, napovedovanju zanesljivosti in analizah tveganja. Imeli boste priložnost sodelovati pri internih, komercialnih in EU projektih ter sodelovati s preostalimi oddelki. Glavne naloge bodo med drugim vključevale:

• Izvajanje dejavnosti na področju analize varnosti in zanesljivosti zrakoplovov in sistemov ter tipa certificiranja v skladu s predpisi PART 21 in ASTM regulative,
• izvajanje dejavnosti na področju okoljskega certificiranja in certificiranja hrupa, na področju sprememb pri tipskem certificiranju ter izvajanje analiz varnosti in zanesljivosti zrakoplova in sistemov (FHA, PSSA, SSA itd.),
• posebne ocene tveganja,
• napovedi in analize zanesljivosti,
• intenzivno sodelovanje v procesu načrtovanja novih izdelkov Pipistrel, vključno z dejavnostmi certificiranja in raziskovalnimi programi,
• opredelitev varnostnih in/ali projektnih zahtev,
• sodelovanje pri različnih vrstah letal (električna, vodikova in z motorjem z notranjim izgorevanjem, prototipi in serijska proizvodnja; letala s fiksnimi krili in letala VTOL),
• notranje, komercialne in EU projekte,
• intenzivno sodelovanje s preostalimi oddelki in sodelavci.

//

Safety and reliability engineer

Job description

Pipistrel, one of the recent Textron acquisition, is writing the future of aviation by developing and delivering cutting-edge solutions, which are personalised, safe, environmentally friendly and enable affordable ways of flying to everyone.

For the company Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. we are looking for safety and reliability engineer to join the Pipistrel team. As engineer you will be involved in conducting safety analyses, reliability predictions and risk analyses. You will have the opportunity to work on internal, commercial and EU projects, and will be involved in collaborations with the rest of the departments. Daily tasks will include:

• Implementation of activities in the field of safety and reliability analysis of aircraft and systems and type certification according to PART 21 and ASTM regulations,
• implementation of activities in the part of environmental certification and noise certification, in the part of changes in type certification and implementation of safety and reliability analysis of aircraft and systems (FHA, PSSA, SSA, etc.),
• Specific Operation Risk Assessments,
• reliability predictions and analyses,
• deep involvement in the design process of Pipistrel new products, including certification activities and research programmes,
• definition of safety requirements and/or design requirements,
• involvement in many different types of aircraft (electric, hydrogen and internal combustion engine powered, prototypes and serial production; fixed wing aircrafts and VTOLs),
• internal, commercial and EU projects,
• intense collaboration with the rest of the departments and cooperants.

Kaj pričakujemo

Kaj pričakujemo od kandidata/kandidatke?

• Izobrazba na področju letalskega/aeronavtičnega inženirstva ali drugega tehničnega področja,
• poznavanje osnovnih postopkov načrtovanja zrakoplovov, aeromehanike in konstrukcij zrakoplovov, metod in zakonitosti lahke gradnje zrakoplovov, pogonskih skupin, motorjev in propelerjev, sistemov zrakoplova in delovanja instrumentov zrakoplova,
• odlične sposobnosti reševanja težav, komuniciranja in sodelovanja, natančen in potrpežljiv značaj,
• proaktivni in sposobni delati z minimalnim nadzorom,
• zmožnost razmišljanja izven okvirov,
• praktičen odnos do dela,
• odlično znanje angleščine.

//

What do we expect from the candidate?

• Education in Aerospace/Aeronautical Engineering or other technical discipline,
• knowledge of basic aircraft design processes, aeromechanics and aircraft structures, methods, and laws of light construction of aircraft, propulsion groups, engines and propellers, aircraft systems and operation of aircraft instruments,
• excellent problem solving, communication and collaboration skills, precise and patient character,
• proactive and able to work with a minimum of supervision,
• strong ability to think out of the box,
• hands-on attitude,
• full proficiency in English.

Kaj nudimo

Kaj ponujamo?

• Zaposlitev za poln in nedoločen čas s poskusno dobo,
• prilagodljiv delovni čas,
• dinamično in zanimivo timsko delo v mladem kolektivu,
• delo v kreativnem in ambiciozno naravnanem mednarodnem podjetju,
• dostop do edinstvenega znanja, informacij na področju letalstva ter sredstva za strokovno usposabljanje,
• možnost osebnega in strokovnega razvoja.

Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala:
https://textron.taleo.net/careersection/pipbu/jobsearch.ftl?lang=en&portal=82100010125 do vključno 31. decembra 2022 (prijavi je potrebno dodati življenjepis).

//
What do we offer?

• Permanent and full-time employment, with an evaluation period,
• flexible working hours,
• dynamic and interesting teamwork in a young team,
• working for a creative and ambitious international company,
• access to unique knowledge, aviation information and professional training resources,
• opportunities for personal and professional growth.


We invite you to introduce yourself through our portal
https://textron.taleo.net/careersection/pipbu/jobsearch.ftl?lang=en&portal=82100010125 through 31st December 2022 (CV must be added to your application).

Izberi področje dela