Izkušen svetovalec na oddelku strategij in transakcij (SaT – Strategy and Transactions)

14.11.2020
Ernst & Young d.o.o.
Ljubljana
m/ž
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom


Zakaj EY?
EY je delodajalec, ki nenehno vlaga v izobraževanje v zaposlenih ter skrbi za njihovo rast in prihodnost. Kakšna pa je lahko vaša prihodnost v EY?
Pet razlogov, zakaj je EY Slovenija za vas lahko prava priložnost:

1. RAST
Na podlagi naše Vizije 2020 spodbujamo rast in našim zaposlenim nudimo številne priložnosti za napredovanje in širjenje znanj. Smo hitro rastoče globalno podjetje z 276.300 zaposlenimi v 151 državah. EY v Sloveniji zaposluje 150 oseb na področju revizije, davčnega svetovanja, transakcijskih storitev, storitev svetovanja na področju financ in  računovodstva in forenzičnih storitev.

2. RAZVOJ IN IZOBRAŽEVANJE
Vlaganje v zaposlene se v EY najbolj odraža v nenehnem izobraževanju in razvoju ter coachingu in mentorstvu. Smo med podjetji, ki v Sloveniji največ vlagajo v svoje zaposlene preko različnih izobraževanj:
- Podpiramo in zagotavljamo študijski dopust za dogovorjene strokovne kvalifikacije s področja financ in sorodnih ved (ACCA, CFA, CFE, CISA, CIA). 
- Stalen karierni razvoj, prilagojen vašim osebnim potrebam.
- Na voljo imamo več kot 16.000 različnih internih EY izobraževanj (virtualnih in v pisarnah) ter brezplačen dostop do izobraževalnih platform kot sta Udemy in goFluent. V EY Slovenija zaposleni v enem letu opravijo 11.720 ur izobraževanja. 
- Smo na prvem mestu med zaposlovalci na področju profesionalnih storitev (v organizaciji Universum-a) in drugih podobnih meritvah v globalnem merilu.

3. NAČIN RAZMIŠLJANJA (MINDSET)
S spodbujanjem podjetniškega načina razmišljanja razvijamo našo sposobnost inoviranja in sprememb. Podjetniško razmišljanje razvijamo tudi v izmenjavi izkušenj s podjetji preko naslednjih programov: 
Družinsko podjetništvo v EY Slovenija spremljamo družbeno – ekonomski razvoj in v tem kontekstu skušamo osvetliti pomen slovenskega družinskega podjetništva. Slovenskemu družinskemu podjetništvu izkazujemo podporo z organizacijo različnih aktivnosti, kot sta podelitev EY mednarodne nagrade za odličnost na področju družinskega podjetništva za področje Slovenije in vključitev mladih slovenskih naslednikov v globalni EY NextGen program. Najbolj prepoznaven projekt je vsakoletna priprava knjige Družinsko podjetništvo Slovenija s predstavitvijo 10 dobrih praks družinskega podjetništva. Prav tako zagotavljamo svetovanje pri pripravi družinske ustave in svetovanje pri načrtovanju nasledstva.
Growth Navigator™ je nov in edinstven način razmišljanja, izven okvira značilnih pristopov k pospeševanju rasti, ki se osredotoča na sedem kritičnih področij poslovnega uspeha in trajnostne rasti. Gre za interaktivno delavnico, ki vodilnim v podjetju omogoča pripravo ocene podjetja in vpogled v vodilne prakse ter opredelitev strateško prednostnih nalog za zagotovitev rasti. 
EY Finance Navigator z online programsko opremo za finančno načrtovanje v start-upih pomagamo slovenskim (in drugim) start-upom pri pripravi profesionalnega finančnega načrta in natančnega denarnega toka, kar jim omogoča večjo transparentnost in lažjo komunikacijo z deležniki, posebej investitorji. 

4. VKLJUČEVANJE (INCLUSIVITY)
V EY podpiramo kulturo, v kateri se ljudje lahko razvijajo in so lahko to, kar so. Preko naših izobraževalnih programov aktivno naslavljamo področje nezavedne pristranskosti (unconcisous bias) in spodbujamo odprto komunikacijo ter sodelovanje.

5. PRILAGODLJIVOST
Spodbujamo prilagodljivost in našim zaposlenim omogočamo, da usklajujejo svoje osebno in poklicno  življenje. Podpiramo različne oblike skrajšanega delovnega časa, možnost občasnih opravkov v času delovnika in deljeno porodniško. Spodbujamo tudi rekreacijo in udeležbo na športnih tekmovanjih. Prav tako podpiramo prostovoljno delo naših zaposlenih. Naša mobilna in IT tehnologija omogoča tudi občasno delo od doma. Ustanovili smo tudi interno skupino za čuječnost (vključitev v globalni EY Mindfulness Network).Kaj iščemo?
Tehnologija vedno bolj spreminja način življenja in dela. Zavedamo se, da stalni razvoj na tem področju vpliva na prednosti in lastnosti, ki so potrebne za uspešno delovanje v EY.
Delimo nekaj hitrih napotkov o tem kaj iščemo pri kandidatih za zaposlitev (verjetno boste presenečeni koliko teh prednosti in lastnosti morda že posedujete). To sicer ni končni seznam, saj nas pravzaprav najbolj navdušijo kandidati, ki so odkriti in pošteni v svojih odgovorih. Nas želite prepričati in navdušiti v procesu prijave? Pri kandidatih iščemo naslednje prednosti in lastnosti:

1. DOBRA KOMUNIKACIJA 
Dobra komunikacija je več kot samo splošno pisno in ustno izražanje. V EY Slovenija nam je pomembna predvsem sposobnost prilagajanja svojega komunikacijskega načina različnim skupinam ali ljudem, kot tudi sposobnost predstavitve kompleksne informacije na enostaven način. Ta prednost je pri nas visoko cenjena, saj pomeni da ste sposobni delati z raznolikimi ljudmi. Poleg tega si želimo ljudi, ki navdihujejo in gradijo zaupanje v ostalih. To so ljudje, ki držijo svoje obljube in so pri tem odprti in profesionalni.

2. TIMSKI DUH
Ekipa, ki dobro sodeluje, lahko dosega vrhunske rezultate. Zato iščemo ljudi, ki spontano oblikujejo svoje mreže, ki znajo poiskati to kar jih združuje z drugimi, in ki znajo poslušati svoje sodelavce, prijatelje in mentorje s ciljem širitve znanj. Ker spodbujamo raznolikost v načinu dela iščemo tudi ljudi, ki z veseljem sodelujejo tako v virtualnem delovnem okolju kot osebno v pisarni ali na terenu.

3. PRILAGODLJIVOST
Stalno spreminjanje načina dela pri delodajalcih kot smo mi, ustvarja potrebo po sodelavcih, ki so se sposobni in pripravljeni prilagoditi novim situacijam in so kreativni pri iskanju inovativnih rešitev. Ti ljudje so običajno visoko motivirani in imajo močan čut odgovornosti. Vedno so predani svojemu delu in doseganju rezultatov, ne glede na morebitne ovire.

4. ANALITIČNOST
Zelo cenimo ljudi odprtega duha, ki so lačni znanja in so se pripravljeni aktivno učiti kako ustvarjati nove načine dela in rešitev. Ti ljudje so običajno dobri poslušalci, ki lahko hitro procesirajo informacije. Analitična sposobnost ni samo dobro sklepanje na podlagi informacij, temveč tudi zmožnost povezave ugotovitev z nalogami in delom.

5. DOBRE NUMERIČNE SPOSOBNOSTI
Pri nas dojemamo številke kot jezik, ki ob ustreznem razumevanju lahko našim strankam prinese veliko dodano vrednost. Iščemo torej ljudi, ki so sposobni razumeti in na različne načine tolmačiti numerične informacije. Takšni ljudje so sposobni na podlagi razpoložljivih informacij tvoriti vpogled vanje, poiskati rešitve in oblikovati priporočila.

6. RAZGLEDANOST
EY je globalno podjetje, ki deluje v zelo različnih industrijah in sektorjih, zato si želimo ljudi, ki jih zanima stanje v lokalnem in svetovnem gospodarstvu ter družbi. V današnjem času to zanimanje obsega tudi tehnologijo in tehnološki razvoj, saj želimo našim strankam ponujati rešitve, ki temeljijo na najnovejših in najustreznejših tehnoloških rešitvah.

7. AKTIVNO ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKADelujemo na področju revizije, davčnega svetovanja, transakcijskih storitev in poslovnega svetovanja.
Naše poslanstvo je zgraditi boljše poslovno okolje (Building a better working world). 

Odlično poznavanje stroke in visoko kakovostne storitve utrjujejo zaupanje vlagateljev na kapitalskih trgih in v gospodarstvih po vsem svetu. Naši strokovnjaki so predani vodje, ki s svojim ekipami izpolnjujejo obljube, ki jih dajemo našim deležnikom. Ob tem se zavedamo naše pomembne vloge pri prizadevanjih za boljše okolje za vse naše zaposlene, stranke in družbo v kateri živimo.

Smo ljudje, ki zagovarjamo integriteto, medsebojno spoštovanje in skupinsko delo.
Smo ljudje polni energije in zanosa, s pogumom za vodenje.
Smo ljudje, ki se zavzemamo za odnose, ki temeljijo na sprejemanju pravih odločitev.

Zagotavljanje ustrezne poslovne kulture v podjetju je ključna naloga vodstva EY Slovenija, ki odraža našo odločenost, da s svojim zgledom pripomoremo k boljšemu okolju. Naš pristop k poslovni etiki in integriteti je vključen v Globalni kodeks ravnanja EY in je del naše kulture, pristopa k svetovanju in našim storitvam, izobraževanja in internega komuniciranja. Trudimo se ustvariti okolje, ki spodbuja zaposlene, da ravnajo odgovorno in v skladu z etičnimi usmeritvami globalne družbe EY.


NAŠE STORITVE
Storitve dajanja zagotovil:
- Revizijske storitve (revizija računovodskih izkazov)
- Forenzične storitve (preiskovanje gospodarskih kaznivih dejanj, opredelitev gospodarske škode v arbitražnih in sodnih postopkih preverjanje integritete in skladnosti poslovanja, posebne revizije)
- Storitve svetovanja na področju financ in  računovodstva (podpora računovodskim in finančnim oddelkom pri izpolnjevanju zahtev mednarodnih računovodskih standardov kot sta MSRP 17 in MSRP 9, okvirno ocenjevanje operativnih tveganj in pregled procesov, avtomatizacija procesov, napredne analize podatkov,  podpora pri izpolnjevanju regularnih zahtev)
Davčne storitve:
- Podjetniško davčno svetovanje 
- Posredni davki
- Storitve poročanja in globalne skladnosti 
- Transferne cene
- Davčno svetovanje na področju osebnih davkov
- Davčni skrbni pregledi
Transakcijske storitve:
- svetovanje pri prevzemih in združitvah
- podpora pri transakcijah
- storitve prestrukturiranja
- storitve vrednotenja, poslovnega modeliranja in pregled poslovnega načrta


Sodelavec za področje davčno računovodskega svetovanja

Izkušen svetovalec na oddelku strategij in transakcij (SaT – Strategy and Transactions)

Na oddelku strategij in transakcij (angl. SaT – Strategy and Transactions) nudimo našim strankam pomoč pri doseganju strateških ciljev, bodisi ob združitvah in prevzemih podjetij, dezinvestiranju, ali pri iskanju novih virov financiranja. 

Sodelujemo s širokim naborom različnih strank, in sicer delamo tako z vodilnimi podjetji v Sloveniji, kot tudi z največjimi mednarodnimi podjetji iz različnih sektorjev. Pogosto smo angažirani na kompleksnih projektih, ki zahtevajo sodelovanje z našimi kolegi ter zunanjimi strokovnjaki iz različnih področij v različnih pravnih, davčnih in poslovnih okoljih. 

Naša ključna storitev je izvedba finančnih skrbnih pregledov, ki med drugim zajema oceno finančne pozicije ter projekcij prihodnjega poslovanja ciljnega podjetja, identifikacijo priložnosti in ključnih tveganj za investitorja, izvedbo analiz občutljivosti poslovanja na izbrane parametre ter poročanje o ključnih ugotovitvah našim strankam, njihovim bankam, oziroma drugim poslovnim partnerjem in deležnikom.

Priložnost

Pri svojem delu boste sodelovali z izkušenimi strokovnjaki na področju skrbnih pregledov (angl. TS – transaction support), pri čemer boste spoznali in razvili veščine, ki jih potrebujete za opravljanje finančnega skrbnega pregleda v različnih podjetjih ter gospodarskih sektorjih. Delovne naloge vas bodo vodile po vsej Sloveniji, pa tudi v tujino. Pri delu na projektih boste praviloma sodelovali s širšo skupino strokovnjakov z različnih strokovnih področij.  
 
Tekom svoje kariere pri EY boste imeli priložnost sodelovati z vodilnimi strokovnjaki pri vse bolj zahtevnih transakcijah, začeli boste graditi odnose s strankami in drugimi deležniki, ter prevzeli širšo vlogo znotraj našega podjetja.  

Vaše ključne odgovornosti

Na delovnem mestu izkušenega svetovalca (angl. Senior) v oddelku strategij in transakcij (angl. SaT – Strategy and Transactions) boste ključni član skupine za izvajanje finančnih skrbnih pregledov (angl.TS – Transaction Support). Vaše delovne naloge bodo med drug zajemale samostojno analizo finančnih podatkov in ključnih trendov uspešnosti poslovanja analiziranih podjetij. S predstavniki poslovodstva se boste pogovarjali o glavnih vzvodih uspešnosti poslovanja ter ključnih predpostavkah v finančnih projekcijah ter pripravljali poročila o ugotovitvah in priporočilih glede ključnih finančnih in poslovnih vidikov posamezne transakcije. 

Kaj pričakujemo

 • Komercialno razmišljanje in analitične sposobnosti 
 • Sposobnost sodelovanja v ekipi, samoiniciativnost 
 • Usmerjenost na podrobnosti ter logični in metodični pristop k delu
 • Sposobnost dela v ekipi in dobre komunikacijske veščine 

Pogoji za prijavo

 • 2-3 leta izkušenj na področju finančnega svetovanja ali revizije 
 • Aktivno znanje slovenskega jezika 
 • Aktivno znanje angleškega jezika  
 • Zaključen visokošolski študij (po možnosti s področja korporativnih financ ali računovodstva)
 • Dobro poznavanje Microsoft orodij (Excel, Word, PowerPoint)
 • Motiviranost za posredovanje visokokakovostnih storitev 

Dodatne prednosti: 

 • Izkušnje s področja izvajanja finančnih skrbnih pregledov
 • ACCA, CFA ali druge primerljive strokovne kvalifikacije 
 • Znanje drugih jezikov 
 • Izpit oziroma formalna izobrazba na področju vrednotenja podjetij 
 • Izkušnje s pripravo in pisanjem strokovnih poročil

Koga iščemo

Hitro osvajanje novih spretnosti, radovednost, postavljanje vprašanj in samozavest za predlaganje morebitnih izboljšav so bistvenega pomena za uspešnega kandidata. Če imate pravo kombinacijo tehničnega znanja in komunikacijskih veščin, je to delovno mesto idealno za vas.

Kaj vam ponujamo

Naš celovit paket  nagrajevanja vključuje možnost prilagodljivega delovnega in poklicnega razvoja,  dodatno zdravstveno zavarovanje ter širok spekter družbenih in športnih aktivnosti. Poleg tega boste deležni: 

 • podpore in usposabljanja, ki ga vodijo nekateri naši najbolj zanimivi kolegi ter možnost za pridobitev dodatnih strokovnih kvalifikacij kot sta CFA in ACCA,
 • imeli boste priložnost za razvoj novih spretnosti in napredovanje,
 • inovativen sistem ugotavljanja uspešnosti in načrtovanja kariernega razvoja, znotraj katerega boste lahko našli način dela, ki vam ustreza in
 • priložnosti za delo v mednarodnem okolju.

EY je fleksibilen delodajalec in z veseljem bomo preučili možnost prilagodljivih delovnih pogojev. Prizadevamo si doseči pravo ravnovesje med poslovnim in zasebnim življenjem naših zaposlenih. Medtem, ko od naših strokovnjakov pričakujemo, da bodo potovali in včasih ostali na lokaciji strank, naš prilagodljiv način dela spodbuja ravnovesje med poslovnim in zasebnim življenjem.
 
Ponujamo sodelovanje v obliki pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Izbrani kandidat bo z delom pričel takoj. Prijave zbiramo do 26. 11. 2020 s prijavo na email kaja.prosenc@si.ey.com. Prijava naj vsebuje Europass CV v slovenščini in angleščini ter motivacijsko pismo prav tako v obeh jezikih.

O podjetju EY
Kot vodilno podjetje na področju storitev dajanja zagotovil, davčnih storitev in transakcijskih storitev želimo zaposlovati ljudi, ki bodo svoje delo opravljali z navdušenjem in nam tako pomagali graditi boljše poslovno okolje. Ponujamo vam usposabljanja, različne delovne priložnosti in kreativno svobodo, saj verjamemo, da je to temelj uspeha. Ne glede na to, kdaj se nam pridružite in kako dolgo ostanete, želimo, da izjemna EY izkušnja z vami ostane vse življenje.

Več o podjetju na https://www.ey.com/sl_si/careers.

Če ustrezate zgoraj navedenim pogojem, nas čimprej kontaktirajte.

Naj vaše delo res šteje.

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.

Opis delovnega mesta

Izkušen svetovalec na oddelku strategij in transakcij (SaT – Strategy and Transactions)


Na oddelku strategij in transakcij (angl. SaT – Strategy and Transactions) nudimo našim strankam pomoč pri doseganju strateških ciljev, bodisi ob združitvah in prevzemih podjetij, dezinvestiranju, ali pri iskanju novih virov financiranja.

Sodelujemo s širokim naborom različnih strank, in sicer delamo tako z vodilnimi podjetji v Sloveniji, kot tudi z največjimi mednarodnimi podjetji iz različnih sektorjev. Pogosto smo angažirani na kompleksnih projektih, ki zahtevajo sodelovanje z našimi kolegi ter zunanjimi strokovnjaki iz različnih področij v različnih pravnih, davčnih in poslovnih okoljih.

Naša ključna storitev je izvedba finančnih skrbnih pregledov, ki med drugim zajema oceno finančne pozicije ter projekcij prihodnjega poslovanja ciljnega podjetja, identifikacijo priložnosti in ključnih tveganj za investitorja, izvedbo analiz občutljivosti poslovanja na izbrane parametre ter poročanje o ključnih ugotovitvah našim strankam, njihovim bankam, oziroma drugim poslovnim partnerjem in deležnikom.


Priložnost
Pri svojem delu boste sodelovali z izkušenimi strokovnjaki na področju skrbnih pregledov (angl. TS – transaction support), pri čemer boste spoznali in razvili veščine, ki jih potrebujete za opravljanje finančnega skrbnega pregleda v različnih podjetjih ter gospodarskih sektorjih. Delovne naloge vas bodo vodile po vsej Sloveniji, pa tudi v tujino. Pri delu na projektih boste praviloma sodelovali s širšo skupino strokovnjakov z različnih strokovnih področij.

Tekom svoje kariere pri EY boste imeli priložnost sodelovati z vodilnimi strokovnjaki pri vse bolj zahtevnih transakcijah, začeli boste graditi odnose s strankami in drugimi deležniki, ter prevzeli širšo vlogo znotraj našega podjetja.

Vaše ključne odgovornosti
Na delovnem mestu izkušenega svetovalca (angl. Senior) v oddelku strategij in transakcij (angl. SaT – Strategy and Transactions) boste ključni član skupine za izvajanje finančnih skrbnih pregledov (angl.TS – Transaction Support). Vaše delovne naloge bodo med drug zajemale samostojno analizo finančnih podatkov in ključnih trendov uspešnosti poslovanja analiziranih podjetij. S predstavniki poslovodstva se boste pogovarjali o glavnih vzvodih uspešnosti poslovanja ter ključnih predpostavkah v finančnih projekcijah ter pripravljali poročila o ugotovitvah in priporočilih glede ključnih finančnih in poslovnih vidikov posamezne transakcije.

Kaj pričakujemo

• Komercialno razmišljanje in analitične sposobnosti
• Sposobnost sodelovanja v ekipi, samoiniciativnost
• Usmerjenost na podrobnosti ter logični in metodični pristop k delu
• Sposobnost dela v ekipi in dobre komunikacijske veščine

Pogoji za prijavo
• 2-3 leta izkušenj na področju finančnega svetovanja ali revizije
• Aktivno znanje slovenskega jezika
• Aktivno znanje angleškega jezika
• Zaključen visokošolski študij (po možnosti s področja korporativnih financ ali računovodstva)
• Dobro poznavanje Microsoft orodij (Excel, Word, PowerPoint)
• Motiviranost za posredovanje visokokakovostnih storitev

Dodatne prednosti:
• Izkušnje s področja izvajanja finančnih skrbnih pregledov
• ACCA, CFA ali druge primerljive strokovne kvalifikacije
• Znanje drugih jezikov
• Izpit oziroma formalna izobrazba na področju vrednotenja podjetij
• Izkušnje s pripravo in pisanjem strokovnih poročil

Koga iščemo
Hitro osvajanje novih spretnosti, radovednost, postavljanje vprašanj in samozavest za predlaganje morebitnih izboljšav so bistvenega pomena za uspešnega kandidata. Če imate pravo kombinacijo tehničnega znanja in komunikacijskih veščin, je to delovno mesto idealno za vas.

Kaj nudimo

Naš celovit paket nagrajevanja vključuje možnost prilagodljivega delovnega in poklicnega razvoja, dodatno zdravstveno zavarovanje ter širok spekter družbenih in športnih aktivnosti. Poleg tega boste deležni:
• podpore in usposabljanja, ki ga vodijo nekateri naši najbolj zanimivi kolegi ter možnost za pridobitev dodatnih strokovnih kvalifikacij kot sta CFA in ACCA,
• imeli boste priložnost za razvoj novih spretnosti in napredovanje,
• inovativen sistem ugotavljanja uspešnosti in načrtovanja kariernega razvoja, znotraj katerega boste lahko našli način dela, ki vam ustreza in
• priložnosti za delo v mednarodnem okolju.
EY je fleksibilen delodajalec in z veseljem bomo preučili možnost prilagodljivih delovnih pogojev. Prizadevamo si doseči pravo ravnovesje med poslovnim in zasebnim življenjem naših zaposlenih. Medtem, ko od naših strokovnjakov pričakujemo, da bodo potovali in včasih ostali na lokaciji strank, naš prilagodljiv način dela spodbuja ravnovesje med poslovnim in zasebnim življenjem.

Ponujamo sodelovanje v obliki pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Izbrani kandidat bo z delom pričel takoj. Prijave zbiramo do 26. 11. 2020 s prijavo na email kaja.prosenc@si.ey.com. Prijava naj vsebuje Europass CV v slovenščini in angleščini ter motivacijsko pismo prav tako v obeh jezikih.

O podjetju EY
Kot vodilno podjetje na področju storitev dajanja zagotovil, davčnih storitev in transakcijskih storitev želimo zaposlovati ljudi, ki bodo svoje delo opravljali z navdušenjem in nam tako pomagali graditi boljše poslovno okolje. Ponujamo vam usposabljanja, različne delovne priložnosti in kreativno svobodo, saj verjamemo, da je to temelj uspeha. Ne glede na to, kdaj se nam pridružite in kako dolgo ostanete, želimo, da izjemna EY izkušnja z vami ostane vse življenje.
Več o podjetju na https://www.ey.com/sl_si/careers.

Če ustrezate zgoraj navedenim pogojem, nas čimprej kontaktirajte.

Naj vaše delo res šteje.

Izberi področje dela