Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2024

15.3.2024
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Ljubljana
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
ZRC SAZU
Novi trg 2
1000 Ljubljana


Dejavnost:
Podjetniške in poslovne storitve

Število zaposlenih:
250 do 499 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):


Spletna stran:

H019001 Asistent z doktoratom (M/Ž)

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) je javni raziskovalni zavod, sestavljen iz 18 inštitutov, uprave in založbe. Je osrednja slovenska znanstvena ustanova na področju humanistike, raziskovalno delo pa sega tudi na področje družboslovja, naravoslovja, tehnike in družbene medicine. 

Vizija ZRC SAZU je utrditi položaj vrhunske, nacionalno in mednarodno ugledne in prepoznavne raziskovalne ustanove, ki temelji na dolgoletni tradiciji in zbranem institucionalnem znanju visoko usposobljenih, izkušenih in ustvarjalnih sodelavk in sodelavcev več generacij, ki se kritično in odgovorno lotevajo dolgoročnih in aktualnih raziskav, s svojimi odličnimi dosežki bogatijo zakladnico znanosti ter prispevajo k reševanju družbenih izzivov.

Kratek povzetek:
ZRC SAZU je javni raziskovalni zavod z več kot 400 zaposlenimi. V našo ekipo vabimo kandidatke ali kandidate za zasedbo delovnega mesta MLADI RAZISKOVALEC, Šifra DM: H017002, (M/Ž).


MLADI RAZISKOVALEC, Šifra DM: H017002, (M/Ž)

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 2, Ljubljana, na podlagi 12. člena Pravilnika o izboru in financiranju usposabljanja mladih raziskovalk in raziskovalcev v obdobju 2022-2027 (št. P-2022-1) in Splošnega akta o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 87/22 in 103/22 – popr.) objavlja

Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2024

Predmet javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je izbor osmih mladih raziskovalcev, ki bodo v okviru programske skupine predvidoma s 1. 10. 2024 pričeli z usposabljanjem za pridobitev doktorata znanosti.

Mentorji in prosta delovna mesta

Kandidati se lahko prijavijo na razpisana delovna mesta pri naslednjih mentorjih/cah:

Raziskovalni program: Pogoji in problemi sodobne filozofije
Prosta mesta: 1
Mentor: dr. Tadej Troha
Področje/podpodročje: filozofija
 
Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU. Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da bo imel/a izobrazbo s področja humanistike in družboslovja. Zaželene so predvsem izkušnje pri analizi zahtevnih filozofskih in drugih teoretskih besedil. Raziskovalno delo bo usmerjeno predvsem v študij filozofije 20. stoletja in njenih povezav s preostalimi teoretskimi pristopi. Prednost imajo kandidati/ke z izkazano sposobnostjo samostojnega raziskovalnega dela. Zaželena je sposobnost vključevanja v skupinsko delo. Program usposabljanja in natančna vsebina doktorata bosta dokončno dogovorjena z izbrano/nim kandidatko/kandidatom.

Informacije v zvezi z vsebinskimi vprašanji: fi@zrc-sazu.si


Raziskovalni program: Antropološke in prostorske raziskave
Prosta mesta: 1

Mentorica: dr. Maja Petrović-Šteger    
Področje/podpodročje: antropologija; antropologija idej, antropologija časa, antropologija duševnega zdravja, antropologija družbenih preobratov

Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Inštitutu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU. Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da bo imel/a izobrazbo socialno in kulturno antropološke ali druge sorodne smeri. Prednosti imajo kandidati/ke, ki imajo izkušnje s poglobljenim raziskovalnim in terenskim delom. Zaželeno je poznavanje raznolikih antropoloških pristopov, pisanj in metodologij ter odlično znanje angleškega in drugih tujih jezikov. Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da je zainteresiran/a za izvajanje etnografskega dela izven Slovenije. Program usposabljanja in natančna vsebina doktorata bosta dokončno dogovorjena z izbrano/nim kandidatko/kandidatom.

Informacije v vezi z vsebinskimi vprašanji: dr. Maja Petrović-Šteger, e-naslov: maja.petrovic-steger@zrc-sazu.si, tel.: 041 258 119.


Raziskovalni program: Narodna in kulturna identiteta slovenskega izseljenstva v kontekstu raziskovanja migracij
Prosta mesta: 1

Mentor: dr. Aleksej Kalc    
Področje/podpodročje: migracijske študije

Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU. Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da bo imel/a družboslovno ali humanistično izobrazbo. Raziskovalno delo bo usmerjeno v študij sodobnih in/ali preteklih migracijskih procesov. Zaželeno je odlično znanje angleškega jezika. Od kandidata/kandidatke pričakujemo okvirno zamisel o pojavu ali pristopu raziskave. Spodbujamo tako kvalitativne kot kvantitativne pristope ali kombinacijo obojih. Program usposabljanja in natančna vsebina doktorata bosta dokončno dogovorjena z izbrano/nim kandidatko/kandidatom. 

Informacije v vezi z vsebinskimi vprašanji: dr. Aleksej Kalc, e-naslov: akalc@zrc-sazu.si, tel.: 01 4706 484).


Raziskovalni program: Raziskovanje krasa
Prosta mesta: 1

Mentorica: dr. Nataša Viršek Ravbar
Področje/podpodročje: geografija, geologija ali druge naravoslovne znanosti; krasoslovje

Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU. Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da bo imel/a magistrsko izobrazbo na področju znanosti o Zemlji, npr. geografije, geologije ali drugih sorodnih naravoslovnih smeri. Raziskovalno delo bo usmerjeno v študije vplivov okoljskih sprememb na kraške vodonosnike. Zato je zaželeno poznavanje krasa in jam ter sposobnost dela v skupini. Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da je zainteresiran/a za delo za računalnikom, terensko in laboratorijsko delo ter izobraževanja doma ter v tujini. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami s kartografskim delom, obdelavo in analizo podatkov ter udeležbo na podobnih raziskovalnih projektih. Program usposabljanja in natančna vsebina doktorata bosta dokončno dogovorjena z izbrano/nim kandidatko/kandidatom.

Informacije v vezi z vsebinskimi vprašanji: e-naslov: izrk@zrc-sazu.si, tel.: 05 7001 900.


Raziskovalni program: Paleontologija in sedimentarna geologija

Prosta mesta: 1

Mentorica: dr. Andrea Martín Pérez
Področje/podpodročje: paleontologija in sedimentarna geologija; sedimentologija kopenskih karbonatov

Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Paleontološkem Inštitutu Ivana Rakovca ZRC SAZU. Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da bo imel/a izobrazbo s področja geologije ali sorodnih ved. Raziskovalno delo bo potekalo na področju sedimentologije kopenskih karbonatov s poudarkom na preučevanju vloge geobioloških procesov in zgodnje diageneze v paleookoljskem zapisu. Prednosti imajo kandidati/ke z izkušnjami s področij sedimentarne petrografije, geokemije, paleoekologije in/ali paleoklimatologije. Zaželena je sposobnost samostojnega in skupinskega dela, dobre komunikacijske sposobnosti, samoiniciativnost in odlično znanje angleškega jezika. Od kandidata/kandidatke pričakujemo interes za samostojno raziskovalno delo v laboratoriju in na terenu doma in v tujini ter za uvajanje novih metod in naprednih instrumentalnih tehnik. Od kandidata se pričakuje vpis na doktorski študij na Podiplomski šoli ZRC SAZU. Program usposabljanja in natančna vsebina doktorata bosta dokončno dogovorjena z izbranim/o kandidatom/kandidatko.

Informacije: dr. Andrea Martín Pérez, e-naslov: andrea.martin-perez@zrc-sazu.si, tel.: 01 470 6376.


Raziskovalni program: Umetnost na slovenskem stičišču kultur
Prosta mesta: 1

Mentor: dr. Franci Lazarini

Področje/podpodročje: umetnostna zgodovina, arhitektura 19. in 20. stoletja

Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Umetnostnozgodovinskem inštitutu Franceta Steleta ZRC SAZU. Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da bo imel/a izobrazbo umetnostnozgodovinske ali druge sorodne smeri (arhitektura, kulturna dediščina, etnologija, krajinska arhitektura itd.). Zaželene so predvsem izkušnje z arhivskim in terenskim delom. Raziskovalno delo bo usmerjeno predvsem v študij arhitekture 19. in/ali 20. stoletja. Prednosti imajo kandidati/ke z dosedanjimi delovnimi izkušnjami na področju umetnostne zgodovine, ki obvladajo osnovne veščine dela z arhivskimi viri in terenskega dela (fotodokumentacija, …). Zaželena je sposobnost dela v skupini, komunikacijske sposobnosti, izkušnje z raziskovalnim delom v tujini, izkušnje z raziskovalnim delom v arhivih, odlično znanje angleškega jezika, bralno razumevanje nemškega jezika, vozniški izpit B kategorije. Program usposabljanja in natančna vsebina doktorata bosta dokončno dogovorjena z izbrano/nim kandidatko/kandidatom.

Informacije v zvezi z vsebinskimi vprašanji: dr. Franci Lazarini, e-naslov: franci.lazarini@zrc-sazu.si, tel.: 01 4706 518.


Raziskovalni program: Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti
Prosta mesta: 1

Mentorica: dr. Neva Makuc

Področje/podpodročje: zgodovina; srednjeveška zgodovina

Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU. Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da bo imel/a izobrazbo s področja zgodovinskih ved. Raziskovalno delo bo usmerjeno predvsem v študij poznosrednjeveške zgodovine Goriške. Pogoj je znanje latinskega in nemškega jezika. Prednost bodo imeli kandidati zainteresirani za preučevanje starejšega obdobja zgodovine ter za delo v knjižnicah in arhivih. Pričakuje se tudi motivacijsko pismo. Zaželene so komunikacijske sposobnosti, sposobnost tako samostojnega dela kot dela v skupini, nekonfliktna komunikacija, pripravljenost na vseživljenjsko izpopolnjevanje (tudi v tujini), znanje italijanskega in angleškega jezika, poznavanje pomožnih zgodovinskih ved, zlasti paleografije in diplomatike, ter osnovne računalniške spretnost. Program usposabljanja in natančna vsebina doktorata bosta dokončno dogovorjena z izbrano/nim kandidatko/kandidatom.

Informacije v vezi z vsebinskimi vprašanji: dr. Neva Makuc, neva.makuc@zrc-sazu.si, tel. 05 3357 324. V primeru odsotnosti: dr. Petra Svoljšak, petra.svoljsak@zrc-sazu.si, tel. 040 641 710.


Raziskovalni program: Geografija Slovenije
Prosta mesta: 1

Mentor: dr. Matjaž Geršič

Področje/podpodročje: regionalna geografija; zemljepisna imena

Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Inštitutu Geografskem inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da bo imel/a izobrazbo geografske, jezikoslovne, zgodovinske ali druge sorodne smeri. Zaželene so predvsem izkušnje z raziskovalnim in projektnim delom ter znanjem GIS-ov. Raziskovalno delo bo usmerjeno predvsem v študij regionalne geografije s poudarkom na zemljepisnih imenih. Zaželena je sposobnost dela v skupini, komunikacijske spretnosti, znanje tujih jezikov. Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da je zainteresiran/a zainteresiran/a za znanstveno-raziskovalno delo. Program usposabljanja in natančna vsebina doktorata bosta dokončno dogovorjena z izbrano/nim kandidatko/kandidatom.

Informacije v vezi z vsebinskimi vprašanji: dr. Matjaž Geršič, e-naslov: matjaz.gersic@zrc-sazu.si, tel.: 01 4706 509.

ali

Mentorica: dr. Mateja Šmid Hribar 

Področje/podpodročje: humana geografija; raba tal, ekosistemske storitve

Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Geografskem inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da bo imel/a izobrazbo geografske ali druge sorodne smeri. Zaželene so predvsem izkušnje z interdisciplinarnim projektnim in/ali raziskovalnim delom ter poznavanje GIS orodij. Raziskovalno delo bo usmerjeno predvsem v študij humane geografije s poudarkom na rabi tal in upravljanju s prostorom. Zaželena je proaktivnost, veselje do raziskovalnega dela in dela v skupini ter dobre komunikacijske sposobnosti. Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da je zainteresiran/a za interdisciplinarno znanstveno-raziskovalno delo, osredotočeno na preučevanje interakcije med človekom in naravo. Program usposabljanja in natančna vsebina doktorata bosta dokončno dogovorjena z izbrano/nim kandidatko/kandidatom.

Informacije v vezi z vsebinskimi vprašanji: dr. Mateja Šmid Hribar, e-naslov: mateja.smid@zrc-sazu.si, tel. 01 4706 352. 

Izbira kandidata/ke za mladega/o raziskovalca/ko na področju geografije in s tem mentorja/ice bo odvisna izključno od točkovanja vseh prijavljenih kandidatov. 

Pogoji za kandidate za mlade raziskovalce

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • še nima zaključenega doktorata znanosti oziroma pridobljenega znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti,
 • še ni bil zaposlen kot mladi raziskovalec,
 • izkazovati znanje vsaj enega svetovnega jezika,
 • ima zaključen študijski program druge stopnje oziroma ima primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini (kandidati, ki ob prijavi na razpis še ne bodo imeli zaključenega študijskega programa druge stopnje, morajo študij zaključiti najkasneje do 15. septembra tekočega leta),
 • povprečno oceno vseh izpitov in vaj na študijskem programu druge stopnje ima najmanj 8,00 (upošteva se tudi ocena magistrskega dela),
 • od zaključka študijskega programa druge stopnje oziroma izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven oziroma primerljivega študijskega programa, doseženega v tujini, niso minila več kot 4 leta (upošteva se leto zaključka). Obdobje se lahko, iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo podaljša za čas upravičene odsotnosti, zaradi drugih oblik upravičenih odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, pa samo, če gre za neprekinjeno odsotnost, daljšo od šestih mesecev, in sicer največ za čas upravičene odsotnosti,
 • se pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi vpiše (preko spletnega portala eVŠ) v prvi ali drugi letnik študijskega programa tretje stopnje.

Tujci oz. kandidati za mladega raziskovalca, ki so zaključili študij v tujini, morajo imeti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi urejeno vso potrebno dokumentacijo za zaposlitev v Republiki Sloveniji. Če kandidat za mladega raziskovalca ni opravil študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program v Republiki Sloveniji, mora pridobiti odločbo visokošolskega zavoda o priznavanju tujega izobraževanja za namen izobraževanja v Republiki Sloveniji.

Merila za ocenjevanje

 • povprečna ocena študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program (3 točke za povprečno oceno od vključno 9 do 10 in 1 točka za povprečno oceno od vključno 8 do 8,99),
 • prejete nagrade oziroma priznanja (univerzitetna nagrada 1 točka, druge nagrade oz. priznanja za strokovno delo po 0,50 točke za vsako, vendar za vse nagrade oz. priznanja skupaj največ 2,00 točki),
 • objavljeni strokovni ali znanstveni članki (do 1,00 točka za avtorstvo ali sorazmerni del za soavtorstvo, vendar največ 2,00 točki skupaj),
 • sodelovanje pri raziskovalnem delu (do 2,00 točki),
 • ocena razgovora s kandidatom (do 10,00 točk).

Čas sklenitve delovnega razmerja 

ZRC SAZU z izbranim kandidatom za mladega raziskovalca sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas, in sicer za čas usposabljanja, ki je enak času financiranja (mlade raziskovalce se financira do doktorata znanosti, vendar največ 4 leta - če je kandidat za mladega raziskovalca ob nastopu zaposlitve vpisan v drugi letnik doktorskega študijskega programa, se njegovo usposabljanje financira do doktorata znanosti, vendar največ 3 leta. Pogodba o zaposlitvi preneha, če mladi raziskovalec zaključi usposabljanje (doktorira) pred predvidenim iztekom pogodbe.

Obveznosti mladega raziskovalca

Mladi raziskovalec mora uspešno zagovarjati doktorsko dizertacijo najkasneje v enem letu po prenehanju pogodbe o zaposlitvi.

Če mladi raziskovalec predčasno prekine usposabljanje, mu delovno razmerje preneha. Zahtevo po prekinitvi usposabljanja lahko poda tudi mentor zaradi neizpolnjevanja obveznosti mladega raziskovalca. 

Mladi raziskovalec, ki mu pogodba o zaposlitvi preneha pred predvidenim zaključkom usposabljanja in usposabljanja ne zaključi z uspešnim zagovorom doktorske disertacije, je dolžan ZRC SAZU povrniti vse stroške šolnin, ki jih je kril delodajalec. Enako velja za mladega raziskovalca, ki ne zaključi doktorskega študija najpozneje v enem letu po izteku pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za čas usposabljanja.

Način prijave in rok za oddajo prijav

Prijava mora prispeti v vložišče ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, najpozneje 15. 4. 2024 do 14.00, ne glede na način pošiljanja. V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) z oznako »Razpis za MR - Ne odpiraj - javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2024« je lahko samo ena prijava za eno delovno mesto. Kandidati lahko prijavo do roka oddajo tudi osebno v vložišču ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana. 

Prijava na javni razpis mora vsebovati:

 • življenjepis in motivacijsko pismo,
 • podpisan prijavni obrazec z označenimi izjavami,
 • dokazilo o izobrazbi, če je kandidat že zaključil šolanje (fotokopija diplome študijskega programa druge stopnje),
 • dokazilo o povprečni oceni študijskega programa druge stopnje (tj. dodatek k diplomi oz. uradno potrjen seznam vseh opravljenih izpitov in vaj, iz katerega je razvidna povprečna študijska ocena izračunana na 2 decimalki natančno),
 • dokazilo o znanju svetovnega jezika (npr. maturitetno spričevalo,…)
 • potrdilo o vpisu na podiplomski študij tretje stopnje in dokazilo o opravljenih obveznostih, če je kandidat že vpisan.

Prijavi so lahko, za namen ocenjevanja skladno s postavljenimi merili, priložene še sledeče priloge:

 • dokazilo o prejetih nagradah in priznanjih, 
 • seznam objavljenih znanstvenih člankov,
 • dokazilo o sodelovanju pri raziskovalnem delu,
 • ustrezna dokazila s katerimi dokazujete upravičene odsotnosti za izpolnjevanje pogoja o letih po zaključku študija iz 6. alineje 3. točke tega razpisa.

Informacije v vezi s formalnimi postopki: mag. Jelka Pekolj (e-naslov: jelka.pekolj@zrc-sazu.si; tel. 01 4706 459).

Izbor kandidatov

V postopku izbora bodo obravnavane le pravočasne in popolne prijave, ki bodo izpolnjevale razpisane pogoje.

Mladega raziskovalca predlaga mentor v soglasju z vodjo programske skupine in predstojnikom inštituta. 

Kandidati bodo o izboru obveščeni skladno z Zakonom o delovnih razmerjih. Izbrani kandidati bodo na elektronski naslov, naveden v prijavnem obrazcu, pozvani, da v 3 delovnih dneh sporočijo, ali sprejemajo zaposlitev kot mladi raziskovalci. 

Opozorilo:

Izbrani kandidati za mlade raziskovalce se morajo posebej prijaviti na razpis za vpis v podiplomske študijske programe v študijskem letu 2024/2025 in potrdilo o vpisu na študijski program tretje stopnje predložiti ZRC SAZU pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.

Kandidati, ki se ne bodo vpisali v podiplomski študij do vpisnih rokov preko sistema eVŠ, ne bodo mogli skleniti pogodbe o usposabljanju mladih raziskovalcev z ZRC SAZU.

Prijavni obrazec je dostopen na spletni povezavi.

Vabljeni k prijavi!

Ne odlašaj!
Še 3 dni za prijavo.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

Področja dela (za potrebe objave po kategorijah):
- Javni sektor, nevladne organizacije
- Znanost, tehnologija

Opis delodajalca:
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) je javni raziskovalni zavod, sestavljen iz 18 inštitutov, uprave in založbe. Je osrednja slovenska znanstvena ustanova na področju humanistike, raziskovalno delo pa sega tudi na področje družboslovja, naravoslovja, tehnike in družbene medicine.

Vizija ZRC SAZU je utrditi položaj vrhunske, nacionalno in mednarodno ugledne in prepoznavne raziskovalne ustanove, ki temelji na dolgoletni tradiciji in zbranem institucionalnem znanju visoko usposobljenih, izkušenih in ustvarjalnih sodelavk in sodelavcev več generacij, ki se kritično in odgovorno lotevajo dolgoročnih in aktualnih raziskav, s svojimi odličnimi dosežki bogatijo zakladnico znanosti ter prispevajo k reševanju družbenih izzivov.

Kratek povzetek:
ZRC SAZU je javni raziskovalni zavod z več kot 400 zaposlenimi. V našo ekipo vabimo kandidatke ali kandidate za zasedbo delovnega mesta MLADI RAZISKOVALEC, Šifra DM: H017002, (M/Ž).

Delovno mesto: MLADI RAZISKOVALEC, Šifra DM: H017002, (M/Ž)


Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 2, Ljubljana, na podlagi 12. člena Pravilnika o izboru in financiranju usposabljanja mladih raziskovalk in raziskovalcev v obdobju 2022-2027 (št. P-2022-1) in Splošnega akta o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 87/22 in 103/22 – popr.) objavlja


Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2024


1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor osmih mladih raziskovalcev, ki bodo v okviru programske skupine predvidoma s 1. 10. 2024 pričeli z usposabljanjem za pridobitev doktorata znanosti.

2. Mentorji in prosta delovna mesta
Kandidati se lahko prijavijo na razpisana delovna mesta pri naslednjih mentorjih/cah:

Raziskovalni program: Pogoji in problemi sodobne filozofije
Prosta mesta: 1
Mentor: dr. Tadej Troha
Področje/podpodročje: filozofija

Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU. Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da bo imel/a izobrazbo s področja humanistike in družboslovja. Zaželene so predvsem izkušnje pri analizi zahtevnih filozofskih in drugih teoretskih besedil. Raziskovalno delo bo usmerjeno predvsem v študij filozofije 20. stoletja in njenih povezav s preostalimi teoretskimi pristopi. Prednost imajo kandidati/ke z izkazano sposobnostjo samostojnega raziskovalnega dela. Zaželena je sposobnost vključevanja v skupinsko delo. Program usposabljanja in natančna vsebina doktorata bosta dokončno dogovorjena z izbrano/nim kandidatko/kandidatom.

Informacije v zvezi z vsebinskimi vprašanji: fi@zrc-sazu.si

Raziskovalni program: Antropološke in prostorske raziskave
Prosta mesta: 1
Mentorica: dr. Maja Petrović-Šteger
Področje/podpodročje: antropologija; antropologija idej, antropologija časa, antropologija duševnega zdravja, antropologija družbenih preobratov

Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Inštitutu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU. Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da bo imel/a izobrazbo socialno in kulturno antropološke ali druge sorodne smeri. Prednosti imajo kandidati/ke, ki imajo izkušnje s poglobljenim raziskovalnim in terenskim delom. Zaželeno je poznavanje raznolikih antropoloških pristopov, pisanj in metodologij ter odlično znanje angleškega in drugih tujih jezikov. Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da je zainteresiran/a za izvajanje etnografskega dela izven Slovenije. Program usposabljanja in natančna vsebina doktorata bosta dokončno dogovorjena z izbrano/nim kandidatko/kandidatom.

Informacije v vezi z vsebinskimi vprašanji: dr. Maja Petrović-Šteger, e-naslov: maja.petrovic-steger@zrc-sazu.si, tel.: 041 258 119.

Raziskovalni program: Narodna in kulturna identiteta slovenskega izseljenstva v kontekstu raziskovanja migracij
Prosta mesta: 1
Mentor: dr. Aleksej Kalc
Področje/podpodročje: migracijske študije

Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU. Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da bo imel/a družboslovno ali humanistično izobrazbo. Raziskovalno delo bo usmerjeno v študij sodobnih in/ali preteklih migracijskih procesov. Zaželeno je odlično znanje angleškega jezika. Od kandidata/kandidatke pričakujemo okvirno zamisel o pojavu ali pristopu raziskave. Spodbujamo tako kvalitativne kot kvantitativne pristope ali kombinacijo obojih. Program usposabljanja in natančna vsebina doktorata bosta dokončno dogovorjena z izbrano/nim kandidatko/kandidatom.

Informacije v vezi z vsebinskimi vprašanji: dr. Aleksej Kalc, e-naslov: akalc@zrc-sazu.si, tel.: 01 4706 484).

Raziskovalni program: Raziskovanje krasa
Prosta mesta: 1
Mentorica: dr. Nataša Viršek Ravbar
Področje/podpodročje: geografija, geologija ali druge naravoslovne znanosti; krasoslovje

Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU. Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da bo imel/a magistrsko izobrazbo na področju znanosti o Zemlji, npr. geografije, geologije ali drugih sorodnih naravoslovnih smeri. Raziskovalno delo bo usmerjeno v študije vplivov okoljskih sprememb na kraške vodonosnike. Zato je zaželeno poznavanje krasa in jam ter sposobnost dela v skupini. Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da je zainteresiran/a za delo za računalnikom, terensko in laboratorijsko delo ter izobraževanja doma ter v tujini. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami s kartografskim delom, obdelavo in analizo podatkov ter udeležbo na podobnih raziskovalnih projektih. Program usposabljanja in natančna vsebina doktorata bosta dokončno dogovorjena z izbrano/nim kandidatko/kandidatom.

Informacije v vezi z vsebinskimi vprašanji: e-naslov: izrk@zrc-sazu.si, tel.: 05 7001 900.

Raziskovalni program: Paleontologija in sedimentarna geologija
Prosta mesta: 1
Mentorica: dr. Andrea Martín Pérez
Področje/podpodročje: paleontologija in sedimentarna geologija; sedimentologija kopenskih karbonatov

Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Paleontološkem Inštitutu Ivana Rakovca ZRC SAZU. Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da bo imel/a izobrazbo s področja geologije ali sorodnih ved. Raziskovalno delo bo potekalo na področju sedimentologije kopenskih karbonatov s poudarkom na preučevanju vloge geobioloških procesov in zgodnje diageneze v paleookoljskem zapisu. Prednosti imajo kandidati/ke z izkušnjami s področij sedimentarne petrografije, geokemije, paleoekologije in/ali paleoklimatologije. Zaželena je sposobnost samostojnega in skupinskega dela, dobre komunikacijske sposobnosti, samoiniciativnost in odlično znanje angleškega jezika. Od kandidata/kandidatke pričakujemo interes za samostojno raziskovalno delo v laboratoriju in na terenu doma in v tujini ter za uvajanje novih metod in naprednih instrumentalnih tehnik. Od kandidata se pričakuje vpis na doktorski študij na Podiplomski šoli ZRC SAZU. Program usposabljanja in natančna vsebina doktorata bosta dokončno dogovorjena z izbranim/o kandidatom/kandidatko.

Informacije: dr. Andrea Martín Pérez, e-naslov: andrea.martin-perez@zrc-sazu.si, tel.: 01 470 6376.

Raziskovalni program: Umetnost na slovenskem stičišču kultur
Prosta mesta: 1
Mentor: dr. Franci Lazarini
Področje/podpodročje: umetnostna zgodovina, arhitektura 19. in 20. stoletja

Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Umetnostnozgodovinskem inštitutu Franceta Steleta ZRC SAZU. Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da bo imel/a izobrazbo umetnostnozgodovinske ali druge sorodne smeri (arhitektura, kulturna dediščina, etnologija, krajinska arhitektura itd.). Zaželene so predvsem izkušnje z arhivskim in terenskim delom. Raziskovalno delo bo usmerjeno predvsem v študij arhitekture 19. in/ali 20. stoletja. Prednosti imajo kandidati/ke z dosedanjimi delovnimi izkušnjami na področju umetnostne zgodovine, ki obvladajo osnovne veščine dela z arhivskimi viri in terenskega dela (fotodokumentacija, …). Zaželena je sposobnost dela v skupini, komunikacijske sposobnosti, izkušnje z raziskovalnim delom v tujini, izkušnje z raziskovalnim delom v arhivih, odlično znanje angleškega jezika, bralno razumevanje nemškega jezika, vozniški izpit B kategorije. Program usposabljanja in natančna vsebina doktorata bosta dokončno dogovorjena z izbrano/nim kandidatko/kandidatom.

Informacije v zvezi z vsebinskimi vprašanji: dr. Franci Lazarini, e-naslov: franci.lazarini@zrc-sazu.si, tel.: 01 4706 518.

Raziskovalni program: Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti
Prosta mesta: 1
Mentorica: dr. Neva Makuc
Področje/podpodročje: zgodovina; srednjeveška zgodovina

Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU. Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da bo imel/a izobrazbo s področja zgodovinskih ved. Raziskovalno delo bo usmerjeno predvsem v študij poznosrednjeveške zgodovine Goriške. Pogoj je znanje latinskega in nemškega jezika. Prednost bodo imeli kandidati zainteresirani za preučevanje starejšega obdobja zgodovine ter za delo v knjižnicah in arhivih. Pričakuje se tudi motivacijsko pismo. Zaželene so komunikacijske sposobnosti, sposobnost tako samostojnega dela kot dela v skupini, nekonfliktna komunikacija, pripravljenost na vseživljenjsko izpopolnjevanje (tudi v tujini), znanje italijanskega in angleškega jezika, poznavanje pomožnih zgodovinskih ved, zlasti paleografije in diplomatike, ter osnovne računalniške spretnost. Program usposabljanja in natančna vsebina doktorata bosta dokončno dogovorjena z izbrano/nim kandidatko/kandidatom.

Informacije v vezi z vsebinskimi vprašanji: dr. Neva Makuc, neva.makuc@zrc-sazu.si, tel. 05 3357 324. V primeru odsotnosti: dr. Petra Svoljšak, petra.svoljsak@zrc-sazu.si, tel. 040 641 710.

Raziskovalni program: Geografija Slovenije
Prosta mesta: 1

Mentor: dr. Matjaž Geršič
Področje/podpodročje: regionalna geografija; zemljepisna imena

Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Inštitutu Geografskem inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da bo imel/a izobrazbo geografske, jezikoslovne, zgodovinske ali druge sorodne smeri. Zaželene so predvsem izkušnje z raziskovalnim in projektnim delom ter znanjem GIS-ov. Raziskovalno delo bo usmerjeno predvsem v študij regionalne geografije s poudarkom na zemljepisnih imenih. Zaželena je sposobnost dela v skupini, komunikacijske spretnosti, znanje tujih jezikov. Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da je zainteresiran/a zainteresiran/a za znanstveno-raziskovalno delo. Program usposabljanja in natančna vsebina doktorata bosta dokončno dogovorjena z izbrano/nim kandidatko/kandidatom.

Informacije v vezi z vsebinskimi vprašanji: dr. Matjaž Geršič, e-naslov: matjaz.gersic@zrc-sazu.si, tel.: 01 4706 509.

ali

Mentorica: dr. Mateja Šmid Hribar
Področje/podpodročje: humana geografija; raba tal, ekosistemske storitve

Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Geografskem inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da bo imel/a izobrazbo geografske ali druge sorodne smeri. Zaželene so predvsem izkušnje z interdisciplinarnim projektnim in/ali raziskovalnim delom ter poznavanje GIS orodij. Raziskovalno delo bo usmerjeno predvsem v študij humane geografije s poudarkom na rabi tal in upravljanju s prostorom. Zaželena je proaktivnost, veselje do raziskovalnega dela in dela v skupini ter dobre komunikacijske sposobnosti. Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da je zainteresiran/a za interdisciplinarno znanstveno-raziskovalno delo, osredotočeno na preučevanje interakcije med človekom in naravo. Program usposabljanja in natančna vsebina doktorata bosta dokončno dogovorjena z izbrano/nim kandidatko/kandidatom.

Informacije v vezi z vsebinskimi vprašanji: dr. Mateja Šmid Hribar, e-naslov: mateja.smid@zrc-sazu.si, tel. 01 4706 352.

Izbira kandidata/ke za mladega/o raziskovalca/ko na področju geografije in s tem mentorja/ice bo odvisna izključno od točkovanja vseh prijavljenih kandidatov.

3. Pogoji za kandidate za mlade raziskovalce
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 še nima zaključenega doktorata znanosti oziroma pridobljenega znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti,
 še ni bil zaposlen kot mladi raziskovalec,
 izkazovati znanje vsaj enega svetovnega jezika,
 ima zaključen študijski program druge stopnje oziroma ima primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini (kandidati, ki ob prijavi na razpis še ne bodo imeli zaključenega študijskega programa druge stopnje, morajo študij zaključiti najkasneje do 15. septembra tekočega leta),
 povprečno oceno vseh izpitov in vaj na študijskem programu druge stopnje ima najmanj 8,00 (upošteva se tudi ocena magistrskega dela),
 od zaključka študijskega programa druge stopnje oziroma izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven oziroma primerljivega študijskega programa, doseženega v tujini, niso minila več kot 4 leta (upošteva se leto zaključka). Obdobje se lahko, iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo podaljša za čas upravičene odsotnosti, zaradi drugih oblik upravičenih odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, pa samo, če gre za neprekinjeno odsotnost, daljšo od šestih mesecev, in sicer največ za čas upravičene odsotnosti,
 se pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi vpiše (preko spletnega portala eVŠ) v prvi ali drugi letnik študijskega programa tretje stopnje.

Tujci oz. kandidati za mladega raziskovalca, ki so zaključili študij v tujini, morajo imeti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi urejeno vso potrebno dokumentacijo za zaposlitev v Republiki Sloveniji. Če kandidat za mladega raziskovalca ni opravil študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program v Republiki Sloveniji, mora pridobiti odločbo visokošolskega zavoda o priznavanju tujega izobraževanja za namen izobraževanja v Republiki Sloveniji.

4. Merila za ocenjevanje
 povprečna ocena študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program (3 točke za povprečno oceno od vključno 9 do 10 in 1 točka za povprečno oceno od vključno 8 do 8,99),
 prejete nagrade oziroma priznanja (univerzitetna nagrada 1 točka, druge nagrade oz. priznanja za strokovno delo po 0,50 točke za vsako, vendar za vse nagrade oz. priznanja skupaj največ 2,00 točki),
 objavljeni strokovni ali znanstveni članki (do 1,00 točka za avtorstvo ali sorazmerni del za soavtorstvo, vendar največ 2,00 točki skupaj),
 sodelovanje pri raziskovalnem delu (do 2,00 točki),
 ocena razgovora s kandidatom (do 10,00 točk).

5. Čas sklenitve delovnega razmerja
ZRC SAZU z izbranim kandidatom za mladega raziskovalca sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas, in sicer za čas usposabljanja, ki je enak času financiranja (mlade raziskovalce se financira do doktorata znanosti, vendar največ 4 leta - če je kandidat za mladega raziskovalca ob nastopu zaposlitve vpisan v drugi letnik doktorskega študijskega programa, se njegovo usposabljanje financira do doktorata znanosti, vendar največ 3 leta. Pogodba o zaposlitvi preneha, če mladi raziskovalec zaključi usposabljanje (doktorira) pred predvidenim iztekom pogodbe.

6. Obveznosti mladega raziskovalca
Mladi raziskovalec mora uspešno zagovarjati doktorsko dizertacijo najkasneje v enem letu po prenehanju pogodbe o zaposlitvi.

Če mladi raziskovalec predčasno prekine usposabljanje, mu delovno razmerje preneha. Zahtevo po prekinitvi usposabljanja lahko poda tudi mentor zaradi neizpolnjevanja obveznosti mladega raziskovalca.

Mladi raziskovalec, ki mu pogodba o zaposlitvi preneha pred predvidenim zaključkom usposabljanja in usposabljanja ne zaključi z uspešnim zagovorom doktorske disertacije, je dolžan ZRC SAZU povrniti vse stroške šolnin, ki jih je kril delodajalec. Enako velja za mladega raziskovalca, ki ne zaključi doktorskega študija najpozneje v enem letu po izteku pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za čas usposabljanja.


7. Način prijave in rok za oddajo prijav
Prijava mora prispeti v vložišče ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, najpozneje 15. 4. 2024 do 14.00, ne glede na način pošiljanja. V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) z oznako »Razpis za MR - Ne odpiraj - javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2024« je lahko samo ena prijava za eno delovno mesto. Kandidati lahko prijavo do roka oddajo tudi osebno v vložišču ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana.
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
 življenjepis in motivacijsko pismo,
 podpisan prijavni obrazec z označenimi izjavami,
 dokazilo o izobrazbi, če je kandidat že zaključil šolanje (fotokopija diplome študijskega programa druge stopnje),
 dokazilo o povprečni oceni študijskega programa druge stopnje (tj. dodatek k diplomi oz. uradno potrjen seznam vseh opravljenih izpitov in vaj, iz katerega je razvidna povprečna študijska ocena izračunana na 2 decimalki natančno),
 dokazilo o znanju svetovnega jezika (npr. maturitetno spričevalo,…)
 potrdilo o vpisu na podiplomski študij tretje stopnje in dokazilo o opravljenih obveznostih, če je kandidat že vpisan.
Prijavi so lahko, za namen ocenjevanja skladno s postavljenimi merili, priložene še sledeče priloge:
 dokazilo o prejetih nagradah in priznanjih,
 seznam objavljenih znanstvenih člankov,
 dokazilo o sodelovanju pri raziskovalnem delu,
 ustrezna dokazila s katerimi dokazujete upravičene odsotnosti za izpolnjevanje pogoja o letih po zaključku študija iz 6. alineje 3. točke tega razpisa.

Informacije v vezi s formalnimi postopki: mag. Jelka Pekolj (e-naslov: jelka.pekolj@zrc-sazu.si; tel. 01 4706 459).

8. Izbor kandidatov
V postopku izbora bodo obravnavane le pravočasne in popolne prijave, ki bodo izpolnjevale razpisane pogoje.

Mladega raziskovalca predlaga mentor v soglasju z vodjo programske skupine in predstojnikom inštituta.

Kandidati bodo o izboru obveščeni skladno z Zakonom o delovnih razmerjih. Izbrani kandidati bodo na elektronski naslov, naveden v prijavnem obrazcu, pozvani, da v 3 delovnih dneh sporočijo, ali sprejemajo zaposlitev kot mladi raziskovalci.

Opozorilo:
Izbrani kandidati za mlade raziskovalce se morajo posebej prijaviti na razpis za vpis v podiplomske študijske programe v študijskem letu 2024/2025 in potrdilo o vpisu na študijski program tretje stopnje predložiti ZRC SAZU pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Kandidati, ki se ne bodo vpisali v podiplomski študij do vpisnih rokov preko sistema eVŠ, ne bodo mogli skleniti pogodbe o usposabljanju mladih raziskovalcev z ZRC SAZU.
Prijavni obrazec je dostopen na spletni povezavi https://www.zrc-sazu.si/sl/razpisi/javni-razpis-za-kandidate-za-mlade-raziskovalce-v-letu-2024


Vabljeni k prijavi!


Kaj pričakujemo


Kaj nudimo

ZRC SAZU
Novi trg 2
1000 Ljubljana
http://www.zrc-sazu.si/

Dejavnost:
Podjetniške in poslovne storitve
Število zaposlenih:
250 do 499 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):

Izberi področje dela