10 nasvetov do močne pozicije v podjetju

15.12.2020


Vsak si želi izboriti dobro pozicijo v podjetju oziroma organizaciji, kjer je zaposlen. Pod besedo pozicija pa ima vsak posameznik svojo vizijo. Nekateri želijo zavzeti vodilni položaj, drugi si želijo svojo pisarno, kjer lahko v miru opravljajo svoje delo, tretji si želijo več neposrednega dela s strankami.

Močna pozicija je torej pojem, ki je popolnoma subjektiven in ni vezan zgolj na položaj, ki ga posameznik zaseda, ampak tudi, kako posameznika na tem položaju vidijo drugi. Ali vas sodelavci prepoznavajo kot odločno vodjo, zanesljivo računovodkinjo, karizmatičnega direktorja, ciljno usmerjenega šefa, uspešnega programerja ali v stranko usmerjenega tržnika? Sodelavci vas namreč najpogosteje pozicionirajo glede na vaše sposobnosti.

Preverite 10 nasvetov, kako si ustvariti močno in pozitivno pozicijo v vašem podjetju in na trenutnem delovnem mestu:  

1. nasvet: Vzpostavljajte pozitivne odnose

Vsak uspešen delodajalec velik pomen pripisuje odnosu. Bodisi do sodelavcev, bodisi do kupcev, bodisi do trga. Od tega je namreč odvisen ugled podjetja. S pozitivnim odnosom si lahko povečate možnosti za napredovanje, boljše rezultate ali višjo plačo. Veliko večjo možnost napredovanja ima namreč tisti, ki do svojega nadrejenega goji pozitiven odnos in ga spoštuje, kot tisti, ki je z njim stalno v konfliktu in mu nasprotuje. Boljšo prodajo bo običajno dosegal tisti, ki s svojimi strankami plete mrežo dobrih odnosov in ne tisti, ki mu je vseeno za izkušnjo njegovih strank.

2. nasvet: Prilagajajte se in iščite kompromise

Vsako delovno razmerje in delovanje znotraj organizacije zahteva določeno stopnjo prilagajanja, saj podjetja sledijo utečenim postopkom in načinom delovanja. Če torej želite v to podjetje uspešno vstopiti in postati del utečenega okolja, se morate prilagoditi, tako sodelavcem in njihovim navadam kot tudi nadrejenim ter njihovim delovnim procesom. Šele nato lahko osvojite zahtevnejše prilagoditve, kot je prilagajanje strankam, trgu, novim prodajnim tehnikam in trendom.

3. nasvet: Upoštevajte dogovorjene roke

Podjetje je struktura, v kateri mora vsak člen poskrbeti, da delovni proces nemoteno teče dalje, sicer lahko hitro pride do njenega propada. Za dobro pretočnost mora poskrbeti prav vsak, zato je ključno, da delo ne zastaja. Če svojih delovnih nalog torej ne boste opravili v dogovorjenem roku, bo celoten proces zastal, saj se bodo vse aktivnosti, ki so planirane za naprej, porušile. Dobra organizacija časa je ključna, ko želite poskrbeti, da se vam delovne naloge ne bodo kopičile in posledično za doseganje dogovorjenih rokov. 

4. nasvet: Premislite, kam namenjate svojo pozornost

Zagotovo ste že slišali, da je vsak posameznik v podjetju nadomestljiv. To pa je zato, ker je za podjetje pomemben posameznikov rezultat in ne posameznik sam.  Zato dvakrat premislite, kam usmerjate svojo pozornost. Se boste osredotočili na težavo ali rešitev? Boste skušali ugotoviti, zakaj je težava nastala, ali skušali težavo rešiti? Pomembno je tudi, da ste osredotočeni nase in ne na svojo okolico. Namesto, da razmišljate, zakaj vam je naloženo toliko dela, se osredotočite na to, kako boste to delo opravili.

5. nasvet: Sprejemajte odgovornost za svoja dejanja

Podjetje, ki ima visoko zastavljene cilje potrebuje ljudi, ki imajo visoko sposobnost sprejemanja odgovornosti za svoja dejanja. Če ste sprejeli napačno odločitev, sprejmite tudi njene posledice in ne iščite izgovorov. To je sploh pomembno, če se želite v podjetju visoko pozicionirati. Vsaka pozicija namreč zahteva sprejemanje odgovornosti, vendar je za različna delovna mesta potrebna različno visoka stopnja. Kot delavec v proizvodnji ste odgovorni zgolj zase oziroma svoj izdelek. Za vodje ali direktorje pa je stopnja odgovornosti že bistveno višja, saj odgovarjajo še za vse njihove podrejene. Njihove poteze lahko tako vplivajo ne samo na zaposlene, ampak tudi na njihove družinske člane.

6. nasvet: Zastavite si visoke cilje

Vsako normalno delujoče podjetje si za svoj cilj postavi rast, katera mu v končni fazi omogoča obstoj na trgu. Z rastjo podjetja se od vseh zaposlenih zahteva enako. Zato tudi podjetja vlagajo v dodatna izobraževanja in usposabljanja svojih zaposlenih. Če želite biti v prednosti pred ostalimi kandidati, si torej za cilj postavite izboljšanje svojih kompetenc. Samo višje sposobnosti vam namreč omogočajo boljše opravljanje svojega dela in vaši nadrejeni se tega zavedajo. Bolje opravljeno delo pa vselej prinese tudi boljšo pozicijo in posledično tudi boljši prihodek. Če imate visoko postavljene cilje, ste za podjetje definitivno bolj zanimivi, obenem pa boste potešili tudi lastno potrebo po kreativnosti. 

7. nasvet: Uresničujte svoje zamisli

Vsako dogajanje se najprej prične s sanjarjenjem in razmišljanjem - kako bi ustvarjali nove produkte, kako bi izpeljali projekt, kako bi zgradili hišo. Če ostanete le na tej stopnji, boste svoj poklic praktično opravljali le v svoji glavi. Uresničujte svoje ideje in načrte ter pokažite svoje sposobnosti tudi v praksi.

8. nasvet: Izkazujte zanimanje

Zanimanje je ključ do napredovanja in prevzemanja bolj odgovornih ter zanimivih nalog. Izkažite svoja zanimanja na kvartalnih, polletnih, letnih razgovorih ali ob druženju na kavi. Pokažite, da imate interes za nova znanja in kompetence. Svojemu nadrejenemu izrazite zanimanje za nove projekte in bolj odgovorne naloge, saj je to zanj znak, da ste pripravljeni na dodatna izobraževanja in večjo izpostavitev. 

9. nasvet: Ustvarjajte priložnosti

Ne čakajte na priložnosti in si jih namesto tega ustvarite. Veliko ljudi čaka na boljšo službo, višjo plačo in na boljše delovne pogoje. Pogosto to priložnost tudi dobijo, ampak je ne izkoristijo, ker so prepričani, da lahko dobijo boljšo. To se dogaja zato, ker smo omejeni z napačnimi miselnimi vzorci, kot so, da noben ne zaposluje, da imajo vsi sodelavci boljše sposobnosti, da nismo primerni za to delo ali pa se obremenjujemo s tem, kaj bodo rekli drugi. Zato, ko si boste želeli napredovanja v podjetju, verjemite vase. Namesto, da si rečete »Ne vem, če sem dovolj sposoben in obstajajo boljši kandidati od mene«, se raje prepričajte »To delo je idealno zame!« Pogosto je ravno to lastnost uspešnih podjetnikov, ki jo že nezavedno opravljajo.

10. nasvet: Razumite vzroke in posledice

Z zavedanje vzroka in posledice si lahko sami odgovorite na marsikatero vprašanje, ki vas muči po nepotrebnem. Zakaj nekdo zasluži več, zakaj je nekdo lahko vodja proizvodnje vi pa ne, zakaj so ravno sodelavcu dodelili bolj odgovorne naloge, zakaj ima nekdo tako pozicijo v podjetju. Za razumevanje nekaterih podjetniških odločitev je včasih potrebno zgolj logično sklepanje oziroma povezovanje vzroka in posledice. Direktor ima tako najverjetneje širšo vizijo, večjo sposobnost odločanja, ustvarjanja in izkoriščanja priložnosti. Višja plača pripada tistim, ki so na primer bolj kreativni, izkoristijo več priložnosti in dosegajo več zastavljenih ciljev.

Kot na večini področjih tudi v primeru uspešnega pozicioniranja velja, da samo znanje naštetih zakonitosti za rezultat ne bo zadostovalo. Zgoraj napisano je potrebno ponotranjiti in izvajati tudi v praksi.

Za vas piše

Aleš Kavčič, HR specialist MojeDelo.com
Zanima me raziskovanje nezavednih miselnih vzorcev in vpliv le teh na kariero. Ukvarjam se s kariernim svetovanjem, saj uživam, ko iskalcem zaposlitve pomagam do zastavljenega cilja.Izberi področje dela