9 razlogov, zakaj so drugi plačani več od vas

24.6.2019


Višina mesečnih prihodkov je odvisna od različnih faktorjev, med drugim tudi od področja dela, ki ga opravljate. Mednarodni portal Paylab.com je zbral podatke za zadnjih desetih let iz več kot 20 držav in povzel 9 ključnih razlogov, zakaj ste plačani manj od drugih, ki na trgu opravljajo enako ali podobno delo, kot vi.

1.     Delo v močnih sektorjih

Podjetja, ki delujejo v močnih sektorjih, ponujajo boljše plače na vseh nivojih, saj imajo bolj urejen plačni sistem, le-ta pa vključuje tudi finančne bonuse. Močni sektorji, ki so si tekom let prislužili takšen naziv, so IT, inženiring, telekomunikacije, bančništvo, elektronika in avto-industrija. Situacija, v kateri se nahajamo, ko direktor močnega podjetja zasluži kar 30 % več od direktorja turistične agencije, ni več nič nenavadnega.
 
2.     Delo v velikih korporacijah

Mesečni prihodek je odvisen tudi od velikosti podjetja, v katerem ste zaposleni. Večja podjetja naj bi svoje zaposlene povprečno plačevalo več, kot druge, manjše organizacije. Po raziskavi so večja podjetja z več kot 250 zaposlenimi za kar 14 % bolj radodarna do svojih ljudi, kot pa tista, ki štejejo do 50 zaposlenih.

Sistem dela v velikih korporacijah je načeloma bolj strukturiran, saj dovoljuje zaposlenim, da gradijo svoj karierni profil in se specializirajo na posameznem področju. Sprejemanje odločitev je omejeno na nekaj nivojev managementa. Manjša podjetja imajo manj formaliziran sistem – popolnoma normalno je, da so zaposleni vsestranski in zavzemajo več položajev ter odgovornosti, ki jih v večjih podjetjih dela večje število ljudi.

3.     Tuja privatna podjetja plačujejo več

Povprečne plače v privatnem sektorju so načeloma višje v primerjavi s tistimi v javnem sektorju. Ponekod lahko javni sektor še konkurira z domačimi privatnimi podjetji, a se ne morejo enačiti s privatiziranimi podjetji s tujimi lastniki.

Raziskava portala Paylab je pokazala, da so tuje povprečne plače od 12 do 50 % višje od povprečnih plač javnega sektorja. Tuja podjetja prinašajo več kapitala, se ponašajo z atraktivnejšo korporativno kulturo, drugačnimi standardi ter hitrejšim razvojem na trgu. Zaposleni v javnem sektorju so glede premikov in agilnosti bolj omejeni zaradi samega sistema organizacije.

 4.     Več izkušenj, več prihodkov

Načeloma se plača viša z izkušnjami. Raziskava je pokazala, da so zaposleni, ki so šest let na enaki poziciji, plačani kar za 15 % bolje od tistih, ki so v podjetje na takšen položaj šele prišli.

Izkušnje so plačljive za delodajalca – zaposleni so vlagali energijo in čas za novo znanje in spretnosti, ki jih trenutno posedujejo. Paradoksalno pa se je zavedati, da dolgoletne izkušnje bolj cenijo novi delodajalci, kot pa trenutni. Tisti, ki pogosteje menjajo službo, se lahko pohvalijo tudi z dinamičnim višanjem plače.

Izkušnje so postale glavna tema razgovorov, ko je govora o mesečnih prihodkih. Najbolj cenjene so izkušnje, pridobljene v tujini, na zanimivih projektih, vodilnih položajih ...

 

5.     Formalna izobrazba šteje več

Analiza je pokazala, da ljudje z univerzitetno izobrazbo hitreje napredujejo v plačnih razredih. Zaposleni z omenjeno izobrazbo je lahko plačan tudi do 50 % več od tistega, ki je končal samo srednjo šolo. To lahko povezujemo tudi z dejstvom, da prvi opravljajo strokovno težja dela od drugih. Zaključimo lahko, da je šolska pot, ki jo izberemo tekom svojega šolanja, ključna pri prihodkih v bodočnosti.

 6.     Plačna dinamika se spreminja z leti

Po raziskavi sodeč zaposleni, stari med 37 in 40 let, dosežejo vrhunec svojih prihodkov. Takrat prejemajo najvišjo plačo v primerjavi s trenutnim trgom dela. Plača strmo raste, preden dopolnimo 40 let, kasneje pa se njena dinamika umiri. To lahko povezujemo tudi z dejstvom, da se ljudje pri teh letih umirijo in iščejo več stabilnosti na drugih področjih, prav tako postanejo bolj lojalni in le zavoljo višjega prihodka ne menjajo zaposlitve tako pogosto, kot takrat, ko so bili mlajši.

 7.     Otroci upočasnijo dvig plače za ženske

Razlika v plačah med spoloma dosega kar 9 odstotnih točk v prid moškim. Razlog tiči v tem, da se ženske velikokrat posvečajo družinam, prav tako pa je vzpostavljanje razmerja med osebnim in službenim življenjem zanje težje, kot je za moške. Po raziskavi sodeč ženske manj stremijo k vodilnim položajem, zato so razlike tu še bolj očitne.

Na plačo ženske močno vpliva tudi število porodniških odsotnosti, negovanje otrok in drugih družinskih članov. Pa vendar je opazno, da podjetja vedno bolj podpirajo raznolikost svojih zaposlenih in ženskam dajejo enake možnosti, kot moškim.

 8.     Plače so višje v velikih mestih

Podjetja v večjih, predvsem pa v glavnim mestih, ponujajo višje plače v primerjavi s tistimi okoliškimi. To povezujemo z dejstvom, da so v večjih mestih sedeži velikih podjetij, prav tako pa je konkurenca na takšnih lokacijah ostrejša.

 Raziskava je pokazala, da je računovodja v glavnem mestu v povprečju za kar 24 % bolje plačan od računovodje, zaposlenem v manjšem. Razlike se pojavljajo tudi zaradi višjih stroškov, ki jih »trpijo« prebivalci prestolnic.

9.     Odločni ljudje zahtevajo tisto, kar jim pripada

Če ste odločni, greste skozi življenje z višjo plačo. Zaposleni, ki sprejmejo iniciativo in pristopijo do svojih nadrejenih z dobrimi argumenti za povišico, so bolje plačani od tistih, ki čakajo, da jih bodo opazili. Mesečni prihodek je zelo odvisen od značaja vsakega posameznika.

Če je vaš delodajalec zadovoljen z vami in vašim delom ter si vas želi zadržati v podjetju, je zdaj primeren trenutek, da se postavite zase in predstavite svoje uspehe. Pripravite se – pokažite, da vaše delo blagodejno vpliva na podjetje, ter se pogajajte za vaše dobro.


Izberi področje dela