Beležite svoja neformalna znanja in izkušnje!

20.7.2016


Vse vzpodbude v izobraževanju in usposabljanju poudarjajo naraščajočo vlogo vseživljenjskega učenja. Izpostavljajo, da mora učenje vsebovati celoten spekter formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja za izboljšanje osebnega razvoja, aktivnega državljanstva, socialne vključenosti in zaposljivosti«.

Vse vzpodbude v izobraževanju in usposabljanju poudarjajo naraščajočo vlogo vseživljenjskega učenja. Izpostavljajo, da mora učenje vsebovati celoten spekter formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja za izboljšanje osebnega razvoja, aktivnega državljanstva, socialne vključenosti in zaposljivosti«.
Neformalno in priložnostno učenje ter tako pridobljene izkušnje pa lahko pridobijo na teži in veljavnosti samo z določeno sistematizacijo beleženja, vrednotenja in promocije.

Na nivoju Evropske unije poteka intenziven proces razvoja vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja. S tem izboljšamo primerljivost različnih pristopov, nivojev in vsebin. Primerljivost pa zelo hitro dvigne vrednost nekemu usposabljanju. Vrednotenje je usmerjeno v relacijo s formalnim izobraževanjem, trgom dela in prostovoljnimi ter prostočasnimi aktivnostmi. Vprašanje, ki se postavlja in lahko dejansko pomeni ključno motivacijo je, kako bodo lahko skupna načela vrednotenja podpirala in razširjala kreditni sistem, razvit znotraj formalnega usposabljanja. Pridobivanje točk v neformalnem izobraževanju, ki bi potem pomenilo določene kredite v formalnem, bi bilo močna motivacija mladih.

Z vidika posameznika predstavlja beleženje znanj in izkušenj sistematično izdelavo CV-ja in s tem evidentiranje referenc, po drugi strani pa je to odlična vzpodbuda za osebnostno in poklicno napredovanje.

Orodje za beleženje neformalnih znanj in izkušenj je v Sloveniji indeks Nefiks, ki so ga ob pomoči Urada RS za mladino razvili v Mladinskem cehu. Gre za knjižico v katero posameznik zbira zapise o vseh neformalnih izobraževanjih in usposabljanjih. Nefiks pokriva naslednja področja:

- Pridobivanje znanj z aktivnim državljanstvom in odgovornim delom na projektih
- Pridobivanje znanj z delom (delo preko študentskih servisov)
- Pridobivanje znanj v organiziranih oblikah izobraževanja (tečaji in seminarji)
- Pridobivanje znanj na taborih in s prostovoljnim delom
- Pridobivanje izkušenj v tujini
- Ostali načini pridobivanja znanj

Po eni strani predstavlja sistematičen pregled nad opravljenimi neformalnimi izobraževanji, po drugi strani pa je močan motivacijski dejavnik, ki opozarja na ponudbo izobraževanj in priteguje ljudi. Sistematičen način beleženja predstavlja le še korak do prirejenih procesov vrednotenja. Seveda pa gre tudi za privzgajanje navade, ki na daljši rok vodi v vseživljenjsko izobraževanje. To je pomembno v samem procesu učenja, še bolj pa v procesu dela.


Za vse tiste, ki bi želeli razširiti vaš obseg znanj in veščin, pa je na voljo široka paleta izobraževanj na Portalu znanja.


PORTAL ZNANJA


Avtor: Danilo Kozoderc za MojeDelo.com


Izberi področje dela