Delo invalidov – priložnost za podjetje

24.4.2020


Zaposlovanje invalidov v Sloveniji je pereč problem – invalide štejemo v najšibkejšo skupino na področju zaposlovanja, kljub zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

Invalidne osebe so med nami in prav je, da jih smatramo kot enakovredne člene družbe, ki lahko pripomorejo k boljšim rezultatov vsakega podjetja. Ne gre le za njihovo zaposljivost, pač pa tudi usmerjanje na poklicni poti, prilagajanje delovnih mest njihovim potrebam in, kar je najpomembneje, na dolgi rok preprečevati poškodbe oziroma okvare tistih, ki so danes še 100% zdravi.

V Sloveniji imamo kvotni sistem, s katerim zakon prinaša kot ukrep pozitivne diskriminacije, s katerim je mogoče zmanjšati število brezposelnih invalidov. Kvotni sistem pomeni obvezno zaposlovanje določenega števila invalidov ali sklepanje poslovnih pogodb v predpisani višini ali plačevanje prispevkov za namene pospeševanja zaposlovanja invalidov. Obvezno zaposlovanje invalidov velja za vse delodajalce, ki zaposlujejo najmanj 20 delavcev. Tako mora vsak delodajalec, tako v gospodarstvu in negospodarstvu, zaposliti od 2 do 6 odstotkov invalidov od skupnega števila zaposlenih.

Invalidne so vse osebe, ki imajo takšno telesno ali duševno okvaro, da jo Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju opredeljuje kot podlago za pridobitev pravic iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja. Torej, invalidi niso le osebe na vozičkih, za katere imamo predvidena posebna parkirna mesta v bližini vhoda, za katere imamo posebej prilagojena stranišča, itd. Med nami so tudi gluhi in naglušni, slabovidni in slepi, ljudje brez udov, pritlikavci, hrbteničarji, pa tudi tisti z motnjami v duševnem razvoju,…

Možnosti vključitve invalidov v delovno okolje so z nekaj volje in domišljije številne. Kot delodajalec lahko poskrbite, da bodo ljudje s posebnimi potrebami vključeni v vašo delovno sredino. Hkrati pa lahko že danes poskrbite za primerno zaščito, da se zdravstveno stanje zaposlenih ne bo slabšalo (jakost hrupa, težke obremenitve in prenašanje bremen, dolgotrajne prisilne drže, izpostavljenost kemikalijam,…).

Po drugi strani pa imamo v Sloveniji številna invalidska podjetja, v katerih strokovnjaki usmerjajo invalidne osebe, da opravljajo manj zahtevna in prilagojena dela. Takšna podjetja večplastno skrbijo za dobrobit in vključevanje invalidov v družbi: razvijajo njihove delovne navade in odgovornosti, jih vključujejo v aktivno družbeno življenje, poskrbijo za preživljanje prostega časa, itd.

Invalidska podjetja so danes že precej tržno usmerjena in olajšave s strani države koristijo le za nadomestilo tistega deleža, ki nastane zaradi manjše opravilne sposobnosti zaposlenih; v večji meri pa podjetja tako dobro funkcionirajo, da so sposobna zagotoviti večji delež sredstev za lasten obstoj s trženjem in sodelovanjem z večjimi podjetji, za katera opravljajo manjša dela.


Izberi področje dela