Globalna raziskava je potrdila, da so pričakovanja diplomantov poslovodenja in organizacije (MBA) večinoma skladna z realnostjo

8.4.2020

Povej naprej

Kar 66 % vseh magistrov MBA meni, da so zaradi dokončanega študija lahko našli bolje plačano delo ali pa se lažje povzpeli na višji položaj. Takšne in podobne trende je ugotovila skupina Advent v okviru prostovoljne letne raziskave, opravljene med 2.000 prihodnjimi, sedanjimi in nekdanjimi študenti poslovnih ved iz 24 držav po vsem svetu. Namen študije, imenovane »Trendi na področju mednarodnega podiplomskega študija poslovnih ved«, je bil ugotoviti razliko med pričakovanji in realnostjo. Pri tem so na eni strani kandidati in študenti, na drugi pa diplomanti, odgovarjali na ista vprašanja.

Diplomante poslovnih ved čaka svetla prihodnost

Kar 66 % vseh magistrov MBA meni, da so zaradi dokončanega študija lahko našli bolje plačano delo ali pa se lažje povzpeli na višji položaj. Takšne in podobne trende je ugotovila skupina Advent v okviru prostovoljne letne raziskave, opravljene med 2.000 prihodnjimi, sedanjimi in nekdanjimi študenti poslovnih ved iz 24 držav po vsem svetu. Namen študije, imenovane »Trendi na področju mednarodnega podiplomskega študija poslovnih ved«, je bil ugotoviti razliko med pričakovanji in realnostjo. Pri tem so na eni strani kandidati in študenti, na drugi pa diplomanti, odgovarjali na ista vprašanja.

»Želeli smo primerjati trenutno uspešnost magistrov in magistrov MBA glede na začetna pričakovanja kandidatov, s katerimi se posvetujemo vsak dan,« je povedal Christophe Coutat, predsednik in ustanovitelj skupine Advent. »Ugotovimo lahko, da študij poslovnih ved zagotavlja dobre rezultate tistim, ki se zanj odločijo, vendar pa se začetna pričakovanja pogosto razlikujejo od realnosti.«

Magistri MBA lahko dosežejo karierne cilje

Študija področje MBA delil na tri skupine: Kandidati, ki že imajo strokovne in vodstvene izkušnje, in sicer do štirih let; študenti, ki se za pridobitev diplome MBA izobražujejo redno, izredno, v vodstvenem programu ali prek spleta, in diplomanti z do 10 let delovnih izkušenj iz redne zaposlitve.

Študija je pokazala, da je glavna motivacija kandidatov za pridobitev diplome MBA povzpetje na višji položaj (47 %), ki ji sledi želja po bolje plačani službi (34 %) in možnost spremembe karierne poti (19 %).

Kar 66 % vseh magistrov MBA meni, da so zaradi dokončanega študija lahko našli bolje plačano delo ali pa se lažje povzpeli na višji položaj. To je le malo manj od 71 % kandidatov, ki želijo doseči navedene rezultate.

Podatki iz raziskave pa kažejo tudi na bolj dinamično karierno pot in druge skupne rezultate diplomantov, kot so višja plača, višji položaj ali sprememba karierne poti, pri čemer vsak karierni napredek predstavlja približno eno tretjino odgovorov.
Večja verjetnost je, da bodo vodstvene položaje zasedali magistri MBA

Magistri MBA imajo vež možnosti za pridobitev vodstvenega položaja kot magistri drugih ved. Rezultati raziskave so pokazali, da 60 % nekdanjih študentov, ki so v njej sodelovali, zaseda položaje na ravni srednjega ali višjega vodstva.

Direktor vodenja kandidatov v skupini Advent Dr. Kalin Yanev je komentiral podatke in pojasnil, da “je cilj diplomantov MBA postati generalni direktor, saj so že dokazali svojo strokovno usposobljenost na določenem področju, preden so se vrnili v šolo.”

»Metrika je zelo pomembna, saj vključuje bistveno idejo diplome MBA, in sicer pospešitev lastne kariere na vodstveno raven,« je dodal Yanev. Pričakovanja magistrov MBA glede globalne kariere niso usklajena z realnostjo

Med sedanjimi študenti MBA je 52 % takih, ki pričakujejo, da jim bo diploma MBA omogočila kariero, ki bo vključevala poslovanje in potovanje po vsem svetu, vendar pa realno le 17 % diplomantov MBA uživa takšen življenjski slog.

To je daleč največja razlika med pričakovanji in realnostjo v segmentu MBA.

Največji delež diplomantov (44 %) nadaljuje z življenjem in delom v državi, kjer so študirali, pri čemer pa Coutat poudarja, da to ni presenetljivo.

»Če samo na hitro pogledamo realnost najvišjega vodstva velikih multinacionalk, lahko spoznamo, zakaj je to smiselno.  Dejansko imajo le vodstveni delavci na ravni C tak življenjski slog, ki od njih zahteva, da na svoji poslovni poti veliko potujejo po svetu,« zaključuje Coutat.

Vas zanima diploma MBA?

Access MBA zmanjšuje razdalje med programi za poslovodne delavce in elitnimi programi MBA po vsem svetu s pomočjo osebnih sestankov na štiri oči med potencialnimi kandidati za MBA in direktorji za sprejem.

Prvi predstavitveni dogodek Access MBA v Ljubljani bo organiziran 7. maja v Hotelu Lev.

Dogodek bo združil najboljše mednarodne poslovne šole iz Evrope in Severne Amerike ter prestižne lokalne ustanove.

V spomladanski turneji Access MBA sodeluje 125 mednarodnih poslovnih šol, odvija pa se v 34 mestih po vsem svetu.

Povej naprej

Izberi področje dela