Kako na razgovoru odgovoriti na vprašanje o plači

11.12.2017


Plačilo za delo, ki ga opravljamo, ima pomembno vlogo pri motivaciji in učinkovitosti posameznika. Če s plačilom nismo zadovoljni, lahko to pripelje do slabših rezultatov dela, kar lahko našo plačo še zniža.

Kdaj se začne »boj« za plačo? Na razgovoru? Kako odgovoriti na vprašanja »S kakšno plačo bi bili zadovoljni?«. Odgovor je na prvi pogled sila preprost. Odgovorite realno, toliko, kolikor pričakujete – ne preveč in ne premalo. Ne glede na odgovor, ki ga boste na razgovoru povedali v obliki številke, pa še vedno ne veste, kaj si o vašem odgovoru misli delodajalec. Ali se mu zdi vaša zahteva previsoka ali prenizka? Kako na odločitev delodajalcev vpliva vaš odgovor? Se lahko zgodi, da vas zato ne bodo izbrali? Kakšen vtis pustite, če je vaša ciljna plača previsoka, in kakšnega, če je prenizka?




Iskalca zaposlitve vedno vprašamo, kakšno plačilo pričakuje

Delodajalci pri iskanju ustreznih kandidatov za zasedbo prostih delovnih mest vedno povprašajo tudi po plači, ki jo iskalec zaposlitve pričakuje. »Da, iskalca zaposlitve smo vedno vprašali, kakšno plačilo pričakuje. To je smiselno, saj je treba ugotoviti, ali so pričakovanja kandidata vsaj približno v skladu z objektivnimi možnostmi,« meni nekdanji predsednik uprave družbe NLB Skladi, Robert Kleindienst. Z njim se strinja tudi Jana Škrinjar, vodja kadrovske službe v Tuš Holdingu, ki pravi, da je pri odločitvi za najustreznejšega kandidata vedno pomembno preveriti tudi pričakovanja o višini plače. Mojca Veble, vodja HR skupine SIJ, prav tako potrjuje, da se z vsemi kandidati o pričakovanjih glede plačila običajno pogovarjajo na drugem razgovoru, kjer je izbor kandidatov že ožji.

Delodajalci imajo neke osnovne plače za posamezna delovna mesta

Večina delodajalcev ima oblikovane pravilnike ali druge akte, s katerimi določajo osnovne plače za posamezna delovna mesta. V družbi NLB Skladi izhaja plačilo za delo iz pravilnika o nagrajevanju. »Plačilo posameznika je glede na pravilnik o nagrajevanju odvisno predvsem od delovnega mesta, kakovosti kandidata, njegove delovne uspešnosti in uspešnosti družbe,« je povedal Robert Kleindienst. Tudi pri Skupini SIJ imajo okvirne pogoje plačila določene in jih izbranemu kandidatu predstavijo. »Ko izbranemu kandidatu predstavljamo ponudbo, pripravimo okvirne izračune, da si predvideni kandidat lažje predstavlja, kaj ponujamo,« dodaja Mojca Veble. Tudi način napredovanja, ki je po nastopu delovnega mesta naslednja stopnja rasti, je v večini podjetij določen vsaj z nekaterimi okviri. »Napredovanje je odvisno od uspešnosti in sposobnosti kandidata, razvoja družbe in fluktuacije zaposlenih. Sistem nagrajevanja je jasen, kvantificirati pa se vsega ne da, saj odločajo tudi kvalitativni dejavniki, kot je na primer pomoč sodelavcem,« še dodaja Robert Kleindienst.

Zgolj vaš odgovor o plači na razgovoru ne bo vplival na odločitev delodajalca

Plača je sicer pomemben dejavnik tako za delodajalca kot iskalca zaposlitve, vendar pa še zdaleč ni najpomembnejši. Delodajalci iščejo pri kandidatih za prosta delovna mesta tudi druge lastnosti. Ker želijo delodajalci kandidate čim bolje spoznati že pred nastopom dela, morate kot iskalec zaposlitve največkrat na več razgovorov k istemu delodajalcu. »Tako lahko znanja in sposobnosti primerjamo s pričakovanim plačilom ter svojimi možnostmi. Če se to ujema, je za vse vpletene rezultat sprejemljiv, sicer pa na podlagi želja ne zaključujemo mnenja o kandidatu,« pravi Mojca Veble. Robert Kleindienst, nekdanji predsednik uprave NLB Skladi, pravi: »Ne, cena dela, ki jo kandidat postavi, v ničemer ne vpliva na percepcijo njegovih izkušenj ali uspešnosti. Ustvari pa dober vtis tisti, ki postavi objektivno ceno. To pomeni, da se je o razmerah na trgu dela pozanimal in da je zmožen objektivne presoje.« Tudi v Tuš Holdingu ugotavljajo ustreznost in potencialno uspešnost kandidata v okviru selekcijskega postopka (razgovori, testiranja). Po mnenju Jane Škrinjar, direktorice sektorja za ravnanje s človeškimi viri v podjetju Tuš Holding, pa lahko previsoko postavljena cena, ki jo postavi kandidat, pomeni izločitveni dejavnik, predvsem ko imamo na razpolago dovolj ustreznih kandidatov.«

Tudi če boste postavili previsoko plačo, vam bo delodajalec ponudil nižjo plačo

Jasno je, da delodajalci iščejo kakovosten kader za zasedbo prostih delovnih mest v podjetjih, zato vam bodo v večini primerov ponudili tako plačilo, ki so vam ga pripravljeni dati. Odločitev o tem, ali boste nižje plačilo sprejeli ali ne, je seveda vaša. Robert Kleindienst pravi, da v družbi NLB Skladi ocenijo, kakšno plačilo posameznik upraviči glede na svojo kakovost in glede na zahtevnost delovnega mesta. To plačilo ni odvisno od tega, kakšno začetno plačilo postavi iskalec zaposlitve (prenizko ali previsoko). Pomembno je, da sta s plačo zadovoljna tako posameznik kot podjetje in da so razlike v plačah med zaposlenimi posledica njihove delovne uspešnosti in zahtevnosti delovnega mesta, ne pa pogajalskih zmožnosti posameznikov. »Delodajalci iščejo prave posameznike za prava delovna mesta – ne preveč in ne premalo kvalificiranih –, kandidatom pa večinoma tudi povedo, da lahko v primeru nadpovprečnih delovnih rezultatov pričakujejo tudi napredovanje.«

Plačo na razgovoru povejte iskreno in objektivno

Laž ima kratke noge, zato je najbolje, da ste tudi glede plače na razgovoru iskreni. Če boste navedli prenizko plačo, se lahko zgodi, da boste že prvi dan nastopa nove službe nezadovoljni, če pa boste navedli previsoko plačo, obstaja možnost, da službe ne boste dobili ali da bodo pričakovanja delodajalca višja od tistih, ki jih lahko izpolnite. Robert Kleindienst kandidatom svetuje, naj bodo iskreni in povedo tako plačilo, kot se jim glede na njihovo kakovost in zahtevnost delovnega mesta zdi korektno. Slabo je, če kandidat postavi prenizko ceno, potem pa je že prvi dan službe nezadovoljen s plačo. Prav tako pa je slabo, če pričakuje nestvarno visoko plačilo in zato sicer dobre službe ne dobi. »Tisti, ki je dober, lahko predvsem v manjših družbah to hitro pokaže in se 'pogaja vsak dan',« pravi Kleindienst.

Določite mejo, pod katero službe ne bi sprejeli

Ena od možnosti, da se izognete neprijetnemu vprašanju »Kakšno plačilo za delo pričakujete?«, je postavitev meje minimalne plače, za katero ste še pripravljeni sprejeti delo. V podjetju Tuš Holding na podlagi izkušenj iz selekcijskih razgovorov ugotavljajo, da je kandidatom za zaposlitev pogosto neprijetno opredeliti začetno plačilo ali pa tega ne želijo in bi raje izvedeli, kaj ponuja podjetje. Zato Jana Škrinjar, direktorica sektorja za ravnanje s človeškimi viri v Tuš Holdingu, predlaga, naj kandidat pred razgovorom dobro razmisli o svojih pričakovanjih glede plačila. Določi naj mejo, pod katero službe ne bi sprejel, ali pa pove, kakšno plačilo ima trenutno in da pričakuje vsaj toliko oziroma več.« Mojca Veble, vodja HR skupine SIJ dodaja, naj iskalci zaposlitve nikakor ne povedo pričakovane plače samoiniciativno, ampak naj počakajo, da jih o njej povpraša delodajalec. Tega naj nikakor ne sprašujejo že na prvem razgovoru.

S tehtnimi argumenti lahko višjo plačo dosežete kadar koli

Pogosto se dogaja, da zaposleni ne vedo, kako, ali pa se bojijo povedati svojim nadrejenim, da s plačo, ki jo prejemajo za svoje delo, niso več zadovoljni. »Do svojega neposrednega šefa moraš vedno imeti možnost pristopiti – če te možnosti in možnosti za odkrit pogovor ni, je najbolje že danes začeti iskati drugo zaposlitev,« meni Robert Kleindienst. Prvi pogoj, ki mora biti izpolnjen pred pogajanji o višji plači, so tehtni argumenti za povišanje. Ti so tisti, ki vas lahko pripeljejo do višje plače. »Zahteva zaposlenega mora biti stvarna, argumentirana – nadpovprečni rezultati dela – in vidna – vidni uspehi pri delu,« dodaja Mojca Veble. Tudi Robert Kleindienst se strinja, naj posameznik argumentira, zakaj si zasluži višjo plačo in kaj je zanjo pripravljen narediti, hkrati pa odsvetuje utemeljitve povišic v smislu 'tam čez cesto mi ponujajo več'.




Več nasvetov, kdaj na razgovoru pričeti s pogovorom o plači, si lahko preberete v spodnjem članku.


PREBERITE SI


Avtor: Natalija Kunstek za MojeDelo.com


Izberi področje dela