Pripravite se na letni osebni razgovor z nasveti HR specialistov

15.12.2020


Ocenjevalni razgovor z nadrejenim je odlična priložnost, da dobite pomembne povratne informacije o svojem delu in vašem prispevku v podjetju. Če se boste na letni ali polletni razgovor z nadrejenim tudi ustrezno pripravili, se boste lahko lažje osredotočili na objektivno preučevanje vaše uspešnosti pri delu. Za sestanek bodite pripravljeni spregovoriti o sebi, svojih dosežkih, načrtih in izboljšavah. O tem boste lažje spregovorili, če boste pred srečanjem naredili samoevalvacijo.


Pred razgovorom

Preglejte oceno uspešnosti za preteklo leto in zastavljene cilje, ki so bili določeni za tekoče leto.
 • Vprašajte se, katere cilje ste dosegli.
 • Spomnite se vseh ciljev, katerih niste dosegli. Razmislite o razlogih.
 • Razmislite o svoji uspešnosti s pomočjo SWOT analize.
 • Skozi leto si vodite zapiske ter spremljajte svoje dosežke in zastavljene cilje. Izpolnite tudi obrazec za samooceno in ga predložite svojemu nadrejenemu. 
 • Ko navajate primere uspešnosti, bodite čim bolj natančni in realno ocenite svoj doprinos.
 • Osredotočite se na svoje lastno vedenje in ne na vedenje drugih.
 • Pripravite si odgovore na vprašanja:
  • Kateri so moji nadaljnji koraki za dosego napredovanja? 
  • Kaj lahko naredim, da pomagam pri prioritetah in ciljih oddelka?  
  • Katerih usposabljanj se lahko v naslednjem letu udeležim?

Na samem razgovoru

Povratne informacije sprejmite kot odraz perspektive nadrejenega. To je odlična priložnost, da se naučite nekaj o sebi.
 • Naj vaš nastop ne bo zgolj obramba. Pogosto nam je celo konstruktivne kritike težko slišati, vendar če poskušamo upravičiti vsako svoje dejanje, težko vidimo stališča drugih.
 • Po potrebi razjasnite težave ter ustrezno podajte odgovor, ko je vaš nadrejeni končal z določeno temo. Govorite na miren in nikakor ne na obrambni ali preveč čustveni način.
 • Nikoli ne prelagajte krivde na sodelavce. Če menite, da bi moral sodelavec za nekaj odgovarjati, ga povabite, da se vključi v pogovor.


Po ocenjevalnem razgovoru

Po zaključku ocenjevalnega sestanka se osredotočite na prihodnost in ne na preteklost.Letni ocenjevalni razgovor kadroviki prepoznavajo tudi kot eno najučinkovitejših motivacijskih orodij in orodij vodenja. Preko razgovorov in ustreznih priprav nanje boste bolje spoznali svojo vlogo v delovnem procesu, dobili motivacijo za izboljšanje vaših rezultatov ter celo razvili večjo pripadnost in lojalnost podjetju. Pomembno je le, da skozi pripravo razvijete pozitiven in konstruktiven način razmišljanja, zaradi česar boste lahko še aktivneje prispevali k delovanju podjetja.


Izberi področje dela