Vedenjski intervju – pripravite se in prepričajte kadrovika

18.7.2016


Vedenjski intervju je posebna oblika intervjuja, pri kateri želi kadrovik spoznati, kako je kandidat reagiral v določeni situaciji na delovnem mestu. Kandidat mora izhajati iz preteklih delovnih izkušenj in velikokrat na podlagi konkretnih primerov ponazoriti svoj odziv na določeno situacijo. Celotna logika intervjuja je, da tako kot si reagiral v preteklosti, boš po vsej verjetnosti tudi v prihodnje.

Vedenjski intervju je posebna oblika intervjuja, pri kateri želi kadrovik spoznati, kako je kandidat reagiral v določeni situaciji na delovnem mestu. Kandidat mora izhajati iz preteklih delovnih izkušenj in velikokrat na podlagi konkretnih primerov ponazoriti svoj odziv na določeno situacijo. Celotna logika intervjuja je, da tako kot si reagiral v preteklosti, boš po vsej verjetnosti tudi v prihodnje. Iz takšne oblike intervjuja lahko okvirno napovemo posameznikovo vedenje. Slaba priprava na zaposlitveni intervju vas tako lahko stane službe!


Pripravite se na vedenjski intervju

Razlika med tradicionalnim in vedenjskim intervjujem

Na tradicionalnem intervjuju vas bo kadrovik vprašal serijo vprašanj: »Kaj so vaše prednosti in slabosti?« ali »Kakšno je vaše sanjsko delovno mesto?« in »Opišite svoj tipičen delovni teden«.

Ko se delodajalec odloči, katere veščine potrebuje oseba, ki jo bo zaposlil na prosto delovno mesto, pa bo izbral vedenjski intervju. Postavljal bo vprašanja, s katerimi bo ugotovil, ali kandidat poseduje te veščine na podlagi preteklih izkušenj. Namesto da bi vas vprašali po namišljenih situacijah v prihodnje in vaši reakciji in odzivu na dano okolje, vas bo vprašal, kako ste se v obnašali v takšni situaciji v preteklosti. Kadrovik bo želel vedeti, kako ste določeno stanje ali situacijo obvladali, rešili, zaključili. Katere veščine ste takrat uporabili. Kakšna je bila vaša prva reakcija na določen problem itd.

Vprašanja na vedenjskem intervjuju

Vprašanja na vedenjskem intervjuju so bolj osredotočena in specifična, kot vprašanja na tradicionalnem zaposlitvenem intervjuju:

- Poiščite primer s prejšnjega delovnega mesta, v katerem ste morali uporabiti vaše logično mišljenje, da ste rešili problem.
- Opišite mi primer, ko ste zastavili določen cilj in kako ste ga dosegli.
- Opišite mi, kako ste v podjetju implemetirali rešitev, ki je bila sprva zelo slabo sprejeta s strani vaših sodelavcev.
- Kaj storite, ko stvari ne potekajo po vašem načrtu. Imate morda primer?
- Ste morali kdaj sodelavce prepričati, da delajo na projektu, v katerega niso 100% verjeli? Kako ste jih prepričali in navdušili, da ste projekt končali?
- V življenjepisu ste napisali, da se dobro spoprijemate s stresom in pritiski na delovnem mestu. Mi lahko okvirno ponazorite kakšen primer, kjer ste bili pod velikim pritiskom, delo pa ste vseen korektno opravili?

Pri vsakem vprašanju lahko sledijo tudi podvprašanja: kaj ste naredili, kaj ste rekli, kako ste reagirali itd.

Priprava na potencialen vedenjski intervju

Kakšen je najboljši način priprave? Zapomnite si: dokler se intervju ne bo začel, ne boste vedeli, za kateri tip intervjuja gre. Lahko je tudi kombinacija več različnih oblik intervjujev. Zatorej si pripravite odgovore za primere različnih vprašanj.

Glede na to, da ne veste, kaj bo kadrovik od vas želel na intervjuju, si osvežite spomin in premislite o kakšnih posebnih situacijah ali težavah, s katerimi ste se soočili. Lahko jih koristno uporabite kot ogrodje za nekatere odgovore. Pripravite si različne zgodbe, pripetljaje in dogodke, ki kažejo na to, kako ste se spoprijeli z določenimi izzivi na preteklem delovnem mestu. Te različne zgodbe iz vaše delovne preteklosti so lahko zelo uporabne pri oblikovanju dobrih odgovorov.

In ključno, preglejte opis delovnega mesta ali zaposlitvenega oglasa. V njem se skrivajo besede, ki vam lahko povedo, kaj kadroviki od kandidata zahtevajo, čemu dajejo poudarek. Ugotovili boste, katere veščine, sposobnosti in vedenjske značilnosti so najpomembnejše.

Med samim intervjujem

Če med samim intervjujem niste prepričani, kako odgovoriti na vprašanja, prosite za pojasnilo. Prepričajte se, da boste v svojih odgovorih uporabili naslednje točke:

- določeno situacijo,
- delovne naloge, ki jih je bilo potrebno opraviti,
- aktivnosti, ki ste jih prevzeli,
- rezultat oz. kaj se je zgodilo.

Pomembno je, da se zavedate, da ni pravih in napačnih odgovorov. Kadrovik preprosto želi razumeti, kako ste se obnašali v dani situaciji. Poiskal bo skupne točke med vašim opisom preteklih dogodkov in njegovim opisom pričakovanega vedenja. Torej, previdno poslušajte, odgovore jasno formulirajte in ne izpuščajte pomembnih korakov. In najbolj pomembno: bodite odkriti.


Kako se predstaviti v 30 sekundah in prepričati kadrovika, da ste pravi za delovno mesto?


PREBERI SI


Avtor: Maja Radišek, MojeDelo.com


Izberi področje dela