Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

 Izbrani delodajalec

IBM Slovenija d.o.o.
IBM Slovenija d.o.o.
Ameriška ulica 8
1000 Ljubljana
Kontaktna oseba:
Matej Durakovič
Telefon:
01 320 89 63

Zaposlovanje v podjetju IBM Slovenija d.o.o.

Organizacijska kultura in klima

IBM-ova organizacijska kultura je kultura globalnega podjetja, ki temelji na prenosu znanja ter izkušenj med sodelavci na lokalnem in globalnem nivoju. Na globalnem nivoju velja IBM za enega delavcu najbolj prijaznih delodajalcev in ima razvite številne programe in aktivnosti, s katerimi ustvarja zdravo, varno in ustvarjalno delovno okolje za zaposlene.

Odgovornost do zaposlenih

IBM je v svetovnem merilu med vodilnimi podjetji na področju družbene odgovornosti. Za IBM je družbena odgovornost poslovna nuja, ki je vgrajena v vrednote in delovanje korporacije, kar podjetju že od samega začetka delovanja zagotavlja uspešno poslovanje in razvoj. IBM vsako leto poleg letnega poročila izda tudi samostojno poročilo o družbeni odgovornosti. IBM Slovenija s svojim delovanjem sledi globalni politiki IBM-a na področju družbene odgovornosti. V okviru interne politike do zaposlenih svojim sodelavcem nudi številne ugodnosti, ki jim omogočajo lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. IBM Slovenija je tudi nosilec polnega certifikata Družini prijazno podjetje ter prejemnik priznanja Ugledni delodajalec 2011.

O podjetju IBM Slovenija d.o.o.

Naša vizija in cilji

IBM je globalno integrirano podjetje s sedežem v New Yorku, ZDA. V svoji dejavnosti sodi med podjetja z najdaljšo tradicijo, saj je za njim že 100 let delovanja. Je eno največjih svetovnih podjetij na področju informatike. Posluje v 170 državah in zaposluje skoraj 400.000 ljudi.

Na podlagi prenosa strokovnega znanja in izkušenj iz posameznih panog, kot so telekomunikacije, bančništvo, proizvodnja, javna uprava in druge, ter na temelju najsodobnejših tehnologij IBM svojim strankam omogoča uspešnejše doseganje njihovih poslovnih ciljev ter z modrejšimi rešitvami ustvarja merljivo gospodarsko in družbeno vrednost.

Glavne dejavnosti podjetja:

- Programska opremna
- Strojna oprema
- Poslovne svetovalne storitve
- Tehnične svetovalne storitve
- Izobraževanja
- Globalno financiranje

Produkti in storitve IBM Slovenija d.o.o.

IBM razvija, proizvaja in prodaja vrhunske tehnološke izdelke – strojno in programsko opremo, vse večji delež prometa pa ustvarja na področju tehničnih storitev in tehničnega ter poslovnega svetovanja na različnih področjih. Svojim strankam ponuja celovite rešitve, od strateških analiz, svetovanja na področju poslovne in tehnične arhitekture sistemov do implementacije in integracije kompleksnih sistemov IT.

Skupina za računalniške sisteme (STG)

Strokovnjaki iz skupine za računalniške sisteme z različnimi primerjalnimi analizami svetujejo uporabnikom pri izboru računalniške infrastrukture ter pri uporabi najnovejših tehnologij konsolidacije računalniške infrastrukture in virtualizacije. Del skupine deluje na širšem regionalnem območju, saj zaradi svojega znanja spada v sam svetovni vrh. S tehnološko vrhunsko opremljenim demonstracijskim središčem lahko uporabnikom prikažejo delovanje najnovejših sistemov. Skupina pokriva področje strežniških sistemov, pomnilniških sistemov in strojne opreme za trgovinsko dejavnost. Strojno opremo IBM uporabljajo največje slovenske finančne ustanove, javna uprava in velika gospodarska podjetja. S prilagojeno ponudbo zahtevam srednje velikih in malih podjetij na slovenskem trgu je IBM prisoten tudi v tem segmentu. Skupina tesno sodeluje z IBM-ovimi poslovnimi partnerji. IBM Slovenija strankam omogoča tudi finančno podporo pri nabavi izdelkov in storitev s področja informacijske tehnologije. Na voljo sta dva načina financiranja: odloženo plačilo in poslovni najem.

Skupina za programsko opremo (SWG)

Korporacija IBM se uvršča med največje svetovne ponudnike programske opreme. S svojo ponudbo lahko zadosti vsem potrebam strank po programski opremi in informacijskih rešitvah, in sicer potrebam po bazah podatkov, orodjih za skupinsko delo, programski opremi za
integracijo, optimizacijo ter izvajanje poslovnih procesov in programski opremi za varnost, nadzor ter upravljanje gradnikov IT. IBM-ovi slovenski in mednarodni strokovnjaki strankam svetujejo na področju arhitekture informacijskih sistemov ter implementacije programske opreme. Poslovni partnerji na podlagi programske opreme IBM izdelujejo kakovostne in praktične rešitve za posamezne panoge (bančništvo, zavarovalništvo, telekomunikacije, državna uprava ipd.).

V okviru skupine za programsko opremo deluje tudi IBM-ov oddelek izobraževanja (SWG Training Delivery), ki nudi tehnično in poslovno izobraževanje za stranke in poslovne partnerje na najvišji ravni. Ključnega pomena so SWG- in STG-tehnični tečaji, ki so neposredno vezani na uvajanje, razvoj, uporabo in vzdrževanje nove strojne in programske opreme. Poleg tečajev nudijo tudi opravljanje IBM tehničnih certifikacij ter delavnice za zaključene skupine. Ponudbo tehničnega izobraževanja dopolnjujejo veščinske delavnice na področju menedžerskih veščin, projektnega vodenja, poslovne komunikacije in timskega dela. Predavatelji so strokovnjaki iz Slovenije in tujine.

Skupina za globalne poslovne storitve (GBS)

Skupino za globalne poslovne storitve sestavljajo strokovnjaki za strateško svetovanje, modeliranje in reinženiring poslovnih procesov, optimizacijo preskrbovalnih verig, uvajanje sistema SAP ERP in vzdrževanje ter podporo poslovnim aplikacijam. Ti s svojimi vrhunskimi izkušnjami podjetjem svetujejo celovito, tako glede izboljšanja poslovanja kot uvajanja vseh vrst informacijskih rešitev. V zadnjem času se v skupini oblikuje specialistično znanje za nekatere panoge, predvsem javno upravo, bančništvo, zavarovalništvo in podjetja v proizvodnji. Do danes so izvedli številne uspešne projekte v priznanih slovenskih podjetjih in javni upravi.

Skupina za globalne tehnološke storitve (GTS)

Globalne tehnološke storitve podjetja IBM strankam zagotavljajo celostne tehnološke rešitve. Skupina se ukvarja z integriranjem, implementiranjem, svetovanjem, podporo in vzdrževanjem infrastrukturnih rešitev, programske opreme, strojne opreme in storitev IT. Glavne skupine rešitev so povezane s strategijo in arhitekturo IT, varnostjo in zasebnostjo, nemotenim poslovanjem, hranjenjem podatkov, strežniki, middlewareom, integrirano komunikacijo, vzdrževanjem in tehnično podporo. Rešitve se izvajajo na več načinov, od samostojne izvedbe posameznih projektov prek skupnega izvajanja projektov s strankami in/ali poslovnimi partnerji do outtaskinga posameznih segmentov in outsourcinga celotnega področja IT, ki postaja v svetu pa tudi v Sloveniji vedno bolj aktualno.

Sodelovanje s poslovnimi partnerji (BPO)

IBM Slovenija ima dobro razvito in stabilno mrežo poslovnih partnerjev, kar podjetju zagotavlja potrebno geografsko pokritost in dostop do novih trgov. Strankam ponujajo storitve na področju tehnoloških rešitev, namestitev in vzdrževanja kompleksnih računalniških sistemov ter na področju panožno specifičnih aplikacij za mala in srednja podjetja ter za velike gospodarske subjekte. IBM skrbno nadgrajuje in razvija strokovno znanje ter usposobljenost poslovnih partnerjev za najustreznejši način poslovanja, ki končnim uporabnikom zagotavlja kar največje zadovoljstvo.

IBM Slovenija d.o.o.


Izbrani delodajalci