Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

 Izbrani delodajalec

SRC d.o.o.
SRC d.o.o.
Tržaška cesta 116
1000 Ljubljana
Kontaktna oseba:
Kadrovska služba
Telefon:
01 600 7000
Spletna stran:
http://www.src.si/

Zaposlovanje v podjetju SRC d.o.o.

Planirano število novih zaposlenih: 0

Po stopnji izobrazbe  
VII.0

Kaj pričakujemo od novih sodelavcev

Od novih sodelavcev v podjetju SRC d.o.o. pričakujemo strokovno usposobljenost, kreativnost, samostojnost, dobre komunikacijske sposobnosti in pripravljenost na timsko delo. Poleg strokovnih kompetenc od zaposlenih pričakujemo pripadnost podjetju ter poistovetenje z vrednotami podjetja.

Nagrajevanje in ocenjevanje zaposlenih

Nagrajevanje je odvisno od uspešnosti poslovanja podjetja in rezultatov posameznika. V podjetju imamo uveljavljeno opravljanje letnih pogovorov, na katerih vodja in zaposleni pregledata dosežene rezultate v preteklem obdobju, določita cilje za prihodnje obdobje, izmenjata informacije in mnenja kjer lahko razjasnila parametre tehničnega in mehkega sodelovanja ter se pogovorita o karierni poti, napredovanju ter načrtovanih izobraževanjih.

Odgovornost do zaposlenih

Skrb za zaposlene udejanjamo s tem, da jim nudimo izobraževanje in s tem strokovno in osebno rast ter zagotavljamo urejene in varne delovne pogoje. Sodelavcem nudimo delo s sodobnimi tehnologijami ter dostop do znanja in trendov razvoja, principe timskega dela pa zaposleni udejanjajo tudi v Team buildingih. Zaposlenim omogočamo tudi neformalno druženje preko športnega in kulturnega društva Marjetica, ki vključuje preko 20 sekcij.

Izobraževanje in usposabljanje

Našim sodelavcem nudimo izobraževanja za pridobitev višje stopnje formalne izobrazbe, izobraževanja na konferencah, seminarjih in strokovnih srečanjih ter izobraževanja za tuje jezike. Prav tako pa se zaposleni izobražujejo preko internih izobraževanj, s prenosom znanja, imamo pa tudi lastni izobraževalni center v Grimščah pri Bledu.

Ugodnosti za delojemalce

Možnost nadaljnega šolanja: da Možnost opravljanja študentske prakse: da

Druge ugodnosti

 • delo v dinamičnem in kreativnem okolju,
 • možnost stalnega izobraževanja in usposabljanja,
 • dostop do najnovejše strokovne literature,
 • vključitev v dodatno pokojninsko zavarovanje,
 • vključitev v kolektivno nezgodno zavarovanje,
 • neformalno druženje preko športnega in kulturnega društva Marjetica.

O podjetju SRC d.o.o.

Glavne dejavnosti podjetja

Ponujamo celovite rešitve s področja informacijskih tehnologij: svetovanje, razvoj in izvedbo rešitev, integracijo programske in strojne opreme, postavitev in vzdrževanje sistemov, izobraževanje.

Statistika

 • Število sodelavcev: 400
 • Organiziranost: matrična
 • Velikost podjetja: veliko
 • Prihodki 2006: 50 mio €
 • Delovno okolje: -
 • Ocena prihodkov 2007: -
 • Oblika podjetja: d.o.o.
 • Dobiček 2005: -

Struktura zaposlenih

Stopnja izobrazbe 2005 2006 Povprečna neto plača
VII in več161151-
VI4335-
V115110-

Naša vizija in cilji

Poslanstvo

SRC d.o.o. je hitro prilagodljivo in učinkovito podjetje, ki s sodobnimi rešitvami in sistemsko integracijo poslovnih in tehničnih rešitev svojim partnerjem zagotavlja povečanje konkurenčne prednosti.

Vizija

Postati vodilni ponudnik IT storitev v jugovzhodni Evropi.

Vrednote

 • Dolgoročno partnerstvo.
 • Nenehna rast in razvoj.
 • Zadovoljstvo kupcev in končnih uporabnikov.
 • Zadovoljstvo zaposlenih.

Organizacijska struktura in klima

V podjetju enkrat letno merimo klimo zadovoljstva zaposlenih. Na podlagi rezultatov anketiranja, Vodstvo sprejme akcijski načrt, v katerega so vključene določene izboljšave, ki jih predlagajo zaposleni.

Produkti in storitve SRC d.o.o.

Smo vodilno slovensko podjetje na področju IT storitev. Imamo 20 let tradicije in izkušenj ter danes zaposlujemo 400 visoko izobraženih in usposobljenih strokovnjakov v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Makedoniji in Belgiji. Povezujemo tehnologije in poslovne procese.

Ponujamo celovite rešitve s področja informacijskih tehnologij: svetovanje, razvoj in izvedbo rešitev, integracijo programske in strojne opreme, postavitev in vzdrževanje sistemov, izobraževanje. Delujemo na področjih finančnih institucij, telekomih in logističnih podjetij, gospodarstvu, javni upravi in zdravstvu.

Rešitve:

 • ePoslovanje
 • ERP
 • Poslovno obveščanje
 • Podatkovna skladišča
 • CRM
 • Upravljanje poslovnih procesov
 • eUprava

Storitve:

 • Računalniški inženiring
 • Komunikacijski inženiring
 • Svetovanje
 • IT Outsourcing
 • Obračun plač – OPLA
 • Podpora uporabnikom
 • Izobraževalni center

Izdelki:

 • eOffice
 • eOffice Leasing
 • eHRM
 • ODIS
 • CarKing
 • BorzaWin
 • eInsurance
 • Event Track
 • korporativni portal

SRC d.o.o.


Izbrani delodajalci