IZBRANI DELODAJALEC: Banka, ki v Sloveniji velja za TOP delodajalca

3.3.2021


Banka NLB, ena od izbranih delodajalcev na MojeDelo.com, ki so jo strokovnjaki na slovenskem trgu dela v raziskavi »Ugled delodajalca 2019« izbrali za 2. najuglednejšo v panogi bančništvo za Banko Slovenije in se je uvrstila med TOP 10 delodajalcev po izboru študentov poslovnih ved, ostaja v družbi najboljših. Konec januarja je namreč znova, že šestič zapored, prejela tudi certifikat Top Employer Slovenija, ki ga podeljuje neodvisna inštitucija Top Employers Institute.


Za vas smo pripravili kratek intervju z Vesno Vodopivec, direktorico Upravljanja s kadri in razvoja organizacije v NLB, ki nam je zaupala, kaj vse nudijo svojim zaposlenim in koliko truda je treba vložiti za dosego takšnih rezultatov.


MojeDelo: Pozdravljeni, najprej bi vam želeli čestitati za pridobljeni certifikat. Verjamemo, da potencialne kandidate zanima, kaj predstavlja ta certifikat in na podlagi katerih dejavnikov ste bili izbrani prav vi?

Hvala lepa. Res se trudimo, da nadgrajujemo in izboljšujemo svoje kadrovske prakse – k čemur nas, to že lahko priznamo, na nek pozitiven način sili tudi Top Employerjev postopek certificiranja – zato smo toliko bolj veseli, ko vidimo, da je naš trud prepoznan.

Sicer pa bistvo certifikata ni kitenje z nazivom, ampak primerjalna analiza razvitosti kadrovske funkcije v primerjavi s podjetji po svetu. To torej ni nek pokal, ki ga postavimo na polico, da se na njem nato nabira prah, ampak dokaz visoke ravni razvitosti naših kadrovskih procesov, orodij in ponudbe ter naša zaveza obstoječim in novo zaposlenim, da jim nudimo izjemno in izzivov polno delovno okolje ter priložnosti za rast in uspeh. Seveda pa je certifikat tudi konkurenčna prednost, ki omogoča lažje privabljanje ustreznega kadra – ustreznega v smislu pravega mindseta, kulture in vrednot. 

Kot rečeno, je postopek certificiranja na nek način pozitivna prisila, ki nas spodbuja k nenehnemu prepoznavanju vrzeli, nadgradnji naših praks in postopkov ter iskanju odličnosti – še več: postopek certificiranja celo spreminja kulturo organizacije ter omogoča uspešnost banke in skupine. V preteklih letih smo se denimo osredotočili na področja razvoja zaposlenih in izobraževanja, upravljanje s talenti in delo z novozaposlenimi, mentorstvo in coaching, nadgradili smo tudi IT kadrovski sistem ipd. Lani pa smo se pri nadgrajevanju svojih kadrovskih praks tudi zaradi epidemije Covid-19 osredotočili predvsem na področje usklajevanje poslovnega in družinskega življenja ter osebnega razvoja zaposlenih ipd., predvsem pa na organizacijo dela tako, da smo v času zaostrenih zdravstvenih okoliščin zaposlenim zagotovili varno delovno okolje – torej tistim, ki jim delovni proces to omogoča, delo od doma, ostalim pa ustrezne preventivne zdravstvene ukrepe oz. umik iz delovnega procesa, če sodijo v ogroženo skupino. 

Aktivnosti, na katere se bomo osredotočili v prihodnje, so seveda že v teku. V podporo in kot del nove poslovne strategije NLB Skupine tako že potekajo projekti na področju izboljševanja kadrovskih praks, spremembe kulture organizacije in učinkovitosti procesov, in sicer ne le v banki, ampak na ravni cele NLB Skupine. Ena ključnih nalog bo tudi uvedba možnosti dela od doma v »normalnih« okoliščinah, torej ne zavoljo epidemije. Pravkar na primer poteka tudi nadgradnja možnosti izobraževanja s pomočjo zunanjega mednarodnega ponudnika, ki ponuja več kot 4000 različnih vrst on-line usposabljanj, kar bo omogočeno vsem zaposlenim in ne nujno samo v povezavi z izzivi pri njihovem delu. Torej odpiramo vrata v veliko skladišče znanja in veščin, zaposleni jih morajo le odpreti, in možnosti so neomejene.


MojeDelo: V raziskavi »Ugled delodajalca« kandidati ocenjujejo podjetja na podlagi izbranih dejavnikov, ki vplivajo na znamko delodajalca in njihov ugled na trgu dela. Dejavniki, ki so jih v zadnji raziskavi anketiranci ocenili kot najpomembnejše so spoštovanje zaposlenih, strokovno usposabljanje in razvoj, konkurenčna osnovna plača, prijazno delovno okolje, varnost zaposlitve in ravnovesje med službo in zasebnim življenjem. Je to nekaj, kar vi nudite/omogočate vašim zaposlenim?

Vsekakor – in mislim, da nam to tudi zelo dobro uspeva. V NLB se namreč zelo dobro zavedamo, da je plača, ki jo prejmejo zaposleni, sicer zelo pomembna in mora biti delovnemu mestu primerna, konkurenčna itd., nikakor pa ni vse, kar danes šteje pri iskalcih zaposlitve in zaposlenih. Zavedamo se, da so motivirani, zavzeti in zadovoljni zaposleni temelj poslovne uspešnosti, saj bodo z nami prehodili tudi tisti dodatni kilometer na poti k skupnemu uspehu, a delodajalec mora seveda poskrbeti za vse elemente njihovega profesionalnega in osebnega razvoja, torej za izobraževanja, negovanje in razvoj talentov, oblikovanje kariernih poti, odpiranje možnosti za mobilnost v Skupini in podobno, pa tudi, denimo, za zagotavljanje družini prijazne politike. To v NLB zagotavljamo s certifikatom Družini prijazno podjetje, ki prinaša vrsto ukrepov od dodatnih prostih dni do takšnih, ki izboljšujejo zdravje zaposlenih. V banki tudi ves čas uvajamo nove ukrepe, na primer možnost dela od doma, NLB družinski dan ali pa, najnovejši, solidarnostna pomoč za zaposlene na daljšem bolniškem staležu. 

Opažamo pa še eno pomembno novost tako med našimi zaposlenimi kot med iskalci zaposlitve: poleg zgoraj naštetih elementov, ki neposredno vplivajo na njihovo dobrobit in počutje na delovnem mestu, vse bolj cenijo tudi recimo temu »širšo sliko«, torej trdna stališča in vrednote podjetja. Za kaj se neko podjetje zavzema, k čemu stremi. NLB je denimo v preteklem letu pristopila k načelom OZN za odgovorno bančništvo, kar pomeni, da pri vseh svojih aktivnostih razmišljamo trajnostno in da trajnost vpletamo v vse svoje delovanje – storitve, vsakodnevno poslovanje, odločitve itd. Temu namenjamo vse več pozornosti, saj je to po en strani naša želja, po drugi strani pa naša odgovornost kot sistemske institucije.  


MojeDelo: Kaj je po vašem mnenju ključno za dosego takšnih rezultatov in kakšni so vaši cilji za v prihodnje? Imate kakšno sporočilo za vaše potencialne kandidate?

NLB še pred 6 leti morda ni bila banka, ki bi jo bodoči zaposleni prepoznavali kot podjetje, ki omogoča tako zanimivo delo in osebni razvoj, kot ga. A banka in Skupina sta prepotovali zanimivo pot in danes smo prepoznani kot nekdo z vizijo, pogumom, na poti rasti in uspeha. Ravno to je morda ta premik oziroma sprememba, ki jo velja izpostaviti. Naj dodam, da aktivnosti na področjih upravljanja s talenti, nagrajevanja, izobraževanja, mobilnosti zaposlenih ipd. potekajo ne le na ravni banke, ampak cele NLB Skupine. Naš cilj je namreč postati najboljši zaposlovalec v Jugovzhodni Evropi, kjer delujemo na kar šestih trgih, oziroma dvigniti prepoznavnost NLB in NLB Skupine, ki nudi izjemne izzive, pridobivanje konkurenčnega znanja, osebni razvoj, številne ugodnosti, predvsem pa posluh delodajalca do vsakega zaposlenega.Avtor fotografij: Iztok Lazar


Izberi področje dela