Kako do uspešne in učinkovite prijave na delovno mesto?

15.12.2020


Iz vaše prijave mora biti takoj vidno, kdo ste in kaj hočete. Kadroviki namreč v povprečju za branje prijave namenijo le 30 sekund in v tem času morajo prepoznati vaš potencial.

Delodajalec išče nekoga, v katerem bi prepoznal potencial za dosego njegovega cilja. Pri pisanju prijave na delovno mesto in kasneje na razgovoru morate biti kar se da suvereni. Zato je pomembno, da prepoznate kaj lahko s svojimi kompetencami doprinesete k podjetju. Da bi prepoznali ta doprinos, se osredotočite na vaše izkušnje in sposobnosti ter cilje, ki jih želite v prihodnosti doseči.

MojeDelo.com svetuje: Na življenjepis glejte kot prodajno besedilo, s katerim delodajalcu ponujate rešitev. Ne iščite oglasov za delo, ki bi ga lahko opravljali, ampak se osredotočite na to, ali delo ustreza vašim zahtevam.

Prijavo napišite sami, na spletu upoštevajte le smernice

Obstajajo orodja za lažjo pripravo življenjepisa. Vseeno pa vam naši HR specialisti svetujejo, da prijavo napišete sami in ne uporabljate šablon, ki jih lahko najdete na spletu. Upoštevate lahko zgolj njihove smernice. Le tako se bo prijava skladala z vašo osebnostjo. To je pomembno predvsem v fazi, ko pridete na razgovor, kjer morate dokazati konsistentnost. Pomagate si lahko z naslednjimi spletnimi orodji:

Kateri so obvezni elementi dobrega življenjepisa?

Da bi bila vaša prijava za delo uspešna, morate slediti nekaterim ključnim korakom. Najprej pozorno preberite razpis in si poskušati predstavljati, kaj točno išče delodajalec, nato pri sebi premislite, ali ste kos razpisanim zahtevam in ali vam je izbrano delo sploh v izziv. 

Veliko bolj uspešne so namreč tiste prijave, ki jih kandidati pošljejo zaradi izzivov, in ne zaradi plače ali osebne stiske zaradi brezposelnosti.

 • Določite naslov življenjepisa.
Dobro premislite, saj bo kadrovik iz vašega naslova hitro prepoznal „kdo ste in kaj hočete“. Še posebej, če naslov primerja z ostalimi deli prijave. S pomočjo tega lahko najde tudi vaše močnejše ali šibkejše kompetence.

Predlagamo vam, da se osredotočite na sedanjo pozicijo in ciljno delovno mesto, kot na primer: Prodajalec, Ciljno usmerjen vodja prodaje, Krizni manager, Arhitekt nizkih gradenj,…
 • Naredite kratek povzetek osebnostnega profila. 
V 250  350 znakih poskusite povzeti svoja znanja, sposobnosti in izkušnje. Ne pozabite izpostaviti tudi koristi, ki jih lahko prinesete delodajalcu. Povzetek osebnostnega profila služi kot podnaslov v časopisu - na kratko obrazloži kar ste že nakazali v naslovu.

Pomembno je, da ga prilagodite vsakemu razpisu posebej. Da služi svojemu namenu, mora biti zelo udaren, suveren in prepričljiv, kot na primer: Iščem vodstveno pozicijo v prodaji. Poleg tega bi me zanimalo tudi vodenje sorodnega področja, kot je marketing ali nabava.
 • Nanizajte svoje delovne izkušnje.
Navesti jih morate v obratnem kronološkem zaporedju (novejše izkušnje najprej). Tudi ta del morate prilagoditi delovnemu mestu kamor se prijavljate, saj relevantnim delovnim izkušnjam namenjajte več prostora. Ko jih opisujete, se torej osredotočite na ciljno delovno mesto.

Poleg časa trajanja, naziva delodajalca in delovnega mesta navedite še kratek opis delovnih nalog in svoje uspehe. Če imate malo ali nič delovnih izkušenj, vključite razne obštudijske dejavnosti, omenite sodelovanja pri različnih projekt, svoje posebne zadolžitve, ipd.  
 • Dodajte svojo izobrazbo.
Naštejte vse pridobljene formalne izobrazbe, ki naj vključujejo začetek in zaključek izobraževanja (če še traja, napišite, kdaj načrtujete njegov konec), institucijo in pridobljeni naziv ter morebitne dosežke med študijem. Vključite lahko tudi naslov diplomske ali magistrske naloge oziroma specializacijo. Pri študiju je v navadi navajati tudi področja, katerim ste posvetili posebno pozornost.

Tudi to navajajte v obratnem kronološkem zaporedju. Ni nujno, da vpišete samo dokončane izobrazbe - enostavno dopišite: "manjka diploma", "končan 1. letnik" . Osnovne šole pa ne navajamo. 
V kategoriji neformalne izobrazbe lahko dodate pridobljene certifikate, licence in ostala izobraževanja. Zapišite tudi opravljene tečaje ali seminarje, znanja tujih jezikov (ter stopnjo znanja), računalniških programov, ... Vseeno pa navajajte izobraževanja in dosežene certifikate, ki so skladni z razpisom.
 • Izpostavite svoje kompetence.
Preden se lotite vpisovanja kompetenc, priporočamo, da opravite psihometrično testiranje, ker sami sebe ne poznamo dovolj dobro. Na koncu lahko dodate še hobije, članstva in ostale dejavnosti, ki bi lahko bile pomembne za to delovno mesto.
 • Ne pozabite na kontaktne podatke.
Ti podatki so izjemnega pomena, da vas delodajalec lahko kontaktira. Povsem dovolj bo, če jih izpostavite na vidno mesto in jih logično označite.


Ne naredite teh pogostih napak

Če kadrovik vaš življenjepis navduši, vas bo povabil na razgovor, sicer se bo znašel v smeteh, zato se je zanj treba še posebej potruditi.

Ena izmed najpogostejših napak, zaradi katere se pogosto življenjepis znajdejo v smeteh, je da iskalci zaposlitve isti življenjepis pošiljajo različnim delodajalcem, namesto da bi ga prilagodili za vsakega posebej. 

Velikokrat se tudi zgodi, da vzamejo za predlogo prijateljevega in vanj vstavijo svoje podatke, niso pa pozorni na spol, sklon, število. Takšne zapise kadroviki hitro odložijo. 

Tako kot v življenjepisu in v spremnem pismu tudi na pogovoru ne smete »blefirati«. Priznajte svoje šibke lastnosti in se ne prikazujte kot vsemogočni. Delodajalec bo cenil, da vašo pripravljenost na učenje. 

Posebej mladi imajo težave s previsoko zastavljenimi cilji, saj se ne zavedajo, da je treba do vsakega cilja prehoditi določeno pot, na kateri si naberemo izkušnje. Bližnjic tu ni.

Kontraproduktivno je tudi prijavljanje na zelo veliko razpisov. To ne prinese želenega učinka. Bolj uspešni boste, če se prijavite na manj razpisov, vendar ste za ta dela stoodstotno prepričani, da jih želite opravljati daljše obdobje. Kadroviki to kasneje testirajo na pogovoru z vprašanjem, kje se vidite čez nekaj let, saj s tem ugotavljajo, ali bodo stroški kadrovanja dolgoročno povrnjeni z zaposlitvijo.

Ena najpogostejših napak je tudi ta, da se kandidati ne pozanimajo o podjetju, kamor se prijavljajo za delo, zato niti ne vedo, ali bi tam sploh radi delali.

S spremnim pismom do osebnega vtisa

Če želite narediti bolj osebni vtis pri prijavi na razpisano delovno mesto, je spremno pismo tisto, kar potrebujete. Spremno pismo je lahko vaš uvod v prijavo, namenjen pa je spodbuditvi bralca, da temeljito prebere vaš priložen življenjepis.

Osnovna informacija vašega spremnega pisma: Sem prava oseba za vaše delovno mesto! Imam edinstvene sposobnosti in izkušnje, s katerimi bom lahko takoj pomagal vašemu podjetju pri doseganju vaših ciljev, in priložen življenjepis to dokazuje.

Upoštevajte nasvete HR specialistov

 • Naredite domačo nalogo in naberite čim več informacij o podjetju, kamor se prijavljate. Pripravite predloge za reševanje problemov, pri katerih se boste lahko izkazali. 
 • Pokažite navdušenje nad razpisanim delovnim mestom. Vaše spremno pismo naj ne izžareva sporočila »dajte mi delo, kjer lahko napredujem in več zaslužim«, ampak »navdušen sem nad možnostjo, da lahko s svojim znanjem in izkušnjami pomagam podjetju pri doseganju njegovih rezultatov«. 
 • V pismu napovejte, da pričakujete klic na razgovor. Proaktiven, a nevsiljiv kandidat bo za kadrovika gotovo bolj zanimiv kot kandidat, ki v ničemer ne izstopa iz kupa stotih prejetih življenjepisov. 
 • Vaše spremno pismo naj bo kratko in ciljno usmerjeno. Ne pretiravajte s podatki, namen pisma je navdušiti kadrovika, da si bo podrobno pregledal vaš življenjepis. 
 • Za vsako prijavo naredite novo spremno pismo, saj je to nagovor delodajalca. V njem izpostavite dobre strani izbranega delovnega mesta (ugled podjetja, novi sodelavci, delovno mesto, ki vam predstavlja resničen izziv, ipd.)
 • Bodite pozitivni. Spremno pismo naj odraža vašo odločnost, jasen cilj, željo po izzivu in razvoju ter samozavest. V spremnem pismu ne sme biti vidno, da ste razočarani nad trenutno situacijo, obupani ali jezni na sedanjega delodajalca.
Spremno pismo je uvod v vašo predstavitev in ne povzetek vašega preteklega dela ali obširnega opisovanja samega sebe. Ena stran uvoda je dovolj, saj je vaš namen, da pritegnete bralca naj vas povabijo na zaposlitveni razgovor. Ne opisujte se z izrazi, kot so "samozavesten, agresiven, visoko motiviran in zrel." Namesto tega navedite tiste lastnosti, ki jih lahko podkrepite s svojimi dosežki.
 

Zastavite ga strukturirano




V uvodu opredelite delovno mesto na katerega se prijavljate. Navedite zakaj se prijavljate na to delovno mesto in kje ste zasledili oglas. Samo točne informacije bodo zagotovile, da bo vaš življenjepis prispel v prave roke.
 


V jedru pojasnite zakaj ste primerni za to vrsto dela in dokažite, daa imate dovolj znanja o podjetju ali o delovnem mestu. S tem dokažete, da ustrezate potrebam delodajalca. Namen tega odstavka je, da povežete svoj življenjepis z delovnim mestom. Morda boste želeli navesti še podatke, zakaj vas zanima točno ta delodajalec ali delovno mesto.
 

 
V zaključku se zahvalite in ponovno omenite vaše zanimanje za delovno mesto. Prosite za nadaljnje korake do zaposlitvenega razgovora. Obvestite svetovalca za kadre kako pride v stik z vami - ponovite vašo telefonsko številko in e-poštni naslov. Tudi, če boste vi najprej stopili v stik s svetovalcem,  poskrbite, da boste zadevo spremljali do konca.
 



Ko dokončate tako spremno pismo kot življenjepis, oboje preberite še najmanj dvakrat in preverite, če ste kje naredili kakšno slovnično napako, ki je v tovrstni komunikaciji neodpustljiva. Če imate prijatelja, ki vam je trenutno na voljo, mu besedilo pošljite, saj bo kot objektivna oseba lažje videla napake in presodila primernost prijave.


Izberi področje dela