Kako izkoristiti študijsko obdobje za neboleč vstop na trg dela

23.12.2015


Zaradi neugodnih razmer za nove diplomante na trenutnem in bodočem trgu dela morate študirati pametno. Pridobiti morate čim več uporabnih znanj, veščin, spretnosti in izkušenj, da boste lahko brez težav vstopili v realni svet dela in delodajalcem ponudili stvari, ki jih dejansko potrebujejo. Zavedati se morate, da ste sami odgovorni za izbiro vašega študija in da s tem nosite s seboj tudi vse posledice takšne odločitve. Prevzeti morate vso odgovornost lastne odločitve za izbiro vaše bodoče kariere.

Izkoristite študij za pridoitev delovnih izkušenj

Zaradi neugodnih razmer za nove diplomante na trenutnem in bodočem trgu dela morate študirati pametno. Pridobiti morate čim več uporabnih znanj, veščin, spretnosti in izkušenj, da boste lahko brez težav vstopili v realni svet dela in delodajalcem ponudili stvari, ki jih dejansko potrebujejo. Zavedati se morate, da ste sami odgovorni za izbiro vašega študija in da s tem nosite s seboj tudi vse posledice takšne odločitve. Prevzeti morate vso odgovornost lastne odločitve za izbiro vaše bodoče kariere.

Kariera


Beseda »kariera« je v besednem zakladu povprečnega študenta še premalo v uporabi. Ker se izraz kariera navezuje na svet dela in ker obiskujete fakulteto z namenom dosegati boljše zaposlitve, mora posledično obstajati zveza med študijsko smerjo in karierami. Medtem ko velja, da se določena študijska področja, kot so poučevanje ali medicinska strežba, nanašajo na točno določene specifične kariere, pa se večina drugih študijev ne. V bistvu vas velika večina študijev dejansko pripravi za več možnih kariernih usmeritev.


Zakaj študirati – kaj je vaš cilj?


Presenetljivo je, da veliko študentov ne najde odgovora na to vprašanje. »Kaj lahko naredim z mojim študijem?« je vprašanje, ki si ga pogosto postavljajo obotavljajoči študenti, ne samo bruci, ampak tudi študenti višjih letnikov.

Večina od vas študira zato, ker verjame, da mu bo to omogočilo boljšo zaposlitev na delovnem področju, ki vas zanima in veseli. Vaše potovanje k bodoči delovni karieri prek fakultetne diplome je potovanje številnih priložnosti, ki vključujejo izbiro fakultete, sošolcev, študijske smeri, izbiro predmetnika in predavateljev, načinov preživljanja časa zunaj študija in načine, kako boste pridobljene izkušnje in znanje uporabili. Vaš cilj je, da te priložnosti čim bolje izkoristite za dosego želene službe, želene kariere in želene kakovosti življenja.


Cilj študiranja je izboljšanje zaposlitvenih in kariernih možnosti.Kaj je treba pridobiti v času vašega študija?


Žal marsikatero izkušnjo, znanje in sposobnost, ki jo boste pridobili med študijem, ne boste mogli uporabiti v realnem svetu dela, kjer se zahtevajo druga znanja, veščine in sposobnosti. Kljub temu lahko v času študija pridobite zavidljivo paleto prenosljivih veščin, ki jih boste lahko uporabili na delovnem mestu in jih bo znal vaš bodoči delodajalec še kako ceniti. Katere so tiste veščine, ki jih lahko pridobite že v času študija in jih lahko prenesete v svet dela?

- Pisanje: sposobnost pisanja lahko pridobite in krepite pri predmetih in tečajih, ki zahtevajo pisno izražanje, to je pisanje seminarskih nalog, referatov, člankov, okrožnic, poročil, pisem in podobno.
- Govorjenje: govorno izražanje lahko oblikujete pri odgovarjanju na vprašanja in izmenjavi mnenj v razredu, z udeležbo na retoričnih seminarjih, študijskih ali obštudijskih sestankih, javnih nastopih in podobno.
- Računalniška pismenost: ta zajema uporabniško ali raziskovalno-kreativno obvladovanje programov, operacijskih sistemov in softwerske podlage.
- Upravljanje skladov: finančno vodenje študijskih ali obštudijskih organizacij, samozaposlitev, administrativno delo v kateri koli organizaciji, ki vključuje odločanje o finančnih zadevah.
- Prodajanje: prodajanje katerega koli izdelka, storitve ali ideje posameznikom, društvom, študijskim ali obštudijskim organizacijam ali (lokalnim) podjetjem.
- Vodenje: vodstvene vloge v študijskih ali obštudijskih organizacijah; prevzemanje nalog, ki zahtevajo organiziranje in vodenje drugih ljudi, vsaka zadolženost in odgovornost, ki vključuje vodenje ljudi itd.
- Analitične veščine: študijski predmeti ali tečaji, ki razvijajo veščine razmišljanja, logičnega mišljenja, predstav itd., vsako delo ali druga zadolženost, kjer ste reševali probleme ali razvijali nove ideje.
- Nadziranje: dela kot nadzornik, učitelj, asistent, delovodja, poslovodja ali katera koli druga zadolžitev, pri kateri ste nadzirali delo ali dejanja drugih.
- Reševanje problemov: pridobitev soglasja, uporaba omejenih virov, ustvarjanje novega pristopa.
- Motiviranje: skupine, ki ste jih vodili, spodbujali, vaša dodana vrednost k napredku skupin.
- Ustvarjanje: ustvarjanje novih predmetov, orodij, idej, konceptov ali rešitev; raziskovanje in odkrivanje neznanega, neodkritega. Izumiteljstvo.
- Ročne spretnosti: študijske vaje in domače naloge, kjer se učite ročnih spretnosti, ki jih boste potrebovali pri vašem poklicu: delo v delavnicah, raznih laboratorijih, strokovne prakse in vajeništvo/asistiranje.
- Znanje: sveže sodobno znanje iz vašega področja študija ter interdisciplinarnih študijskih področij; neprestano spremljanje novosti na vašem strokovnem področju, tudi splošno znanje in splošna razgledanost.

Katere veščine bodo še zanimive na trgu dela?


1. Prožnost

Sodobna podjetja, ki stremijo k uspehu, potrebujejo ljudi, ki so okretni in prilagodljivi, kadar je treba uvesti nova znanja v podjetje, opraviti nek nepričakovan projekt ali spremeniti/prilagoditi delovni proces. Delodajalci si želijo sodelavcev, ki se znajo hitro učiti in so se sposobni hitro prilagoditi spremembam trga ali strategijam podjetja.

2. Mehke veščine, med njimi sposobnost timskega dela

Veliko delodajalcev išče mlade diplomante, ki ne ponujajo le tehnična znanja in strokovnosti, temveč imajo tudi ustrezne osebnostne značilnosti za integracijo v njihov delovni tim. Delodajalci ugotavljajo, da mladim diplomantom pogosto primanjkuje tako imenovanih »mehkih« veščin, kot so medsebojno komuniciranje, prijetnost in nekonfliktnost, sposobnost timskega dela in pristnega sodelovanja s sodelavci ter predanost k doseganju poslovnih ciljev organizacije. Te veščine so vsaj enako pomembne, kot je tehnična podkovanost delavca. Delavcev, ki delujejo kot rušilni elementi v delovnih timih, se ne razumejo s sodelavci, ne znajo prisluhniti in nočejo konstruktivno sodelovati z njimi, se delodajalci na veliko izogibajo.

3. Sposobnosti predstavitve

Sposobnost izvedbe dobre predstavitve je veščina, ki vas bo takoj ločila od drugih bodočih sodelavcev. Za dobre predstavitve strankam podjetja ali vašim bodočim nadrejenim ni potrebna lepota, karizmatičnost in šarmantnost. Držati se morate le določenih pravil, se ustrezno pripraviti in vaša predstavitev bo uspešna. Kje vam koristijo predstavitvene sposobnosti? Pri telefonskih klicih in sestankih s strankami, sodelavci in vodstvom podjetja, ko boste na primer predstavljali napredek pri projektu ali razvoju izdelka. S predstavitvenimi veščinami se boste lahko hitreje potegovali za vodstvena delovna mesta v podjetju, seveda pa vam bodo koristile tudi na vsakem zaposlitvenem intervjuju.

Študij in študiranje – kako študirati?


Pogoji za napredovanje v višje letnike so določeni z izpolnjevanjem študijskih obveznosti, za kar so več ali manj potrebna številna odrekanja, trdo delo in discipliniranost. Zavedati pa se morate, da ne študirate zgolj zato, da bi končali študij, ampak da bi se naučili stvari, ki jih boste potrebovali na bodočem delovnem mestu. Zaradi tega se skušajte poklicno profilirati že v času študija (najkasneje v višjih letnikih študija) in »srkajte« predvsem tista znanja in veščine, ki jih potrebujete za dosego želene karierne poti. Preglejte predmete študija, ki vas zanimajo, in če jih nimate v predmetniku, jih vzemite kot dodatne predmete. Izberite študentske in obštudijske dejavnosti, strokovne prakse, prostovoljna dela in občasna dela, ki vam lahko pripomorejo nadaljnje razvijati vaše veščine za področja, ki vas zanimajo. Pogovarjajte se z ljudmi, ki delajo na kariernem področju, ki vas zanima. Vprašajte jih o njihovi študijski smeri, ki so si jo izbrali, in o tem, kako jim je pomagala, da so postali profesionalci na svojem delovnem področju.

Prizadevanje za visoko povprečje ocen – lahko je dvorezen meč


Nekateri študenti se trudijo dosegati čim višje povprečne ocene, ker menijo, da bodo na tak način imeli večje možnosti pri iskanju bodoče zaposlitve. Ali je to početje upravičeno? Ni nujno, študiranje in delo sta dve povsem različni stvari.

Žal je precej učnih snovi na fakultetah čisto teoretičnih in zastarelih, praktično neuporabnih v praksi. S študijem se boste sicer zagotovo priučili določenih delovnih navad, vrlin samodiscipline, razvili sposobnost umskega razmišljanja in spoprijemanja s časovnimi stiskami, vendar dinamika dela je bolj obsežna. Nekdo, ki bo imel povprečne ocene na faksu, bo lahko kasneje na delovnem mestu povsem uspešen, če bo imel določene osebne značilnosti, ki bolj pridejo do izraza v praksi. Lahko je to sposobnost vodenja, ki jo bo pridobil z vodenjem študijskih ali obštudijskih projektov, medtem ko bodo drugi »žulili« knjige za boljšo oceno. Lahko je to samodisciplina in tekmovalnost, ki jo bo pridobil z rednim treniranjem v kakšnem športnem klubu, zaradi česar mu bo ostajalo manj časa za študij in »piljenje« ocen.

Skratka, posvečanje izključno študiju ni zagotovljeno najboljša poteza za vašo karierno prihodnost. Trud za visoko povprečje ocen je povsem upravičen le, če ste prejemnik državne ali kadrovske štipendije (z višino povprečja vplivate na višino prejete štipendije) ali če ste se že odločili, da se boste spustili v akademske vode in po diplomi takoj nadaljevali študij z vpisom na podiplomski študij.


Kaj zanima delodajalce? Vaših bodočih delodajalcev ne bodo toliko zanimale vaše visoke ocene, temveč delovne izkušnje in vaša sposobnost integriranja v njihovo delovno sredino.


Dodatno izobraževanje ter obštudijske dejavnosti


Z vašim študijem boste lahko pridobili veliko veščin in znanj, ki jih boste potrebovali pri vašem bodočem poklicu, verjetno pa ne vseh. Morda v predmetniku ne boste imeli vseh študijskih predmetov, ki bi jih potrebovali, ali pa vam bodo profesorji predavali snovi, ki niso najnovejše in najbolj aktualne v praksi. Nekateri predavatelji, ki že desetletja delujejo zgolj v akademski sferi, bodo morda ohranjali svoje zastarele pristope poučevanja in iz takšnih učnih vsebin ne boste odnesli večjih uporabnih znanj za vaše bodoče poklicno delo.

Zato boste morali manjkajoča znanja in veščine, ki jih boste potrebovali v karieri, pridobiti zunaj študija. Najprej določite, katera so tista znanja in veščine, ki vam manjkajo oziroma jih imate premalo razvite. Če imate na primer občutek, da slabo nastopate pred občinstvom, se lahko vpišete v tečaj retorike in popravite vaše pomanjkljivosti javnega nastopanja. Če bi radi znali špansko, na vaši fakulteti pa ne ponujajo učenja tega jezika, lahko ta predmet obiskujete na drugi fakulteti, se vpišete v jezikovno šolo ali pa odpotujete v Španijo, kjer opravite en semester študija. Če, denimo, potrebujete izkušnjo z vodenjem projekta, se lahko aktivirate v kakšnem od študentskih društev, kjer se neprestano odvijajo novi projekti in izvedete svojega.Da boste lažje ugotovili, katere manjkajoče veščine morate še osvojiti, se pogovorite z nekom, ki že dela na želenem kariernem področju. Izda vam lahko marsikatero skrivnost poklica, na katero drugače sploh ne bi pomislili.Zavod RS za zaposlovanje
Zavod za zaposlovanje se aktivno ukvarja z mladimi. Vsako leto podeli več kot 50.000 štipendij: republiških in Zoisovih. Poleg tega izdaja tudi posebno publikacijo, kjer je objavljen skupni razpis kadrovskih štipendij. Vse v zvezi s štipendijami (vse razpise za kadrovske, republiške in Zoisove štipendije ter vse predpise s področja štipendiranja) si lahko pogledate na njihovi spletni strani www.ess.gov.si.


Dopolnite si zaposlitveni profil!


Izberite obštudijske dejavnosti, strokovne prakse, prostovoljna dela in občasna dela, berite dodatne knjige, obiskujte dodatne tečaje, družite se z ljudi, ki imajo podobne usmeritve in zanimanja kot vi, bodite aktivni v študentskih klubih in drugih društvih, obiskujte razne seminarje in krožke, da se boste izpopolnjevali na področjih, ki vas zanimajo oziroma dodatno dopolnjujejo vašo izobrazbo.

Več nasvetov, kako priti do primerne zaposlitve, si preberite v zaposlitvenem priročniku Kako uspešno iskati zaposlitev, ki so ga zapisali strokovnjaki iz spletnega portala.


PREBERI SI


Avtor: Damjan Palčič za MojeDelo.com


Izberi področje dela