Kakšne zaposlene iščejo najuglednejši delodajalci v Sloveniji?

29.6.2021


Slovenski delodajalci, ki so prejeli naziv Ugledni delodajalec 2020, od zaposlenih pričakujejo predvsem, da so odgovorni, samoiniciativni, pripravljeni usvajati nova znanja in kompetence, dobro delovati v timu in si med seboj pomagati, je pokazala anketa največjega zaposlitvenega portala MojeDelo.com. Pri delodajalcih so namreč v prednosti kandidati, ki imajo enake vrednote in se zato bolje vklopijo v kulturo podjetja.

Poletje ni le čas počitka, predstavlja lahko odlično priložnost za iskanje nove zaposlitve. Pred kontaktiranjem delodajalca pa je koristno preveriti, s čim se podjetje ukvarja, kakšne vrednote zagovarja in kakšen kader išče. Tudi na ta način lahko povečamo možnost za uspešno iskanje najustreznejše zaposlitve, ki bo v zadovoljstvo tako zaposlenemu kot delodajalcu.


Kakšen je dober zaposleni v očeh delodajalca?

Delodajalci se zavedajo, da bodo v podjetju najbolje delovali zaposleni, ki imajo enake vrednote, kot jih zagovarja podjetje. IKEA tako od zaposlenih pričakuje povezanost, preprostost, skrb za ljudi in planet ter prevzemanje in predajanje odgovornosti, medtem ko si pri Leku želijo sodelavcev, ki bodo znali vključevati in spodbujati tudi druge k njihovemu poslanstvu, povezovati delo s skupnim ciljem in namenom ter biti vzor.

»Dober zaposleni je tisti, ki delo opravlja s strastjo, zavzeto, je odprt za spremembe ter se večkrat vpraša, kaj bi lahko naredil drugače, bolje, bolj enostavno in mu je mar za druge, za dobre medsebojne odnose,« menijo v podjetju Porsche.

»Dober sodelavec je za nas tisti, ki s svojim znanjem in osebnostnimi lastnostmi navdušuje druge zaposlene, nanje prenaša svoje znanje, sprejema odgovornost in je usmerjen v prihodnost. Pri delu je kreativen in podaja pobude za spremembe, hkrati pa je sposoben te pobude tudi uresničiti. Do sodelavcev se vede spoštljivo in je timsko naravnan, spremembe pa sprejema kot nove priložnosti in izzive,« so razkrili pri Telekomu.

Trenutni trg dela v Sloveniji je na strani iskalcev zaposlitve

Klima za iskanje zaposlitve je sicer trenutno v Sloveniji zelo ugodna, saj ponudba presega povpraševanje, še posebej na IT-področju in pri deficitarnih poklicih. »Opažamo, da se delodajalci manj osredotočajo na iskanje popolnega kadra, saj ga ni enostavno najti. Pripravljeni pa so zato vlagati v izobraževanje novega zaposlenega in tudi že obstoječih kadrov.

MojeDelo.com slovarček – DEFICITARNI POKLICI:

Deficitarni poklici so tisti, v katerih primanjkuje kadra, ki je ustrezno usposobljen za neko delo. Na trgu dela se to kaže v tem, da je povpraševanje po delavcih večje, kot je dejanska ponudba določenih poklicev. Industrije, ki potrebujejo posebej specializirano delovno silo, si prizadevajo zapolniti delovna mesta s kvalificiranimi kandidati, ki imajo določen nabor spretnosti in sposobnosti, zato so za veliko teh delovnih mest pripravljeni ponuditi določene ugodnosti za spodbujanje dolgoročnega obstoja teh poklicev.


Katere kompetence prepričajo delodajalce?

Posamezna delovna mesta zahtevajo različne kompetence. Za delovno mesto analitika so tako pomembne sistematičnost, analitično razmišljanje in natančnost, medtem ko so za delovna mesta na področju prodaje pomembne usmerjenost k strankam, prodajna usmerjenost in iniciativnost.


Na splošno delodajalci, ne glede na delovno mesto, od potencialnih zaposlenih želijo, da imajo naslednje kompetence:

  • proaktivnost,
  • samoiniciativnost,
  • željo po učenju in razvoju ter
  • zmožnost timskega dela.

Od svojih zaposlenih pričakujejo pozitivno naravnanost, fleksibilnost, odgovornost, zanesljivost, organiziranost, na nekaterih delovnih mestih pa tudi kreativnost in komunikativnost.


Najuglednejši delodajalci ponujajo nova znanja in karierni razvoj

Vseživljenjsko učenje je pomembno tudi na delovnem mestu, zato najuglednejši delodajalci veliko vlagajo v izobraževanje in karierni razvoj zaposlenih. Zavedajo se, da bodo zadovoljni zaposleni, ki imajo tudi ustrezno znanje, uspešneje opravljali svoje delo in s tem pripomogli k napredku podjetja. »Veliko vlagamo v izobraževanje naših zaposlenih, da so lahko kos nalogam,« so povedali pri Zavarovalnici Triglav. Sicer pa omenjenemu podjetju veliko pomeni, da so zaposleni zadovoljni z delom, da v njem prepoznajo izzive in sprejemajo spodbude, da jim vsebine dela, v katere se vključujejo v delovnem procesu, nudijo motivacijo za razvojno delo in inovativnost.

Najuglednejši delodajalci svojim zaposlenim ponujajo delo, ki jih osrečuje, možnost konstantnega izobraževanja in vključujoče delovno okolje.

Delovno mesto, »pisano na kožo«

Delodajalcem postaja vse bolj pomembno, da je vsebina dela primerna za zaposlenega, da ga zanima in veseli in da pri tem vidi tudi izzive, v iskanju rešitev pa se povezuje in sodeluje z drugimi. »Prepričani smo, da so talenti prihodnosti izrazito značajsko in osebnostno odprti, željni medsebojnega sodelovanja in povezovanja znotraj številnih projektov ter področij in so sposobni hitrega prilagajanja dinamičnim razmeram organizacijskih struktur. V Skupini GEN-I ves čas v svoje vrste vabimo sodelavce s področja naravoslovnih, ekonomskih in humanističnih ved,« so povedali pri Gen-I.

Raznolikost zaposlenih cenjena pri delodajalcih

Najuglednejši delodajalci cenijo tudi raznolikost svojih zaposlenih in jim dajejo možnosti, da so to, kar so. »Uspešen petrolovec je praviloma tisti, ki je sposoben dobro sodelovati v eni ali v različnih delovnih skupinah, je torej timski človek. Sicer pa je ravno pestrost osebnostnih lastnosti Petrolovo bogastvo, ki ga zelo cenimo,« so povedali pri Petrolu. Podobno razmišljajo pri Microsoftu, kjer se zavedajo, da so lahko kot podjetje uspešni le takrat, ko so njihovi zaposleni tako raznoliki, kot so njihove stranke: »S povezovanjem različnih pogledov, izkušenj in idej so namreč boljši tudi naši izdelki. In ne nazadnje: smo posamezniki, ki nas druži skupno poslanstvo, zato sta ključna tudi sposobnost odličnega sodelovanja z drugimi in doprinos k skupnim uspehom.«

Zavedamo se, da je ugotoviti to, kar si podjetje želi od posameznika, vse prej kot lahka naloga. Pri raziskovanju in ugotavljanju kulture ter klime podjetja vam je lahko v pomoč zapis, ki vam bo pomagal priti do prednosti pred ostalimi kandidati. Svetujemo tudi, da opravite psihometrično testiranje in tako izvedite, katere so vaše prednosti in močne plati – vaše najbolj izražene kompetence nato izpostavite na razgovoru za službo in se na tak način dokažite, da se ujemate z delovnim mestom, na katerega se prijavljate.

 PRIČNITE Z REŠEVANJEM
Izberi področje dela